Cesja wierzytelności
akredo.plZadłużeniaWindykacjaCesja wierzytelności

Cesja wierzytelności

Jeżeli umowa nie wskazuje inaczej, wierzytelność można odsprzedać osobie trzeciej. Wierzyciele korzystają z tego rozwiązania, gdy potrzebują nagłego zastrzyku gotówki, lub nie są w stanie dojść do porozumienia z dłużnikiem. Opisujemy zasady tego rozwiązania, tłumacząc, kiedy wierzytelność można poddać cesji, oraz jak sporządzić umowę.

Filip Nawarski
Filip Nawarski, 25.11.2022 r

Czym jest cesja wierzytelności?

Cesja wierzytelności to umowa cywilnoprawna przenosząca prawa do wierzytelności na osobę trzecią. Regulują ją Kodeks Postępowania Cywilnego oraz Kodeks Cywilny. Procedurę tą najłatwiej zrozumieć jako odsprzedanie wierzytelności.

Wierzyciele dokonują cesji, gdy chcą jak najszybciej odzyskać pieniądze z udzielonego kredytu. Odkupuje go inna firma, która jest przekonana, że będzie w stanie odzyskać środki od dłużnika. Naturalnie, by odkupujący mógł zarobić na wierzytelności, sprzedawana jest ona ze stratą, za kwotę niższą od wartości długu.

Kiedy można dokonać cesji wierzytelności?

Cesji wierzytelności można dokonać w dowolnym momencie, nawet gdy nie jest zadłużona, a pożyczkobiorca spłaca ją terminowo. Jedynym wyjątkiem uniemożliwiającym cesję wierzytelności jest zapis w umowie, który jasno wskazuje, że do dokonania cesji konieczna jest zgoda pożyczkobiorcy.

Ten stan rzeczy ma miejsce, ponieważ pożyczkobiorca nie stanowi strony w umowie cesji. Zmiana właściciela wierzytelności nie wpływa na jej warunki, przez co osoba odpowiedzialna za jej spłatę nie musi nawet być informowana o tym procesie do momentu podpisania umowy.

Jaka wierzytelność może być przedmiotem cesji?

Możliwa jest cesja dowolnej wierzytelności lub jej części. Jedynym warunkiem jest, aby wierzytelność i jej sprzedaż była zgodna z przepisami prawa. Wobec tego można dokonać cesji wierzytelności:

 • Zbywalnej.
 • Przedawnionej.
 • Zabezpieczonej hipoteką.
 • Zabezpieczonej zastawem, w tym zastawem rejestrowym.

Możliwa jest również sprzedaż wierzytelności jeszcze nieistniejącej. Aby tego dokonać musi jednak istnieć wobec niej jakiś stosunek prawny, np. umowa przedwstępna.

Jakie wierzytelności nie podlegają cesji?

Cesji przede wszystkim nie podlegają zobowiązania, które są niezbywalne wedle ograniczeń ustawowych. Ich przykładem jest wynagrodzenie za pracę. Niemożliwe jest również cesja wierzytelności, których sprzedaż uniemożliwiają warunki umowy. Przykładowo, regulamin pożyczki może wykazywać, że do cesji wymagana jest zgoda pożyczkobiorcy, lub jednoznacznie jej zakazywać niezależnie od sytuacji.

Jak dokonać sprzedaży wierzytelności?

W celu dokonania cesji wierzytelności zbywca musi znaleźć osobę zainteresowaną jej zakupem. Istnieją specjalizujące się w tym firmy, jak i strony internetowe pozwalające na wystawienie ogłoszeń chęci sprzedaży wierzytelności. Miejscem, gdzie możemy sprzedać lub kupić wierzytelność jest giełda długów. Po przedyskutowaniu warunków z zainteresowaną stroną wystarczy podpisać umowę. Proces ten nie wymaga żadnych specjalnych zgód czy procedur.

Umowa cesji wierzytelności

Umowę cesji najlepiej sporządzić na piśmie. Musi ona dokładnie opisywać wierzytelność i wynikające z niej stosunki prawne. Jest to szczególnie istotne przy wierzytelnościach przyszłych. W umowie powinny znaleźć się:

 • Data i miejsce podpisania umowy.
 • Określenie stron: zbywcy i nabywcy.
 • Dokładna wartość zobowiązania, razem z odsetkami.
 • Tytuł prawny do wierzytelności.
 • Terminy spłaty.
 • Wyznaczenie momentu przeniesienia wierzytelności.
 • Określenie praw i obowiązków wierzyciela oraz dłużnika.

Aby uniknąć nieporozumień, warto zaznaczyć w umowie, kto jest zobowiązany do poinformowania dłużnika o cesji obowiązującej go wierzytelności.

Cesja wierzytelności przyszłych

Wierzyciel może sprzedać wierzytelność, której termin spłaty jeszcze się nie rozpoczął: końcowa umowa nie została podpisana, lub środki nie zostały jeszcze wypłacone. Warunkiem dokonania cesji przyszłego zobowiązania jest istniejący stosunek prawny, który świadczy o tym, że ma ona powstać. Najczęściej jest to obecność umowy przedwstępnej.

Cesja wierzytelności przyszłej wchodzi w życie dopiero w momencie powstania zobowiązania. Z tego powodu zbywca wciąż jest zobowiązana za wypłacenie należności zgodnie z warunkami umowy. Osoba lub przedsiębiorstwo, które zakupi zobowiązanie, może następnie dochodzić się wypłaty rat zgodnie z warunkami zawartej przez wierzyciela umowy.

Co się dzieje ze wpisami do rejestrów dłużników po sprzedaży wierzytelności?

Sprzedaż wierzytelności nie ma zasadniczego wpływu na wpisy do rejestru dłużników. Nowym wierzycielem zobowiązania staje się nabywca cesji. Jest on od teraz również odpowiedzialny za obsługę wpisów w rejestrze, w tym zlecenie ich usunięcia po uregulowaniu należności. Do niego więc należy się zwracać w przyszłości ze sprawami dotyczącymi wpisów w rejestrach.

Cesja wierzytelności - podsumowanie

Cesja wierzytelności nie jest skomplikowanym zagadnieniem: wierzyciel ma możliwość odsprzedania praw wynikających z udzielonego przez niego dofinansowania. Dla kredytobiorcy, który spłaca swoje zobowiązanie w terminie, jedyną różnicą jest zmiana konta bankowego, na które musi wypłacać przyszłe raty. Dla dłużników jest to konieczność wypracowania kompromisów z nowym wierzycielem, ale również szansa na wypracowanie nowych warunków kredytowania.

 

Często zadawane pytania

Czy po dokonaniu cesji wierzytelności można dokonać zmiany w spłacie?
Wyłącznie za zgodą pożyczkobiorcy.
Czy zbywca ma obowiązek poinformować dłużnika o cesji wierzytelności?
Nie. Zbywca ma jednak obowiązek przekazać otrzymane środki nowemu wierzycielowi, jeżeli dłużnik nie był świadomy zmiany wierzyciela i wpłacił je na poprzednie konto bankowe.
Czy od cesji wierzytelności płaci się podatek?
Cesja podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych. Jego stawka to 1%. Obowiązek zapłaty podatku spoczywa na kupującym wierzytelność.
Jaki jest koszt sprzedaży wierzytelności?
Jest to zwykle od 10 do 50% wartości faktury.

Komentarze

Empty comments
Zostaw swój komentarz!
Nie znaleźliśmy żadnej opinii o tym produkcie. Pomóż innym klientom. Podziel się swoją opinią jako pierwszy.
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5
Zadaj pytanie