Jak rozwiązać problemy ze spłatą kredytu?
akredo.plKredytySpłata kredytuJak rozwiązać problemy ze spłatą kredytu?

Jak rozwiązać problemy ze spłatą kredytu?

Przez regularne zmiany na rynku finansowym i nieprzewidziane sytuacje życiowe, jak chociażby choroba czy utrata pracy, kredytobiorcy często napotykają problemy w spłacie zobowiązań. Najczęściej ma to miejsce w przypadku długoterminowych kredytów hipotecznych. Szczęśliwie, banki są przygotowane na różne ewentualności. Wyjaśniamy, w jaki sposób można uzgodnić z bankiem zmianę warunków umowy i zmniejszyć miesięczne raty.

Dominika Górska
Dominika Górska, 25.11.2022 r

Co robić w przypadku trudności ze spłatą kredytu?

W wypadku problemów ze spłatą kredytu, kredytobiorca powinien natychmiast skontaktować się ze swoim bankiem. Tego typu problemy finansowe mogą mieć wiele źródeł, takich jak rosnące stopy procentowe, nieprzewidziane wydatki czy niefortunne wypadki. Co gorsza, problemy te mogą nasilać się i narastać z biegiem czasu. Nawet jeżeli kłopoty finansowe mają być krótkotrwałe, powrót do normalności może okazać się niezwykle trudny.

Udzielając kredytów, banki są przygotowane na przeróżne ewentualności, które mogą utrudnić kredytobiorcy spłatę zadłużenia. Właśnie dlatego dokładnie sprawdzają zdolność kredytową swoich klientów i analizują stan rynku przed ustaleniem warunków umowy. Jeżeli jednak pojawią się problemy ze spłatą kredytu skutkiem nieprzewidzianych wydarzeń, mamy dostęp do szeregu narzędzi do regulacji zobowiązania. Mowa tu o przeróżnych formach odroczenia okresu spłaty oraz procedurach mających na celu zmianę poszczególnych warunków umowy, aby dostosować ją do nowej sytuacji życiowej kredytobiorcy.

Jakie rozwiązania proponują banki na problemy ze spłatą kredytu?

Banki proponują rozwiązanie problemów ze spłatą poprzez pełne lub częściowe zawieszenie spłaty na pewien okres, lub zmianę warunków umowy celem zmniejszenia raty. Można to osiągnąć poprzez stosowanie wakacji kredytowych, karencji w spłacie, prolongaty kredytu, lub restrukturyzacji umowy kredytowej. Każde z tych rozwiązań ma szereg zalet i dostosowane jest do różnych potrzeb i sytuacji w życiu kredytobiorcy, dlatego warto się z nimi zapoznać.

Poza rozwiązaniami dostępnymi w swoim banku, kredytobiorca może rozpatrzyć refinansowanie kredytu u konkurencji, lub konsolidację wielu zobowiązań w innym banku. Przenosząc swoje zobowiązanie, można uzyskać lepsze warunki kredytowe lub niższą ratę w zamian za dłuższy okres spłaty.

Problemy ze spłatą kredytu a wakacje kredytowe

Wakacje kredytowe są najczęściej stosowaną formą ulgi od kredytu. Proces ten polega na pełnym zawieszeniu obowiązku spłaty raty na dany okres. Zawieszone raty przechodzą na koniec okresu kredytowania, wydłużając czas trwania zobowiązania.

Dużą zaletą tego rozwiązania jest to, że wiele banków uwzględnia je w swojej standardowej ofercie. Twoja obecna umowa kredytowa może zawierać w sobie określone już zasady wakacji kredytowych. Zwykle można z nich skorzystać po pierwszym roku kredytowania, na okres trzech lub sześciu miesięcy. Z możliwości tej powinno się korzystać tylko przy nieprzewidzianych wypadkach, ponieważ banki rzadko zgadzają się na więcej niż jedne wakacje kredytowe przez cały czas trwania zobowiązania.

Główną wadą wakacji kredytowych jest ich wysoki koszt. Kredytobiorca musi liczyć się z prowizją, dodatkowymi odsetkami za przedłużenie umowy, oraz kosztem wydłużenia ubezpieczenia kredytu. W przypadku kredytów hipotecznych oraz samochodowych zobowiązanie staje się jeszcze bardziej kosztowne. Do kosztów wlicza się wtedy cena wydłużonego ubezpieczenia mieszkania lub OC i AC pojazdu.

Problemy ze spłatą kredytu a karencja w spłacie

Kolejnym rozwiązaniem proponowanym przez bank w razie problemów jest karencja w spłacie. Korzystając z tego rozwiązania, kredytobiorca zostaje zwolniony z konieczności spłaty części kapitałowej zobowiązania przez ustalony czas. W dalszym ciągu regulowane są opłaty związane z odsetkami oraz dodatkowymi usługami jak ubezpieczenie kredytu. Niespłacona część kredytu przechodzi na koniec okresu, przedłużając go, tak samo, jak w przypadku wakacji kredytowych. Ponieważ w dalszym ciągu regulujemy odsetki, nie ciążą one na nas w późniejszym terminie. Niestety, przedłużenie okresu i tak wiążę się z dodatkowymi opłatami, zwłaszcza gdy zobowiązanie było ubezpieczone.

Problemy ze spłatą kredytu a prolongata kredytu

Prolongata kredytu to, innymi słowy, jego wydłużenie. Wysokość naszego zobowiązania zależy wyłącznie od tego, ile pożyczyliśmy. Im dłużej spłacamy to zobowiązanie, tym mniejsza jest wysokość pojedynczej raty. Wydłużając okres spłaty, zobowiązanie może stać się dużo łatwiejsze w obsłudze. Należy się jednak liczyć również z faktem, że ostatecznie będzie ono droższe. Odsetki płaci się od każdej raty kredytu. Im więcej rat, tym więcej odsetek i tym więcej zarobi na nas bank. Tak jak poprzednio, pod uwagę należy wziąć również koszta dodatkowych usług jak ubezpieczenie, jeżeli są one obowiązkowym elementem naszej umowy kredytowej.

Problemy ze spłatą kredytu a refinansowanie kredytu

Refinansowanie kredytu polega na jego wczesnej spłacie pieniędzmi pobranymi od innego banku, który zaoferuje nam lepsze warunki umowy. Jest to możliwe, ponieważ wczesna spłata kredytu jest tańsza od jego terminowej spłaty — nie musimy płacić odsetek czy kosztów ubezpieczenia za okres, który spłaciliśmy wcześniej. W rzadkich sytuacjach banko może udzielić nam refinansowania kredytu, który w nim zaciągnęliśmy, zwykle jednak oferta ta jest dostępna u konkurencji.

Refinansowanie jest możliwe, gdy warunki na rynku finansowym uległy znacznej zmianie od czasu zaciągnięcia przez nas kredytu. Ma to miejsce najczęściej przy długoterminowych zobowiązaniach, takich jak kredyty hipoteczne.

Problemy ze spłatą kredytu a restrukturyzacja kredytu

Restrukturyzacja kredytu polega na całościowej zmianie jego zasad. Dokonuje się tego poprzez dyskusję z bankiem, często proponując preferowany sposób na rozwiązanie problemu. Jeżeli bank nie uwzględnia wakacji kredytowych albo prolongaty kredytu w swojej ofercie, można wystąpić o ich udzielenie właśnie poprzez restrukturyzację. Proponując nowe warunki, bank może stawiać również swoje własne oczekiwania. Przykładowo, jeżeli chcemy przedłużyć kredyt, możemy otrzymać na to zgodę pod warunkiem jego ubezpieczenia, jeżeli to nie było wcześniej wymagane.

Problemy ze spłatą kredytu a konsolidacja kredytu

Konsolidacja kredytów, polega na zaciągnięciu nowego zobowiązania, którego środki służą na spłatę wielu innych. Zagadnienie to działa w zasadzie jak refinansowanie kilku kredytów jednocześnie. Warto wziąć tę opcję pod uwagę, ponieważ konsolidacja kredytu może nawet okazać się tańsza. Gdy mamy tylko jedno zobowiązanie, płacimy odsetki i ubezpieczenie od tylko tego jednego kredytu. Główną zaletą konsolidacji jest jednak niższa miesięczna rata, ponieważ kwotę kredytu spłacamy tylko jedną opłatą w miesiącu. Jednocześnie okres kredytowania zostaje wydłużony, co skutkuje mniejszą ratą miesięczną.

Problemy ze spłatą kredytu a Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

Kredytobiorcy w trudniej sytuacji finansowej, którzy muszą spłacać raty kredytu mieszkaniowego, lub sprzedały dom albo mieszkanie zakupione na kredyt ale nie uzyskały kwoty, która pokryłaby koszty zobowiązania, mogą skorzystać z funduszu wsparcia kredytobiorców.

W ramach pomocy od funduszu, kredytobiorcy mogą uzyskać wsparcie dofinansowanie spłaty rat na okres do 36 miesięcy lub pożyczkę na pokrycie kwoty zadłużenia na sumę do 72 000 zł. Uzyskane wsparcie zwraca się po dwóch latach od wypłaty ostatniej raty wsparcia lub pożyczki. Odbywa się to w 144 równych, nieoprocentowanych ratach. Jeżeli jednak kredytobiorca spłaci pierwsze sto rat bez opóźnień, pozostałe zostają umorzone. Dzięki temu na wsparciu funduszu można efektywnie zarobić.

Aby skorzystać ze wsparcia funduszu, należy zgłosić się w tym celu do banku, w którym posiada się zobowiązanie. Warunki udzielenia wsparcia są określane indywidualnie dla każdego wnioskodawcy. Przykładem może być wsparcie udzielane z uwagi na brak zatrudnienia, które kończy się w momencie znalezienia pracy lub po upływie maksymalnego okresu pomocy funduszu.

Problemy ze spłatą kredytu a ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Gdy konsument jest w pełni niezdolny do spłaty swojego zobowiązania, może zdecydować się na ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Należy w tym celu złożyć specjalny wniosek do sądu, który przeanalizuje zadłużenie pożyczkobiorcy i oceni, w jakim stopniu jest on odpowiedzialny za swoją sytuację. Następnie, sąd ustala trzyletni czas spłaty zobowiązania, który nadzoruje nie komornik, a syndyk. Po upływie czasu spłaty, nieuregulowana część zobowiązania zostaje następnie w pełni umorzona.

Rozwiązanie to potrafi być bardziej skuteczne i mniej drastyczne od windykacji komorniczej, zwłaszcza gdy zadłużenie przerasta wartość dobytku dłużnika. Niezależnie od naszej sytuacji, mamy pewność, że po trzech latach nie będziemy już obciążeni żadnymi kosztami. Główną konsekwencją upadłości konsumenckiej jest negatywna zdolność kredytowa. Nie trwa ona jednak wiecznie i po latach niegdyś upadły konsument może ponownie korzystać z ofert kredytowych w bankach.

Co grozi za brak spłaty kredytu?

Gdy kredytobiorca zalega ze spłatą zobowiązania, zaczyna otrzymywać upomnienia o konieczności spłaty. Bank zaczyna w tym momencie naliczać również drogie odsetki karne. Jeżeli pomimo tych upomnień dłużnik dalej nie reguluje swoich należności, rozpoczyna się windykacja. Jest to proces odzyskiwania należności. Informacja o braku spłaty trafi do baz dłużników. Uniemożliwi to kredytobiorcy wzięcie kolejnej pożyczki, w tym uniemożliwiając konsolidację zadłużenia.

Jeśli windykacja nie przyniesie skutków, bank wypowie umowę, składając stosowny wniosek do sądu. Po rozpatrzeniu sprawy, sąd rozpocznie egzekucję komorniczą. Jest to skrajnie ponury scenariusz, należy jednak mieć go na uwadze, rozpatrując konsekwencje braku spłaty zadłużenia.

Problemy ze spłatą kredytu — podsumowanie

Z uwagi na konsekwencje braku spłaty kredytu, kredytobiorcy powinni od razu zacząć działać, gdy pojawią się trudności w spłacie zobowiązań. Banki oferują lepsze warunki kredytowe klientom, którzy terminowo regulują swoje zobowiązania, również w przypadku konieczności restrukturyzacji kredytu. Istnieje szereg metod i mechanizmów mających na celu ułatwić spłatę kredytu, gdy miesięczna rata stanie się zbyt wysoka na kieszeń kredytobiorcy. Jeżeli napotkasz trudności w spłacie, przemyśl swoją sytuację, zapoznaj się ze stosowanymi rozwiązaniami i skontaktuj z bankiem celem prędkiego znalezienia rozwiązania problemu.

Często zadawane pytania

Czy istnieją programy rządowe pomagające w spłacie kredytu?
Tak, kredytobiorcy mogą skorzystać z funduszu wsparcia kredytobiorców w celu uzyskania dodatkowych środków na obsługę zadłużenia. Rząd planuje wprowadzić również możliwość skorzystania z wakacji kredytowych przez cztery miesiące w roku 2022 oraz 2023, umożliwiając odroczenie spłaty rat na w sumie osiem miesięcy.

Komentarze

Empty comments
Zostaw swój komentarz!
Nie znaleźliśmy żadnej opinii o tym produkcie. Pomóż innym klientom. Podziel się swoją opinią jako pierwszy.
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5
Zadaj pytanie