Przewłaszczenie pojazdu przy kredycie samochodowym - co warto wiedzieć?
akredo.plKredytyKredyt na samochódPrzewłaszczenie pojazdu przy kredycie samochodowym - co warto wiedzieć?

Przewłaszczenie pojazdu przy kredycie samochodowym - co warto wiedzieć?

Przewłaszczenie pojazdu to popularna metoda zabezpieczenia spłaty kredytu samochodowego, stosowana niemal przez wszystkie banki komercyjne w Polsce. Nie jest to jednak jedyne wymagane zabezpieczenie, gdyż samo prawo własności to trochę za mało.

Aneta Sarnawska
Aneta Sarnawska, 25.05.2023 r

Czym jest przewłaszczenie pojazdu przy kredycie samochodowym?

Przewłaszczenie pojazdu to jedna z form zabezpieczenia spłaty kredytu samochodowego proponowana przez banki - kredytowane auto stanowi zabezpieczenie spłaty. Jest to wygodna i bezpieczna forma zabezpieczenia, pod warunkiem, że spłacasz kredyt zgodnie z ustaleniami umowy!

Zabezpieczenie opiera się na umowie, na mocy której w przypadku braku zaprzestaniu spłacania kredytu wierzyciel (bank) uzyskuje pełne prawo do auta. Pojazd stanowiący zabezpieczenie zostanie przejęty przez bank, a następnie sprzedany jako pokrycie należności.

Kredytodawcy mogą zaproponować następujące formy przewłaszczenia: całkowite lub częściowe. Czym różnią się? Przede wszystkim udziałem prawa własności pojazdu przez kredytobiorcę i kredytodawcę oraz warunkami obowiązywania:

 • przewłaszczenie całkowite - auto stanowi 100% własność banku; obowiązuje przez cały czas trwania umowy,
 • przewłaszczenie częściowe - bank posiada 49% prawa własności do pojazdu, co potwierdza m.in. wpis w dowodzie rejestracyjnym.

Strony umowy a przewłaszczenie pojazdu przy kredycie na samochód

Umowa przewłaszczenia pojazdu jest zawierana pomiędzy dwoma stronami - bankiem i klientem.

Do przygotowania i zawarcia umowy z klientem, bank potrzebuje potwierdzenia dotyczącego wykupienia ubezpieczenia OC/AC kredytowanego pojazdu z cesją praw na rzecz kredytodawcy.

Ustanowienie przewłaszczenia na samochodzie - krok po kroku

Aby umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie spłaty kredytu samochodowego mogła zostać zawarta, kredytobiorca powinien:

 • zapewnić ubezpieczenie OC/AC pojazdu na okres co najmniej roku,
 • polisa musi zawierać informację o cesji praw na rzecz banku,
 • suma ubezpieczenia powinna całkowicie pokrywać wartość pojazdu na fakturze/umowie kupna-sprzedaży.

Ustanowienie zabezpieczenia to bardzo prosta formalność. Jakie obowiązki mają strony umowy?

 • Klient - musi dostarczyć dokumenty potwierdzające zakup oraz wykupienie ubezpieczenia, a następnie podpisać umowę. W przypadku przewłaszczenia częściowego lub całkowitego dodatkowo należy zapewnić aby w dowodzie rejestracyjnym pojazdu figurował bank.
 • Bank - przygotowuje umowę przewłaszczenia na podstawie dokumentów dotyczących zakupu pojazdu: faktura lub umowa kupna/sprzedaży.

Wpływ przewłaszczenia pojazdu na koszt kredytu samochodowego

Przewłaszczenie pojazdu praktycznie nie wpływa na koszt kredytu - dodatkowym kosztem (który i tak trzeba ponieść) jest koszt ubezpieczenia AC i OC.

W skrajnych przypadkach, gdy bank wymaga ustanowienia przewłaszczenia całkowitego i przejmuje kartę pojazdu mogą zostać naliczone opłaty za udostępnienie wspomnianego dokumentu.

Sposoby zaspokojenia z przewłaszczenia pojazdu

Zabezpieczeniem spłaty kredytu samochodowego w formie przewłaszczenia pojazdu jest samochód, na który wzięliśmy kredyt. W przypadku, gdy klient przestanie spłacać raty pożyczki, wierzyciel (bank) ma pełne prawo do odebrania pojazdu. Auto zostanie sprzedane, a pieniądze ze sprzedaży zostaną przeznaczone na pokrycie należności z tytułu kredytu samochodowego.

Jeżeli dłużnik nie zgodzi się go zwrócić dobrowolnie lub wcześniej sprzeda pojazd stanowiący zabezpieczenie, bank bez problemu uzyska tytuł wykonawczy i odzyska dług z pomocą komornika. W takiej sytuacji, nierzetelny kredytobiorca zostanie dodatkowo obarczony kosztami sądowymi oraz innymi opłatami wynikającymi z zadłużenia.

Jakie są ryzyka i konsekwencje niespłacenia kredytu samochodowego z przewłaszczeniem pojazdu?

 • Utrata pełni praw własności do pojazdu - bank zabierze Ci samochód, gdy przestaniesz spłacać kredyt. Dokładne warunki przejęcia pojazdu przedstawia umowa przewłaszczenia.
 • Negatywny wpis w historii kredytowej - pogorszenie scoringu BIK.
 • Brak wypłaty odszkodowania w przypadku kradzieży lub zniszczenia samochodu (tylko bank otrzyma wypłatę odszkodowania).

Wygaśnięcie przewłaszczenia na samochodzie

Wraz ze spłatą ostatniej raty kredytu samochodowego wygasa umowa przewłaszczenia. Zabezpieczenie w formie przewłaszczenia obowiązuje tylko przez czas, w którym klient spłaca kredyt. Oznacza to, że wraz z wypełnieniem umowy kredytu wygasa umowa przewłaszczenia.

Jakie są alternatywne rozwiązania dla kredytu samochodowego z przewłaszczeniem pojazdu?

Banki stosują różne metody zabezpieczania spłaty kredytu, najczęściej stosując jedną lub kilka z podstawowych metod ustanowienia prawa własności na wypadek niewypłacalności klienta:

 • omawiane w tym artykule - przewłaszczenie na zabezpieczenie,
 • zastaw rejestrowy,
 • weksel in blanco,
 • depozyt karty pojazdu,
 • cesja praw z polisy ubezpieczeniowej AC.

Jakie są różnice między kredytami samochodowymi z przewłaszczeniem a bez przewłaszczenia?

Różnice są znikome - kredyt jest udzielany na takich samych warunkach. W każdym przypadku bank będzie wymagał ustanowienia zabezpieczenia spłaty kredytu - kredytodawca przedstawi dostępne formy zabezpieczenia dając wybór klientowi. Przewłaszczenie nie zawsze jest możliwe lub konieczne, gdyż kredytodawca może preferować inne rozwiązanie.

Przewłaszczenie na pojeździe przy kredycie samochodowym - podsumowanie

Przewłaszczenie na zabezpieczenie jest rozwiązaniem powszechnie stosowanym przez banki jako zabezpieczenie spłaty kredytu samochodowego. Takie rozwiązanie stosują uniwersalne banki komercyjne m.in.: BNP Paribas czy mBank, jak również banki specjalizujące się w finansowaniu aut: Toyota Bank Polska czy Volkswagen Financial Services.

Często zadawane pytania

Czy można sprzedać samochód z przewłaszczeniem na pojeździe?
To zależy od treści umowy kredytu samochodowego i umowy przewłaszczenia. Ponadto koniecznie należy poinformować stronę kupującą pojazd o fakcie zabezpieczenia zobowiązania na pojeździe.
Jak sprawdzić czy na samochodzie jest ustanowione przewłaszczenie?
Można to sprawdzić w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. Nawet, jeśli takiego wpisu nie ma w dowodzie a kupimy samochód stanowiący .
Czy przewłaszczenie na samochodzie jest jawne?
Ponownie, zależy to od indywidualnego przypadku.
Ile trwa wykreślenie przewłaszczenia na samochodzie?
Wygaśnięcie umowy przewłaszczenia następuje wraz z wypełnieniem umowy kredytu samochodowego. Wykreślenie w dokumentach auta nastąpi w kilka dni od spłaty ostatniej raty.
Ile trwa ustanowienie przewłaszczenia na samochodzie?
Sporządzenie i podpisanie umowy można załatwić w przeciągu jednej wizyty w banku. Banki dają dużo czasu na przygotowanie dokumentów do ustanowienia zabezpieczenia już po zawarciu umowy kredytu. Przykładowo: mBank daje na to 60 dni, licząc od dnia zawarcia umowy kredytu.”
Ile kosztuje ustanowienie przewłaszczenia na samochodzie?
Zazwyczaj jest to darmowe, a jeśli nie to zalicza się do kosztów udzielenia kredytu - prowizja przygotowawcza/obsługa kredytu.

Komentarze

Empty comments
Zostaw swój komentarz!
Nie znaleźliśmy żadnej opinii o tym produkcie. Pomóż innym klientom. Podziel się swoją opinią jako pierwszy.
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5