Długi podatkowe - jak sprawdzić i spłacić zaległości?
akredo.plZadłużeniaDługi podatkowe - jak sprawdzić i spłacić zaległości?

Długi podatkowe - jak sprawdzić i spłacić zaległości?

Płacenie podatków nie należy do najprzyjemniejszych czynności. Jednak zaległości w urzędzie skarbowym mogą pociągnąć za sobą znacznie bardziej dotkliwe konsekwencje. Dowiedz się, jak sprawdzić czy nie masz żadnych długów podatkowych. Co zrobić jeżeli dopuściłeś do jakichś zaległości? Jak rozłożyć dług podatkowy na raty? Kto może liczyć na umorzenie długu, a kto na jego odroczenie? Wszystko o zaległościach w urzędzie skarbowym znajdziesz w tym artykule.

Sylwia Przyboś
Sylwia Przyboś, 25.11.2022 r

Czym są długi podatkowe?

Dług podatkowy to nic innego jak zaległości w opłatach składanych w urzędzie skarbowym. Wiele podatków jest odprowadzanych automatycznie, jednak część z nich musimy sami przelewać na konto “skarbówki”. Dotyczy to zwłaszcza przedsiębiorców, ale nie tylko. Urząd skarbowy prowadzi bardzo skrupulatną ewidencję wpłat, więc każda zaległość zostanie przez niego odnotowana i może prowadzić do nieprzyjemnych konsekwencji. Dlatego w przypadku długu podatkowego należy go jak najszybciej spłacić. Zalecana jest też współpraca z urzędem w celu wypracowania dobrego rozwiązania tego problemu. Ukrywanie się przed nim doprowadzi bowiem do jeszcze dotkliwszych konsekwencji.

Jak sprawdzić zadłużenie w urzędzie skarbowym?

Zadłużenie w urzędzie skarbowym możemy bardzo prosto sprawdzić. Wystarczy złożyć wniosek do właściwego nam urzędu, w którym wskażemy jakie informacje chcemy uzyskać. Jeżeli potrzebujemy zaświadczenia o niezaleganiu z płatnościami w US, a nie uiściliśmy jakiejś opłaty, to po prostu nie otrzymamy takiego dokumentu. Nie dowiemy się jednak w ten sposób jakie kwoty (wraz z odsetkami) czekają na uregulowanie. Potrzebny będzie wtedy wniosek o informację o zadłużeniu, który możemy złożyć w formie papierowej lub online. Jeżeli wniosek zostanie zaakceptowany dostaniemy dokładny wykaz nie tylko kwot do zapłaty, ale też z tytułu jakiego podatku wynika zaległość. Zarówno otrzymanie wniosku o informację, jak i o zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami, wiążą się z koniecznością uiszczenia opłaty skarbowej.

Jak pozbyć się zadłużenia w urzędzie skarbowym?

Zadłużenie w urzędzie skarbowym należy jak najszybciej spłacić. Wszelka zwłoka naraża nas bowiem nie tylko na ustawowe odsetki, ale może skutkować wręcz postępowaniem egzekucyjnym (którego koszty również poniesiemy my). Przede wszystkim współpracujmy z urzędem - spotkajmy się z odpowiednim pracownikiem i próbujmy znaleźć najlepsze rozwiązanie. Jeżeli nie jesteśmy w stanie spłacić zadłużenia podatkowego wystąpmy do urzędu z wnioskiem o rozłożenie go na raty. Taka decyzja jest uznaniowa (co znaczy, że urzędnik może nam odmówić), ale większość tego typu spraw kończy się po myśli dłużnika. Pewnym rozwiązaniem może być też pożyczka pomostowa na spłatę zadłużenia w US i ZUS. Jeżeli te rozwiązania leżą poza naszymi możliwościami istnieją jeszcze inne opcje.

Umorzenie długów podatkowych

Istnieje możliwość umorzenia długów podatkowych, jednak występuje ono jedynie w nielicznych ,wyjątkowych przypadkach. Pierwszym z nich jest bardzo niska wysokość zadłużenia. Tak niska, że nie przekracza ona pięciokrotności kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym. Jako, że pierwszym upomnieniem jest zwyczajny list polecony, to próg kwotowy jest tu niezwykle niski. Drugi przypadkiem jest umorzenie ze względu na ważny interes podatnika lub interes publiczny. Niestety pojęcia te są bardzo nieostre i próżno szukać w prawie ich dokładnych definicji. Przyjmuje się, że o ważnym interesie podatnika mówimy w sytuacji, w której uregulowanie przez niego należności skutkowałoby brakiem środków do życia. Każdy wniosek o umorzenie jest rozpatrywany indywidualnie, a decyzja jest uznaniowa. Jednak osoby z, nawet najmniejszym, majątkiem raczej nie mogą spodziewać się pozytywnego odzewu ze strony fiskusa.

Przedawnienie długów podatkowych

Długi podatkowe, co do zasady, przedawniają się po upływie 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym minął termin płatności. Oznacza to, że jeżeli nie opłacimy należnego podatku np. w lipcu 2020 roku, to przedawni się on 31 grudnia 2025 roku. Jednak nie dotyczy to wszystkich zaległości w urzędzie skarbowym. Przedawnienie nie obejmuje bowiem długów, w sprawie których podjęto porozumienie ratalne, wszczęto postępowanie egzekucyjne lub karno-skarbowe. Dlatego nie polecamy liczenia na to, że dług “sam zniknie” po 5 latach. Konsekwencje mogą zostać oddalone w czasie, ale ich dotkliwość tylko się zwiększy.

Odroczenie długów podatkowych

Z odroczeniem długów podatkowym mamy do czynienia na wniosek podatnika, który z powodów braku środków nie będzie mógł uregulować swoich należności przez dłuższy czas. Wtedy urząd może “zamrozić” naliczanie odsetek od przedawnionego zobowiązania. Nie oznacza to oczywiście umorzenia długu, a jedynie przeniesienie go w czasie. Gdy nasza sytuacja materialna się poprawi - fiskus wznowi próby odzyskania należnego podatku. Zdarza się też, że urzędy skarbowe same podejmują decyzję o odroczeniu zaległości podatkowych, wobec osób które nie dysponują żadnym majątkiem, a prowadzenie egzekucji mija się w ich przypadku z celem.

Konsekwencje posiadania długów podatkowych

Pierwsza konsekwencją długów podatkowych są oczywiście odsetki. Nawet najmniejsza zaległość może z czasem urosnąć do znacznych rozmiarów. Sprawy, w których koszty odsetkowe przerosły początkowy dług nie są rzadkością. Kolejne nieprzyjemne następstwo długu w urzędzie skarbowym to postepowanie egzekucyjne. Nie tylko bardzo skutecznie odzyska ono należne państwu pieniądze, ale jeszcze obciąży nas swoimi kosztami. W przypadku bardzo znacznych zaległości czekać nas może też postępowanie karne skarbowe. W nim grozi nam znaczna grzywna, a nawet kara pozbawienia wolności. W przypadku przedsiębiorców długi podatkowe uniemożliwiają otrzymania zaświadczenia o niezaleganiu z urzędu skarbowego. Brak takiego dokumentu może ich wykluczać z przetargów publicznych, podpisania umowy leasingowej czy otrzymania kredytu w banku.

Długi podatkowe - podsumowanie

Podatki są nieuchronne. Ich nieopłacanie prowadzi do długu podatkowego. Zaległości w urzędzie skarbowym zaś mogą mieć bardzo konkretne konsekwencje. Od dodatkowych kosztów (odsetki, koszty postępowania egzekucyjnego) przez kary grzywny czy nawet pozbawienia wolności. Nasze ewentualne zaległości w US możemy sprawdzić składają wniosek o taką informację. Jeżeli mamy dług podatkowy - jak najszybciej się go pozbądźmy. Jeśli nie jesteśmy w stanie go spłacić współpracujmy z urzędem w celu znalezienia rozwiązania. Może być to rozłożenie zaległości na raty, odroczenie jej lub nawet umorzenie.

 

Komentarze

M
Opinia od:
Maciek

Czy opinia była przydatna?

0
Czy można iść do wizienia za długi podatkowe i jakie są za to kary?2022-12-28 12:49:10
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5