Przejęcie długu - co to jest i kiedy się stosuje?
akredo.plZadłużeniaPrzejęcie długu - co to jest i kiedy się stosuje?

Przejęcie długu - co to jest i kiedy się stosuje?

Przejęcie długu często jest wykorzystywane jako synonim lub zamiennik dla sprzedaży wierzytelności. Przejęcie długu to zupełnie odmienny proces, który wymaga dobrowolnej zgody dłużnika i wierzyciela! Sprawdź czym jest przejęcie długu! Dowiedz się jak to działa!

Aneta Sarnawska
Aneta Sarnawska, 25.11.2022 r

Na czym poleca przejęcie długu?

Przejęcie długu jest to nazwa prostego procesu cywilnoprawnego, który pozwala na zmianę dłużnika, na dowolną osobę trzecią. Przejęcie długu wymaga zgody obu stron umowy: dłużnika i wierzyciela. Nie należy tego mylić ze sprzedażą długu - cesją wierzytelności czy przystąpieniem do długu!

Kiedy można przejąć dług?

Zasady działania przejęcia długu jasno tłumaczy art. 519 Kodeksu cywilnego. Kodeks wskazuje dwie sytuacje, w których może nastąpić przejęcie długu:

W ramach umowy między wierzycielem a osobą trzecią za zgodą dłużnika; oświadczenie dłużnika może być złożone którejkolwiek ze stron.

W ramach między dłużnikiem a osobą trzecią za zgodą wierzyciela; oświadczenie wierzyciela może być złożone którejkolwiek ze stron; jest ono bezskuteczne, jeżeli wierzyciel nie wiedział, że osoba przejmująca dług jest niewypłacalna.

Kto może przejąć dług?

Dług mogą przejąć dowolne, wypłacalne osoby prywatne lub firmy, które zostaną zaakceptowane przez dłużnika lub wierzyciela, zależnie od charakteru umowy.

Nowym dłużnikiem nie może zostać osoba niewypłacalna! Art. 519, § 2, pkt. 2, Kodeksu cywilnego informuje, że brak wiedzy wierzyciela o niewypłacalności nowego dłużnika - przejemcy, czyni umowę przejęcia długu nieważną!

Jak przejąć długi?

Aby nastąpiło przejęcie długu konieczne jest spisanie umowy pomiędzy dłużnikiem a przejemcą lub wierzycielem a przejemcą. Do tego konieczna jest zgoda drugiej osoby, której dotyczy ten dług: dłużnika lub wierzyciela.

  1. Przygotuj się do podpisania umowy przejęcia długu.
  2. Poproś drugą aktualną stronę umowy, której dotyczy przejęcie długu, o zgodę na przeprowadzenie przejęcia.
  3. Podpisz umowę z przejemcą, przedstawiając niezbędne dokumenty.

Umowa przejęcia długu

Aby umowa przejęcia długu była ważna, powinna być podpisana przez obie strony umowy, pod warunkiem zgody osoby, której dotyczy dług. Umowa przejęcia długu musi zawierać:

  • wysokość długu,
  • termin spłaty i szczegółowe dane na temat należności,
  • dane dłużnika,
  • dane wierzyciela,
  • dane przejemcy długu,
  • zgoda na przejęcie długu.

Prawa i obowiązki przejmującego dług

Najważniejsze prawa i obowiązki stron umowy w ramach przejęcia długu, przedstawiają artykuły 519-525 Kodeksu cywilnego i określają:

Umowa zawarta bez zgody, drugiej osoby, której dotyczy dług uznaje się za nieważną.

Brak zgody w wyznaczonym terminie jest równoznaczny z brakiem zgody.

Umowa musi zostać spisana na piśmie.

Nowy dłużnik, wskazany do przejęcia długu musi być wypłacalny. Brak wiedzy o niewypłacalności np. przez jej ukrycie, unieważnia umowę.

Poręczenie spłaty lub zastaw wobec poprzedniego dłużnika przestaje obowiązywać wobec nowego dłużnika!

Przejmujący dług staje się odpowiedzialny za spłatę zobowiązania i wszelkie zarzuty z tym związane.

Przejęcie długu - podsumowanie

Przejęcie długu to proces, który łatwo pomylić ze sprzedażą wierzytelności. W ramach przejęcia długu proces wymagana jest zgoda obu stron umowy, zależnie od tego, kto wychodzi z inicjatywą przejęcia długu, może być to zgoda wierzyciela lub dłużnika. W przypadku cesji wierzytelności, zgoda taka nie jest wymagana - wystarczy sama informacja o sprzedaży praw.

Przejęcie długu to zabieg stosowany głównie w ramach porozumień między firmami, mających charakter rozliczeń. Równie często można się spotkać z tym pojęciem przy temacie spółek, restrukturyzacji czy sprzedaży firm. W przypadku długów pożyczkowych, częściej spotkamy się z cesją praw, co nie zmienia faktu, że warto znać znaczenie obu pojęć.

 

Często zadawane pytania

Czy do przejęcia długu potrzebna jest zgoda wierzyciela?
Tak, obie strony pierwotnej umowy muszą wyrazić dobrowolną zgodę na przeprowadzenie procesu przejęcia długu.
Czy przejęcie długu jest opodatkowane?
Nie ma podatku od przejęcia długu. Według interpretacji Izb Skarbowych, przejęcie długu nie wymaga ponownego opodatkowania, gdyż zalicza się w czynności związane ze spłatą zadłużenia, w ramach opodatkowanej umowy pożyczki.
Czy informacja o przejętym długu znajduje się w rejestrze dłużników?
Tak, o ile wierzyciel przekazuje takie informacje do rejestru.

Komentarze

Empty comments
Zostaw swój komentarz!
Nie znaleźliśmy żadnej opinii o tym produkcie. Pomóż innym klientom. Podziel się swoją opinią jako pierwszy.
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5
Zadaj pytanie