W bankach jest dostępnych wiele różnych ofert kredytu. Można je dzielić na różne sposoby, jednak wszystkie rodzaje mają ze sobą wiele wspólnego. Sprawdź jaki kredy jest przeznaczony dla Ciebie!

Czym jest kredyt bankowy?

Kredyt bankowy to pożyczka gotówkowa udzielana przez bank osobie prywatnej lub firmie, na podstawie umowy kredytowej. Pieniądze od banku dostanie klient, który wykaże odpowiednie warunki do spłaty długu: posiada stały, możliwy do potwierdzenia dochód i pozytywną historię kredytową.

Szczegółową definicję kredytu bankowego znajdziemy w rozdziale 5 “Kredyty i pożyczki pieniężne oraz zasady koncentracji zaangażowań”, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o prawie bankowym. Jako podstawę udzielenia kredytu, dokument wskazuje umowę kredytową, która dokładnie opisuje zasady przekazania gotówki przez bank oraz spłaty zobowiązania.

Kredyt w banku można otrzymać na konkretny lub dowolny cel. Przeznaczenie kredytu wynika z rodzaju podejmowanego zobowiązania, ale przede wszystkim z zapisów umowy kredytowej. Wyróżniamy kilka podstawowych rodzajów kredytów bankowych:

 • kredyt konsumpcyjne - kredyt gotówkowy, kredyt samochodowy, kredyt ratalny
 • kredyt hipoteczny,
 • kredyt konsolidacyjny,
 • karta kredytowa,
 • kredyt dla firm - kredyty inwestycyjny, kredyt obrotowy,
 • kredyt preferencyjny - kredyt studencki, kredyt dla rolnika.

Kredyt gotówkowy

Pożyczka gotówkowa lub kredyt na dowolny cel - tak najczęściej banki przedstawiają ofertę podstawowego kredytu konsumpcyjnego. W ramach tego rodzaju kredytu można otrzymać od kilkuset do nawet 300 tysięcy złotych, a spłatę rozłożyć na niskie raty, na 10 lat. Z pomocą tego rodzaju kredytu można zrealizować zakupy lub plany, które wymagają dużych pieniędzy.

Kredyt samochodowy

Jest to typowy kredyt celowy, czyli przeznaczony na konkretny cel, w tym przypadku zakup samochodu lub innego pojazdu. Co ciekawe, nie wszystkie banki posiadają ten rodzaj kredytu w swojej ofercie. Kredyt na samochód to szansa na lepsze warunki kredytowania, ze względu na zabezpieczenie spłaty kredytu prawem własności do samochodu.

Kredyt ratalny

Kolejny rodzaj kredytu konsumpcyjnego, który jest udzielany przez banki na zakup konkretnych produktów na raty. Kredyt jest udzielany na dokładną kwotę, czyli wartość kupowanego przedmiotu. Kredyt ratalny bardzo często kojarzony jest ze sklepami RTV i AGD i powiązany jest z promocją rat 0%.

Kredyt hipoteczny

Kredyt hipoteczny to duża pożyczka gotówkowa zaciągana w celu zakupu mieszkania lub budowę domu. Jest to najniżej oprocentowany kredyt na rynku. Statystycznie, najczęściej kredyt hipoteczny to 300 000 zł na 30 lat. Tak duży kredyt udzielany na tak długi czas jest możliwy dzięki ustanowieniu zabezpieczenia spłaty kredyt, w postaci hipoteki na domu lub mieszkaniu.

Kredyt konsolidacyjny

Jest to kredyt na spłatę innych kredytów. Zaciągnięcie tego rodzaju kredytu pozwala uporządkować i zmniejszyć bieżące koszty wynikające z kredytów i pożyczek. Jest to idealne rozwiązanie dla osób, które nie radzą sobie z regularną spłatą wszystkich długów. Z tym kredytem spłacimy inne długi, a zamiast kliku dużych rat zapłacimy jedną niską, ale przez dłuższy czas.

Karta kredytowa

To rodzaj kredytu na bieżące wydatki. Karta kredytowa ma wielką zaletę w postaci okresu bezodsetkowego - spłacając dług w wyznaczonym przez bank czasie nie zapłacimy odsetek. Jest to idealne rozwiązanie dla osób, którym brakuje pieniędzy na pilne wydatki i nie chcą ich odkładać do wypłaty.

Kredyt dla firm

Kredyt dla firm to uproszczone określenie dla kredytów przeznaczonych dla przedsiębiorców. Wyróżniamy kilka rodzajów kredytów firmowych: kredyt obrotowy, inwestycyjny, faktoring, leasing czy linia kredytowa, są to tylko przykłady różnych ofert. Jak łatwo się domyślić ten rodzaj kredytu jest przeznaczony jako wsparcie w prowadzeniu biznesu, możliwość zapewnienia środków na koszty bieżące i szansa zrealizowanie planu rozwoju.

Kredyt preferencyjny

Kredyt preferencyjny, czyli rodzaj kredytu przeznaczonego dla określonej grupy odbiorców np. kredyt studencki lub kredyt dla rolnika. Jest to kredytu udzielany na specyficznych warunkach, które umożliwiają wygodną spłatę np. po zakończeniu studiów i ustabilizowaniu na rynku pracy. Część kosztów związanych z kredytem preferencyjnym pokrywa Skarb Państwa!

Zdolność kredytowa - czyli Twoje szanse na otrzymanie kredytu

W każdym przypadku, niezależnie od tego o jaki rodzaj kredytu się ubiegamy, każdy klient musi przejść weryfikację zdolności kredytowej. Tutaj, ponownie należy odwołać się do ustawy Prawa bankowego, art. 70, który opisuje czym jest ta zdolność.

Przez zdolność kredytową rozumie się zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie. Kredytobiorca jest obowiązany przedłożyć na żądanie banku dokumenty i informacje niezbędne do dokonania oceny tej zdolności.

Oznacza to, że bank na podstawie dokumentów dostarczonych przez wnioskodawcę, a także przy pomocy baz informacji oceni szanse na spłatę kredytu. Bank udzieli kredytu tylko w przypadku, gdy sytuacja klienta nie będzie budziła żadnych wątpliwości. Więcej szczegółów na temat tego jak przebiega ocena zdolności kredytowej zależnie od rodzaju kredytu i co ma wpływ na ocenę przeczytasz w artykule poświęconym temu zagadnieniu. 

Koszty kredytu. Na co zwrócić uwagę przy wyborze banku?

Koszt kredytu to wszystkie wydatki, które ponosi klient ubiegając się o kredyt w banku. Wszystkie koszty występujące przy kredycie bardzo dobrze opisuje wskaźnik RRSO, który pokazuje ile kosztuje kredyt w skali roku. Na całkowity koszt składają się poszczególne czynnik:

 • odsetki wynikające z oprocentowania,
 • prowizja,
 • marża,
 • opłaty dodatkowe,
 • podatki.

Przed złożeniem wniosku o kredyt warto dokładnie zapoznać się z potencjalnymi kosztami i porównać ich wysokość. Przykładowe koszty świetnie opisują przykłady reprezentatywne, które można znaleźć na każdej stronie z ofertą kredytu. 

Umowa kredytu bankowego - na co zwrócić uwagę przed podpisaniem dokumentu

Zgodnie z ustawą Prawa bankowego, prawidłowo sporządzona umowa kredytowa powinna zostać zawarta na piśmie i określać w szczególności:

 • strony umowy,
 • kwotę i walutę kredytu,
 • cel, na który został udzielony kredyt,
 • zasady i termin spłaty kredytu,
 • wysokość oprocentowania kredytu i warunki jego zmiany,
 • sposób zabezpieczenia spłaty kredytu,
 • zakres uprawnień banku związanych z kontrolą wykorzystania i spłaty kredytu,
 • termin i metodę przekazania środków z kredytu dla kredytobiorcy,
 • wysokość prowizji, jeżeli umowa ją przewiduje,
 • warunki dokonywania zmian i rozwiązania umowy.

Klient ma prawo do negocjowania warunków umowy, również podczas jej obowiązywania. Każda zmiana w umowie również powinna zostać sporządzona na piśmie i dołączona do umowy kredytu bankowego w formie aneksu.

Harmonogram spłaty kredytu

Niezależnie od rodzaju kredytu, bank zawsze wymaga terminowej spłaty rat. Aby łatwiej dotrzymywać wyznaczonych terminów, każdy klient otrzymuje harmonogram spłaty rat, jako załącznik do umowy. Dzień spłaty można ustalić tak, aby odpowiadał naszym potrzebom i umożliwiał bezpieczną, terminową spłatę.

Zabezpieczenie spłaty kredytu

W niektórych przypadkach a także przy specyficznych formach kredytu np. kredyt hipoteczny lub kredyt samochodowy, banki wymagają ustanowienia zabezpieczenia spłaty kredytu. Ma to na celu zabezpieczenie interesu banku, na wypadek problemów ze spłatą zobowiązania lub niewypłacalności kredytobiorcy.

Zabezpieczenie spłaty może być też stosowane w przypadku zwykłego kredytu konsumpcyjnego, w celu “zwiększenia zdolności kredytowej”. Daje to możliwość otrzymania wyższego kredytu.

Spłata kredytu bankowego

Podpisaliśmy umowę i pieniądze już trafiły na nasze konto. Część formalna za nami, jednak to dopiero początek obowiązków kredytobiorcy. Spłata kredytu to najmniej przyjemna część kredytu. Jeśli jednak, dobrze zaplanujemy swoje działania i podejmiemy odpowiedzialną decyzję w sprawie kredytu zwrot długu nie powinien być aż tak dużym problemem. Szczególnie, że dzięki kredytowi osiągnęliśmy swój cel i zrealizowaliśmy nasze pragnienia.

Jak spłacić kredyt? Najlepsze rozwiązanie to ustalenie automatycznej spłaty rat. Możesz to zrobić samodzielnie zlecając stały przelew z konta bankowego na numer konta podany w umowie kredytu. Warto mieć na uwadze, że rata kredytu może wzrosnąć pod wpływem zmian stóp procentowym. Bank poinformuje Cię o wzroście raty, jednak to obowiązkiem kredytobiorcy jest dopilnować, aby odpowiednia suma trafiła na konto banku.

Nadpłacanie rat i wcześniejsza spłata kredytu. Czy warto to robić?

Każdy bank, przy każdym rodzaju kredytu daje kredytobiorcy możliwość nadpłaty rat kredytu i wcześniejszej spłaty. Na czym to polega? Nadpłacanie kredytu to płatności kilku rat “do przodu”. Spłata części kredytu przyspieszy spłatę długu i zmniejszy koszty wynikające z prowizji oraz oprocentowania.

Podobnie w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, która polega na przedterminowej spłacie całego długu. Umowa kredytu może wskazywać ograniczenia dotyczące kwestii wcześniejszej spłaty np. udostępniając tę możliwość po upływie 3 lat.

Rozwiązania problemów ze spłatą kredytu

Czasami spłata kredytu może sprawić problemy. Szczególnie w obecnej sytuacji, gdy raty kredytów rosną z miesiąca na miesiąc z powodu podnoszenia stóp procentowych RPP oraz rosnącej inflacji. Ratunkiem dla niektórych może być skorzystanie z wakacji kredytowych, jednak te dają tylko kilkumiesięczną przerwę od spłaty rat. Niestety, nikt nie spłaci kredytu za nas i trzeba podjąć próbę negocjacji z bankiem.

Dobrym rozwiązaniem może być wydłużenie okresu spłaty, czyli prolongata kredytu. Skorzystanie z tej opcji pozwoli zmniejszyć miesięczną ratę, jednak zwiększy całkowitą kwotę do spłaty.

Rozwiązaniem dla osób w najtrudniejszej sytuacji, które mają na głowie kredyt hipoteczny może być skorzystanie z pomocy Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. W ramach wsparcia można otrzymać nawet 2 tysiące złotych miesięcznie, przez okres 3 lat.

Podsumowanie informacji o kredytach bankowych

Kredyt bankowy jest dostępny w różnych formach, a poszczególne rodzaje kredytu rozróżniamy głównie ze względu na ich przeznaczenie. Oferty banków znacznie różnią się od siebie oferując kredyty pod różnymi nazwami. Nazwy te mają pomóc klientowi znaleźć odpowiedni rodzaj kredytu do jego potrzeb, a także wyróżnić ofertę banku na tle innych.

Warunki spłaty - w głównej mierze dotyczy to maksymalnych kosztów kredytu - wynikają one z góry ustalonych wytycznych, przygotowanych przez organy nadzoru finansowego: Ministerstwo Finansów, Narodowy Bank Polski oraz Radę Polityki Pieniężnej. Każdy klient ma możliwość negocjowania warunków umowy - warto to robić w każdym przypadku.

Treści powiązane z Kredyty

Decyzja kredytowa - najważniejsze informacjeDecyzja kredytowa - najważniejsze informacje

Czekasz na decyzję kredytową? Myślisz, że bank odrzucił Twój wniosek o kredyt? Sprawdź jak bank podejmuje decyzję w sprawie udzielenia kredytów! Dowiedz się ile to zajmuje i jakie warunki trzeba spełnić aby uzyskać pozytywną odpowiedź!

Kredyt na remontKredyt na remont - krok po kroku

Remont może polegać na przemalowaniu kolorów ścian w pokoju, jak i na gruntownej renowacji danej przestrzeni. W zależności od potrzebnych środków, mamy do wyboru parę opcji sfinansowania tej inwestycji. Przeczytaj poniższy artykuł i sprawdź, czy na Twój remont wystarczy kredyt gotówkowy, czy potrzebujesz znacznie większej kwoty kredytu hipotecznego.

Ryzyko kredytoweRyzyko kredytowe - co to jest?

Ryzyko kredytowe to jeden z wskaźników, według którego oceniany jest kredytobiorca. Na ryzyko kredytowe mają wpływ nie tylko czynnik bezpośrednio zależne od klienta, ale również takie na które nie ma wpływu. Sprawdź jak ryzyko kredytowe wpływa na decyzję o przyznaniu pożyczki!

Kredyt konsumencki - wszystko co należy wiedziećKredyt konsumencki - wszystko co należy wiedzieć

Kredyt konsumencki to ogólne pojęcie, do definicji którego pasuje cała masa produktów finansowych. Sprawdź, czym dokładnie jest kredyt konsumencki, czym się charakteryzuje, jakie są jego rodzaje.

Linia kredytowaLinia kredytowa

Zarówno klienci indywidualni, jak i przedsiębiorcy mogą liczyć na dofinansowanie od banków w formie linii kredytowej. Tłumaczymy, na czym polega ten produkt.

Kredyty dla Wolnych ZawodówKredyty dla Wolnych Zawodów

Pracując w wolnym zawodzie, często ciężko zagwarantować regularnych charakter przychodów. Wobec tego, banki udzielają reprezentantom tych profesji specjalne kredyty na oświadczenie.

Odstępstwo kredytowe Odstępstwo kredytowe - czym jest i jak działa?

Uzyskanie kredytu to skomplikowany proces. Zwłaszcza, gdy nie spełniamy któregoś z wymogów banku. Wtedy z pomocą może przyjść nam odstępstwo kredytowe. Bank nagnie dla nas swoje zasady… oczywiście nie za darmo.

Kredyt ratalny - wszystko co trzeba wiedziećKredyt ratalny - wszystko co trzeba wiedzieć

Dowiedz się czym jest kredyt ratalny i jak działa. Dowiedz się, kto może go uzyskać i jakie warunki trzeba spełnić. Warto zasięgnąć informacji, albowiem kredyt ratalny, czyli tzw. zakupy na raty są coraz powszechniejszą formą finansowania zakupów.

Kredyt dla obcokrajowca - podstawowe informacjeKredyt dla obcokrajowca - podstawowe informacje

Czy osoby spoza granic naszego kraju mają szansę na uzyskanie kredytu w Polsce? Jeśli tak, to jakie warunki muszą spełnić, w jakie oczekiwania muszą się wpisać? Kredyt dla obcokrajowca oczywiście jest dostępny w polskich bankach i wcale nie jest trudno go uzyskać. Dowiedz się jakie warunki spełnić, aby móc otrzymać taki kredyt.