Zadzwoń 660 624 012
Akredo Sp. z o. o. 660 624 012 kontakt@akredo.pl 0.00
ul. Poznańska 7/3 Warszawa Mazowieckie 00-680 Polska
facebook linkedin youtube google plus

Polityka prywatności platformy Akredo

Akredo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Poznańska 7/3, 00-680 Warszawa [zwana dalej: „Akredo” lub „Administrator”] ma na względzie poszanowanie prywatności Użytkowników Akredo.pl.[zwanego dalej także: „Serwisem”]. Wdrożenie niniejszej polityki ma na celu poinformowanie Użytkowników w jaki sposób mogą chronić swoją prywatność w trakcie korzystania z Serwisu. W związku z powyższym zachęcamy do zapoznania się z niniejszą polityką prywatności.

Dane osobowe

Akredo podejmuje działania mające na celu ochronę prywatności Użytkowników Serwisu. W tym celu Akredo zapewnia odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne gwarantujące ochronę danych osobowych Użytkowników. Dane Użytkowników Serwisu przetwarzane będą wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 1. Dane osobowe Użytkowników Serwisu internetowego Akredo.pl przetwarzane są w celu księgowym, kontaktowania się z Użytkownikiem, umożliwienia Akredo świadczenia na ich rzecz usługi polegającej na przekazaniu danych osobowych, informacji o stanie rodzinnym, majątkowym, w tym informacji o numerach rachunków bankowych, danych Pożyczkodawców oraz źródłach dochodu do banków w celu sporządzenia indywidualnych informacji pożyczkowych dla Użytkownika oraz zaprezentowania ich Użytkownikowi w ramach serwisu Akredo.pl w celu wyboru najkorzystniejszej indywidualnej informacji pożyczkowej.
 2. Udostępnione dane osobowe zabezpieczone będą przed dostępem osób nieupoważnionych.
 3. Stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych osobowych będzie sprawował Akredo.
 4. Zbiór danych Użytkowników został zgłoszony w rejestrze zbiorów danych osobowych prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych pod numerem 135930. Administratorem przedmiotowego zbioru danych osobowych jest Akredo.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo dostępu do przeglądania oraz modyfikacji treści swoich danych w każdej chwili za pośrednictwem indywidualnego konta w Serwisie Akredo.pl w zakładce „Mój profil”.
 6. W przypadku rozwiązania Umowy z Akredo Użytkownik ma prawo usunąć swoje dane z Serwisu.
 7. Z uwagi na szczególny charakter działalności, jaką prowadzi Serwis, podanie danych osobowych jest niezbędne, aby korzystać z funkcjonalności Serwisu, tj. w szczególności do zawarcia Umowy z Akredo oraz uzyskania propozycji indywidualnych informacji pożyczkowych od banków.
 8. Podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest zgoda wyrażona przez niego w rozumieniu art. 23 ustawy z dnia 29 września 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926).
 9. Użytkownik chcący zawrzeć z Akredo umowę oraz korzystać z funkcjonalności Serwisu obowiązany jest podać swoje prawdziwe dane osobowe oraz na bieżąco je aktualizować.
 10. Akredo przekaże za zgodą Użytkownika jego dane osobowe bankom, Biurze Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, biurom informacji gospodarczej oraz instytucjom finansowym współpracującym z Akredo w celu sporządzenia indywidualnej informacji pożyczkowej dla Użytkownika.
 11. Akredo zbiera od Użytkowników dane dotyczące ich imienia, drugiego imienia – opcjonalnie, nazwiska, nazwiska panieńskiego, numeru PESEL, daty i miejsca urodzenia, numeru telefonu komórkowego i stacjonarnego, adresu email, serii i numeru dowodu osobistego, daty ważności dowodu osobistego, stanu cywilnego, zawarcia małżeńskiej umowy majątkowej, wykształcenia, adresu zamieszkania, adresu zameldowania, adres do korespondencji, statusu mieszkaniowy,, miejsca zatrudnienia, danych pracodawcy, stażu pracy oraz innych źródłach utrzymania, wysokości zarobków, istniejących zobowiązaniach oraz danych Pożyczkodawców, a także świadczeń społecznych, do których otrzymywania są uprawnieni.
 12. Dane Użytkowników mogą być udostępniane także podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 13. W trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami Akredo zbiera nr IP Użytkowników.
 14. Użytkownicy obowiązani są dokonywać aktualizacji danych podanych w Serwisie niezwłocznie po ich zmianie.

Cookies

 1. Administratorem Serwisu oraz podmiotem odpowiedzialnym za zapisywanie plików cookies w pamięci urządzenia końcowego jest Akredo.
 2. Pliki cookies (tzw. Ciasteczka) są plikami tekstowymi, które zapisywane są w pamięci urządzenia końcowego Użytkownika Serwisu. Pliki cookies zawierają zazwyczaj nazwę Serwisu, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Serwis zapisuje pliki cookies w celach:
  1. Statystycznych, tj. umożliwiających Administratorowi zapoznanie się ze sposobem z jakim Użytkownicy korzystają z Serwisu,
  2. Dostosowania treści Serwisu do preferencji Użytkowników poprzez zapamiętanie dokonanych przez Użytkownika wyborów oraz umożliwiające identyfikację Użytkownika,
  3. Remarketingowym tj. polegającym na zdefiniowaniu wzorów zachować oraz komunikatów, które umożliwią reklamie Administratora na dotarcie w przyszłości do Użytkownika,
  4. Ułatwienia Użytkownikom korzystania z Serwisu.
 4. Administrator w ramach serwisu stosuje pliki cookies o charakterze:
  1. Sesyjnym, tj. przechowywane w pamięci urządzenie końcowego do czasu zamknięcia przeglądarki Użytkownika. Nie wyrażenie zgody na zapisywanie plików cookies o tym charakterze może uniemożliwić Użytkownikowi korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu.
  2. Stałym, tj. takie, które przechowywane są w pamięci urządzenia końcowego przez określony przez Administratora czas lub do momentu usunięcia ich przez Użytkownika,
  3. Zewnętrznym, tj. należące do podmiotów zewnętrznych tj. takie , które pochodzą od firm podmiotów współpracujących z Administratorem i mające na celu działalność reklamową oraz informacyjną.
 5. W ramach portalu Akredo.pl Administrator stosuje pliki remarketingowe piliki cookie umożliwiające wyświetlanie się reklam Administratora na innych stronach internetowych należących do sieci reklamowej Google Inc.
 6. Stosowanie remarketingowych plików cookie polega na:
  1. Umieszczaniu w pamięci przeglądarki, osoby która odwiedziła portal Akredo.pl pliku cookie,
  2. Zapamiętaniu preferencji użytkownika oraz dokonanych wyborów,
  3. Wyświetlaniu reklam portalu Akredo.pl na innych stronach internetowych należących do sieci reklamowej Google Inc. Na podstawie zapisanych wcześniej informacji,
  4. Wyświetlaniu reklam sieci reklamowej Google Inc. na stronie Akredo.pl,
  5. Przekazywaniu informacji zapisanych w pliku cookie na stronie Akredo.pl innym podmiotom w celu dostosowania preferencji wyświetlanych reklam w ramach sieci reklamowej Google Inc.
 7. Rodzaje plików cookies wykorzystywane przez Serwis:
  1. Zabezpieczające – służące do zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie procesu uwierzytelniania
  2. Wydajnościowe – służące do gromadzenia danych dotyczących sposobu korzystania z serwisu
  3. Reklamowe – służące do dostosowania treści reklamowych do preferencji Użytkownika
  4. Niezbędne – służące do umożliwienia Użytkownikowi korzystania z funkcjonalności serwisu
  5. Funkcjonalne – służące do personalizacji interfejsu Użytkownika.
 8. Zapisywanie plików cookies w pamięci urządzenia końcowego uzależnione jest od zgody Użytkownika. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych umożliwia Użytkownikowi zmianę preferencji w zakresie wyrażenia zgody bądź jej braku na zapisywanie plików cookies w pamięci urządzenia końcowego. Szczególnej uwagi wymaga, iż przeglądarki stron internetowych często domyślnie akceptują zapisywanie plików cookies w pamięci urządzenia końcowego.
 9. Użytkownik w każdej chwili może zmienić ustawienia przeglądarki i wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookies, bądź zablokować zapisywanie ich w pamięci urządzenia końcowego.
 10. Administrator oświadcza, iż ograniczenie zapisywania plików cookies w pamięci urządzenia końcowego podczas korzystania z Serwisu może powodować niemożność korzystania z Serwisu w pełnym zakresie.
 11. W ramach serwisu stosowane są także pliki cookies pochodzące od podmiotów współpracujących z Serwisem, w tym piliki cookies należące do Google Inc.
 12. Użytkownik niewyrażający zgody na zapisywanie w pamięci jego przeglądarki plików cookies należących do sieci reklamowej Google Inc. może na stronie Reklamy Google wyłączyć tę opcję za pośrednictwem panelu Ustawień Reklam Google lub za pośrednictwem strony Network advertising.
Wysyłanie danych

Proszę czekać. Dane są wysyłane

src="https://akredo.pl/wp-content/themes/akredo2016/forms/img/25.gif" />

Dziękujemy za wysłanie swoich danych

Nasz konsultant zadzwoni do Ciebie w podanych godzinach

Zamknij [x]