Kredyt dla obcokrajowca - podstawowe informacje
akredo.plKredytyKredyt dla obcokrajowca - podstawowe informacje

Kredyt dla obcokrajowca - podstawowe informacje

Rozglądasz się za kredytem w Polsce nie będąc jej obywatelem? Sprawdź jakie masz możliwości i jakie warunki musisz spełniać, aby móc ubiegać się o kredyt w Polsce. Gotówkowy, hipoteczny, samochodowy - bez względu jakiego kredytu szukasz, uzyskanie go nie jest trudne. Przeczytaj poniższy artykuł i dowiedz się wszystkiego, co potrzebujesz wiedzieć o uzyskaniu kredytu w polskim banku.

Patrycja Kowalczyk
Patrycja Kowalczyk, 25.11.2022 r

Czy obcokrajowiec może wziąć kredyt w Polsce?

Tak, obcokrajowcy także mogą ubiegać się o kredyty w Polskich bankach. Jeszcze jakiś czas temu było to niemożliwe i jedyną opcją dla obcokrajowców było skorzystać z oferty pozabankowej - chwilówki, pożyczki na raty. Teraz obcokrajowcy mają łatwiejszą drogę do uzyskania kredytu niż pożyczki w instytucji finansowej. Kredyt dla obcokrajowca rozpatrywany jest dokładnie na takich samych zasadach, jak dla obywateli Polski. Najważniejsza przy uzyskaniu kredytu będzie zdolność kredytowa. Co więcej, banki mają również możliwość uzyskać dostęp do informacji z zagranicznych baz dłużników i zdobyć historię kredytową wnioskującego.

Kredyt w Polsce dla obywatela EU

Obywatele UE mają wyjątkowo prostą drogę do uzyskania kredytu w Polsce, która praktycznie nie różni się od procesu jaki przejść muszą klienci z Polski. Najważniejszym punktem wnioskowania o kredyt jest udokumentować stałe, legalne źródło dochodu, które będzie podstawą do obliczenia zdolności kredytowej. Niezbędny jest również numer PESEL, ale ten wyrabiany jest automatycznie po zameldowaniu na terenie Polski. Obcokrajowiec musi także przedłożyć w banku zezwolenie na zatrudnienie. Dokument ten wystawia wojewoda na wniosek pracodawcy.

Kredyt dla obcokrajowca spoza UE

Jeśli o kredyt wnioskować chce osoba spoza UE, jej droga do uzyskania kredytu wygląda mniej więcej tak jak droga obywatela UE. Wciąż kredytobiorca musi posiadać numer PESEL, adres zameldowania na terenie kraju, oraz zezwolenie na zatrudnienie i udokumentowany, legalny dochód. Jednak musi on przedłożyć w banku dwa dodatkowe dokumenty. Jednym z nich jest wiza, natomiast drugim karta stałego pobytu. Imigranci spoza UE bez tych dwóch dodatkowych papierków nie uzyskają kredytu, wniosek zostanie od razu odrzucony.

Kredyt hipoteczny dla obcokrajowca

Wiele banków posiada w swojej ofercie kredyt hipoteczny, który dostępny jest również dla osób zza granicy. Warunki uzyskania kredytu nie różnią się zbytnio od tych stawianych rodakom. W kraju rośnie liczba gości z innych państw, zwłaszcza ze wschodu. Znaczna część tych gości postanawia zostać w naszym kraju i z nim związać swoją przyszłość. Banki mają świadomość tego procesu i coraz chętniej udzielają kredytów obcokrajowcom. Oczywiście czy polak czy nie, procedury przejść musi. Wyglądają one dokładnie tak samo, jak w przypadku kiedy o kredyt ubiega się obywatel Polski. Jedynym odstępstwem jest lista niezbędnych dokumentów. Od tego, czy wnioskujący jest z krajów członkowskich UE, czy spoza Unii, zależy co dodatkowo musi przygotować do przedłożenia w banku. Dla obywatela UE będzie to dodatkowo zezwolenie na pracę, natomiast dla osób spoza UE wymogiem jest również posiadanie wizy lub karty stałego pobytu. Wszyscy muszą także posiadać zatrudnienie na terenie Polski, a wynagrodzenie muszą otrzymywać w złotówkach.

Kredyt gotówkowy dla obcokrajowca

Coraz więcej banków dołącza do swojej oferty kredytowej produkt, który skierowany jest do obcokrajowców, kredyt gotówkowy. Jeszcze parę lat temu był to produkt mało spotykany, a jedyną opcją dla cudzoziemców na uzyskanie kredytów, było wcześniejsze uzyskanie obywatelstwa polskiego. Dziś już nie ma takich utrudnień dla przyjezdnych spoza granic. Wnioskowanie o kredyt w Polsce jest równie proste dla gości zza granicy, co dla naszych rodaków. Co więcej, same oferty również nie różnią się od tych kredytów, które dostępne są dla obywateli Polski. Wszystko zależy od zdolności kredytowej oraz historii kredytowej wnioskującego. Narodowość nie ma dla banków znaczenia, tak długo, jak długo klient jest w stanie udowodnić, że pożyczoną kwotę ma jak spłacać.

Kredyt samochodowy dla obcokrajowca

Tak samo jak kredyt gotówkowy, a nawet kredyt hipoteczny dostępne są dla obcokrajowców, tak samo jest z kredytem samochodowym. Wystarczy spełniać kilka stosownych warunków oraz przedłożyć odpowiednie dokumenty, aby bank rozpatrzył wniosek. Kluczowym warunkiem, jak w przypadku większości kredytów jest odpowiednio wysoka zdolność kredytowa i odpowiednio “czysta” historia kredytowa. To dla banku najważniejsze, aby kredytobiorca miał jak spłacać zaciągnięte zobowiązanie. Ubiegając się o kredyt niezbędne jest dostarczenie dodatkowych dokumentów. Są to m.in. pozwolenie na pracę i adres zameldowania, oraz oczywiście dokument tożsamości, najczęściej paszport. Dla obcokrajowców, którzy dodatkowo przyjechali spoza terytorium Unii Europejskiej, niezbędne jest przedłożenie w banku wizy i karty pobytu stałego lub czasowego.

Warunki kredytu dla obcokrajowca - czym różni się od standardowej oferty?

Podstawowe pytanie, jakie zadają sobie kredytobiorcy spoza naszego kraju, to czy kredyt dla Polaków i dla obcokrajowców jest taki sam. Odpowiedź jest twierdząca, albowiem jest to ten sam kredyt, o który mogą się ubiegać zarówno polacy, jak i osoby z innych państw. Oczywiście warto pamiętać o tym, że często warunki kredytu mogą być poddane negocjacji z bankiem w celu uzyskania bardziej korzystnych warunków. Taka możliwość dotyczy również obcokrajowców. Każdy klient banku, który upoważniony jest do wnioskowania o kredyt, ma również możliwość negocjować jego warunki. Narodowość nie ma tutaj znaczenia. Należy jednak mieć w pamięci, że będąc obcokrajowcem, bank będzie oczekiwał nieco większej ilości dokumentów. Oczywiście kredyt zostanie udzielony w oparciu o zdolność oraz historię kredytową, dlatego niezbędne jest także zaświadczenie o zarobkach. Konieczne jest również posiadanie dochodu w złotówkach.

Dokumenty potrzebne do wzięcia kredytu dla cudzoziemca

Jak każdy kredytobiorca, tak i obcokrajowiec, musi dostarczyć do banku szereg dokumentów, które posłużą pracownikom banku do stworzenia profilu klienta, zweryfikowania jego historii i zdolności kredytowej, oraz określenia jego możliwości w uzyskaniu kredytu. W zależności od rodzaju kredytu, niezbędne będzie przedłożenie stosownych dokumentów wymaganych przez bank. Jednak klienci spoza Polski mają wymóg dostarczyć parę dodatkowych dokumentów:

  • Najważniejszy jest dokument tożsamości. Z racji tego, że obcokrajowcy nie posiadają polskiego dowodu osobistego dopóki nie uzyskają obywatelstwa, takim dokumentem może być paszport.
  • Wiza - dla obcokrajowców, którzy przyjechali do Polski spoza terytorium UE, niezbędne jest posiadanie wizy przy składaniu wniosku o kredyt. Bank musi mieć pewność, że kredytobiorca przebywa w kraju legalnie.
  • Karta pobytu stałego/czasowego - dla pracowników banku bardzo istotnym dokumentem będzie karta pobytu. Zanim bank udzieli kredytu, woli się rozeznać, czy ubiegający się o kredyt planuje dłuższy pobyt w kraju, czy jednak zaraz z niego wyjedzie.
  • Adres zameldowania - bez tego nie będzie możliwe uzyskanie kredytu w żadnym banku. Kredytobiorca musi wykazać powiązanie z krajem, jeśli chce uzyskać kredyt. Takim powiązaniem może być właśnie adres zameldowania.
  • PESEL - generowany i przydzielany jest automatycznie, w momencie uzyskania meldunku na terenie Polski. Wraz z adresem stałego zamieszkania obcokrajowcy dostają PESEL, który będzie potrzebny w banku.
  • Pozwolenie na pracę - dokument, bez którego się nie obejdzie. Dokument ten wystawiany jest przez wojewodę na wniosek pracodawcy. Warto o niego poprosić jak najszybciej.
  • Umowa o pracę - czy inny dokument, który potwierdzi wysokość dochodów oraz formę zatrudnienia. Bez tego bank nie będzie mógł wyliczyć zdolności kredytowej wnioskującego.
  • Historia kredytowa - niektóre banki same przeszukują zagraniczne bazy dłużników będące odpowiednikiem np. Polskiego BIK. Niekiedy jednak banki wymagają takiego zestawienia dostarczonego bezpośrednio przez wnioskującego.

Kredyt dla obcokrajowca z kartą pobytu.

Polacy i obcokrajowcy będący obywatelami Unii Europejskiej mają nieco ułatwione zadanie przy uzyskaniu kredytu względem przyjezdnych spoza państw członkowskich UE. Muszą oni przedłożyć w banku Kartę Pobytu. Tej istnieją dwa podstawowe warianty - Karta Pobytu Stałego oraz Karta Pobytu Czasowego. Zarówno jedna, jak i druga ułatwią drogę do kredytu, ale pod pewnymi warunkami.

  • Karta Pobytu Stałego - zwykle wydawana po jakimś czasie już spędzonym na polskiej ziemi. Kartę pobytu stałego dostać może każdy, kto planuje związać swoje życie z naszym krajem. Kartę pobytu stałego można uzyskać np. po ślubie cywilnym z obywatelem polski. Jak sama nazwa wskazuje, karta uprawomocni pobyt obcokrajowców w granicach Rzeczypospolitej na okres bezterminowy. Z Kartą Pobytu Stałego uzyskanie kredytu nie powinno być problematyczne.
  • Karta Pobytu Czasowego - wystawiana na ustalony okres. Może on obejmować od kilku tygodni do kilku lat. Karta Pobytu Czasowego nie uprawnia do pozostania w kraju. Jednak banki honorują także Kartę Pobytu Czasowego. Nie przekreśla ona szans na uzyskanie kredytu, jednak najlepiej, żeby obejmowała zezwolenie na pobyt co najmniej na 12 miesięcy.

Zdolność kredytowa a kredyt dla obcokrajowca

Z racji faktu, że kredyty przyznawane są wszystkim na takich samych warunkach i względem każdej osoby banki stawiają jednakowe wymagania. Jednym z nich jest wymóg osiągnięcia odpowiedniej zdolności kredytowej. Tyczy się to tak samo rodaków, jak i gości zza granicy. Dlatego, tak ważne, przy ubieganiu się obcokrajowców o kredyt jest posiadanie zezwolenia na pracę oraz dokumentu poświadczającego formę umowy i wysokość otrzymywanego dochodu. Na podstawie danych dotyczących zarobków oraz sytuacji samego zainteresowanego, bank wylicza zdolność kredytową wnioskującego. Warunki związane z obliczaniem stosownej zdolności kredytowej obowiązują dokładnie takie same jak dla obywateli polski. Tak więc, posiadając odpowiednie dochody, uzyskanie kredytu nawet dla osób nie będących polakami, nie powinno być trudne.

Kredyt w Polsce dla obywateli Ukrainy

Już wcześniej na nasze ziemie przybywali nasi wschodni sąsiedzi - obywatele Ukrainy. Szukali oni lepszego życia, lub po prostu pracy. Chcąc uzyskać kredyt w Polskim banku byli traktowani tak jak pozostali obcokrajowcy, jak nasi rodacy, na takich samych zasadach. Proces wnioskowania o kredyt, oraz szanse na uzyskanie go, nie zmieniły się. Mimo iż aktualnie większość przybyłych z Ukrainy osób to uchodźcy wojenni, to nie mają oni zapewnionych obniżonych wymogów, czy uproszczonych formalności. Dalej próba uzyskania kredytu w polskim banku wygląda w przypadku ukraińców tak samo. Banki jednak wyszły na przeciw problemom z jakimi borykają się uchodźcy wojenni i uprościły procedury w kwestii otwierania kont bankowych oraz zniosły opłaty za przelewy do Ukrainy. Jednak w kwestii uzyskania kredytów, póki co nic nie uległo zmianie i nie ma żadnych przesłanek, aby w najbliższym czasie miało się to wydarzyć.

Pożyczka pozabankowa dla obcokrajowca czyli alternatywa dla kredytu

Jeszcze parę lat temu cudzoziemcy, którzy przybyli do Polski w poszukiwaniu lepszego życia, mieli niezwykle trudną, wręcz niemożliwą do przebycia drogę w celu uzyskania kredytu bankowego. Wtedy znacznie powszechniejsze, ponieważ łatwiejsze do uzyskania były pożyczki pozabankowe, czyli chwilówki, czy pożyczki na raty. W tym momencie kredyty dla obcokrajowców są dość łatwe do uzyskania. Warunki przyznawania kredytów są jednakowe dla obcokrajowców i rodaków. Cudzoziemcy muszą jedynie dostarczyć nieco więcej dokumentów. Sprawa ma się jednak nieco inaczej w przypadku pożyczek pozabankowych. Uzyskanie ich jest nie tyle niemożliwe, co wyjątkowo trudne bez polskiego obywatelstwa. Praktycznie każda firma pożyczkowa oczekuje, aby klienci posiadali polskie obywatelstwo oraz stały adres na terenie polski. Jednak czy faktycznie tak jest? Oczywiście, że nie. Dla pożyczkodawców nie będących bankami najważniejsze jest, aby klienci posiadali wspomniany adres zameldowania, a także PESEL otrzymywany w momencie meldowania się na terenie Polski. Pesel oraz adres meldunku i oczywiście dokument tożsamości to podstawa w celu ubiegania się o chwilówkę, czy inny produkt spoza oferty banków. Warto się nad tym zastanowić, albowiem wielu pożyczkodawców posiada warunki przyznawania środków znacznie mniej restrykcyjne, niż wygląda to w ofercie bankowej. Tak więc, jeśli bank odrzucił wniosek o kredyt można zawsze spróbować swoich sił u pożyczkodawców pozabankowych.

Kredyt dla cudzoziemca - podsumowanie

Obcokrajowiec, czy nie, o kredyt w Polsce może się ubiegać. Co więcej, obowiązują go takie same warunki i procedury, jakie obowiązują Polaków. Banki rozpatrują wnioski w oparciu o zdolność i historię kredytową, a nie bazując na narodowości kredytobiorcy. Jedyną różnicą, jaka obowiązuje przy wnioskowaniu, to nieco więcej dokumentów, które dostarczyć muszą cudzoziemcy. Przyjezdni obywatele UE muszą przedłożyć dodatkowo zezwolenie na pracę, natomiast osoby spoza UE muszą dostarczyć także wizę oraz kartę stałego pobytu. Proces rozpatrywania wniosku może być nieznacznie dłuższy niż w przypadku rozpatrywania wniosku obywatela Polski. Wynika to z faktu, że banki muszą sprawdzić zagraniczne rejestry dłużników w celu sprawdzenia historii kredytowej wnioskującego. Dostęp do zagranicznych rejestrów jest nieco trudniejszy, niż sprawdzenie polskich baz, co może odsunąć uzyskanie kredytu o parę dni.

Często zadawane pytania

Czy obcokrajowiec może wziąć w Polsce kredyt hipoteczny na nieruchomość za granicą?
Niestety nie, banki nie akceptują nieruchomości zagranicznych jako zabezpieczenia hipotecznego.
W jakiej walucie można wziąć kredyt dla obcokrajowców?
Kredyt dla obcokrajowców dostępny jest w złotówkach, gdyż muszą posiadać zatrudnienie w Polsce, a wynagrodzenie otrzymywać w złotówkach.

Komentarze

R
Opinia od:
Robert

Czy opinia była przydatna?

0
Czy przyznanie kredytu dla obcokrajowca w Polsce jest czasochłonne lub trudniejsze niż dla obywateli Polski?2023-01-10 10:40:24
Odpowiedź:
Patrycja Kowalczyk

Czy ta odpowiedź była przydatna?

0
Przyznanie kredytu dla obcokrajowca może być czasochłonne i trudniejsze niż dla obywateli Polski. Banki wymagają od obcokrajowców dodatkowych dokumentów np. pozwolenia na pobyt stały. Wszystkie te dokumenty muszą być zweryfikowane przez bank, co może wydłużyć proces.
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5