Całkowity koszt kredytu - wszystko co trzeba wiedzieć
akredo.plKredytyCałkowity koszt kredytu - wszystko co trzeba wiedzieć

Całkowity koszt kredytu - wszystko co trzeba wiedzieć

Kredyt to produkt oferowany przez banki. Jak każdy produkt ma on swoją cenę. Jakie są całkowite koszty kredytu i co się na nie składa? Jak obliczyć, ile wyniesie nas kredyt? W jaki sposób szukać najtańszej oferty? W poniższym artykule pojawią się odpowiedzi na każde z tych pytań.

Dominika Górska
Dominika Górska, 25.11.2022 r

Co to jest całkowity koszt kredytu?

Ustawa o kredycie konsumenckim mówi, że całkowity koszt kredytu to wszystkie koszty jakie kredytobiorca musi ponieść w związku z zaciąganym kredytem. Bank zobowiązany jest do podania wszystkich kosztów w umowie kredytu.

Co składa się na całkowity koszt kredytu?

Na całkowity koszt kredytu, prócz samego zobowiązania, składa się kilka dodatkowych opłat. Są to oczywiście oprocentowanie, prowizja, w zależności od kredytu może to być także marża, opłata przygotowawcza, czy koszt dodatkowego ubezpieczenia. Jednak jeśli któryś z uwzględnionych kosztów nie widnieje w umowie kredytu, to nie jest on wliczany do całkowitego kosztu kredytu. Poniżej nieco więcej o niektórych z wymienionych kosztów:

 • Odsetki - najpewniejszy koszt związany z kredytem. Wysokość odsetek naliczana jest procentowo od kwoty kredytu. Wysokość odsetek reguluje aktualne oprocentowanie, które warto sprawdzić przed podpisaniem umowy kredytowej.
 • Opłata przygotowawcza - to także jeden z elementów kosztu kredytu. Po złożeniu przez kredytobiorcę wniosku, bank musi sprawdzić zdolność i historię kredytową wnioskującego. Na ich podstawie bank przygotowuje umowę dostosowaną do możliwości klienta. Wszystkie te działania wymagają czasu i zaangażowania kogoś, kto to zrobi. W związku z tym bank pobiera również i za to opłatę.
 • Prowizja - określana jest przez bank indywidualnie i jest opłatą za przyznanie i wypłatę kredytu. Prowizja zazwyczaj stanowi pewien procent wartości kredytu, więc im wyższy będzie kredyt, tym większą prowizję przyjdzie zapłacić. Część prowizji można odzyskać przy wcześniejszej spłacie.
 • Marża - to bezpośredni zysk banku za udzielenie kredytu. Na jej wysokość wpływa wiele czynników.
 • Produkty dodatkowe - często do kosztów kredytu doliczyć trzeba koszt produktów dodatkowych, wynikających z cross-sellingu, czyli sprzedaży dodatkowego produktu, niekiedy w bardziej atrakcyjnej cenie niż według standardowej oferty. Innym przykładem kosztów produktów dodatkowych może być koszt ubezpieczenia kredytu, czy możliwość skorzystania z pomocy bankowego eksperta finansowego.

Co nie jest wliczane do całkowitego kosztu kredytu?

Tylko to, co widnieje w umowie jako koszty kredytu wliczane jest do całkowitego kosztu kredytu. Przykładem takiego kosztu może być wpis nieruchomości do księgi wieczystej, co jest wydatkiem dla kupującego, ale nie jest składową kosztu kredytu. To samo tyczy się pomocy agenta nieruchomości, kosztów sądowych, itd. Lista kosztów, które nie są kosztami kredytu wygląda następująco:

 • koszty wynikające ze zmiany kursu walut,
 • kary za nieterminowe spłaty,
 • koszt prowadzenia rachunku bankowego,
 • opłaty za przedterminową spłatę,
 • opłaty za aneksy czy inne zmiany warunków kredytu,
 • koszt wyceny nieruchomości
 • koszt ustanowienia hipoteki,
 • koszt wpisania do księgi wieczystej,
 • koszty notarialne,
 • koszty pośrednika nieruchomości,
 • koszty promesy kredytowej.

Całkowity koszt kredytu a całkowita kwota kredytu

Pojęcia całkowity koszt kredytu oraz całkowita kwota kredytu często używane są wymiennie, mimo iż znaczą dwie różne rzeczy. Całkowita kwota kredytu, to dokładna wartość udzielonego zobowiązania. Wysokość samego, “gołego” kredytu, tyle ile pożycza klientowi bank to całkowita kwota kredytu. Natomiast całkowity koszt kredytu to kredyt plus wszystkie koszty uwzględnione w umowie. Prowizja, odsetki, ubezpieczenie, to wszystko plus całkowita kwota kredytu daje całkowity koszt kredytu.

Co wpływa na koszt kredytu?

Koszt kredytu zależny jest od paru składowych. Można do nich zaliczyć indywidualną sytuację klienta, oferta banku, cel kredytu, a nawet sytuacja gospodarcza w kraju. Oto jak wpływają na koszt kredytu poszczególne elementy.

 • Indywidualna sytuacja klienta - im bardziej wiarygodny i wypłacalny klient, tym bezpieczniej bank czuje się udzielając kredytu. Jeśli sytuacja klienta nie będzie idealna w oczach banku, może to zaowocować obniżeniem wartości kredytu, lub właśnie podniesieniem kosztów kredytu, aby bank miał pewność, że odzyska jak największą część pożyczonej sumy pieniędzy.
 • Oferta banku - wiele zależy od polityki jaką stosuje bank. W przypadku niższej wiarygodności klienta bank może oczekiwać wykupienia np. ubezpieczenia do kredytu, co już podnosi jego koszt. Jednak może się okazać, że bank koszty obniży. Niekiedy banki oferują lepsze warunki klientom, którzy mają już jakąś relację z bankiem (konto osobiste, karta kredytowa, lokata, itp.) niż klientowi “z ulicy”. Na koszt kredytu, a w tym wysokość rat, wpływ ma oprocentowanie, prowizja, marża, raty (malejące lub stałe), czy ewentualne zabezpieczenia kredytu.
 • Cel kredytu - bank bardzo często dostosowuje koszty do przeznaczenia kredytu. Kredyty zaciągane bez konkretnego celu będą kosztować więcej, niż kredyt z konkretnym przeznaczeniem.
 • Sytuacja gospodarcza w kraju - wiele zależy od tego, jak wygląda aktualna sytuacja w kraju. Im bardziej stabilna gospodarka, tym niższy koszt, im bardziej rozchwiana tym wyższy. Wkład w koszty kredytu ma także NBP, który to ustala stopy procentowe, które również mają wpływ na całkowity koszt zobowiązania.

Całkowity koszt kredytu hipotecznego

Prócz kosztów, które znajdziemy na umowie kredytowej, w poczet całkowitego kosztu liczyć możemy również wszystkie koszty okołokredytowe. Są to wszystkie koszty dodatkowe, które nie są uwzględnione w zapisach umowy, a które kredytobiorca zobligowany jest ponieść. Wliczać się w to będą dodatkowe koszty bankowe oraz pozabankowe, dla wszystkich instytucji, które muszą zostać opłacone przy braniu kredytu hipotecznego. Koszty okołokredytowe przy kredycie hipotecznym to:

 • Opłaty bankowe - koszty związane ze wszystkimi dodatkowymi usługami niezbędnymi do uzyskania kredytu hipotecznego, takimi jak promesa kredytowa, opłata za wycenę lub inspekcję nieruchomości, prowizja, marża, cross-selling (sprzedaż dodatkowych produktów do kredytu, np. konto oszczędnościowe, karta kredytowa),
 • Opłaty notarialne - jest to koszt przygotowania aktu notarialnego, odpisu aktu notarialnego oraz ustanowienia hipoteki na nieruchomości,
 • Opłaty sądowe - tutaj kosztem będzie wpis do księgi wieczystej lub opłata za założenie księgi wieczystej, jeśli ta wcześniej nie istniała,
 • Opłaty skarbowe - wszystkie koszty czynności cywilnoprawnych,
 • Opłaty agencyjne - prowizja dla pracownika biura pośrednictwa sprzedaży nieruchomości,
 • Opłaty ubezpieczeniowe - koszt składki ubezpieczeniowej.

Dodatkowym kosztem jest jeszcze opłata za ubezpieczenie pomostowe, które jest niezbędne w okresie od wypłaty środków do uprawomocnienia wpisu do księgi wieczystej. W przypadku niskiego wkładu własnego, konieczne będzie również wykupienie ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, co również należy wliczyć w koszty okołokredytowe. Oczywiście, pozostaje jeszcze koszt wyceny nieruchomości, jeśli zadanie to zostanie zlecone specjaliście. Ten również pobiera swoją prowizję za usługę.

Jak obliczyć koszt kredytu hipotecznego?

Kredyt hipoteczny z racji wielkości zobowiązania posiada także cały wachlarz kosztów. Obliczenie całkowitego kosztu kredytu może być nie tyle trudne, co niewykonalne dla człowieka, który nie jest związany z bankowością. W celu obliczenia kosztów kredytu hipotecznego warto skorzystać z kalkulatora kredytu hipotecznego dostępnego na naszej stronie. Dzięki naszemu narzędziu poznasz nie tylko koszt kredytu hipotecznego ale również wysokość miesięcznej raty spłaty.  

Całkowity koszt kredytu gotówkowego

Koszt kredytu gotówkowego jest nieco mniej złożony niż koszt kredytu hipotecznego. Z racji znacznie niższych wartości kredytów gotówkowych, ich koszty to przede wszystkim odsetki od kredytu oraz prowizja dla banku. Niekiedy uwzględnione w umowie mogą być koszty przygotowawcze. Warto też mieć na uwadze to, że w przypadku wątpliwej stabilności finansowej i wiarygodności kredytowej klienta, bank może oczekiwać wykupienia ubezpieczenia do kredytu, co również wpłynie na jego koszt.

Jak obliczyć koszt kredytu gotówkowego?

Obliczenie kosztów kredytu może być problematyczne. Wiele wartości które trzeba uwzględnić, wyliczyć, sprawdzić. Dla zwykłego klienta banku może to być wyjątkowo problematyczne, zwłaszcza jeśli ktoś nie jest specjalista od matematyki. Aby ułatwić proces wyliczenia szacunkowego kosztu kredytu warto skorzystać z naszego kalkulatora kredytu gotówkowego. To proste narzędzie może bardzo ułatwić poszukiwanie najtańszego kredytu. 

Całkowity koszt kredytu konsolidacyjnego

Koszty kredytu konsolidacyjnego wyliczane są na podstawie m.in. dokumentów dostarczonych przez klienta, poświadczających o wysokości i kosztach rzeczonych zobowiązań. Kredyt konsolidacyjny służy temu, aby rozmaite zobowiązania z różnych banków lub instytucji finansowych zamienić na jedno. Co za tym idzie, koszt kredytu konsolidacyjnego też powinien być niższy niż koszt aktualnych zobowiązań - niekoniecznie wynika to z całkowitego kosztu kredytu, ale okres kredytowania zwykle jest dłuższy, niż w przypadku konsolidowanych zobowiązań, co sprawia, że miesięczna rata będzie niższa. Składowe kosztu kredytu konsolidacyjnego to prowizja oraz odsetki, a także, w szczególnych wypadkach, koszt ubezpieczenia kredytu, którego może wymagać bank.

Jak obliczyć koszt kredytu konsolidacyjnego?

Obliczenie kosztów kredytu konsolidacyjnego może okazać się niezwykle skomplikowane. Ważne jest, aby całkowity koszt oraz raty konsolidacji był niższe, niż koszty oraz raty aktualnie posiadanych zobowiązań. Tak więc najpierw wypada zsumować koszty, jakie ponosimy przy obecnie posiadanych kredytach i innych zobowiązaniach finansowych, a następnie znaleźć kredyt, który będzie nas mniej kosztował. W celu wyliczenia szacunkowych kosztów kredytu konsolidacyjnego, pomocny narzędziem będzie kalkulator kredytu konsolidacyjnego. To prosty sposób, aby zorientować się ile mniej więcej będzie nas kosztować kredyt konsolidacyjny. 

Czy RRSO to całkowity koszt kredytu?

RRSO, czyli Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania, to faktycznie koszt kredytu, jednak wyrażony jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym. Jeżeli w dwóch różnych bankach, kredyt na taką samą kwotę będzie różnił się wartością RRSO, którą każdy bank zobowiązany jest podać w ofercie kredytu, to tam gdzie RRSO jest niższe, kredyt będzie tańszy. RRSO służy przede wszystkim temu, aby zorientować się ile w skali roku będzie kosztował kredyt. Warto pamiętać o tym, że RRSO jest doskonałą wartością, którą można posłużyć się w celu znalezienia najtańszego kredytu. 

Całkowity koszt kredytu - podsumowanie

Zaciągnięcie kredytu nie jest niczym skomplikowanym. Jednak wyliczenie całkowitego kosztu kredytu, czyli sprawdzenie ile oprócz kwoty kredytu trzeba będzie oddać pieniędzy instytucji finansowej, to już skomplikowana kalkulacja. Różne kredyty wymagają innych obliczeń i uwzględnienia innych kosztów kredytu, a niekiedy nawet kosztów okołokredytowych. Na stronach banków prawie zawsze można znaleźć przykład reprezentatywny, jednak jest on zwykle związany z jedną, konkretną kwotą. Aby samodzielnie obliczyć szacunkowe koszty kredytu warto sięgnąć po kalkulatory kredytowe. Narzędzia te, po wprowadzeniu odpowiednich parametrów, oblicza przybliżone koszty, jakie klient będzie musiał ponieść w związku z konkretnym kredytem. Warto skorzystać z kalkulatorów w celu znalezienia najtańszej oferty interesującego nas kredytu.

Często zadawane pytania

Jakie są oprocentowanie i marże dla różnych rodzajów kredytów?
Wysokość oprocentowania kredytów konsumenckich jest ustalana przez bank w taki sposób, aby stanowiły konkurencyjną propozycję w odniesieniu do ofert innych instytucji. W przypadku kredytów hipotecznych mamy do czynienia z taką samą sytuacją, z tą różnicą, że klient ma większe pole do negocjacji z bankiem. Co ważne, maksymalne oprocentowanie nie może przekraczać dwukrotności odsetek ustawowych.
Czy bank oferuje programy lojalnościowe dla stałych klientów w zakresie kredytów?
Tak, banki oferują promocyjne warunki kredytów zarówno dla stałych i nowych klientów. Wszystkie aktualne promocje kredytowe przedstawiamy w naszym serwisie.

Tematy w kategorii: Całkowity koszt kredytu - wszystko co trzeba wiedzieć

Komentarze

Empty comments
Zostaw swój komentarz!
Nie znaleźliśmy żadnej opinii o tym produkcie. Pomóż innym klientom. Podziel się swoją opinią jako pierwszy.
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5