Długi alimentacyjne - wszystko co trzeba wiedzieć
akredo.plZadłużeniaDługi alimentacyjne - wszystko co trzeba wiedzieć

Długi alimentacyjne - wszystko co trzeba wiedzieć

Brak uregulowanych alimentów, które zasądził sąd, prowadzi do powstania długu alimentacyjnego. Dług ten może powstać względem otrzymującego świadczenie, jak i względem państwa. Sprawdź czym różnią się te długi i jakie potencjalne konsekwencje im towarzyszą. Dowiedz się, do czego może doprowadzić niepłacenie alimentów i pomnażanie długu alimentacyjnego.

Aneta Sarnawska
Aneta Sarnawska, 25.11.2022 r

Czym są długi alimentacyjne?

Dług alimentacyjny jest to zadłużenie, które wynika z niepłacenia alimentów. Dług alimentacyjny może rosnąć względem osób, na które przeznaczone powinny być alimenty, a także względem państwa. Dług alimentacyjny względem osób, na które zasądzone zostały alimenty wynika z niepłacenia zasądzonych alimentów przez osobę, której alimenty zasądzone. Jeśli “poszkodowane” osoby złożą wniosek do Funduszu Alimentacyjnego o wypłatę alimentów z budżetu państwa, płatnikowi rośnie również dług względem Skarbu Państwa.

Jak sprawdzić zadłużenie alimentacyjne?

To ile zadłużenia alimentacyjnego powstało w wyniku niepłacenia alimentów, można bardzo łatwo sprawdzić. W tym celu można wybrać jeden ze sposobów zweryfikowania wysokości swojego długu alimentacyjnego. Sprawdzić go można w następujący sposób:

  • u komornika,
  • w funduszu alimentacyjnym, czyli w Ośrodku Pomocy Społecznej w miejscu zamieszkania osoby pobierającej świadczenie,
  • w Krajowym Rejestrze Dłużników,
  • w Biurze Informacji Gospodarczej.

Konsekwencje posiadania długu alimentacyjnego?

Fakt posiadania długów alimentacyjnych niesie ze sobą wiele problemów. Już sam fakt tego, że alimenty nie są płacone i rośnie zadłużenie, wpędzić może w problemy. Nieuregulowany przez co najmniej 6 miesięcy obowiązek alimentacyjny powoduje wpisanie do Biura Informacji Gospodarczej. Rzutuje to oczywiście na historię kredytową, co może utrudnić, a wręcz uniemożliwić skorzystanie z takich rzeczy jak kredyty, pożyczki, zakupy ratalne, czy usługi abonamentowe. W 2018 roku weszła też w życie ustawa, która ma bardziej represjonować “alimenciarzy” ze skłonnością do unikania płacenia zasądzonych alimentów. W niektórych przypadkach, już po 3 miesiącach zalegania ze spłatą, dłużnik może otrzymać dodatkowo karę grzywny, a nawet karę pozbawienia wolności do 24 miesięcy. Warto pamiętać, że dług alimentacyjny, zarówno względem pobierających świadczenie, jak i względem Funduszu Alimentacyjnego jest niezbywalny i dziedziczny. Nie podlega umorzeniu ani częściowemu ani całkowitemu. Co więcej, w następstwie narastającego zadłużenia, może dojść do podania “alimenciarza” ponownie do sądu w celu wymuszenia egzekucji zadłużenia. Każdy, kto posiada alimenty i ich nie płaci powinien posiadać świadomość, że może otrzymać kolejny wyrok, który zasądzi egzekucję komorniczą zadłużenia. Wtedy to nie ma już odwrotu, a wierzyciele - zarówno państwo, jak i pobierający świadczenie - otrzymają zaspokojenie z majątku dłużnika.

Dziedziczenie długu alimentacyjnego

Jak wspomniane w poprzednim akapicie, długi alimentacyjne są dziedziczone. Warto jednak omówić wszystkie aspekty obowiązku alimentacyjnego i długu alimentacyjnego.

Obowiązek alimentacyjny - to zasądzony przez sąd obowiązek przekazywania środków niezbędnych na zapewnienie bytu i wychowanie dzieci, potocznie mówiąc alimenty. Jest to zobowiązanie osobiste i w przypadku śmierci osoby, której obowiązek został zasądzony, obowiązek ten traci moc. Nie dziedziczy się obowiązku do płacenia alimentów, nawet, jeśli osoby na które zostały zasądzone, nie uzyskały jeszcze pełnoletności. Tak więc alimenty przepadają wraz ze śmiercią płatnika.

Dług alimentacyjny jest nieco inną formą zobowiązania. Jak już parokrotnie wspomniane, dług alimentacyjny można mieć względem pobierających świadczenie oraz względem państwa, a dokładnie funduszu alimentacyjnego. Te drugie, wraz ze śmiercią dłużnika zostają umorzone. Dług alimentacyjny względem państwa, tak jak obowiązek alimentacyjny, nie podlegają dziedziczeniu. Jednak dług alimentacyjny względem pobierającego świadczenie, nie przepada. Nie ma możliwości, aby dług alimentacyjny względem pobierającego świadczenie przepadł. Dług dziedziczony jest zgodnie z obowiązującym prawem spadkowym i kolejnością zstępnych.

Umorzenie długów alimentacyjnych

Długi alimentacyjne mogą ulec umorzeniu, ale jest to bardzo szczególna sytuacja. W pierwszej kolejności warto nadmienić, że istnieje Obowiązek alimentacyjny, a także Dług alimentacyjny względem państwa oraz względem pobierającego świadczenie. W przypadku obowiązku alimentacyjnego, wraz ze śmiercią osoby desygnowanej jako “alimenciarz” obowiązek alimentacyjny znika. Nikt go nie dziedziczy, gdyż jest to zobowiązanie osobiste. To samo dzieje się z długiem alimentacyjnym względem państwa. Nie może on ulec umorzeniu, ale dług znika w momencie śmierci zadłużonego. Jedynie dług alimentacyjny względem pobierającego świadczenie nie przepada ze śmiercią płatnika.

Przedawnienie długów alimentacyjnych

Istnieje możliwość, aby dług alimentacyjny uległ przedawnieniu. Jest to jedyna opcja, jeśli w ciągu trzech lat od zaistnienia długu alimentacyjnego nie zostały podjęte żadne działania, w celu odzyskania zadłużenia, to po tych trzech latach dług ulega przedawnieniu. Pamiętajmy, że jest to jedyna taka sytuacja w przypadku długów alimentacyjnych.

Dziedziczenie długów - podsumowanie

Dług alimentacyjny można odziedziczyć jedynie w przypadku długu względem pobierających świadczenie. W przypadku obowiązku alimentacyjnego oraz długu alimentacyjnego względem państwa, śmierć dłużnika niweluje dług. Nikt ze zstępnych nie odziedziczy obowiązku do płacenia alimentów, ani nie będzie zmuszony spłacać długu względem państwa. Jednak osoby, dla których przyznane zostały alimenty, pozostają w prawie do uzyskania tych alimentów nawet po śmierci płatnika. Dług ten jest dziedziczony zgodnie z prawem spadkowym. Niepłacenie może dla dłużnika z kolei przynieść przykre następstwa - negatywną historią kredytową, egzekucję komorniczą, a nawet karę pozbawienia wolności. Dług alimentacyjny, jak każdy dług należy spłacić, mimo iż w naszym kraju wyjątkowo wysoka jest tolerancja dla alimenciarzy, którzy nie płacą alimentów.

 

Często zadawane pytania

Po jakim czasie można zgłosić niepłacenie alimentów?
Aby zgłosić niepłacenie alimentów, wystarczy okres 3 miesięcy bez uregulowanego obowiązku alimentacyjnego.
Ile komornik może zabrać z pensji za niepłacenie alimentów?
Komornik może zająć do 60% wynagrodzenia w celu zaspokojenia długu alimentacyjnego.
Czy żona odpowiada za długi alimentacyjne męża?
Obecny współmałżonek jest jedną z pierwszych osób, które dziedziczą dług alimentacyjny. Jednak póki “alimenciarz” żyje, obowiązek płacenia alimentów spoczywa tylko na nim.

Komentarze

Empty comments
Zostaw swój komentarz!
Nie znaleźliśmy żadnej opinii o tym produkcie. Pomóż innym klientom. Podziel się swoją opinią jako pierwszy.
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5