Dłużnik wekslowy - kim jest i jakie ma obowiązki
akredo.plZadłużeniaDłużnik wekslowy - kim jest i jakie ma obowiązki

Dłużnik wekslowy - kim jest i jakie ma obowiązki

Weksle to zabezpieczenie, z którym w dzisiejszych czasach możemy się spotkać przy okazji zaciągania kredytu hipotecznego - najczęściej weksel in blanco. Jest to bardzo skuteczne zabezpieczenie, które dokładnie wskazuje kto jest dłużnikiem wekslowym, w jaki sposób i na jakich warunkach ma spłacić dany dług. Jak to sprawdzić? Zależy to od tego kto podpisał weksel, dlaczego to zrobił i w jakich okolicznościach. Sprawdź o co w tym wszystkim chodzi!

Aneta Sarnawska
Aneta Sarnawska, 21.12.2022 r

Kim jest dłużnik wekslowy?

Dłużnik wekslowy to najczęściej trasat, chociaż zależnie od rodzaju weksla stosuje się różne określenia. Role dłużnika wekslowego może przyjąć kilka osób związanych z dokumentem, osób, które złożyły podpis na wekslu w różnym charakterze.

Tak więc, nie tylko trasata uznaje się za dłużnika wekslowego. Zależnie od rodzaju weksla dłużnikiem wekslowym nazywamy:

  • Akceptant weksla - trasat - osoba została wskazana przez wierzyciela i podpisała dokument zobowiązujący do zapłaty - weksel trasowany.
  • Wystawca weksla - dłużnikiem, w przypadku weksla własnego, jest jego wystawca, czyli osoba, która zobowiązuje się do zapłaty danej kwoty zgodnie z treścią weksla, która złożyła podpis i zapisała słowo "zapłacę".
  • Indosant weksla - jest to osoba, która przenosi wszystkie prawa wynikające z weksla na inną osobę.
  • Poręczyciel weksla - poręczenie weksla jest to czynność polegająca na przyjęciu odpowiedzialności wekslowej za dług innej osoby podpisanej na wekslu, w przypadku gdy ta tego zobowiązania nie wykona.

Prawa i obowiązki dłużnika wekslowego

Podstawowym prawem dłużnika wekslowego jest przedawnienie weksla. Dokument ten przedawnia się po trzech latach, licząc od dnia wymagalności płatności wobec akceptanta lub po roku wobec indosanta lub wystawcy.

Głównym obowiązkiem dłużnika wekslowego jest spłata zobowiązania. Spłaty należy dokonać zgodnie z ustaleniami w dokumencie. Musi ona nastąpić w określonym czasie, miejscu oraz w kwocie i walucie. Obowiązek ten w pierwszej kolejności dotyczy wystawcy lub akceptanta weksla, a następnie poręczyciela lub reprezentanta.

Egzekucja z weksla

W przypadku braku płatności weksla zgodnie z ustaleniami w dokumencie, wierzyciel może dochodzić płatności w ramach postępowania nakazowego, a w przypadku braku efektu w postaci zapłaty, możliwość wszczęcia postępowania egzekucyjnego, czyli odzyskanie długu przez komornika.

Aby rozpocząć postępowanie nakazowe, wierzyciel, musi przedstawić oryginał weksla, który zostanie poddany ocenie sądu. Jeśli sąd uzna o autentyczności i ważności weksla, wyda nakaz zapłaty wobec dłużnika wekslowego. Czas na spłatę to 14 dni liczone od wydania nakazu zapłaty.

Jeśli, dłużnik wekslowy nie dokona spłaty długu w określonym wyżej czasie, wierzyciel ma prawo wszcząć postępowanie egzekucyjne. Odzyskaniem długu potwierdzonego wekslem zostanie zlecone komornikowi, który może np. zająć konto osobiste dłużnika wekslowego lub egzekwować należność z ruchomości lub nieruchomości.

Unieważnienia weksla

O unieważnienie weksla można ubiegać się drogą sądową, jednak tylko w przypadku utraty lub uszkodzenia weksla, i może to zrobić jedynie posiadacz weksla. Po sądowym umorzenie weksla traci on swoją ważność - nawet, gdy go znajdziemy nie ma on mocy prawnej. Podstawą do dochodzenia roszczenia jest wówczas tylko wyrok umarzający weksel.

Dług wekslowy - podsumowanie

Zgodnie z ustawą Prawa wekslowego z dnia 28 kwietnia 1936 r. każda osoba, która złożyła podpis na wekslu, staje się dłużnikiem wekslowym. Należy jednak pamiętać, że w pierwszej kolejności osobą odpowiedzialną za dokonanie spłaty jest akceptant - trasat lub wystawca, przy wekslu własnym.

Często zadawane pytania

Kiedy przedawnia się roszczenie z weksla?
Weksel własny przedawnia się po roku od dnia wymagalności, podobnie jak indosowany. W przypadku weksla trasowanego jest to okres 3 lat.
Czy dług wekslowy widnieje w BIK?
Weksel nie widnieje w BIK, gdyż jest jedynie zabezpieczeniem spłaty. Jeśli jednak weksel stanowi zabezpieczenie spłaty kredytu lub pożyczki, informacja o statusie zobowiązania będzie umieszczona w BIK.
Czy można poręczyć za cudzy dług wekslowy?
Tak, poręczenia weksla może dokonać dowolna osoba trzecia, składają podpis na wekslu jako poręczyciel. Poręczyciel może zostać wezwany do zapłaty, gdy trasat nie wywiąże się ze swoich obowiązków.
Czy poręczenie weksla może zostać odwołane?
Nie, nie może być odwołane.

Komentarze

Empty comments
Zostaw swój komentarz!
Nie znaleźliśmy żadnej opinii o tym produkcie. Pomóż innym klientom. Podziel się swoją opinią jako pierwszy.
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5