Promesa zatrudnienia - czym jest i jak działa przy kredycie?
akredo.plKredytyPromesa zatrudnienia - czym jest i jak działa przy kredycie?

Promesa zatrudnienia - czym jest i jak działa przy kredycie?

Dla starających się o kredyt bardzo ważna jest stabilność zatrudnienia. To ona wpływa znacząco na naszą zdolność kredytową, a więc i szanse otrzymania wymarzonego finansowania. Co jeżeli nie spełniamy któregoś z warunków banku w tym zakresie? Co jeśli nasza umowa jest zbyt krótka, aby otrzymać wieloletni kredyt hipoteczny? Wtedy warto sięgnąć po promesę zatrudnienia. Jest to zapewnienie, tak przez pracodawcę, jak i pracownika, że współpraca będzie kontynuowana również po wygaśnięciu obecnej umowy. Tylko część banków będzie akceptować taki dokument, ale dla wielu z wnioskujących może on okazać się kluczem do uzyskania kredytu.

Dominika Górska
Dominika Górska, 08.02.2023 r

Czym jest promesa zatrudnienia przy kredycie?

Promesa zatrudnienia to dokument, w którym nasz pracodawca oświadcza, że po zakończeniu obecnej umowy przedłuży on z nami współpracę. Jest to więc potwierdzenie stałego zatrudnienia, które nie zmieni się mimo wygaśnięcia obecnej umowy. Jednak promesę zatrudnienia może wystawić nam też przyszły pracodawca. Jeżeli jesteśmy jeszcze zatrudnieni w jednej firmie, ale już doszliśmy do porozumienia co do zmiany miejsca pracy z nowym pracodawcą - on również może złożyć takie pisemne poświadczenie tego zamiaru. Promesa jest więc rodzajem umowy przedwstępnej i stanowi swoiste zabezpieczenie dla obu stron. Dodatkowo może też zwiększyć naszą wiarygodność w oczach banku, gdy staramy się w nim o kredyt. Nie mając jeszcze np. umowy na czas nieokreślony, to właśnie promesa może być dowodem na to, że w najbliższej przyszłości podpiszemy taki dokument, a co za tym idzie nasza zdolność kredytowa wzrośnie.

Kiedy banki wymagają promesy zatrudnienia?

Promesa zatrudnienia jest wymagana przez banki jedynie w kilku przypadkach. Przede wszystkim, gdy starający się o kredyt posiada umowę o pracę na czas określony, a okres kredytowania znacznie go przekracza. Stabilność zatrudnienia jest jednym z ważniejszych czynników podczas określania zdolności kredytowej wnioskodawcy, stąd taki dokument może pojawić się wśród wymagań banku. Nie inaczej jest w przypadku stosunkowo nowego miejsca pracy. Banki często wymagają, by zatrudnienie w obecnym miejscu trwało co najmniej 3, a czasem nawet 6 miesięcy. Jeżeli nasz staż w obecnej firmie jest krótszy, ale zarówno my, jak i pracodawca, planujemy długofalową współpracę, to promesa może skłonić bank do uchylenia takiego wymogu. Najczęściej promesa zatrudnienia potrzebna jest przy kredycie hipotecznym - z racji bardzo długiego okresu kredytowania tego zobowiązania.

Jakie informacje zawiera promesa zatrudnienia?

Nie istnieje jeden, uniwersalny wzór promesy zatrudnienia. Jednak dokument ten powinien zawierać szereg informacji, które potwierdzają tak obecny stosunek pracy, jak i przyszłe plany co do niego. Wiele banków posiada własne wzory promesy, które zawierają informacje szczególnie dla nich ważne. Jeżeli jednak bank, w którym staramy się o kredyt nie posiada takiego szablonu, to możemy promesę zatrudnienia sporządzić samodzielnie. Promesa zatrudnienia powinna zawierać:

  • Datę i miejsce sporządzenia dokumentu,
  • dane obu stron - czyli pracownika i pracodawcy,
  • formę zatrudnienia - umowa o pracę, zlecenie, o dzieło czy b2b, wraz z czasem jej trwania,
  • wymiar pracy - pełen etat, ½ etatu itd.
  • termin zawarcia przyszłej umowy oraz czas jej trwania,
  • wysokość wynagrodzenia - bez względu na to, czy ulegnie ono zmianie po podpisaniu nowej umowy,
  • podpisy obu stron oraz pieczęć pracodawcy.

Promesa zatrudnienia a uzyskanie kredytu

Czy promesa zatrudnienia gwarantuje nam uzyskanie kredytu? Niestety - nie. Po pierwsze nie wszystkie banku w ogóle honorują taki dokument. Jest to kwestia wewnętrznej polityki banku i nie ma żadnego prawnego obowiązku, by uznały go za wiążący. Co więcej, nawet gdy kredytodawca przyjmie od nas promesę, jako formę zabezpieczenia naszego zatrudnienia, to wciąż może okazać się, że nie posiadamy wystarczającej zdolności kredytowej. Promesa zatrudnienia zwiększa więc nasze szanse na uzyskanie kredytowanie, jednak nie może być traktowana jako gwarant otrzymania kredytu.

Skutki niedotrzymania promesy zatrudnienia

Wiemy już co powinna zawierać promesa zatrudnienia i w jakich sytuacjach może okazać się nam przydatna. Jednak co w sytuacji, gdy jeden ze stron nie dotrzyma warunków zawartych w promesie? Wiele zależy to od sformułowań jakich użyjemy tworząc ten dokument. Mimo iż w potocznym języku “promesa zatrudnienia” i “umowa przedwstępna” występują często zamiennie, to od strony prawnej są to różnie terminy. W przypadku promes wystawianych w celu uzyskania kredytu często spotkać można “wolę zatrudnienia”, która w dodatku występuje jedynie na dzień wystawienia dokumentu. Taka nie jest prawnie wiążąca. Sporządzenie umowy przedwstępnej może wymagać od nas np. zawarcia w niej konsekwencji niedotrzymania warunków. Odnosi się to zarówno do pracodawcy, jak i pracownika, a nawet wysokości wynagrodzenia, jeżeli takie było zadeklarowane w promesie. Wtedy obie strony mają prawo dochodzić swoich praw w sądzie w przypadku złamania postanowień. Najczęściej sprawy kończą się odszkodowaniem wypłacanym przez stronę, która nie wywiązała się z warunków promesy.

Alternatywy dla promesy zatrudnienia

Co jeżeli promesa zatrudnienia nie jest wystarczająca dla banku lub jeżeli nasz pracodawca nie chce jej wystawić? Pierwszą i najlepszą alternatywą dla promesy jest… nowa umowa o pracę. Promesę możemy zastąpić tym, co ma zabezpieczać - czyli nową umową. Jeżeli nasz pracodawca chce kontynuować z nami współpracę, to warto z nim negocjować zmianą umowy na dłuższy okres lub czas nieokreślony. To jednak może okazać się poza możliwościami wielu potencjalnych kredytobiorców. Jak inaczej skłonić bank do przyznania nam kredytu? Skoro oczekujemy od niego odstępstwa w jednym z warunków, także i my będziemy musieli stać się bardziej elastyczni w naszych żądaniach. Wyższa prowizja, marża, ubezpieczenie czy zmiana okresu spłaty - każde nasze ustępstwo w tych aspektach zwiększa nasze szanse na uzyskanie finansowania. Innym sposobem na uzyskanie wymarzonej kwoty jest staranie się o kredyt we dwoje. Wtedy, zwłaszcza gdy jeden z współwnioskujących dysponuje bardziej stabilnym zatrudnieniem, nasza zdolność kredytowa wzrośnie.

Zalety i wady promesy zatrudnienia

Promesa zatrudnienia to dokument, który posiada zarówno wady, jak i zalety. W dodatku dla obu stron. Największą jego zaletą dla pracownika jest potwierdzenie stabilności zatrudnienia, a co za tym idzie zwiększenie szans na otrzymanie kredytu. Dla pracodawcy zaś plusem jest utrzymanie dobrego, zaufanego pracownika na dłużej. Promesa sprawi, że nie “ucieknie” on do konkurencji. Co z wadami? Pracownik znacznie ogranicza sobie pole manewru podpisując promesę. Zarówno w zakresie zmiany pracodawcy (ta przestaje być możliwa), jak i negocjacji warunków przyszłej umowy. W promesie będą bowiem zawarte zarówno długość nowej umowy, jej rodzaj, jak i (bardzo często) wysokość wynagrodzenia. Tych parametrów nie zmienimy więc z czasem, bez względu na zmiany na rynku czy w naszej sytuacji życiowej. Jest to zresztą również największą wadą dla wielu pracodawców. Deklaracja o przedłużeniu umowy na konkretnych warunkach nie bierze pod uwagę zmian, które zachodzić mogą w sektorze działalności przedsiębiorstwa. Wiele firm może więc niechętnie wystawiać taki dokument obawiając się, że będzie im wiązał ręce w przypadku konieczności zmian kadrowych.

Promesa zatrudnienia a kredyt - podsumowanie

Promesa zatrudnienia to deklaracja pracownika i pracodawcy, że po zakończeniu obecnej umowy będą kontynuować oni współpracę. To zaś znacznie zwiększa stabilność zatrudnienia pracownika, który stara się o kredyt. Jego zdolność kredytowa rośnie, a szanse na otrzymanie finansowania się poprawiają. Promesa zatrudnienia powinna zawierać informacje o nowej umowie - jej rodzaju, długości, a nawet wysokości wynagrodzenia. Pamiętajmy jednak, że nie wszystkie banki honorują promesy zatrudnienia, więc przed ubieganiem się o taki dokument sprawdźmy, jak jest w naszym banku.

Często zadawane pytania

Które banki akceptują promesę zatrudnienia?
Banki często uzależniają swój stosunek do promes od sytuacji na rynku finansowym. Dlatego każdorazowo należy dowiedzieć się czy dany bank honoruje takie dokumenty bezpośrednio u źródła. Na dzień pisania tego artykułu promesę (z różnymi obostrzeniami) akceptują: Bank Millennium, BNP Paribas, Citi Handlowy, Bank Pekao, PKO BP oraz Santander Bank Polska.
Jak napisać podanie o promesę zatrudnienia?
Nie istnieje jeden wzór takiego podania, ale sporządzenie go nie powinno nastręczyć nam większych trudności. Należy w nim zawrzeć adresata (naszego pracodawcę), cel wystawienia promesy (staranie się o kredyt) oraz informacje, które chcemy w niej znaleźć. Złożenie takiego podania powinno być jednak poprzedzone rozmową z przełożonymi tak, byśmy nie byli zaskoczeni odpowiedzią.
Jak długo ważna jest promesa zatrudnienia?
Promesa zatrudnienia ważna jest przez 30 dni od daty wystawienia. Nie oznacza to, że zawarte w niej postanowienia przestają po takim okresie obowiązywać. Po prostu wyraża ona wolę pracodawcy, która może się z czasem zmienić, więc by dokument ten był dla banku argumentem, warto by był jak “najświeższy”.
Ile czeka się na promesę zatrudnienia?
Wszystko zależy tu od naszego pracodawcy. W większości przypadków promesa zatrudnienia może być wystawiona nawet tego samego dnia, którego o nią prosimy.
Co zyskujemy dzięki promesie zatrudnienia?
Dzięki promesie zatrudnienia zyskujemy większą wiarygodność w oczach banku, w którym staramy się o kredyt. Dokument ten poświadcza, że po zakończeniu obecnej umowy otrzymamy kolejną. To zaś oznacza stabilność zatrudnienia tak ważną w ustaleniu zdolności kredytowej.
Co tracimy przy promesie zatrudnienia?
Podpisując promesę zatrudnienia przede wszystkim tracimy wolność wyboru pracodawcy. Zobowiązani jesteśmy podpisać przyrzeczoną umowę nawet jeżeli pojawi się inna, lepsza oferta na rynku. Dodatkowo, jeżeli zawarliśmy w promesie rodzaj nowej umowy, jej długość i wysokość wynagrodzenia, to tracimy możliwość negocjacji tych czynników. Promesa wiąże więc nas obietnicą, tak samo jak naszego pracodawcę.

Komentarze

Empty comments
Zostaw swój komentarz!
Nie znaleźliśmy żadnej opinii o tym produkcie. Pomóż innym klientom. Podziel się swoją opinią jako pierwszy.
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5