Konto techniczne - dla kogo, po co, jak działa?
akredo.plKontaKonto techniczne - dla kogo, po co, jak działa?

Konto techniczne - dla kogo, po co, jak działa?

Konto techniczne jest bardzo wyspecjalizowanym narzędziem finansowym. Zawsze powiązane jest z tylko jednym, jasno określonym celem. Może być nim produkt finansowy (kredyt, lokata, karta pre-paid) lub rozliczenia z urzędem skarbowym (rachunek VAT). Tak specjalizacja powoduje, że samo w sobie, konto techniczne ma bardzo ograniczone funkcjonalności. Prześledźmy kiedy będziemy go potrzebować, jak je założyć, co różni je od konta osobistego jak wpływa ono np. na zajęcie komornicze.

Filip Nawarski
Filip Nawarski, 25.11.2022 r

Co to jest konto techniczne i do czego służy?

Konto techniczne to produkt, który służy wyłącznie do obsługi innej usługi. Może być nią lokata, kredyt, karta przedpłacona czy podatek VAT. Ta ostatnia kategoria to szczególny rodzaj konta technicznego, którą opisujemy szczegółowo poniżej. Rachunek techniczny jest więc ograniczony w swoich funkcjonalnościach. Możemy z niego dokonywać jedynie przelewów wewnętrznych i zewnętrznych, sprawdzić aktualne saldo i historię transakcji. Nawet odbiorca przelewu może być w przypadku niektórych kont technicznych ograniczony, do np. banku, w którym mamy kredyt do którego obsługi założone zostało takie konto. Nie otrzymamy do rachunku technicznego karty debetowej, z której korzystać moglibyśmy w sklepie. Słowem - jest to bardzo wyspecjalizowane konto, z funkcjonalnościami ograniczonymi do niezbędnego minimum. Rachunek techniczny nie jest nawet rachunkiem płatniczym w rozumieniu ustawy o usługach płatniczych. Obowiązuje go oddzielny zestaw zasad każdorazowo ustalany przy wyborze przeznaczenia takiego konta. Do czego więc służy takie, techniczne konto i w jakich przypadkach się z niego korzysta?

Konto techniczne do lokat

W wielu bankach konto techniczne do lokat jest swoistą stacją przekaźnikową. To na nie trafiają pieniądze, które docelowo pojawią się na lokacie. Zaś po jej zakończeniu to na nie trafią środki wraz z naliczonymi odsetkami. Jest to szczególnie przydatne dla osób, które zdecydowały się otworzyć lokatę w banku, w którym nie posiadają rachunku osobistego. Zamiast zakładać oddzielny ROR (wraz ze wszystkimi opłatami miesięcznymi, które się z nim wiążą) można otworzyć rachunek techniczny, który z zasady jest darmowy. Haczyk tkwi jednak często w wypłacie zgromadzonych na takim koncie środków (po zakończeniu lub zerwaniu lokaty). Niektóre banki przelew z rachunku technicznego na ROR w innym banku traktują jak normalny przelew zewnętrzny i naliczają za niego prowizję. Wszystko zależy tu od tabeli opłat i prowizji stosowanej w danym banku.

Konto techniczne do obsługi kredytów

Na podobnej zasadzie funkcjonuje konto techniczne do obsługi kredytu. To z niego bank, często automatycznie, co miesiąć pobierze kolejną ratę naszego zobowiązania. Wystarczy więc, że będziemy takie techniczne kotno zasilać w dogodnym dla nas czasie (nie przekraczającym daty spłaty kolejnej raty), a bank pobierze z niego dokładną kwotę konieczną do spłaty kolejnej transzy. Znów jest to wygodne przede wszystkim dla decydujących się na produkty bankowe w innym banku niż ten, w którym mają swój “podstawowy” rachunek osobisty. W przypadku kont technicznych powiązanych z kredytami hipotecznymi czy samochodowymi często nie mamy w ogóle możliwości wypłaty z nich środków. Raz wpłacone tam pieniądze będą czekać na kolejne raty i dopiero wtedy zostaną użyte. Warto wspomnieć, że każde konto techniczne powiązane jest tylko z jednym kredytem/produktem. Nie możemy więc wydać dyspozycji, by obsługiwało one zarówno nasz kredyt hipoteczny i samochodowy. Co w przypadku naszej pomyłki? Co jeżeli nieopatrznie wyślemy na takie konto np. nasze miesięczne pobory? Najczęściej bank może nam zaproponować co najwyżej wcześniejszą spłatę kilku rat (tylu na ile wystarczą przelane środki). Nie inaczej będzie z nadwyżką, która zostanie na takim koncie po spłacie ostatniej raty. Wtedy konieczne będzie albo wypowiedzenie umowy konta (i automatyczne przesłanie pozostałych środków na wskazany przez nas rachunek) lub… wypłata gotówki w placówce banku. Obie opcje będą od nas wymagały złożenia w banku odpowiednich dokumentów.

Konto techniczne do obsługi karty przedpłaconej

Konto techniczne do karty przedpłaconej (pre-paid) czyli rachunek karty również jest produktem działającym “w jedną stronę”. To znaczy, że zasilić taki rachunek możemy z dowolnego źródła. Jednak wypłacić z niego pieniądze będziemy mogli tylko za pomocą dedykowanej karty. Nie wypłacimy też więcej niż aktualne saldo rachunku - debet nie wchodzi tu w grę. Tego typu produkt sprawdza się świetnie w przypadku wydatków firmowych czy jako alternatywa dla konta dziecięcego. Powierzamy wtedy wybranej osobie (pracownikowi, dziecku) kartę i mamy pewność, że nie wyda ona więcej niż zaplanowaliśmy.

Rachunek VAT - techniczne konto do obsługi podatku

Szczególnym rodzajem konta technicznego jest rachunek VAT. Od 2018 roku banki automatycznie zakładają taki rachunek każdej firmie. Wykonywane jest to automatycznie, bez konieczności składania dodatkowych wniosków oraz bezpłatnie. To konto będzie wykorzystywane wyłącznie do operacji związanych z podatkiem VAT. To z niego środki będą przelewane na konta urzędu skarbowego, celnego i ZUS (w przypadku należności) oraz na nie trafią zwroty i nadwyżki. Wszystko to związane jest z tzw. mechanizmem “split payment”, do którego będziemy jeszcze na łamach naszego serwisu z pewnością wracać. Do czego więc służy rachunek VAT z perspektywy przedsiębiorcy?

 • Z niego dokonywane są płatności VAT do urzędu skarbowego,
 • podatku VAT z faktury zakupowej/kosztowej,
 • podatku VAT wynikającego z korekt,
 • wynikające z zaległości w VAT na podstawie zajęcia egzekucyjnego,
 • podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • podatku dochodowego od osób prawnych,
 • akcyzy (w tym przedpłaty podatku akcyzowego),
 • ZUS oraz należności do urzędu celnego,
 • odsetki za zwłokę w powyższych należnościach.

Co jeżeli na takim rachunku VAT zgromadziliśmy więcej środków niż potrzebne jest na bieżącą obsługę naszych podatków/zobowiązań? Czy możemy przelać je z powrotem na główne firmowe konto? Jedynie gdy zgodzi się na to urząd skarbowy, który po złożeniu odpowiedniego wniosku ma 60 dni na podjęcie decyzji. Dotyczy to także sytuacji po zamknięciu firmy, nawet jeżeli wszystkie zobowiązania są już uregulowane.

W przypadku, gdy nasza firma ma wiele rachunków biznesowych w jednym banku - każde z nich powiązane jest z tym samym rachunkiem VAT. Jeżeli posiadamy firmowe konta w różnych bankach (a co za tym idzie kilka kont VAT), to między rachunkami VAT możemy dokonywać przelewów. Ta zmiana weszła w życie z dniem 1 października 2021 roku.

Konto techniczne a rachunek osobisty - różnice

Ta bardzo wąska specjalizacja konta technicznego sprawia, że znacznie różni się ono, jako produkt, od konta osobistego. Co zrobimy na rachunku osobistym, czego nie wolno nam przy koncie technicznym?

Funkcjonalności konta osobistego, których nie ma konto techniczne:

 • wypłaty z bankomatu i w oddziale banku,
 • płatności kartą debetową,
 • dowolne przelewy wewnętrzne i zewnętrzne,
 • ustanawianie poleceń zapłaty i zleceń stałych,
 • obsługa i konfiguracja z poziomu bankowości internetowej/aplikacji mobilnej,
 • przekształcenie w konto wspólne,
 • nadanie pełnomocnictwa do konta,
 • wydanie dyspozycji “w razie śmierci”.

Jak widać większość udogodnień i funkcjonalności, do których przyzwyczailiśmy się w nowoczesnej bankowości nie występuje w przypadku rachunku technicznego. Część jest bardzo ograniczona (przelewy wychodzące - tak, ale tylko na wskazane konto banku, w którym mamy kredyt/lokatę), część występuje tylko w niektórych rodzajach kont technicznych (płatność kartą - tak, ale tylko w przypadku konta do karty pre-paid), zaś większość została zupełnie pominięta. Jest to oczywiście zrozumiałe. Banki nie chcą, byśmy korzystali z takich, bezpłatnych rozwiązań. Zdecydowanie wolą sytuacją, gdy skorzystamy z płatnego ROR-u wraz z opłatami za kartę, ubezpieczenie, dodatkowymi usługami (jak konto oszczędnościowe) itp.

Jak założyć konto techniczne?

Jak więc założyć konto techniczne? Otóż to nie klient je zakłada. Mimo iż mamy dostęp do jego podstawowych funkcji, to de facto należy ono do banku. To jaki jego rodzaj zostanie zastosowany powiązane jest ściśle z produktem, któremu będzie towarzyszyć. Nie będzie wymagane od nas żadne podanie, dyspozycja czy wniosek. Stąd też wynika wiele jego ograniczeń, jak i fakt, że to bank musi zdecydować co stanie się np. z nadwyżką, którą na nim zgromadzimy. Reasumując - my wybieramy produkt bankowy, którym jesteśmy zainteresowani, a to bank zajmuje się całą techniczną stroną tak zakładania, jak i prowadzenia rachunku technicznego.

Konto techniczne a komornik

Środki zgromadzone na koncie technicznym nie są objęte egzekucją komorniczą. Jak pisaliśmy, rachunek techniczny nie jest z prawnego punktu widzenia rachunkiem osobistym, komornik nie będzie więc mógł go zająć. Jednak konto techniczne musimy zasilać z innego, już osobistego, rachunku. Taki zaś jak najbardziej podlega zajęciu komorniczemu. Również ewentualna wypłata z niego środków lub nadwyżki po spłacie kredytu (o ile zgodzi się na to bank) zostanie przelana na ROR. Rachunek techniczny może być więc sposobem na ominięcie komornika tylko w przypadku przelania na nie środków przed rozpoczęciem egzekucji komorniczej i tylko do czasu spłaty kredytu/zakończenia lokaty.

Konta techniczne - podsumowanie

Konto techniczne to bardzo wyspecjalizowane narzędzie. Z jednej strony jest bardzo ograniczone (zwłaszcza jeśli porównamy je z rachunkiem osobistym). Z drugiej zaś doskonale spełnia funkcję, do której zostało powołane. Od strony banku pozwala na łatwiejszą ewidencję i archiwizację transakcji i zwyczajny “porządek w papierach”. Zaś od strony klienta zwalnia go z obowiązku posiadania RORu w banku, w którym ma lokatę czy kredyt. Nie jest to jednak produkt, którego klienci poszukują w sytuacjach niezwiązanych z innymi produktami finansowymi.

Często zadawane pytania

Czy z konta technicznego można wypłacać pieniądze?
Co do reguły - nie. Służy ono tylko do transakcji z konkretnym bankiem i wybranym w nim produkcie. Istnieją jednak wyjątki od tej reguły (np. nadwyżka po spłacie kredytu), kiedy bank zezwala na wypłatę środków po złożeniu odpowiedniej dyspozycji.
Czy po śmierci właściciela konta środki trafią na konto techniczne?
Tak, jednak jest to rachunek niedostępny dla rodziny zmarłego. Dopiero po decyzji sądu dotyczącej spadku środki z niego zostaną przelane na konto osób wskazanych przez sąd.
Jak zamknąć konto techniczne?
Zazwyczaj rachunek techniczny jest zamykany automatycznie po zakończeniu korzystania z produktu, z którym był powiązany. Jeżeli jednak takie konto wciąż istnieje (np. znajduje się na nim nadwyżka po spłacie kredytu) należy wydać specjalną dyspozycję wypowiedzenia umowy rachunku oraz udać się do placówki banku z dokumentem tożsamości.
Czy można ustanowić pełnomocnika konta technicznego?
Nie. Konta techniczne nie mogą być przedmiotem pełnomocnictwa.
Czy konto techniczne jest konieczne gdy mam ROR w tym samym banku?
Tak. Konta techniczne są zakładane automatycznie w powiązaniu z wybranym produktem, nawet gdy posiadamy rachunek osobisty w danym banku.

Komentarze

M
Opinia od:
Małgorzata

Czy opinia była przydatna?

0
Potrzebuję porady w zakresie odzyskania pieniędzy z Banku, proponuję i proszę o spotkanie osobiste z panem Filipem Nawarskim, jestem z Gdańska, sprawa pilna. 2023-05-29 17:30:47
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5