Monit, czyli powiadomienie o zadłużeniu
akredo.plZadłużeniaWindykacjaMonit, czyli powiadomienie o zadłużeniu

Monit, czyli powiadomienie o zadłużeniu

Jedną z pierwszych rzeczy jaką robią windykatorzy, gdy ktoś zalega ze spłatą, jest wysłanie monitów. Powiadomienia te informują o powstaniu zadłużenia, odnoszą się do zobowiązania z którego ono wynika oraz kwoty, jaką należy uregulować. Tłumaczymy, w jakim przypadku są one stosowane, czym się cechują i jak należy na nie reagować.

Filip Nawarski
Filip Nawarski, 25.11.2022 r

Czym jest monit?

Monit to informacja o oczekującym spłaty zadłużeniu wysyłana dłużnikowi przez wierzyciela. Firmy wysyłają monity, gdy termin płatności raty upłynie bez jej uregulowania. Wiadomości te mają charakter wezwania do zapłaty. Są one sporządzane przed zgłoszeniem sprawy do sądu z nadzieją, że dłużnik zapomniał o płatności czy nie dokonał jej w wyniku innego porozumienia. Wokół monitów nie należy przechodzić obojętnie, ponieważ wciąż niosą ze sobą konsekwencje.

Po pierwsze odbiorca monitu zobowiązany jest do zwrócenia wszelkich kosztów poniesionych przez wierzyciela w celu dostarczenia informacji. W przypadku monitów listownych jest to koszt nawet kilkunastu złotych.

Ponadto, jako ponaglenie do spłaty monit może zostać wykorzystany do uprzedzenia klienta przed sporządzeniem wpisu do bazy dłużników. Jeżeli zadłużenie nie zostanie uregulowane w ciągu dwóch tygodni od jego otrzymania, w BIK i innych bazach może zostać zamieszczona informacja o zwłoce dłużnika w spłacie.

Jakie formy może mieć monit?

Mimo formalnego charakteru ponaglenia, monit początkowo przesyłany jest w formie cyfrowej. Firmy oczekują, że opóźnienie wynika z nieporozumienia i tego typu ponaglenie wystarczy do opanowania sytuacji. Dopiero gdy okres zaległości się przedłuża, dłużnicy otrzymują monity w formie tradycyjnej.

Monit może mieć formę:

 • Wiadomości e-mail
 • Wiadomości SMS
 • Listu
 • Telefonu od pracownika firmy, który przypomina o zadłużeniu.

Jak wygląda monit - jakie elementy musi zawierać kompletny monit?

Monit musi zawierać informacje odnośnie do nadawcy, adresata, daty wystawienia oraz szczegółów zobowiązania i powstałej zaległości. W teorii, jeżeli monit nie zawiera wezwania do zapłaty, może on mieć dowolny charakter — nawet krótkiego upomnienia na kilka zdań. W większości przypadków dłużnik spotka się jednak ze schematem zawierającym:

 • Datę i miejsce sporządzenia pisma.
 • Nazwę i adres nadawcy: banku, firmy pożyczkowej, dostawcy usług, lub windykatora który zajmuje się sprawą.
 • Dane odbiorcy, czyli dłużnika do którego adresowany jest monit.
 • Szczegóły na temat zadłużenia: przyczyny jego powstania, wartość, termin, w którym należało uregulować ostatnią ratę.
 • Dokładną sumę podlegającą zapłacie, w którą mogą być wliczone odsetki karne.
 • Informacje o należnościach spłaty związanych z monitem.
 • Numer konta bankowego wraz z instrukcją, jak dokonać płatności.
 • Ostrzeżenia o planowanych działaniach w wypadku przedłużenia opóźnienia w spłacie, np. wpisania do rejestru dłużników.

Kiedy należy spodziewać się monitów?

Nie ma żadnych przepisów czy regulacji określających, po jakim czasie można wysyłać monity dłużnikowi. W większości przypadków należy spodziewać się monitów po tygodniu zadłużenia. Większość firm nie wysyła ponagleń natychmiast, licząc, że dłużnik sam zauważy i zaadresuje problem.

Monity są często wysyłane wielokrotnie. W pierwszym tygodniu dostaniemy powiadomienie e-mail i SMS, po czym w następnym przyjdzie wiadomość listowna. Monit wysłany listem ma często bardziej formalny charakter i zwykle zawiera powiadomienie o zamiarze wpisania do bazy dłużników.

Postępowanie po otrzymaniu monitu

Jeżeli w momencie otrzymania monitu nie byliśmy świadomi powstania zadłużenia, należy zareagować na upomnienie jego natychmiastową spłatą. Instrukcje na temat płatności powinny znajdować się w samym monicie. Spłata długu przed powstaniem wpisu w bazie zaoszczędzi nam wielu nieprzyjemności w przyszłości.

W przypadku gdy zobowiązanie nas przerosło i w dalszym ciągu nie jesteśmy w stanie spłacić raty, należy natychmiast skontaktować się z działem obsługi banku lub firmy, u której posiadamy zadłużenie. Jeżeli wyjaśnimy swoją sytuację, w wielu przypadkach wierzyciel może zaproponować zmianę warunków umowy mającą celu dostosować ją do możliwości dłużnika. Być może przysługują nam wakacje kredytowe lub pojawi się szansa na wydłużenie okresu spłaty celem zmniejszenia wysokości rat.

Tak naprawdę, idealnym postępowaniem byłoby skontaktowanie się z wierzycielem przed powstaniem zadłużenia, gdy wiemy, że nie będziemy w stanie uregulować raty. Z każdym dniem zadłużenia firma której jesteśmy dłużni, traci do nas zaufanie i może być mniej skora do kompromisów względem warunków spłaty. Jeżeli jednak sytuacja wymknęła się spod kontroli i otrzymaliśmy już monit, powinniśmy zareagować na niego jeszcze tego samego dnia.

Bezpodstawne wysłanie monitu - co zrobić?

Nawet przedsądowe wezwanie do spłaty które zawiera monit, nie może zostać wysłane bezpodstawnie. Czasami występują jednak błędy, przez które otrzymujemy upomnienie za spłacone lub jeszcze nieprzedawnione zobowiązanie. Często ma to związek z błędem w systemie który nadzoruje zobowiązania banku. Nie należy w takim przypadku wpadać w panikę. Wystarczy zadzwonić do działu obsługi i wyjaśnić sprawę. Ważne jednak aby zrobić to możliwie prędko: jeżeli zostaniemy wpisani do bazy dłużników, będziemy musieli dodatkowo ubiegać się o usunięcie wpisu. Odkręcanie sprawy stanie się wtedy jeszcze bardziej czasochłonne, a do chwili naprawy błędu nasza zdolność kredytowa będzie osłabiona.

Niestety, w przypadku zadłużeń firmy obejmują filozofię domniemania winy. To klient jest odpowiedzialny za udowodnienie, że zaszła pomyłka. Dział obsługi może więc poprosić nas o dodatkowe informacje jak kopia umowy lub dowód wpłaty ostatniej raty kredytu. Tego typu informacje należy zamieścić również w wiadomości e-mailowej, jeżeli zamierzamy wysłać odwołanie drogą internetową.

Ile kosztuje monit i kto za to płaci?

Kosztem monitu obarczony jest dłużnik, któremu został on dostarczony. Kwota różni się zależnie od jego formy. Firmy początkowo wysyłają tańsze ponaglenia, jeżeli jednak dłużnik nie zareaguje, dość szybko poniesie on znaczne koszta.

Koszt monitu zależnie od jego formy to:

 • Monit e-mailowy: poniżej 2-5 zł.
 • Monit SMS: poniżej 10 zł.
 • Monit listowny: do kilkudziesięciu zł.
 • Monit w postaci rozmowy telefonicznej: do 50 zł.
 • Monit w postaci wizyty osobistej wierzyciela lub jego przedstawiciela: do 200 zł.

Monity - podsumowanie

Monit jest ponagleniem, które może również mieć charakter przedsądowego wezwania do zapłaty. Na taki dokument należy reagować bezzwłocznie, ponieważ ponosimy za nie koszta, a dalsza zwłoka wiąże się z coraz to gorszymi konsekwencjami. Jeżeli problem wynika z naszej niezdolności do spłaty lub sytuacja nastąpiła w wyniku błędu, należy natychmiast skontaktować się z działem obsługi klienta w firmie czy banku, który wysłał nam monit.

 

Często zadawane pytania

Od czego zależy jaką formę monitu się otrzymuje?
Firmy decydują o wybranej formie monitu na podstawie czas jaki upłynął od terminu spłaty zaległej raty. Nie ma tu jednak oficjalnych reguł, wierzyciel może od razu wysłać do nas monit listowny, lub wysyłać nam SMS-y przez wiele tygodni.
Jak często wierzyciel może wysyłać monity?
Nie istnieją przepisy ustalające konkretny odstęp czasu jaki musi nastąpić między monitami. Kodeks karny zabrania jednak nękania dłużników, również uporczywym wydzwanianiem lub wysyłaniem wiadomości. Jeżeli wierzymy, że dłużnik przesadza w swoim zachowaniu, możemy złożyć skargę oraz zawiadomić policję lub prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa.
Czy monit to powiadomienie?
Tak, monit stanowi powiadomienie wysyłane dłużnikowi.
Czy monit to wezwanie do zapłaty?
Niekoniecznie. Monit może zawierać w sobie przedsądowe ponaglenie do zapłaty, nie zawsze ma to jednak miejsce.
Kiedy monit jest nieważny?
Jeżeli odnosi się do zobowiązania, które zostało już zapłacone, lub nie uległo jeszcze przedawnieniu.

Komentarze

Empty comments
Zostaw swój komentarz!
Nie znaleźliśmy żadnej opinii o tym produkcie. Pomóż innym klientom. Podziel się swoją opinią jako pierwszy.
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5