Kredyt samochodowy w Credit Agricole Bank - kalkulator i opinie

15000
6 mies
Pożyczona kwota:

-

Okres pożyczki:

mies.

Oprocentowanie:

9.3%

Odsetki od pożyczki:

-

RRSO:

13.76%

Całkowita kwota do spłaty:

NaN -

Kredyt samochodowy w Credit Agricole Bank
4.7

Kredyt samochodowy w Credit Agricole - informacje o ofercie

Credit Agricole oferuje kredyt samochodowy na kwotę od 1000 do nawet 150 000 złotych. Maksymalny okres spłaty to 120 miesięcy, czyli 10 lat. Oferta kredytu samochodowego Credit Agricole dostępna jest w salonach dealerów z którymi współpracuje bank, np. Honda, czy komisach samochodów używanych Carefleet. Kredyt samochodowy Credit Agricole może posłużyć do sfinansowania samochodu lub motocykla, zarówno nowego jak i używanego. Jednak pojazd używany nie może być starszy niż 4 lata. Jedyne dokumenty niezbędne do uzyskania kredytu to dowód osobisty oraz zaświadczenie o dochodach. Credit Agricole oferuje stałe oprocentowanie i stałe raty.

Wnioskowanie o kredyt samochodowy w Credit Agricole

 1. Wybór samochodu lub motocykla
 2. Złożenie wniosku z pomocą sprzedawcy w wybranym salonie
 3. Potwierdzenie zawarcia umowy kodem z SMS
 4. Umowa zabezpieczona hasłem przyjdzie na adres email

Pierwszym krokiem w uzyskaniu kredytu samochodowego z banku Credit Agricole jest wybór konkretnego pojazdu w salonie współpracującym z bankiem. Po wyborze pojazdu, znając jego cenę, należy złożyć wniosek o kredyt.

Credit Agricole posiada swoje stanowiska w salonach z którymi współpracuje. Pracownik Credit Agricole przyjmie wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami. Pomoże przejść przez pierwszy etap ubiegania się o kredyt samochodowy w Credit Agricole. Kolejny krok należy do banku, a jest to weryfikacja zdolności kredytowej.

Nawet w 15 minut po złożeniu wniosku możliwe jest uzyskanie decyzji kredytowej. Klient dostanie hasło, za pomocą którego podpisze umowę w postaci kodu SMS. Jedyne co pozostaje, to wykorzystać kod w celu zaakceptowania warunków umowy.

Umowę zabezpieczoną hasłem klient dostanie drogą mailową. Hasło wcześniej uzyskane w wiadomości SMS posłuży do zaakceptowania umowy. Po wprowadzeniu hasła, co jest tożsame z podpisaniem umowy, klient może wyjechać z salonu swoim nowo nabytym środkiem transportu.

Wymagane dokumenty

Credit Agricole nie stawia dużych wymagań ubiegającym się o kredyt. Nawet lista niezbędnych dokumentów jest zminimalizowana, co jednak wynika z faktu, że Credit Agricole współpracuje z konkretnymi salonami. Jedyne dokumenty niezbędne do uzyskania kredytu samochodowego w Credit Agricole to dowód osobisty oraz dokument, potwierdzający uzyskanie stałego dochodu. W zależności od źródła dochodu, potrzebne będą nieco inne dokumenty:

Zatrudnieni na podstawie umowy o pracę:

 • aktualne zaświadczenie (w oryginale) o okresie zatrudnienia i wysokości średniego miesięcznego wynagrodzenia netto lub brutto za ostatnie 3 miesiące

Emeryci:

 • ostatni dowód wypłaty świadczenia (np. kserokopia ostatniego odcinka wypłaty świadczenia) lub
 • kserokopia ostatniej waloryzacji lub
 • kserokopia ostatniej decyzji o przyznaniu świadczenia

Renciści:

 • ostatni dowód wypłaty świadczenia (np. kserokopia ostatniego odcinka wypłaty świadczenia)
 • oraz kserokopia ostatniej waloryzacji lub kserokopia* decyzji o przyznaniu świadczenia lub legitymacja rencisty

Prowadzący gospodarstwo rolne:

 • zaświadczenie (w oryginale) z Urzędu Gminy potwierdzające fakt posiadania / dzierżawienia gospodarstwa rolnego lub kserokopia nakazu płatniczego
 • oraz kserokopia ostatniego dowodu opłacenia składki KRUS lub zaświadczenie (w oryginale) z KRUS o niezaleganiu ze składkami
 • oraz kserokopia ostatniego dowodu opłacenia podatku rolnego lub zaświadczenie (w oryginale) o niezaleganiu z opłatami podatku rolnego

Prowadzący działalność gospodarczą:

 • kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub kserokopia* wyciąg/odpis z KRS-u oraz
 • zaświadczenie (w oryginale) z ZUS / KRUS o niezaleganiu ze składkami lub dowody (w oryginale) wpłat do ZUS / KRUS składek na ubezpieczenie społeczne za ostatnie 3 miesiące (zachowana terminowość wpłat) lub zaświadczenie (w oryginale) z US o niezaleganiu z podatkami lub dowody (w oryginale) wpłat podatku dochodowego za ostatnie 3 miesiące (zachowana terminowość wpłat) oraz
 • dokument uzależniony od formy opodatkowania:
 • w przypadku karty podatkowej - decyzja (kserokopia) Naczelnika US
 • w przypadku ryczałtu - ostatnie zeznanie roczne (przez pierwsze 4 miesiące roku) potwierdzone przez US (PIT 28)
 • w przypadku podatkowej książki przychodów i rozchodów - zestawienie (kserokopia) przychodów, kosztów i dochodu narastająco od początku roku albo ostatnie zeznanie roczne (przez pierwsze 4 miesiące roku) potwierdzone przez US (PIT 36/ PIT 36L)

W przypadku, kiedy klient utrzymuje się z innych źródeł, niewymienionych powyżej, to Credit Agricole indywidualnie dostosowuje listę niezbędnych dokumentów na potrzeby weryfikacji zdolności kredytowej.

Podpisanie umowy o kredyt samochodowy

Podpisanie umowy o kredyt samochodowy w Credit Agricole następuje w bardzo prosty sposób. Po pozytywnej weryfikacji zdolności kredytowej wnioskującego i udzieleniu pozytywnej decyzji, w wiadomości email klient dostaje umowę, zaś w wiadomości SMS dostaje kod, który posłuży do zaakceptowania umowy. Odpowiada to podpisaniu fizycznej umowy, ale skraca czas niezbędny do zakończenia procesu wnioskowania.

Spłata kredytu samochodowego w Credit Agricole

Spłata kredytu samochodowego w Credit Agricole jest bardzo prosta. Klient wraz z umową dostaje przypisany rachunek bankowy, na który należy przelewać środki na spłatę raty. Środki z konta pobierane są automatycznie przez Credit Agricole.

Przedterminowa spłata kredytu samochodowego

Klient w każdej chwili ma możliwość dokonać wcześniejszej spłaty części lub całości zadłużenia. W przypadku całkowitej, przedterminowej spłaty, koszty kredytu zostają odpowiednio obniżone.

Wakacje kredytowe w Credit Agricole

Credit Agricole nie przewiduje możliwości zawieszenia spłaty rat w przypadku kredytu samochodowego. Jedyny kredyt, do jakiego Credit Agricole umożliwia zastosowanie wakacji kredytowych, to kredyt hipoteczny.

Najczęściej zadawane pytania o kredyt samochodowy w Credit Agricole

Zestaw pytań z jakimi zmagają się potencjalni klienci Credit Agricole.

Na czyje konto trafią pieniądze z kredytu? Moje czy sprzedawcy?
Cała kwota kredytu trafia na konto konkretnego sprzedawcy, w salonie którego dokonywany jest proces wnioskowania o kredyt.
Czy mogę dopisać kogoś do dowodu rejestracyjnego?
Tak, ale tylko w przypadku, kiedy o kredyt wnioskuje więcej niż jedna osoba. Wtedy pozostali wnioskujący mogą zostać dopisani do dowodu jako współwłaściciele.
Czy kredyt w Credit Agricole można przeznaczyć na finansowanie samochodu z zagranicy?
Nie, kredyt samochodowy z Credit Agricole może być przeznaczony jedynie na zakup pojazdu w konkretnych salonach i komisach z którymi współpracuje bank.
Czy oferta kredytu samochodowego w Credit Agricole to oferta leasingu?
Nie, kredyt samochodowy Credit Agricole nie jest formą leasingu.
Czy wykupienie polisy AC jest obowiązkowe?
Nie, wykupienie polisy AC jest dobrowolne.
Czy mogę złożyć wniosek bez numeru VIN pojazdu?
Tak, gdyż wniosek składany jest w konkretnym salonie, a co za tym idzie na konkretny produkt z oferty dealera.
Czy Credit Agricole współpracuje z konkretnymi salonami samochodowymi?
Tak, Credit Agricole współpracuje m.in z Hondą, oraz komisem Carefleet.

Opinie na temat kredytu samochodowego w Credit Agricole

S
Opinia od:
Sylwia

Czy opinia była przydatna?

0
Nie miałam wcześniej do czynienia z tym bankiem ale po porównaniu ofert ta wydawała mi się jedną z najrozsądniejszych. Wybrałam autko w salonie współpracującym z credit agricole, na miejscu był przemiły Pan z tego banku - wystarczyło potwierdzenie moich dochodów z ostatnich trzech miesięcy (pracuję na umowę o pracę) i jakoś po 20 minutach dostałam pozytywną decyzję. Mam w planach wcześniejszą spłatę i z tego co się dowiedziałam, koszty kredytu zostaną mi odpowiednio obniżone. Polecam!2022-12-07 14:36:09
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5

Podobne produkty