Wyjawienie majątku dłużnika
akredo.plZadłużeniaWindykacjaWyjawienie majątku dłużnika

Wyjawienie majątku dłużnika

Gdy dłużnik wydaje się nie posiadać majątku, który umożliwiłby skuteczną egzekucję należności, sąd może wymagać od niego złożenia zeznania majątkowego. Ma to miejsce na wniosek wierzyciela lub innego, upoważnionego organu, w wyniku rozprawy sądowej. Dowiedz się, kiedy można złożyć taki wniosek, oraz jak przebiega proces wyjawienia majątku dłużnika.

Filip Nawarski
Filip Nawarski, 25.11.2022 r

Na czym poleca wyjawienie majątku dłużnika?

Wyjawienie majątku dłużnika to działanie mające na celu oszacowanie pełnej wartości majątku dłużnika ponad to, czego wierzyciel jest już świadom. O przeprowadzenie tych działań może wnioskować zarówno wierzyciel, jak i sam sąd. Sprawa odbywa się na posiedzeniu sądowym, gdzie dłużnik jest zobowiązany do złożenia wykazu majątkowego i złożeniu przyrzeczenia na temat jego prawdziwości. Proces ten reguluje art. 913 ustawy kodeksu postępowania cywilnego.

Kiedy wyjawienie majątku dłużnika jest dopuszczalne?

Wyjawienie majątku dłużnika jest możliwe, gdy wierzyciel ma tytuł wykonawczy, a obecnie znany stan majątku osoby zadłużonej nie wystarcza do egzekucji zobowiązania. Ponieważ są to jedyne wymagania na złożenie wniosku, można domagać się wyjawienia majątku nawet przed rozpoczęciem egzekucji komorniczej. Zwykle jednak dokonuje się go, gdy komornik uzna egzekucję za bezskuteczną.

Kto może złożyć wniosek o wyjawienie majątku dłużnika?

Wniosek o wyjawienie majątku dłużnika składa zwykle wierzyciel, gdy posiada silne argumenty, że obecnie znany stan posiadania dłużnika nie wystarczyłby, aby odzyskać jego należności. Co ważne, wierzycielem nie musi być osoba prywatna. Kodeks postępowania cywilnego w różnych sytuacjach umożliwia złożenie wniosku wszelkim organom upoważnionym do wszczęcia egzekucji, w tym administracyjnym i pozarządowym.

W przypadku egzekucji należności urzędowych, wniosek może złożyć sam sąd I instancji. Komornik może złożyć wniosek o wyjawienie majątku w sprawach administracyjnych, a syndyk w sprawach upadłościowych. Prokurator oraz inne organy również mają do tego prawo, jeżeli jest to istotne w celu sprawdzenia, czy popełniono przestępstwo.

Wniosek o wyjawienie majątku dłużnika

Wniosek o wyjawienie majątku dłużnika należy złożyć w sądzie rejonowym odpowiedzialnym za sprawę komorniczą, a więc znajdującym się w pobliżu siedziby lub miejsca zamieszkania dłużnika. Jeżeli rozpoczęła się już egzekucja komornicza, może się tym zająć w naszym imieniu również komornik.

We wniosku o wyjawienie majątku dłużnika należy zawrzeć:

  • Tytuł: “Wniosek o nakazanie wyjawienia majątku i złożenie przyrzeczenia”.
  • Żądanie nakazania dłużnikowi złożenia wykazu majątku i złożenia przyrzeczenia.
  • Uzasadnienie wniosku, w którym argumentujemy dlaczego obecnie znany nam stan majątku dłużnika jest niewystarczający celem egzekucji należności.
  • Dane komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne.
  • Sygnaturę akt komorniczych.

Jak wnioskować o wyjawienie majątku dłużnika — krok po kroku

Wniosek o wyjawienie majątku dłużnika można złożyć jeszcze przed rozpoczęciem egzekucji komorniczej lub po jego rozpoczęciu w wypadku wystąpienia trudności w odzyskaniu należności.

Proces ten wygląda następująco:

  1. Jeżeli nie posiadasz jeszcze tytułu wykonawczego, złóż wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej. Wszystkie sprawy rozegrają się w sądzie rejonowym odpowiedzialnym za obszar zamieszkiwany przez dłużnika.
  2. Po uzyskaniu tytułu wykonawczego, złóż wniosek o wyjawienie majątku dłużnika. Zawrzyj w nim argumenty, które wskazują, że jest to niezbędne do przeprowadzenia egzekucji.
  3. Składając wniosek musisz uregulować opłatę ok. 200 zł.
  4. Sąd wyznaczy datę posiedzenia, na który wezwie zarówno wierzyciela, jak i dłużnika.
  5. Jeżeli sąd nie znajdzie powodów przeciw wyjawieniu majątku, nakaże dłużnikowi przygotowanie wykazu majątku oraz złożenie przyrzeczenia o jego prawdziwości zaprezentowanych informacji.

Złożenie wniosku o wyjawienie majątku przed wszczęciem postępowania

Przed wszczęciem postępowania wniosek o wyjawienie majątku dłużnika można złożyć wyłącznie osobiście. Należy złożyć go w sądzie rejonowym, w którym znajduje się miejsce zamieszkania dłużnika lub jego siedziba w przypadku firm. Do złożenia wniosku musimy posiadać już tytuł wykonawczy.

Postępowanie po wyjawieniu majątku dłużnika

Po wyjawieniu majątku dłużnika sprawą może ponownie zająć się komornik. Posiadając wykaz majątku, jest on w stanie łatwiej przeprowadzić egzekucję, przeprowadzając zajęcie odpowiednich środków, ruchomości, bądź nawet nieruchomości zgodnie z warunkami sprawy i działaniami umożliwianymi przez ustawę. Jeżeli w wyniku wyjawienia majątku wykazane zostanie istnienie własności, na temat których komornik był uprzednio nieświadomy, możliwe jest nawet wznowienie poprzednio przerwanej egzekucji.

Wyjawienie majątku dłużnika - podsumowanie

Wyjawienie majątku dłużnika jest rozwiązaniem mającym na celu umożliwienie skutecznej egzekucji, gdy znana obecna wiedza o jego stanie jest niewystarczająca. Najczęściej rozwiązanie to jest wykorzystywane aby wznowić przerwaną egzekucję, choć w niektórych sytuacjach może być niezbędne aby umożliwić jej efektywne wszczęcie.

 

Często zadawane pytania

Kto może domagać się wyjawienia majątku w sprawie alimentacyjnej?
Zarówno wierzyciel, jak i sam komornik.
Czy komornik może złożyć wniosek o wyjawienie majątku w imieniu wierzyciela?
Wyłącznie na jego wniosek.
Czy nieobecność dłużnika odroczy sprawę wniosku o wyjawienie majątku?
Nie. Sąd wciąż może podjąć decyzję w sprawie, nawet jeśli dłużnik się nie stawi.
Co grozi dłużnikowi za nie stawienie się do sądu lub składanie fałszywego wykazu majątku?
Kara grzywny lub pozbawienia wolności do 8 lat.
Czy wniosek o wyjawienie majątku wpływa na przedawnienie długu?
Nie. Dług może się przedawnić podczas dochodzenia o wyjawienie majątku.

Komentarze

Empty comments
Zostaw swój komentarz!
Nie znaleźliśmy żadnej opinii o tym produkcie. Pomóż innym klientom. Podziel się swoją opinią jako pierwszy.
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5