Harmonogram spłaty kredytu - wszystko co musisz o nim wiedzieć
akredo.plKredytySpłata kredytuHarmonogram spłaty kredytu - wszystko co musisz o nim wiedzieć

Harmonogram spłaty kredytu - wszystko co musisz o nim wiedzieć

Niezwykle ważną częścią umowy kredytowej jest harmonogram spłaty kredytu. To on wyznacza kiedy przyjdzie nam zapłacić ratę oraz jej wysokość. Dowiemy się z niego także wielu innych przydatnych informacji. Jak czytać harmonogram spłaty? Gdzie go znajdziemy? W jakich warunkach można go zmienić? Kiedy potrzebujemy nowego harmonogramu spłaty kredytu? Wszystkie te informacje zawarliśmy w poniższym artykule.

Dominika Górska
Dominika Górska, 25.11.2022 r

Czym jest harmonogram spłaty kredytu?

Harmonogram spłaty to dokument, który stanowi nieodłączną część umowy kredytu. Najczęściej jest przygotowywany w formie tabeli przez bank lub instytucję finansową. Najważniejsze informacje, które w nim znajdziemy to wysokość kwoty, jaką należy spłacić oraz jasno określony termin, w jakim płatność taka powinna zostać dokonana. Co ważne, harmonogram spłaty towarzyszy wszystkim rodzajom kredytów (jest szczególnie istotny przy kredytach hipotecznych, w których rata jest zmienna w czasie), ale także przy pożyczkach. Jest to swoista tabela-kalendarz pozwalająca kredytobiorcy na sprawne, bezbłędne i terminowe regulowanie zobowiązania.

Jakie informacje zawiera harmonogram spłaty kredytu?

Harmonogram spłaty, to jednak nie tylko daty i kwoty poszczególnych rat. Znajdziemy w nim znacznie więcej informacji. Przede wszystkim każda rata jest w nim najczęściej podzielona na część kapitałową i odsetkową. Pierwsza to kwota, która zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązania, druga - na spłatę odsetek, czyli obsługę kredytu. Ich proporcje zmieniają się z czasem spłaty kredytu. Oprócz tego w harmonogramie spłaty znajdziemy wszystkie podstawowe informacje na temat naszego zobowiązania, takie jak: rodzaj kredytu, datę podpisania umowy i jej numer, pożyczoną kwotę, okres całego kredytowania czy aktualne oprocentowanie. Także dodatkowe opcje (o ile są przewidziane) powinny znaleźć się w tym dokumencie. Mowa tu np. o karencji w spłacie kredytu, wakacjach kredytowych, a także innych możliwościach zmiany harmonogramu kredytu. Warto bowiem podkreślić, że harmonogram może zmieniać się w trakcie spłaty zobowiązania. Poniżej opisujemy jakie zmiany, i z jakich przyczyn, mogą nastąpić w harmonogramie spłat. Reasumując harmonogram spłaty kredytu zawiera następujące dane:

 • wysokość poszczególnych rat i daty ich spłaty,
 • typ zobowiązania (kredyt hipoteczny, gotówkowy, pożyczka itp.),
 • identyfikator zobowiązania (nazwa produktu bankowego, z którego korzystamy),
 • dane umowy (data podpisania, numer umowy),
 • kwota udzielonego zobowiązania,
 • łączny okres kredytowania,
 • typ raty (stała, malejąca itp.),
 • aktualne oprocentowanie kredytu,
 • dodatkowe opcje (karencja w spłacie, wakacje kredytowe itp.),
 • informacja o możliwościach zmiany harmonogramu.

Harmonogram spłaty kredytu - wzór

Oczywiście szata graficzna czy nawet układ poszczególnych pól może znacznie różnić się między harmonogramami wydawanymi przez różne banki. Poniżej przedstawiamy jednak najprostszy wzór tego, jak wygląda taki dokument. Jest to przykład harmonogramu spłaty kredytu ze stałą ratą na kwotę 100 000 zł i okres 30 lat (odsetki 3,7%).

Numer raty Data spłaty Wysokość raty Część kapitałowa Część odsetkowa Pozostało do spłaty
1. 29-03-2022 460,28 151,95 308,33 99 848,05
2. 29-04-2022 460,28 152,42 307,87 99 695,63
3. 29-05-2022 460,28 152,89 307,39 99 542,74

Kiedy zmienia się harmonogram spłaty kredytu?

Do zmiany harmonogramu spłaty może dojść głównie w trzech przypadkach: zmiany wskaźnika WIBOR, nadpłaty kredytu i wakacji kredytowych. Tak naprawdę każda zmiana w kwocie ogólnego zobowiązania, oprocentowania czy czasu spłaty musi być niezwłocznie odnotowana w nowym harmonogramie. Jego korekta jest więc nie tyle możliwością, co koniecznością. Zapobiegnie to pomyłkom i niezamierzonym opóźnieniom ze strony kredytobiorcy. Przyjrzyjmy się dokładnie sytuacjom, w których dochodzi do zmiany harmonogramu spłaty kredytu.

Harmonogram spłaty a zmiana WIBOR

Pierwsza sytuacja zmiany harmonogramu spłaty kredytu jest, niestety, niezależna od klienta. Jest nią zmiana stawki WIBOR, która ma bezpośredni wpływ na oprocentowanie kredytów ze zmienną stopą procentową. Do takich zaliczają się m.in. kredyty hipoteczne. Wzrost stawki WIBOR oznacza wyższą ratę kredytu, którą przyjdzie nam zapłacić. Każda zmiana oprocentowania musi zaś zostać uwzględniona w nowym harmonogramie spłaty. Najczęściej banki stosują wskaźniki WIBOR 3M lub WIBOR 6M, dzięki czemu mimo iż sam wskaźnik zmieniać się może co miesiąc, nasz harmonogram będzie obowiązywał przez kolejne, odpowiednio, 3 lub 6 miesięcy. Pozwoli nam to na lepszą kontrolę nad naszymi finansami i planowanie spłat kolejnych rat.

Harmonogram spłaty kredytu a nadpłata kredytu

Każdy kredytobiorca ma prawo do wcześniejszej spłaty kredytu, czyli nadpłaty jakiejś części lub wszystkich rat. W takiej sytuacji bank może (w porozumieniu z klientem) wybrać jedną z procedur:

 • przygotować nowy harmonogram spłaty - w którym łączny okres spłaty zostaje skrócony, a kwota zobowiązania ulega pomniejszeniu o nadpłatę,
 • zaliczyć nadpłatę na poczet najbliższych rat - nadpłacone środki nie wpływają wtedy na warunki kredytu, a zostają po prostu wykorzystane do spłaty kilku kolejnych rat na raz.

Pierwszy z tych sposobów jest oczywiście korzystny dla klienta, gdy do spłaty kredytu pozostało mu jeszcze sporo czasu. Zmniejszy się łączna kwota do spłaty, a co za tym idzie obniża się wysokość raty. Alternatywnym rozwiązaniem jest utrzymanie kwotowej wysokości raty, ale skrócenie czasu kredytowania. Nowy harmonogram bank powinien przekazać klientowi niezwłocznie po dokonaniu nadpłaty. Natomiast zaliczenie nadpłaty na poczet kilku rat jest rozwiązaniem korzystnym, gdy kończymy spłatę zobowiązania. Nie wymaga tworzenia dodatkowych dokumentów czy nowych harmonogramów. Bank po prostu zaksięguje naszą nadpłatę jako kilka kolejnych rat i, jeżeli kwota wystarczy do pokrycia pozostałego zobowiązania, uzna kredyt za spłacony.

WIBOR - co to jest i jak wpływa na kredyt?

Harmonogram spłaty a wakacje kredytowe

Kolejnym przypadkiem, który wymaga stworzenia nowego harmonogramu spłat są wakacje kredytowe. Niektóre banki i instytucje finansowe oferują swoim klientom okres zawieszenia spłaty kredytu. Jednak wakacje kredytowe wprowadzają znaczące zmiany w dalszej jego spłacaniu. Dwie najpopularniejsze opcje to:

 • wydłużenie okresu kredytowania - gdy czas wakacji zostaje doliczony do dotychczasowej spłaty kredytu,
 • zwiększenie przyszłych rat - czas spłaty pozostaje bez zmian, ale pojedyncza rata rośnie, by skompensować okres, w którym zawiesiliśmy spłacanie kredytu.

W obu przypadkach konieczne jest stworzenie nowego harmonogramu.

Wakacje kredytowe — kto i kiedy może z nich skorzystać?

Nowy harmonogram spłat - skąd go wziąć?

Skąd wziąć nowy harmonogram spłat w przypadku jakichkolwiek zmian? Bank sam powinien wysłać nam najnowszy, aktualny dokument drogą przez nas wybraną. Możemy go trzymać pocztą tradycyjną, na skrzynkę e-mail lub bezpośrednio w aplikacji mobilnej/bankowości internetowej. Jeżeli jednak tego nie zrobi (lub po prostu zgubiliśmy nasz dotychczasowy harmonogram) zawsze możemy poprosić o aktualną kopię przez infolinię, jego stronę internetową lub w oddziale banku.

Harmonogram spłaty kredytu a rodzaj raty

Każdy kredyt spłacamy za pomocą rat. Do każdego też otrzymamy harmonogram spłaty. Rodzaje rat nie wpływają znacząco na ogólne założenia harmonogramu, mają jednak ogromny wpływ na to jakie raty będziemy spłacać wraz z upływem czasu. Wyróżnić można 4 główne typy rat:

 • rata stała/równa/annuitetowa - wysokość raty jest taka sama przez cały okres kredytowania. Zmieniać się może za to jej skład. Początkowo dominuje część odsetkowa, z czasem kapitałowa,
 • rata malejąca - początkowe raty będą, niekiedy znacznie, wyższe niż końcowe. Rozwiązanie dostępne dla osób z wysoką zdolnością kredytową, która pozwoli na wyższe obciążenie domowego budżetu na początku okresu kredytowania,
 • rata rosnąca - odwrotnie niż w poprzednim przykładzie, to początek spłaty będzie łagodniejszy dla naszego portfela. Jest to dobre rozwiązanie, gdy przeznaczamy kredyt na cel, który będzie wymagał początkowo dodatkowego wkładu pieniężnego (np. remont domu, wyposażenie firmy itp.),
 • rata balonowa - w tym przypadku to ostatnia rata jest znacznie wyższa niż pozostałe. Rozwiązanie często wykorzystywane w kredytach samochodowych.

Czasami bank pozwala także na zmianę typu raty już w trakcie okresu kredytowania. Wtedy, oczywiście, przygotowywany jest nowy, zupełnie inny harmonogram spłaty.

Raty równe i malejące - jak wpływają na koszt kredytu?

Harmonogram spłaty a rzeczywisty koszt kredytu

To wszystko powinno oznaczać, że w harmonogramie spłaty kredytu znajdziemy jego rzeczywisty koszt, prawda? Tak, o ile będziemy się go trzymać. Harmonogram jest bowiem swoistym planem spłaty kredytu. Nie obejmuje więc sytuacji, których ani kredytobiorca ani bank nie przewidzieli. Takich jak opóźnienia w spłacie nawet jednej raty. Wtedy naliczone zostaną dodatkowe opłaty (odsetki karne, kary umowne, opłaty za monity itp.), które wykraczają poza harmonogram. Nie znajdziemy ich więc w tym dokumencie. Jeżeli jednak będziemy go przestrzegać, to rzeczywisty koszt naszego zobowiązania będzie po prostu sumą wszystkich rat.

Całkowity koszt kredytu - wszystko co trzeba wiedzieć

Harmonogram spłaty kredytu - podsumowanie

Harmonogram spłaty kredytu jest jednym z najważniejszych dokumentów towarzyszących takiemu zobowiązaniu. Nie tylko wyznacza on daty i wysokości kolejnych rat, ale też zmienia się w zależności od okoliczności i decyzji kredytobiorcy. To dzięki niemu (zwłaszcza w przypadku rat zmiennych, rosnących i malejących) klient dokładnie wie jakiej wysokości będzie kolejna rata, którą przyjdzie mu zapłacić. To pozwala uniknąć nieprzyjemności związanych z pomyłkami i opóźnień w spłacie kredytu.

Często zadawane pytania

Kiedy wydawany jest harmonogram spłaty kredytu?
Harmonogram spłaty kredytu wydawany jest wraz z umową kredytową i jest jej integralną częścią. W przypadku zmian w trakcie okresu kredytowania kolejne harmonogramy wydawane są niezwłocznie po danej zmianie.
Czy opóźnienia w spłacie wpływają na harmonogram spłaty kredytu?
Nie. Opóźnienia w spłacie objęte są oddzielnymi opłatami (odsetki karne, opłaty za monity itp.) i nie widnieją na harmonogramie.
Czy muszę mieć papierową wersję harmonogramu spłaty kredytu?
Nie, obecnie nie ma takiej potrzeby. Wersje elektroniczne (przesłane na adres e-mail i dostępne w bankowości internetowej) w zupełności wystarczą. Jeżeli jednak chcemy posiadać wersję papierową możemy o nią w każdej chwili poprosić swój bank.
Czy ubezpieczenie jest uwzględniane w harmonogramie spłaty kredytu?
Zależy to od indywidualnej umowy z bankiem. Polisę można opłacić jednorazowo na początku okresu kredytowania (nie będzie jej wtedy na harmonogramie), umieścić jej ratę w odsetkach (nie będzie miałą oddzielnej kolmuny) lub umiścić ją w kolumnie z usługami dodatkowymi.
Co zrobić jeżeli nie otrzymałem harmonogramu spłaty kredytu?
Taka sytuacja jest niedopuszczalna i zdarza się niezwykle rzadko. Proponujemy sprawdzić bankowość internetową/aplikację mobilną naszego banku w zakładce “dokumenty” lub “kredyty” oraz skrzynkę e-mail. Jeżeli wciąż nie znajdziemy odpowiedniego dokumentu niezwłocznie skontaktujmy się z bankiem.

Komentarze

Empty comments
Zostaw swój komentarz!
Nie znaleźliśmy żadnej opinii o tym produkcie. Pomóż innym klientom. Podziel się swoją opinią jako pierwszy.
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5