Pełnomocnictwo do konta bankowego
akredo.plKontaPełnomocnictwo do konta bankowego

Pełnomocnictwo do konta bankowego

Pełnomocnictwo bankowe lub powszechnie upoważnienie do banku to oficjalna zgoda na zarządzaniem kontem osobistym w imieniu właściciela. Jak upoważnić kogoś do konta i kto może być pełnomocnikiem? Jakiego pełnomocnictwa trzeba udzielić: ogólnego czy szczególnego? Czym się różnić pełnomocnictwo szczególne a rodzajowe? Poznaj odpowiedzi na te i więcej pytań! Dowiedz się wszystkiego o pełnomocnictwie i pobierz darmowy wzór!

Filip Nawarski
Filip Nawarski, 25.11.2022 r

Czym jest pełnomocnictwo do konta bankowego?

Pełnomocnictwo bankowe to oficjalna zgoda do obsługi konta bankowego osobie trzeciej - pełnomocnikowi, innej niż właściciel (posiadacz) rachunku osobistego. Prawo do udzielenia pełnomocnictwa ma właściciel konta - współwłaściciele w przypadku konta wspólnego. Dokładne zasady i przepisy dotyczące pełnomocnictwa opisuje rozdział II Pełnomocnictwo, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Osoba udzielająca pełnomocnictwa - posiadacz konta - to mocodawca. Osoba, która otrzymuje prawo do dysponowania rachunkiem - to pełnomocnik. Ważną informacją jest fakt, że nawet w przypadku, gdy właściciel czasowo lub stale utraci zdolność do czynności prawnych, pełnomocnictwo będzie obowiązywało.

Jest to forma zastępcza dla współwłasności konta, która daje możliwość udzielenia dostępu do funkcji konta bankowego, na określonych zasadach konkretnej osobie. Współwłaściciele mają bowiem równy dostęp do wszystkich funkcji rachunku wspólnego i do pełnej dyspozycji zgromadzonymi na koncie środkami. Pełnomocnik ma natomiast ograniczony dostęp, który jest konkretnie opisany w dokumencie pełnomocnictwa. 

Podstawowe uprawnienia pełnomocnika do konta bankowego

Właściciel upoważnia do dysponowanie środkami na koncie w ramach przelewów: wpłaty i wypłaty, dostęp do historii transakcji czy korzystanie z funkcji dodatkowych jak np. kantor czy nawet tworzenie celów oszczędnościowych. Co ważne pełnomocnictwo rodzajowe i ogólne znacznie różnią się od siebie.

Udzielając pełnomocnictwa do konta bankowego można zdecydować o:

 • zakresie praw do dysponowania kontem: ogólne, rodzajowe i szczególne,
 • czasie obowiązywania pełnomocnictwa - jednorazowe, okresowe, stałe,
 • kanałach dostępu do konta: bankowość elektroniczna, mobilna, serwis telefoniczny, dyspozycje w placówkach banku.

Pełnomocnictwo ogólne

Pełnomocnictwo ogólne daje wyznaczonej osobie praktycznie takie same prawa do dysponowania kontem, które posiada właściciel. Można to więc nazwać upoważnieniem do banku, czyli możliwością podejmowania decyzji w imieniu posiadacza. Pełnomocnik może zastąpić Cię w wykonywaniu podstawowych czynności związanych z obsługą rachunku bankowego. Warto mieć na uwadze, że prawa do dysponowania środkami na koncie są praktycznie takie same. Na pełnomocnika trzeba więc wybrać zaufaną osobę.

Do przykładowych uprawnień pełnomocnika pełnego zaliczamy:

 • wpłacanie pieniądze na rachunek,
 • wypłacanie pieniądze z bankomatu,
 • wykonywanie przelewów,
 • złożenie wniosku o kredyt odnawialny w koncie osobistym,
 • płacenie kartą w sklepie - pod warunkiem, że otrzyma dodatkową kartę debetową do rachunku.

To czego nie może robić pełnomocnik, to:

 • dysponowanie kartą debetową właściciela,
 • udzielać dalszych pełnomocnictw, chyba że treść pełnomocnictwa bezpośrednio wskazuje na taką możliwość (art.106, Kodeksu Cywilnego).

Pełnomocnictwo rodzajowe

W przypadku pełnomocnictwa rodzajowego właściciel konta decyduje o konkretnym zakresie praw pełnomocnika. Udzielając pełnomocnictwa rodzajowego rachunku osobistego możemy wskazać konkretne czynności, które może wykonywać wskazana osoba. Ważne jest by możliwie jak najdokładniej opisać jaki będzie zakres funkcji dostępnych pełnomocnikowi oraz przez jaki czas będzie obowiązywało prawo do zlecania dyspozycji. Przykładowo mogą to być:

 • wypłata środków do określonej kwoty w miesiącu,
 • sprawdzanie salda konta i historii transakcji,
 • przelewy z rachunku walutowego na rachunek w złotówkach.

Co ciekawe, banki często utożsamiają pełnomocnictwo rodzajowe ze szczególnym, stosując tę nazwę zamiennie. Warto jednak wiedzieć, że prawo polskie wyróżnia trzy typy pełnomocnictw.

Pełnomocnictwo szczególne

Pełnomocnictwo szczególne do konta bankowego jest to prawne umocowanie do jednorazowego lub kilkukrotnego dokonania konkretnej czynności. Można je więc utożsamiać z upoważnieniem - formalną zgodą na zrealizowanie czynności w naszym imieniu. Pełnomocnictwo rodzajowe a szczególne nie różnią się praktycznie niczym, poza kwestiami prawnymi. Przepisy Kodeksu Cywilnego wyróżniają pełnomocnictwo szczególne jako trzeci typ pełnomocnictwa.

Kto może być pełnomocnikiem?

Zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, pełnomocnikiem może zostać każda osoba pełnoletnia, posiadająca pełne prawo do czynności cywilnoprawnych. Pełnomocnik nie musi być osobą spokrewnioną z właścicielem. Najważniejsze jest, aby osoba wyznaczona do roli pełnomocnika była znana i zaufana posiadaczowi.

Kto może ustanowić pełnomocnictwo?

Pełnomocnictwa do konta bankowego może udzielić właściciel konta, a w przypadku konta wspólnego każdy współwłaściciel. W celu udzielenia pełnomocnictwa do konta wspólnego konieczna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli!

Co więcej, zgodnie z art.106 Kodeksu Cywilnego pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa ogólnego lub rodzajowego, pod warunkiem, że w dokumencie nadania pełnomocnictwa przez właściciela konta jest konkretnie wskazana taka możliwość.

Na jakich rachunkach może być ustanowione pełnomocnictwo?

Pełnomocnictwo można ustanowić na wszystkich rodzajach kont osobistych oraz rachunkach firmowych, niezależnie czy jest to pełnomocnictwo ogólne, rodzajowe czy szczególne. Pełnomocnictwo może dotyczyć tylko konkretnego rachunku: lokaty, konta oszczędnościowego, konta walutowego czy konta osobistego. Można to zrobić zarówno do aktualnie istniejących produktów, jaki i tych które zostaną otwarte w przyszłości.

Pełnomocnictwo do konta dla młodych

W przypadku konta osobistego dla osób młodych, rodzic który zakłada konto swojemu dziecku automatycznie staje się jego pełnomocnikiem. Jego prawo jako pełnomocnika obowiązuje do momentu ukończenia 18 roku życia dziecka. W niektórych bankach konieczne jest pisemne zniesienie pełnomocnictwa rodzica po osiągnięciu pełnoletności podopiecznego. 

Jak ustanowić pełnomocnika do konta?

Pełnomocnictwa do rachunku bankowego można udzielić na kilka sposobów, jednak różne banki mogą akceptować konkretne metody. W każdym przypadku konieczne jest zweryfikowanie tożsamości obu stron - mocodawcy i pełnomocnika. Jak upoważnić kogoś do konta? Do najczęściej występujących form udzielenia pełnomocnictwa bankowego należą:

 • pisemnie - w placówce bankowej lub punkcie obsługi,
 • w formie aktu notarialnego - potwierdzenie aktem notarialnym jest wymagane przy wnioskowaniu drogą korespondencyjną,
 • w bankowości elektronicznej,
 • ustnie - w placówce banku lub telefonicznie.

Każdy bank ma nieco inne procedury udzielania pełnomocnictwa i może wymagać złożenia dokumentów na własnych wzorach. Poniżej prezentujemy jakie metody proponują najpopularniejsze banki w Polsce.

Bank Gdzie i w jaki sposób można udzielić pełnomocnictwa?
mBank w placówce banku, przez mLinię, za pośrednictwem bankowości elektronicznej, korespondencyjnie
PKO BP w placówce banku, online - IKO, korespondencyjnie
Alior Bank w placówce banku - bez jednoczesnej obecności obu stron, w placówce partnerskiej - konieczna obecność obu stron
ING Bank Śląski przez bankowość internetową - tylko gdy pełnomocnik jest klientem ING, w placówce banku - wymagana obecność obu stron
Bank Millennium w placówce banku, korespondencyjnie
BNP Paribas w placówce banku, korespondencyjnie
Credit Agricole w placówce banku, korespondencyjnie
Santander Bank Polska w placówce banku, korespondencyjnie
Getin Bank w placówce banku - konieczna jednoczesna obecność , korespondencyjnie

Zlecenie pełnomocnictwa bankowego w oddziale banku

Najczęściej akceptowaną formą jest deklaracja na piśmie w placówce bankowej. Bardzo często konieczna jest obecność pełnomocnika, jednak niektóre banki tego nie wymagają. Tak czy inaczej, wyznaczony do obsługi konta bankowego pełnomocnik musi pojawić się w banku w celu potwierdzenia tożsamości.

W przypadku, gdy chcemy udzielić pełnomocnictwa bezpośrednio w placówce bankowej potrzebne będą jedynie:

 • dowody osobiste pełnomocnika i właściciela konta,
 • wypełniony dokument pełnomocnictwa.

Gotowy formularz pełnomocnictwa do wypełnienia z pewnością otrzymamy od pracownika banku. Jednakże, jeśli chcemy udzielić pełnomocnictwa drogą korespondencyjną przyda się wzór pełnomocnictwa rodzajowego oraz ogólnego do konta bankowego. Jeśli chcesz skorzystać z gotowego formularza, możesz go pobrać za darmo, klikając w ikonę dokumentu. TU WZÓR PEŁNOMOCNICTWA DO KONTA BANKOWEGO

Jak ustanowić pełnomocnictwo przebywając za granicą?

Osoba przebywająca za granicą może upoważnić do konta przez bankowość elektroniczną lub drogą korespondencyjną. Pierwsza opcja jest znacznie prostsza do realizacji i może zająć kilka minut, szczególnie gdy pełnomocnik posiada konto w tym samym banku - nie będzie konieczna ponowna weryfikacja tożsamości.

Jeżeli, Twój bank nie umożliwia udzielenia pełnomocnictwa drogą internetową konieczne będzie przygotowanie dokumentu pełnomocnictwa na piśmie. Dokument musi być opatrzony klauzulą legislacyjną wystawioną przez notariusza lub konsula RP, potwierdzającą zgodność dokumentu z prawdą. Ponownie przyda się wzór pełnomocnictwa, który jest dostępny powyżej.

Opłaty za ustanowienie pełnomocnictwa

Za ustanowienie pełnomocnika do konta osobistego w większości banków konieczne jest uiszczenie drobnej opłaty. Zazwyczaj nie przekracza ona 30 zł. W niektórych instytucjach jest to całkowicie darmowe.

Poniżej przedstawiamy ile kosztuje usługa zlecenia i ustanowienia pełnomocnictwa w najpopularniejszych bankach w Polsce.

Bank Opłata za ustanowienie pełnomocnictwa
mBank Bezpłatnie
PKO BP 25 zł
Alior Bank Bezpłatnie
ING Bank Śląski 10 zł
Bank Millennium 25 zł
BNP Paribas 20 zł
Credit Agricole 15 zł
Santander Bank Polska Bezpłatnie
Getin Bank 20 zł

Jak odwołać pełnomocnictwo?

Art.101 Kodeksu Cywilnego jasno wskazuje, że udzielone przez mocodawcę prawo do dysponowania rachunkiem bankowym można odwołać w dowolnym momencie obowiązywania dokumentu. Wycofanie, odwołanie pełnomocnictwa może nastąpić przez złożenie pisemnego oświadczenia dostarczonego drogą elektroniczną lub korespondencyjną, ustnie lub w formie aktu notarialnego.

Co ważne, mocodawca musi poinformować bank jak również pełnomocnika. Pełnomocnik z kolei jest zobowiązany do zwrócenia dokumentu, w którym zostało mu udzielone upoważnienie do dysponowania wskazanym kontem bankowym, jeżeli taki otrzymał.

Należy wiedzieć, że pełnomocnictwo traci swoją moc w momencie śmierci mocodawcy - właściciela konta, a także w przypadku śmierci samego pełnomocnika.

Zrzeczenie się pełnomocnictwa do konta bankowego

Pełnomocnik może zrzec się prawa do zarządzania kontem bankowym. Może to zrobić w dowolnym momencie.W tym celu pełnomocnik, powinien złożyć pisemne oświadczenie o zrzeczeniu pełnomocnictwa. W niektórych przypadkach wystarczy dyspozycja telefoniczna - jest to możliwe m.in. w mBanku w ramach zrzeczenia z pełnomocnictwa szczególnego. Ponadto, pełnomocnik jest zobowiązany do poinformowania mocodawcy o zrzeczeniu się prawa do zarządzania rachunkiem, gdyż bank nie zawsze może przekazać taką informację.

Upoważnienie do konta po śmierci

Szczególnym rodzajem pełnomocnictwa jest upoważnienie do konta bankowego po śmierci właściciela. Dyspozycja na wypadek śmierci pozwala częściowo uniknąć konieczności czekania na ogłoszenie spadku.

Zgodnie z art. 56 Prawa bankowego właściciel rachunku bankowego może wydać nieograniczoną liczbę dyspozycji wypłacenia środków następującym osobom:

 • małżonkowi,
 • dzieciom i wnukom,
 • rodzicom i dziadkom,
 • rodzeństwu.

Co ważne, łączna kwota dyspozycji nie może być wyższa niż dwudziestokrotne przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku. Aktualnie kwota ta wynosi 121 tys. zł, jednak należy pamiętać, że na bieżąco ulega ona zmianom.

Pełnomocnictwo do konta bankowego - podsumowanie

Pełnomocnictwo do konta bankowego to prosta procedura, która umożliwia wyznaczenie osoby do zarządzania naszym rachunkiem osobistym. Z upoważnienia bankowego można korzystać w różnych sytuacjach, przykładowo: z powodu okresowych problemów zdrowotnych.

Na pełnomocnika można wyznaczyć dowolną osobą. Decyzja co do wyboru należy do właściciela/współwłaścicieli rachunku, jednak trzeba mieć świadomość, że osoba wyznaczona na pełnomocnika ma naszą zgodę na zarządzanie rachunkiem i środkami tam zebranymi. Należy się więc liczyć z konsekwencjami możliwej decyzji i wybrać zaufaną osobę. Dodatkowo warto dokładnie określić co może zrobić pełnomocnik, udzielając pełnomocnictwa rodzajowego.

Często zadawane pytania

Czy pełnomocnik jest współwłaścicielem rachunku bankowego?
Nie, pełnomocnik nie jest równoznaczny z współwłaścicielem. Współwłaściciele mają pełnię praw do zarządzania środkami zebranymi na koncie, które są ich własnością. Pełnomocnik ma prawo do zarządzania środkami, jedynie w ramach udzielonego upoważnienia.
Czy pełnomocnictwo do konta bankowego zastąpi dyspozycja wkładem?
Pełnomocnictwo wygasa w momencie śmierci pełnomocnika lub mocodawcy. Dyspozycja to szczególny rodzaj pełnomocnictwa, który jest tworzony na wypadek śmierci właściciela konta.
Czy można ustanowić pełnomocnictwo konta wspólnego?
Tak, można. Wymagana jest zgoda obu współwłaścicieli.
Czy pełnomocnik do konta może zamknąć konto?
Nie, pełnomocnik nie może zamknąć konta. Chyba, że treść pełnomocnictwa jasno wskazuje na taką możliwość.
Czy pełnomocnik do konta może robić przelewy?
Tak, pełnomocnik może robić przelewy, w przypadku pełnomocnictwa ogólnego. Jest to możliwe również przy pełnomocnictwie rodzajowym, jednak tylko w ramach konkretnej zgody. Trzeba dokładnie wskazać co może robić pełnomocnik. Przykładowo: wykonywać przelewy do kwoty 500 zł, wykonać 3 przelewy miesięcznie na kwotę 100 zł itp.
Czy pełnomocnik do konta może otworzyć nowe konto bankowe?
Zazwyczaj pełnomocnictwo jest udzielane “do rachunku”, to znaczy do zarządzania konkretnym kontem osobistym. Jednakże, wszystko zależy od zakresu funkcji, które zostaną przyznane pełnomocnikowi.
Czy pełnomocnik do konta odpowiada za długi?
Nie, długi są własnością posiadacza konta.
Czy pełnomocnictwo jest tym samym co upoważnienie do konta bankowego?
Tak, chociaż oficjalna nazwa tej usługi/czynności to pełnomocnictwo do konta bankowego. Upoważnienie i pełnomocnictwo często są stosowane zamiennie. Upoważnienie to po prostu formalna zgoda na konkretną czynność.

Komentarze

M
Opinia od:
Mariusz

Czy opinia była przydatna?

Tak0Nie
Czy mogę zgłosić na policję nadużycie jeśli ktoś kto miał pełnomocnictwo dokonał czynności, na które nie wyraziłbym zgody?2023-01-24 10:58:17
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5
Zadaj pytanie