Odstępstwo kredytowe
akredo.plKredytyOdstępstwo kredytowe - czym jest i jak działa?

Odstępstwo kredytowe - czym jest i jak działa?

Starając się o krety będziemy musieli spełnić wiele wymogów banku. Co jednak, jeżeli nie jesteśmy w stanie temu sprostać? Z pomocą może przyjść odstępstwo kredytowe. To procedura, w której bank nagina swoje zasady i łagodzi lub w ogóle rezygnuje z któregoś z wymogów. W zamian będzie oczekiwał lepszego zabezpieczenia, większej prowizji lub wykupu dodatkowych usług. Jakie warunki może objąć odstępstwo kredytowe? Jakie dokumenty i zabezpieczenia będą konieczne? Dowiesz się tego z poniższego artykułu o odstępstwie kredytowym, zwanym także kredytem na odstępstwo.

Dominika Górska
Dominika Górska, 06.12.2022 r

Czym jest odstępstwo kredytowe?

Odstępstwo kredytowe to specyficzna sytuacja, w której klient mimo niespełnienia warunków udzielenia kredytu jednak go otrzymuje. Bank nagina wtedy swoje zasady i udziela zobowiązania takiej osobie. W zamian za to na kredytobiorcę nałożone są dodatkowe wymogi. Może być to większy wkład własny, wyższe oprocentowanie, obowiązkowe wykupienie innych produktów banku czy dodatkowe zabezpieczenie. Sytuacja ta jest korzystna dla obu stron: bank może zwiększyć swój zysk z udzielenia kredytu, zaś klient otrzyma finansowanie, na które w normalnych warunkach nie mógłby liczyć. Odstępstwo kredytowe jest też czasem określane jako kredyt na odstępstwo.

Zakres udzielania odstępstwa kredytowego

Odstępstwo kredytowe oznacza, że bank zrezygnuje z części wymogów, które stawia przed kredytobiorcami. Nie możemy jednak liczyć na uchylenie wszystkich warunków. Zakres wymogów, które gotowy jest nagiąć bank zależy od indywidualnej sytuacji starającego się o kredyt oraz tego, co może zapewnić w zamian. Prześledźmy najczęstsze zakresy, w których udzielane jest odstępstwo kredytowe.

Odstępstwo kredytowe a wkład własny

Zwiększenie wkładu własnego to argument, który zdecydowanie najszybciej przybliży nas do odstępstwa kredytowego. Im większy kapitał jestesmy wstanie zapewnić ze swojej strony podczas starania się o kredyt - tym niższe ryzyko banku. Taka sytuacja powinna skłonić bank nie tylko do odstąpienia od części swoich warunków, ale też może zapewnić nam obniżenie prowizji czy marży.

Odstępstwo kredytowe a umowa o pracę

Odstępstwo kredytowe w zakresie umowy o pracę musimy rozbić na dwa przypadki: umowę na czas nieokreślony i określony.

W tym pierwszym przypadku banki z reguły wymagają minimum 3-miesięcznego zatrudnienia w obecnej firmie, co ma także wpływ na wyliczają zdolność kredytową. Jednak mogą zrezygnować z tego warunku i skrócić ten czas do nawet 1 miesiąca. Nastąpić może to, gdy występuje ciągłość wykonywanych obowiązków i stanowiska u nowego i dotychczasowego pracodawcy, a firma jest uznaną marką na rynku lokalnym lub ogólnopolskim. Bardzo pomoże też wykonywanie tzw. zawodu niskiego ryzyka: lekarza, nauczyciela, pielęgniarki, prawnika czy programisty. Do wniosku będziemy musieli dołączyć nie tylko obecną umowę, ale też świadectwo pracy od byłego pracodawcy.

W przypadku umowy na czas określony znacznie istotniejsza jest nasza zawodowa przyszłość. W zależności od banku będzie bowiem wymagana umowa na 6 lub nawet 12 miesięcy. Odstąpienie od tego warunku może nastąpić, gdy przedstawimy stosowną promesę dalszego zatrudnienia od pracodawcy.

Odstępstwo kredytowe a wysokość wynagrodzenia

Nasze wynagrodzenie ma kluczowy wpływ na zdolność kredytową. Banki zazwyczaj określają wysokość pensji na podstawie średniej z ostatnich 3, 6 lub nawet 12 miesięcy. Może się to okazać dla nas niekorzystne, zwłaszcza jeżeli tuż przed złożeniem wniosku otrzymaliśmy podwyżkę. By bank zastosował odstępstwo od swoich zasad w tym przypadku będziemy potrzebować naszej umowy, wszystkich aneksów do niej (by pokazać wzrost wynagrodzenia w szerszym horyzoncie czasowym) oraz potwierdzenia wpływu przynajmniej jednej miesięcznej pensji w nowej, wyższej stawce. Bank bardzo dokładnie sprawdzi nasze dokumenty, bowiem nagły skok wynagrodzenia, niewspółmierny do zajmowanego stanowiska wzbudzi jego podejrzenia. Próba umówienia się z pracodawcą na podwyżkę “pod kredyt” może więc przynieść skutek odwrotny do zamierzonego i całkowitą odmowę udzielenia zobowiązania.

Odstępstwo kredytowe a wiek kredytobiorcy

Kredyt hipoteczny to zobowiązanie na wiele lat. Stąd banki ograniczają maksymalny wiek kredytobiorców. Zazwyczaj ostatnia rata powinna być spłacona do 70 lub 75 roku życia. Co ze starszymi klientami? Po pierwsze powinni się oni starać o finansowanie jak współkredytobiorca. Wtedy to zdolność kredytowa, a co za tym wiek, partnera będzie grał kluczową rolę. Może to jednak oznaczać, że dochody starszego kredytobiorcy w ogólnie nie zostaną wzięte pod uwagę - co może znacznie zmniejszyć zdolność kredytową, a co za tym idzie powodzenie wniosku. Obie osoby pozostaną współkredytobiorcami (będą odpowiedzialne za zobowiązanie), jednak to wiek młodszej z nich będzie użyty do wyliczeń. Jak widać odstępstwo kredytowe zawsze wiąże się z pewnym kompromisem i nie w każdej sytuacji będzie dla klienta korzystne lub wręcz okazać się może nieakceptowalne.

Odstępstwo kredytowe a własna działalność gospodarcza

Wymagania banków wobec przedsiębiorców są często bardziej restrykcyjne niż wobec osób pracujących na etacie. Niejednokrotnie muszą uni wykazać prowadzenie działalności przez aż 12 miesięcy. Jeżeli chcemy by bank odstąpił od tego wymogu i skrócił go do 3 lub 6 miesięcy, to będziemy musieli wykazać, że mamy doświadczenie w branży, w której działamy. Możemy na przykład wskazać poprzednich pracodawców, u których działaliśmy w podobnym obszarze załączając do wniosku potwierdzenie współpracy (umowy o pracę, dzieło, zlecenie). Nie inaczej będzie z naszymi obecnymi i przyszłymi kontrahentami. Wykazania kontaktów i długofalowej współpracy (np. przez promesy) również powinno skłonić bank do spojrzenia na nasz wniosek przychylniejszym okiem. Także i w tym przypadku najłatwiej będą mieli wnioskujący wykonujący bezpieczne zawody: programiści, lekarze czy prawnicy.

Zabezpieczenie kredytu na odstępstwo

Odstępstwo kredytowe niemal zawsze wymaga także dodatkowego zabezpieczenia. Jak pisaliśmy świetnie w tej roli sprawdza się wkład własny. Przy finansowaniu zobowiązania z własnych środków w 50% nie powinniśmy mieć problemów z napięciem kilku bankowych zasad. Innym zabezpieczeniem, zwłaszcza w kredycie hipotecznym, może być ustanowienie hipoteki na innej nieruchomości. Zabezpieczenie w postaci zastawu mienia czy weksli zdarza się znacznie rzadziej w kredycie na odstępstwo. Jednak pamiętajmy, że odstępstwo kredytowe to bardzo elastyczne narzędzie i wiele zależy tu od indywidualnych negocjacji między klientem a bankiem. Wypracowanie optymalnego rozwiązania godzącego oczekiwania kredytobiorcy wobec wysokości kredytu oraz bezpieczeństwo banku może więc wymagać wielu mniejszych elementów, które dopiero w całości dadzą pożądany efekt.

Kredyt na odstępstwo - podsumowanie

Odstępstwo kredytowe, zwane także kredytem na odstępstwo to specyficzna sytuacja, w której bank zmniejsza część swoich standardowych wymogów wobec kredytobiorcy. W zależności od tego, jakie warunki chcemy zmienić, będziemy musieli wykazać inne formy zabezpieczenia. Ponadto odstępstwo kredytowe wiąże się też często z większym wkładem własnym, wyższym oprocentowaniem, wyższą prowizją lub sprzedażą dodatkowych produktów bankowych.

Często zadawane pytania

Czy odstępstwo kredytowe możliwe jest z dochodem spoza Polski?
Nie. Banki nie mają możliwości weryfikacji naszych zagranicznych dochodów, nie muszą też znać systemów podatkowych innych państw. Dodatkowo wiele obszarów odstępstw opiera się o analizę lokalnego rynku, branż działających w polskiej gospodarce czy zawodów uważanych za bezpieczne w naszym kraju. Czynniki te mogą znacznie różnić się w przypadku działalności zagranicznej.
Czy do odstępstwa kredytowego konieczny jest doradca kredytowy?
Teoretycznie sami możemy wnioskować i negocjować odstępstwo kredytowe z bankiem. Jest to jednak proces skomplikowany i często oparty o decyzję jednego analityka. Doradca kredytowy znacznie lepiej od nas zna wymagania banków, wie które z nich chętniej przystają na nagięcie zasad, a w końcu - co nie bez znaczenia - ma stały kontakt z analitykami. Jego pomoc może okazać się nieoceniona i znacznie zwiększyć nasze szanse na odstępstwo kredytowe.

Komentarze

Empty comments
Zostaw swój komentarz!
Nie znaleźliśmy żadnej opinii o tym produkcie. Pomóż innym klientom. Podziel się swoją opinią jako pierwszy.
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5