Reklamacje bankowe: jak poprawnie złożyć reklamację w banku?
akredo.plBanki w PolsceReklamacje bankowe: jak poprawnie złożyć reklamację w banku?

Reklamacje bankowe: jak poprawnie złożyć reklamację w banku?

Jakość obsługi to ważny czynnik, który warto brać pod uwagę przy wyborze banku. Jej idealnym wskaźnikiem jest sposób załatwiania przez bank trudnych spraw, w tym także reklamacji bankowych. Dowiedz się jak działa reklamacja i znaj swoje prawa!

Filip Nawarski
Filip Nawarski, 25.11.2022 r

Czym jest reklamacja bankowa?

Reklamacja bankowa to wystąpienie skierowane do banku, w którym klient zgłasza zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez bank. Każdy klient ma prawo do złożenia reklamacji, którą bank musi rozpatrzyć.

Istnienie prawa do reklamacji oraz zasady tego procesu reguluje ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Ustawa daje nam – klientom prawo do składania reklamacji, to w przypadku naruszeniu warunków umowy nie tylko warto, ale trzeba ją złożyć.

Na co możemy złożyć reklamację w banku?

Zdarza się, że czasami padamy ofiarami bankowej pomyłki lub korzystając ze swoich kont bądź ofert bankowych, sami staliśmy się jej nieświadomym twórcą. Niejednokrotnie takie błędy są znaczącym obciążeniem dla naszego portfela. Jeśli zauważymy nieprawidłowości na naszym koncie – złe naliczanie opłat za usługi, przelewy, prowizje lub cokolwiek innego, co nie zgadza się z warunkami zawartej przez nas umowy, śmiało możemy składać reklamację.

Skargę możemy złożyć także na niewłaściwą obsługę bankową w placówce bądź na infolinii. Przyjęcie reklamacji nie wynika tylko z dobrej woli banków.

Co powinna zawierać reklamacja w banku?

Składając reklamację na piśmie powinniśmy pamiętać o podstawowych danych, takich jak imię, nazwisko, pesel i numer konta. Reklamacja powinna zawierać także krótki, precyzyjny opis zdarzenia. Jeśli reklamacja dotyczy transakcji finansowych koniecznie należy podać datę i kwotę transakcji.

W przypadku reklamacji na jakość obsługi należy podać adres placówki bankowej oraz dane obsługującego nas pracownika. Jeśli zgłaszamy reklamację dotyczącą infolinii, musimy podać numer telefonu z którego dzwoniliśmy na infolinię oraz datę wykonania połączenia.

Banki posiadają własne wzory dokumentu reklamacji. Warto z niego skorzystać, aby nie tracić czasu oraz nerwów na samodzielne przygotowanie pisma czy długie rozmowy telefoniczne.

W jaki sposób można złożyć reklamację w banku?

Większość banków, którym zależy na dobrej współpracy ze swoimi klientami, wszelkie informacje, w tym także te o sposobie zgłaszania reklamacji, zamieszcza na swoich stronach internetowych. Generalnie reklamację w banku można złożyć:

  • osobiście w każdej placówce banku,
  • za pośrednictwem specjalnego formularza, dostępnego na stronie internetowej danego banku,
    przez infolinię,
  • elektronicznie, na podany adres e-mail,
  • listownie, na adres swojej placówki banku.

Jak wygląda składanie reklamacji w największych bankach w Polsce

W tabeli poniżej podajemy numery na infolinię do złożenia reklamacji na czynności banku. Na stronie każdego banku znajdziemy również formularze reklamacyjne. Jedną z tych dróg możesz złożyć reklamację szybko i bez wychodzenia z domu.

Bank Infolinia reklamacyjna
Alior Bank 19502
BOŚ Bank 801 355 455
Bank Pocztowy 801 100 500
Bank Millennium 22 598 40 40
BNP Paribas 500 990 500
Citi Handlowy 22 362 24 84
Credit Agricole 19 019
ING Bank Śląski +48 32 357 00 69
mBank +48 42 6 300 800
Nest Bank 22 438 41 41
Pekao SA +48 42 68 38 232
PKO Bank Polski 800 302 302
Santander Bank Polska 1 9999

Jak długo bank rozpatruje reklamację?

Zgodnie z prawem instytucje finansowe, którymi są także banki, muszą odpowiedzieć na reklamację klienta w ciągu 30 dni roboczych od daty wpłynięcia pisma. Tylko w wyjątkowych sytuacjach termin ten może ulec wydłużeniu. Jednak bez względu na przyczyny, bank nie może rozpatrywać reklamacji dłużej niż 60 dni.

Dodatkowo, aby lepiej chronić konsumentów przed opieszałością banków, artykuł 8 Ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym mówi, że „w przypadku niedotrzymania terminu reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie z wolą klienta”.

Reklamacje bankowe - podsumowanie

Banki mają obowiązek rozpatrzenia każdej reklamacji w wyznaczonym terminie. Nawet jeśli bank odrzuci naszą skargę, a my czujemy się pokrzywdzeni, z prośbą o pomoc warto skierować się do instytucji zajmujących się ochroną konsumentów i rozstrzyganiem sporów np. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

To w jaki sposób bank traktuje klientów rozpatrując ich skargi i reklamacje pokazuje, czy warto takiej instytucji zaufać i powierzyć jej swoje pieniądze. Wybierając bank sprawdźmy więc nie tylko oferty i produkty finansowe, ale także zasady dotyczące składania reklamacji bankowej.

Komentarze

Empty comments
Zostaw swój komentarz!
Nie znaleźliśmy żadnej opinii o tym produkcie. Pomóż innym klientom. Podziel się swoją opinią jako pierwszy.
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5