Rejestr Pośredników Kredytowych i Instytucji Pożyczkowych
akredo.plPośrednicy kredytowiRejestr Pośredników Kredytowych i Instytucji Pożyczkowych

Rejestr Pośredników Kredytowych i Instytucji Pożyczkowych

Wszyscy pośrednicy kredytowi muszą zarejestrować się w RPKIP prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego. Zobacz, jak to zrobić, oraz jakie grożą konsekwencje za niespełnienie tego obowiązku.

Aneta Sarnawska
Aneta Sarnawska, 21.12.2022 r

Czym jest Rejestr Pośredników Kredytowych?

Prowadzony przez KNF Rejestr Pośredników kredytowych ma na celu gromadzenie informacji o przedsiębiorcach sprawujących działalność w tym zawodzie. Jego obsługa jest jednym z ustawowych zadań Komisji Nadzoru Finansowego. Z uwagi na różnice w przepisach między pośrednikami kredytów hipotecznych a konsumenckich, rejestr prowadzony jest w dwóch działach.

RPKIP pozwala sprawdzić, czy dany podmiot jest uprawniony do sprawowania swojej działalności, oraz udostępnia kluczowe informacje na jego temat. KNF zbiera również zawiadomienia o nieprawidłowościach w działaniu podmiotów, które nadzoruje. W ten sposób może analizować praktyki rynkowe i podejmować decyzje eliminujące działania bezprawne lub naruszające interesy klientów.

Jakie informacje znajdują się w Rejestrze Pośredników Kredytowych?

Dane zamieszczane w KNF mają jedynie umożliwić identyfikację przedsiębiorcy, jako świadectwo jego rejestracji w systemie. Poświadczają one również spełnieniu przez niego wymagań do prowadzenia działalności pośrednika kredytowego.

Składając wniosek do RPKIP, musisz w nim podać:

  • Nazwę firmy.
  • Siedzibę i adres przedsiębiorcy.
  • CEIDG.
  • NIP.
  • Zaświadczenie z KRK o niekaralności.
  • Imię i nazwisko oraz PESEL w przypadku osoby fizycznej.

Kto musi być wpisany do Rejestru Pośredników Kredytowych?

Wedle obecnych przepisów, każdy, kto chce legalnie prowadzić działalność pośrednika kredytowego, musi wpisać się do rejestru. Pośrednicy kredytów konsumenckich zgłaszają się do działu drugiego. Pośrednicy posiadający uprawnienia do pracy z kredytami hipotecznymi zgłaszają się do działu pierwszego. Agenci pośredników kredytów hipotecznych również muszą być zarejestrowani.

Jak uzyskać wpis do RPKIP?

Uzyskanie wpisu do RPKIP jest procesem czysto formalnym. Wystarczy zebrać komplet dokumentów, wnieść opłatę 600 zł i wysłać dokumenty do urzędu komisji nadzoru finansowego wraz z dowodem wpłaty wymaganej sumy. Wniosek można złożyć osobiście w biurze KNF oraz pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Urząd dokonuje wpisu do rejestru pośredników kredytowych w ciągu 14 dni od otrzymania dokumentacji.

W przypadku pośredników kredytów hipotecznych, poza dokumentami zawierającymi wcześniej opisane dane, należy zawrzeć również zezwolenie na działalność w zakresie pośrednictwa kredytowego. Można je uzyskać poprzez wniosek, którego złożenie wymaga ukończonych studiów wyższych ekonomicznych bądź prawniczych lub pozytywnego wyniku egzaminu na pośrednika kredytu hipotecznego.

Korzyści posiadania wpisu w RPKIP

Główną korzyścią ze wpisu do Rejestrze Pośredników Kredytowych i Instytucji Pożyczkowych jest brak odpowiedzialności karnej za niedokonanie wpisu. Zgłoszenie się do rejestru jest wymaganiem względem osób pełniących tego typu działalność. Jego unikanie grozi grzywną nawet do kwoty 100 000 zł.

Z perspektywy klienta oraz naszych partnerów biznesowych, wpis w RPKIP przekonuje ich do rzetelności i legalności naszych operacji. Dzięki temu możemy przekonać klientów, że jesteśmy godni ich zaufania.

Rejestr Pośredników Kredytowych - podsumowanie

RPKIP jest narzędziem, które pomaga w nadzorowaniu pośrednictwa kredytowego w Polsce. Pośrednictwo większości produktów nie wymaga specjalnych kwalifikacji, rejestracja jest jednak obowiązkiem każdego pośrednika. Radzimy dokonać jej jak najszybciej przy zakładaniu działalności, aby uniknąć dotkliwej grzywny.

Często zadawane pytania

Czy oferta pośrednika będącego w RPKIP jest lepsza?
Zdecydowanie. Osoby niechcące zamieszczenia swoich danych w RPKIP łamią przepisy. Sugeruje to, że są mniej rzetelni lub mogą nie spełniać pewnych wymagań.
Ile kosztuje wpis do RPKIP?
W tej chwili wniosek wymaga uiszczenia opłaty 600 zł.
Ile zajmuje wpisanie pośrednika do RPKIP?
14 dni od dostarczenia dokumentów.
Jak sprawdzić, czy pośrednik jest wpisany do Rejestru Pośredników Kredytowych?
Wejdź na stronę RPKIP i wykorzystaj wyszukiwarkę. Możesz w niej wskazać nazwę firmy, NIP, miejscowość, lub numer wpisany do rejestru.

Komentarze

Empty comments
Zostaw swój komentarz!
Nie znaleźliśmy żadnej opinii o tym produkcie. Pomóż innym klientom. Podziel się swoją opinią jako pierwszy.
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5