Wcześniejsza spłata kredytu
akredo.plKredytySpłata kredytuWcześniejsza spłata kredytu

Wcześniejsza spłata kredytu

Jeśli w naszym budżecie pojawi się dodatkowa gotówka, warto przeznaczyć ją na spłatę kredytu. Spłata zobowiązania przed terminem pozwoli nie tylko na pozbycie się kredytu i zmniejszenie stresu ale również pozytywnie wpłynie na naszą ocenę kredytową oraz obniży koszt kredytu. Dowiedz się, kiedy najbardziej opłaca się wcześniejsza spłata kredytu.

Aneta Sarnawska
Aneta Sarnawska, 25.11.2022 r

Jak działa wcześniejsza spłata kredytu?

Art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim stanowi, że kredyt można nadpłacić w całości lub w części. Dodatkowa opłata może być wykorzystana do wcześniejszego pokrycia rat, skracając w ten sposób okres kredytowania. Alternatywnym rozwiązaniem jest pozostawienie harmonogramu bez zmian, a zamiast tego zmniejszenie wysokości miesięcznej raty.

Wcześniejszej spłaty kredytu można dokonać jednorazowo spłacając całą kwotę kredytu lub regularnie go nadpłacając. Dokonując spłaty kredytu przed terminem, klient banku oddaje pieniądze bez uwzględnienia odsetek za okres, którego dotyczyłaby ta wpłata, gdyby wykonano ją zgodnie z harmonogramem. Poza zwrotem odsetek kredytobiorca może liczyć również na zwrot prowizji.

Mimo że bank jest stratny przy wcześniejszej spłacie zobowiązania, nie może on odmówić przyjęcia dodatkowej wpłaty. W zamian za to może on zażądać dodatkowej opłaty w formie prowizji za dokonanie przedterminowej spłaty.

Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego

Z uwagi na długość zobowiązań hipotecznych, wielu kredytobiorców planuje ich wcześniejszą spłatę. Ponieważ to rozwiązanie oznacza stratę zysku dla banku, ma on prawo zażądania dodatkowej prowizji od wczesnej spłaty przez pierwsze trzy lata trwania umowy ze zmiennym oprocentowaniem. Po tym okresie kredytobiorca może uregulować należności z wyprzedzeniem bez żadnych konsekwencji. Przepisy nie wyszczególniają ograniczeń prowizji za nadpłatę kredytów ze stałym oprocentowaniem. Dokonując wczesnej spłaty kredytu hipotecznego, klient ma do wyboru trzy rozwiązania:

 • Nadpłatę kredytu w celu skrócenia umowy
 • Nadpłatę kredytu w celu zmniejszenia raty.
 • Wczesną spłatę kredytu celem natychmiastowego zakończenia umowy.

Kredyty hipoteczne

Wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego

Prawa konsumenta do wczesnej spłaty kredytu są jednakowe w przypadku wszystkich rodzajów kredytów. Posiadając inną formę zobowiązania, nawet krótkoterminową, kredytobiorca wciąż może dokonać wcześniejszej spłaty. Jednocześnie, bank może żądać prowizji za wczesną spłatę kredytu gotówkowego przez pierwsze trzy lata okresu kredytowania.

Korzyści wcześniejszej spłaty kredytu

Główną korzyścią wczesnej spłaty zobowiązania jest oszczędność. Kredytobiorca unika kosztów wynikających z wielomiesięcznego czasu spłaty zobowiązania. Mowa tu nie tylko o kosztach odsetkowych, ale również wynikających z np. prowizji od kredytu. Kredytobiorca zostaje zwolniony z kosztów:

 • Odsetkowych od każdej raty spłaconej przed czasem.
 • Zwrotu prowizji za skrócony okres kredytowania.
 • Zwrotu kosztów za niewykorzystany okres ubezpieczenia kredytu.

Poza zwrotem kosztów, kredytobiorca unika też zmiany kosztów kredytu, przykładowo spowodowanych przez wzrost stóp procentowych, oraz szybciej wywiązuje się z umowy. Zakończenie okresu kredytowania stanowi dla wielu ulgę z uwagi na brak konieczności dokonywania miesięcznych opłat. Brak ciążącego zobowiązania jednocześnie zwiększa zdolność kredytową klienta bankowego, gwarantując lepsze warunki w przypadku potrzeby pożyczenia kolejnej sumy.

Kredyty gotówkowe

Wcześniejsza spłata kredytu a odsetki

Koszty odsetkowe są opłatą od kredytu naliczaną do każdej raty w danym miesiącu. Z tego powodu są ściśle związane z długością okresu kredytowania. Dokonując wcześniejszej spłaty, skracasz harmonogram kredytu, pokrywając jego koszta wcześniej. Dzięki temu nie musisz już płacić odsetek za dane raty. Jest to główna oszczędność związana z wcześniejszą spłatą, dzięki której kredyt może być tańszy nawet o kilkadziesiąt tysięcy złotych.

W przypadku gdy bank pobiera prowizję za wcześniejszą spłatę, nie może ona być wyższa niż całkowita wysokość odsetek, które kredytobiorca musiałby spłacić przez okres kredytowania, z których zwalnia go wczesna spłata.

Zwrot prowizji, a wcześniejsza spłata kredytu

Prowizja kredytu ulega zwrotowi przy wcześniejszej spłacie. Opłata ta jest bardzo popularna pośród banków, zwłaszcza gdy stopy procentowe są niskie. Mimo że prowizja jest często spłacana jednorazowo po podpisaniu umowy kredytowej, nalicza się ją od ilości rat. Wobec tego — podobnie jak z odsetkami — kredytobiorca jest zwolniony z części opłaty, którą nadpłacił. Jeżeli zapłaciłeś prowizję przed wzięciem kredytu, bank musi zwrócić ci część opłaty. Jeżeli zamiast tego prowizja stanowi część twojej miesięcznej raty, zostaniesz zwolniony z konieczności jej spłaty.

Sprawdź, czym jest prowizja od kredytu

Wcześniejsza spłata kredytu a ubezpieczenie

Zgodnie z zapisem artykułu 813 kodeksu karnego, w przypadku wygaśnięcia stosunku ubezpieczenia przed upływem okresu, na który ją zawarto, ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za niewykorzystany okres.

Dzięki temu, kredytobiorca ma prawo do zwrotu składek za niewykorzystany okres ubezpieczenia w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu. Ten sam przepis można stosować również w innych sytuacjach: gdy się samemu rezygnuje z umowy lub nawet gdy bank wypowiedział umowę kredytową.

Opłatę za ubezpieczenie klientowi zwraca bank, któremu za nie zapłaciliśmy. Wszelkie wnioski i pytania należy więc kierować do działu obsługi klienta bankowości, a nie samego ubezpieczyciela. Tak jak z prowizją, jeżeli zapłaciliśmy z góry za cały okres, pieniądze te należy nam zwrócić. Jeśli z kolei opłacamy ubezpieczenie z każdą ratą, dzięki nadpłacie będziemy zwolnieni z tej części kosztów.

Sprawdź, czym jest ubezpieczenie kredytu

Kiedy wcześniejsza spłata kredytu nie jest opłacalna?

Decydując się na wcześniejszą spłatę, przede wszystkim trzeba spojrzeć na stopy procentowe. Im są one wyższe, tym mniej opłaca się wcześniejsza spłata kredytu. Jeżeli istnieje prawdopodobieństwo spadku stóp procentowych, warto zaczekać i odkładać w dalszym ciągu pieniądze, aby dokonać nadpłaty przy bardziej przychylnych warunkach.

Opłacalność wcześniejszej spłaty kredytu zależy również od umowy klienta. Jeżeli bank pobiera dodatkowe opłaty za wczesną spłatę zobowiązania, w tym prowizje, takie rozwiązanie może się mniej opłacać. Zgodnie z ustawą bank może domagać się rekompensaty za wcześniejszą spłatę tylko przez 36 miesięcy od zawarcia umowy o kredyt ze zmiennym oprocentowaniem. W takim wypadku lepiej poczekać, aż nadpłata stanie się darmowa.

W przypadku kredytów hipotecznych ze stałym oprocentowaniem bank może pobierać prowizje za nadpłatę przez cały okres kredytowania. Wartym uwagi rozwiązaniem jest zmiana oprocentowania na zmienne przed dokonaniem wczesnej spłaty. W większości przypadków stałe oprocentowanie jest ustalane na okres od trzech do pięciu lat, po czym klient ma możliwość przyjęcia nowej stałej raty lub przejścia na oprocentowanie zmienne. Wybierając tę drugą opcję, możesz uniknąć kosztów związanych ze wcześniejszą spłatą.

Koszty wcześniejszej spłaty nie mogą przewyższyć kosztów oprocentowania, które bank uzyskałby w przypadku spłaty zgodnej z harmonogramem. Spłacając kredyt wraz z prowizją za wczesną spłatę, w najgorszym wypadku kredytobiorca „wychodzi na zero”. W takim przypadku jedynym zyskiem jest wczesne zakończenie umowy, co również pozwala na wcześniejsze przyjęcie nowych zobowiązań.

Ile kosztuje wcześniejsza spłata kredytu?

Koszt przedterminowej całkowitej spłaty kredytu zależy od rodzaju umowy, zarówno jej czasu trwania, jak i rodzaju oprocentowania. W przypadku kredytu ze stałym oprocentowaniem bank może wymagać rekompensaty za wcześniejszą spłatę, niezależnie od tego, ile spłaciliśmy do tej pory rat. W takim przypadku koszt prowizji może wynosić:

 • Do 3% spłacanej kwoty kredytu hipotecznego
 • Nie więcej, niż wysokość odsetek, które kredytobiorca musiałby spłacić, regulując zobowiązanie w ustalonym w umowie terminie.

Kredytobiorca znajduje się w lepszej sytuacji, jeżeli posiada kredyt o zmiennym oprocentowaniu. W takim wypadku po upływie 36 miesięcy kredytobiorca nie może wymagać opłat za wcześniejszą spłatę.

Jak obliczyć wcześniejszą spłatę kredytu?

Do obliczenia kosztu przedterminowej spłaty najlepiej posłużyć się kalkulatorem kredytowym. Dedykowane narzędzie jest dostępne między innymi na rządowej stronie UOKiK, gdzie działa na podstawie metody liniowej. Kalkulator dzieli wszystkie koszta przez liczbę dni kalendarzowych zobowiązania, a następnie mnoży wynik przez liczbę dni, o które skrócono okres kredytowy. Wynik obliczenia to suma, którą bank jest zobowiązany zwrócić klientowi.

Tę metodę obliczeń można zobrazować w następujący sposób:

K/R*N = Z
 • K - koszta pozaodsetkowe.
 • R - liczba rat w pełnym okresie kredytowania.
 • N - ilość rat nadpłaconych przez kredytobiorcę.
 • Z - suma pieniędzy do zwrotu.

Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego a programy mieszkaniowe

Zakup mieszkania na kredyt z pomocą finansową od państwa jest bardzo atrakcyjną ofertą, choć może rządzić się innymi prawami. W większości wypadków dalej otrzymujemy możliwość wcześniejszej spłaty kredytu, może być ona jednak ograniczona czasowo, zależnie od zasad danego programu pomocy społecznej.

Wcześniejsza spłata kredytu a Rodzina na swoim

Program Rodzina na swoim gwarantuje dofinansowanie rat kredytu przez pierwsze osiem lat po podpisaniu umowy. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby taki kredy nadpłacić. Najbardziej opłaca się to po skończeniu okresu wsparcia rządowego, gdy już uzyskamy pełną pomoc, jaką rząd był w stanie nam zaoferować w ramach programu.

Wcześniejsza spłata kredytu a MDM

Kredyt na zakup mieszkania z programem Mieszkanie dla Młodych może zostać spłacony wcześniej dopiero po pięciu latach od podpisania umowy. Przepis ten ustanowiono podczas nowelizacji Ustawy z 25 czerwca 2015 roku o zasadach funkcjonowania programu MdM.

Wcześniejsza spłata kredytu — krok po kroku

Gdy uzbierasz pieniądze w celu wcześniejszej spłaty, będziesz musiał poinformować bank o swoich zamiarach. W tym celu należy wypełnić wniosek o przedstawienie kosztów wcześniejszej spłaty, dzięki któremu dowiesz się, na ile wystarczą twoje środki. Wzór wniosku powinien być dostępny w bankowości internetowej. W przeciwnym wypadku należy skonsultować się z działem obsługi klienta. Bank jest zobowiązany do przedstawienia obliczeń przez art. 39 ust. 1 ustawy o kredycie hipotecznym. W bankowości znajdziesz również wzór pisma o zwrot prowizji, który należy wypełnić w wypadku wcześniejszej spłaty całego kredytu.

 1. Wypełnij wniosek o przedstawienie kalkulacji kosztów wcześniejszej spłaty zobowiązania.
 2. Zleć dyspozycję wykonania przelewu na wybraną sumę.
 3. Wystąp do banku o zwrot poniesionych kosztów.

Wcześniejsza spłata kredytu a nadpłata kredytu

Nie posiadając wystarczających środków na wcześniejszą spłatę, kredytobiorca może zdecydować się na częściową nadpłatę kredytu.

Nadpłata kredytu wiąże się z tylko częściową przedterminową spłatą zobowiązania. Można tego dokonać w celu przyspieszenia spłaty kredytu, wobec czego zostanie on skrócony o ilość rat, jaką pokrywa nadpłata. Drugim rozwiązaniem jest dokonanie nadpłaty celem zmniejszenia rat. Okres spłaty pozostaje wtedy bez zmian, jednak wszystkie pozostałe raty zostają zmniejszone. Zmniejszenie rat ułatwia obsługę kredytu z miesiąca na miesiąc, należy jednak mieć na uwadze, że nie wiąże się ono z oszczędnością. Całkowity koszt kredytu pozostanie bez zmian.

Wcześniejsza spłata kredytu - podsumowanie

Wcześniejsza spłata kredytu to szansa na wcześniejsze zakończenie umowy oraz dodatkowe oszczędności: odsetkowe, z prowizji, a często również z ubezpieczenia kredytu. W przypadku kredytów ze stałą ratą wczesna spłata może być obarczona dodatkowym kosztem do 3% wartości spłaty. W przypadku kredytów z oprocentowaniem zmiennym koszt ten może obowiązywać tylko przez trzy pierwsze lat trwania umowy.

Często zadawane pytania

Czy wcześniejszą spłatę kredytu należy zgłosić do Urzędu Skarbowego?
Umorzone odsetki kredytu stanowią przychód w Polskim prawie. Z tego powodu należy uwzględnić je wypełniając PIT i zapłacić od nich podatek dochodowy.
Jak wcześniejsza spłata kredytu wpływa na naszą historię kredytową?
Wczesna spłata jest pozytywnym wpisem w historii kredytowej. Umożliwia ona szybsze zaciągnięcie nowego zobowiązania oraz świadczy o rzetelności kredytobiorcy.

Komentarze

Empty comments
Zostaw swój komentarz!
Nie znaleźliśmy żadnej opinii o tym produkcie. Pomóż innym klientom. Podziel się swoją opinią jako pierwszy.
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5