Kredyt konsumencki - wszystko co należy wiedzieć
akredo.plKredytyKredyt konsumencki - wszystko co należy wiedzieć

Kredyt konsumencki - wszystko co należy wiedzieć

W dobie wszechobecnego konsumpcjonizmu i ciągłych potrzeb zakupowych, może się przytrafić sytuacja, w której będziemy potrzebować gotówki, której nie będziemy aktualnie posiadać. W takiej sytuacji można skorzystać z oferty instytucji finansowych, które oferują różne formy kredytu konsumenckiego. Bez względu na to, czy potrzebujemy kredytu gotówkowego na zakup mebli, karty kredytowej na nieprzewidziane wydatki, kredytu samochodowego na nowy pojazd, korzystamy z kredytu konsumenckiego. Czytaj dalej i dowiedz się, czym właściwie jest kredyt konsumencki.

Filip Nawarski
Filip Nawarski, 21.12.2022 r

Czym jest kredyt konsumencki?

Kredyt konsumencki jest kredytem udzielanym przez instytucję finansową (bank, firma pożyczkowa, SKOKi) konsumentowi na cele prywatne, czyli nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Kredyt może być przeznaczony na dowolny cel, który może, ale nie musi być odgórnie określony. Kredyt konsumencki można uzyskać do kwoty 255 500 złotych. Kredyt konsumencki określony jest w tekście Ustawy o kredycie konsumenckim, która weszła w życie 12 maja 2011 roku.

Mówiąc najprostszymi słowami, każde zobowiązanie finansowe, jakie możemy uzyskać w banku, SKOKu lub firmie pożyczkowej, na cele prywatne, można uznać za podlegające pod kredyt konsumencki. Będzie to wszystko, od kredytu gotówkowego, przez konsolidację, kredyt samochodowy, chwilówki i pożyczki długoterminowe h3. Ustawa o kredycie konsumenckim

W dniu 12 maja 2011 roku weszła w życie Ustawa o Kredycie konsumenckim. Ustawa dokładnie definiuje czym jest kredyt konsumencki, oraz jakie muszą być spełnione warunki, aby kredytu udzielić oraz go uzyskać. Ustawę o kredycie konsumenckim można podzielić na trzy najważniejsze składowe, czyli czym jest kredyt konsumencki i jakie ma obwarowania prawne, oraz jakie są prawa i obowiązki, z jednej strony kredytodawcy, a z drugiej kredytobiorcy.

Najważniejsze kwestie związane z kredytem konsumenckim, zapisane w ustawie o Kredycie konsumenckim, to:

 • Maksymalna kwota kredytu konsumenckiego to 255 500 złotych lub równowartość tej kwoty w innej walucie,
 • Kredyt zawsze musi być udzielany na mocy umowy kredytowej,
 • Kredytodawcą powinna być instytucja, która udziela kredytu zgodnie z profilem swojej działalności,
 • Kredyt konsumencki to zarówno kredyt bankowy, jak i pożyczka pozabankowa, ale również limit w koncie, czy kredyt odnawialny.

Obowiązki kredytodawcy względem kredytobiorcy są natomiast następujące:

 • Przedstawienie wszystkich zasad dotyczących oferty danego produktu,
 • Przestawienie wszystkich kosztów związanych z uzyskaniem i spłatą kredytu,
 • Dokładne wskazanie całkowitego kosztu kredytu,
 • Przedstawienie dokładnej wartości RRSO, czyli Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania,
 • Przedstawienie informacji o sposobie weryfikacji zdolności kredytowej.

Pozostały obowiązki kredytobiorcy względem kredytodawcy, a są to:

 • Spłacenie całej kwoty kredytu przed terminem wskazanym w umowie kredytu, z uwzględnieniem wysokości prowizji, jeśli ta była nałożona,
 • Terminowe opłacanie rat kredytu zgodnie z harmonogramem spłaty, oraz poniesienie wszelkich kosztów związanych z niedotrzymaniem terminu spłaty,
 • Klient ma prawo odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od jej zawarcia, bez konieczności podawania powodu swojej decyzji.

Rodzaje kredytów konsumenckich

Ustawa o kredycie konsumenckim dotyczy praktycznie wszystkich kredytów, które przyznawane są przez instytucje finansowe na cele prywatne. Bez względu na to, czy klient ubiega się o kartę kredytową, kredyt samochodowy, konsolidację, kredyt gotówkowy, limit w koncie, ubiega się on o produkt podlegający pod ustawę o kredyt konsumencki. Praktycznie każdy produkt finansowy, który można uzyskać za pośrednictwem banku, SKOKu lub instytucji pożyczkowej, będzie traktowany jako kredyt konsumencki. Jedynym wyjątkiem kredytu, który przyznawany jest osobie fizycznej, to kredyt hipoteczny. Kredyt hipoteczny podlega pod inne przepisy i choć wydawać by się mogło, że nie różni się zbytnio od pozostałych kredytów, to jest to bardzo specyficzny produkt, który kompletnie nie podlega pod Ustawę o kredycie konsumenckim, ale regulowany oddzielnymi przepisami.

Kto może wziąć kredyt konsumencki?

Kredyt konsumencki może być uzyskany jedynie na prywatne cele i jedynie przez osobę fizyczną (klienta, konsumenta, kredytobiorcę). Kredyt konsumencki przysługuje jedynie osobie fizycznej, gdyż ubieganie się o kredyt jak instytucja przekreśla możliwość na uzyskanie kredytu konsumenckiego, a pozwala wnioskować o kredyty firmowe. Kredyt konsumencki nie może być przeznaczony na jakąkolwiek formę działalności, nawet jeśli zaciągniemy go jako osoba fizyczna.

Co więcej, uzyskanie kredytu konsumenckiego wiąże się ze spełnieniem paru wymogów. Pierwszym i chyba najważniejszym jest fakt, że o kredyt konsumencki ubiegać się mogą jedynie osoby z adresem stałego zamieszkania na terenie kraju. Niektóre instytucje wymagają polskiego obywatelstwa od klientów, ale to już się zmienia. Innym wymogiem koniecznym do uzyskania kredytu jest osiągnięcie pełnoletności. Dopiero mając 18 lat i ważny dowód osobisty, można wnioskować o jakąkolwiek formę kredytu konsumenckiego. Tutaj też ważne jest, że minimalny do składania wniosku wiek, regulowany jest przez wewnętrzne zapisy poszczególnych instytucji. Jeden bank oczekiwać będzie osiągnięcia 18 roku życia, inny może pozwolić na składanie wniosku dopiero osobom powyżej 21 roku życia. Istotne jest również posiadanie odpowiednio wysokiej zdolności kredytowej i wystarczająco zadowalającej historii kredytowej. Każdorazowo banki i inne instytucje finansowe dokonują weryfikacji i zdolności kredytowej i historii kredytowej klienta, by na tej podstawie wydać decyzję.

Kto udziela kredytów konsumenckich?

Udzielaniem kredytów konsumenckich trudnią się instytucje finansowe. W momencie, kiedy słyszymy słowo kredyt, podstawowym skojarzeniem jest bank. Prócz banków jednak, kredyty oferują również SKOKi czy instytucje pożyczkowe. Popularne chwilówki, czy pożyczki ratalne oferowane przez instytucje pozabankowe to również produkty, które podlegają pod Ustawę o kredycie konsumenckim i jako taki są traktowane. Istotne jest, aby instytucja udzielająca kredytu, robiła to w zgodzie ze swoją działalnością. W przeciwnym razie, nie możemy mówić o kredycie konsumenckim. W statucie działalności danej instytucji musi być oferowanie produktów finansowych. Tak więc, pożyczka od szwagra, który ma warsztat samochodowy, nie będzie kredytem konsumenckim, ale limit w koncie, który przyznaje bank już tak.

Kredyt konsumencki a kredyt konsumpcyjny

Kredyt konsumencki i kredyt konsumpcyjny nie różnią się zbytnio w brzmieniu i często te terminy stosowane są wymiennie, chociaż nie znaczą dokładnie tego samego. Jednak można założyć, że każdy kredyt konsumencki traktowany jest jako kredyt konsumpcyjny. Na czym polega różnica?

Kredyt konsumencki został zdefiniowany na mocy Ustawy o kredycie konsumenckim z 12 maja 2011 roku. Jest to produkt finansowy oferowany przez banki i inne instytucje finansowe, który może być uzyskany przez osobę fizyczną, wykorzystany na cele prywatne, a jego maksymalna kwota to 255 500 złotych. Wszystkie produkty finansowe, których otrzymanie wiąże się z podpisaniem umowy kredytowej, zaliczany będzie do puli kredytów konsumenckich.

Kredyt konsumpcyjny nie jest zdefiniowany żadną ustawą, ani nawet definicją. Jest to dość luźne sformułowanie, które wykorzystywane do określenia każdej formy finansowania, przeznaczonej na cele konsumpcyjne. Zaliczać się do tego będą absolutnie wszystkie produkty, które wchodzą w skład kredytu konsumenckiego. Można jednak pokusić się o wrzucenie do tej puli również kredytu hipotecznego. Idąc za definicją konsumpcji, stanowi on nabywanie dóbr zużywalnych w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb. Myśląc w ten sposób zakup nieruchomości, która przeznaczona do zamieszkania, również jest wydatkiem na cele konsumpcyjne, więć kredyt hipoteczny stanowić może kredyt konsumpcyjny.

Kredyt konsumencki - podsumowanie

Kredyt konsumencki to obszerne, ale niezwykle proste zagadnienie. Przede wszystkim należy pamiętać, że kredyt konsumencki to kredyt uzyskany przez osobę fizyczną i spożytkowany na cele osobiste. Nie może on zostać uzyskany przez instytucję, ani przeznaczony na cele inne, niż cele prywatne. Zwykle kredyt konsumencki stanowi finansowanie dla zaspokojenia potrzeb konsumpcyjnych klienta, stąd często zwany potocznie jest kredytem konsumpcyjnym, co jednak nie jest tożsame. Maksymalna kwota takiego kredytu to 255 500 złotych, o czym mówi treść ustawy. Warto również pamiętać, że uzyskanie tego kredytu wiążę się z wcześniejszym osiągnięciem pełnoletności. Kredytem konsumenckim nazwać można każdy produkt finansowy, który nabywamy na mocy umowy kredytowej. Jest ona również niezbędnym, nieodzownym elementem kredytu konsumenckiego i sporządzana jest przez każdą instytucję finansową, która kredytu konsumenckiego może udzielić - banki, SKOKi, instytucje pożyczkowe.

Często zadawane pytania

Jaka jest maksymalna kwota kredytu konsumenckiego?
Zgodnie z treścią Ustawy o kredycie konsumenckim z 12 maja 2011, maksymalna kwota kredytu konsumenckiego to 255 500 złotych.
Jaki jest maksymalny okres spłaty kredytu konsumenckiego?
Maksymalny okres spłaty kredytu konsumenckiego zależy od polityki banku, jednak nie przekracza on 120 miesięcy (10 lat).
Od czego zależy wysokość przyznanego kredytu konsumenckiego?
Wysokość przyznanego kredytu zależna jest od zdolności kredytowej klienta oraz jego historii kredytowej. Na podstawie obu tych wskaźników, bank szacuje możliwości finansowe klienta, oraz jego stosunek do rzetelnej spłaty zobowiązań i na ich podstawie określa maksymalną kwotę kredytu, jaką może przyznać kredytobiorcy.
Czy kredyt konsumencki może być spłacony przed czasem?
Tak, Ustawa o kredycie konsumenckim reguluje to i daje każdemu prawo do wcześniejszej spłaty części lub całości zobowiązania.

Komentarze

Empty comments
Zostaw swój komentarz!
Nie znaleźliśmy żadnej opinii o tym produkcie. Pomóż innym klientom. Podziel się swoją opinią jako pierwszy.
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5