Banki spółdzielcze - wszystko co trzeba wiedzieć
akredo.plBanki w PolsceBanki spółdzielcze - wszystko co trzeba wiedzieć

Banki spółdzielcze - wszystko co trzeba wiedzieć

Banki spółdzielcze, mimo wieloletniego istnienia na rynku i stałej obecności w przestrzeni, są owiane legendami w kwestii działalności. Przygotowaliśmy prosty artykuł, który tłumaczy ogólne zasady funkcjonowania banków spółdzielczych w Polsce, zasad ich działania oraz celu funkcjonowania. Sprawdź i przekonaj się jak duże znaczenie mają banki spółdzielcze.

Filip Nawarski
Filip Nawarski, 04.04.2023 r

Czym jest bank spółdzielczy?

Bank spółdzielczy to spółdzielnia, prowadząca działalności bankową, oferująca swoje produkty dla udziałowców oraz klientów nie będących udziałowcami. Celem banku spółdzielczego jest działanie na rzecz lokalnej społeczności, odpowiadając na jej potrzeby.

Klient, który posiada konto w banku spółdzielczym przez okres min. 3 miesięcy może zostać udziałowcem i realnie wpływać na działalność lokalnego oddziału. Wystarczy złożyć odpowiednią deklarację, opłacić wpisowe i wykupić udział - pojedynczy członek banku spółdzielczego może posiadać maksymalnie 500 udział - nie wpływa to jednak na wagę jego głosu!

Każdy bank spółdzielczy posiada własną strukturę organizacyjną, na którą składają się:

 • walne zgromadzenie - każdy klient może zostać udziałowcem i głosować w ważnych dla spółdzielni sprawach, zgłaszać własne wnioski i żądać informacji na temat działalności spółdzielni,
 • rada nadzorcza - kontroluje działalność spółdzielni,
 • zarząd - reprezentuje spółdzielnię oraz zarządza jej działalnością.

Główne funkcje banków spółdzielczych

Głównym zadaniem banków spółdzielczych jest zapewnienie dostępu do usług bankowości lokalnej społeczności na jak najwyższym poziomie: niskooprocentowanych, korzystnych kredytów, funkcjonalnych kont osobistych i jak najbardziej opłacalnych rachunków oszczędnościowych.

Misją banków spółdzielczych jest działanie na rzecz społeczności, odpowiadając na jej potrzeby. Jest to możliwe dzięki temu, że to członkowie spółdzielni - udziałowcy banku - mają wpływ na decyzje podejmowane przez zarząd.

Działanie mające na celu wsparcie lokalnego społeczeństwa i przedsiębiorców, wynika z faktu, że to właśnie oni zapewniają kapitał bankowy. Banki spółdzielcze wspierają rozwój regionów, w których działają, reinwestując kapitał tam, gdzie zostały wypracowane.

Największe banki spółdzielcze w Polsce

Banki spółdzielcze zrzeszają się w większe grupy bankowe, które w zrzeszonych instytucji wypełniają obowiązki wobec NBP, KNF oraz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, wzmacniają je kapitałowo i zapewniają pomoc we wdrażaniu nowych produktów bankowych i nowoczesnych rozwiązań technologicznych, co byłoby mocno utrudnione dla pojedynczych jednostek.

Małe banki spółdzielcze (kapitał poniżej 5 mln EUR) nie mogą prowadzić samodzielnej działalności bankowej i muszą się zrzeszać w większej grupie. Stąd też większość banków spółdzielczych działających w Polsce jednoczy w jednej z grup:

 • Grupa BPS - Bank Polskiej Spółdzielczości - 307 banków,
 • SGB - Spółdzielcza Grupa Bankowa - 176 banków.

Jeśli bank spółdzielczy generuje większy kapitał, nie ma obowiązku przynależności do większej grupy bankowej i może funkcjonować samodzielnie.

Bezpieczeństwo banków spółdzielczych

Banki spółdzielcze działają na podstawie ustawy prawa bankowego z 29 sierpnia 1997 r., która zapewnia gwarancję bezpieczeństwa Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Każdy klient posiada gwarancję bezpieczeństwa depozytu do kwoty 100 tys. EUR. Ponadto wszystkie banki podlegają kontroli KNF, który reguluje ich prawidłowe działanie.

Dodatkowo banki spółdzielcze zrzeszone w grupie zapewniając sobie wzajemne wsparcie na wypadek trudności finansowych. Dzięki temu nawet słabo prosperujące spółdzielnie mogą świadczyć usługi bankowe, nie martwiąc się o braki kapitałowe.

Wady i zalety banków spółdzielczych

Do banków spółdzielczych została przyklejona łatka przestarzałych instytucji, które nie podążają za potrzebami klientów. Jednakże, w ostatnich latach banki spółdzielcze zmieniają swój obraz i przystosowały ofertę do aktualnych warunków.

Wady banków spółdzielczych:

 • Brak dostępu do nowoczesny metod płatności
 • Mała liczba bankomatów

Zalety banków spółdzielczych:

 • Dopasowanie oferty do potrzeb klienta
 • Bliska współpraca z każdym klientem i dokładna analiza jego potrzeb
 • Proste warunki uzyskania wsparcia finansowego
 • Szczególnie ciekawa oferta dla rolników i małych firm
 • Każdy klient może zostać udziałowcem banku

Bank spółdzielczy - podsumowanie

Banki spółdzielcze pełnią ważną rolę szczególnie dla społeczności wiejskich oraz małych ośrodków wiejskich. W większości małych miasteczek w Polsce, gdzie duże banki komercyjne nie chcą otwierać swoich placówek, dostęp do usług bankowości zapewniają właśnie banki spółdzielcze. Ich oferta może nie jest tak bogata i rozbudowana jak w popularnych bankach uniwersalnych, jednak mają one szczególne znaczenie dla rozwoju polskiego sektora rolnego oraz małych i średnich biznesów.

Często zadawane pytania

Czym różni się bank spółdzielczy od zwykłego banku?
Zasadnicza różnica pomiędzy bankiem komercyjnym a bankiem spółdzielczym przejawia się w formie własności. Bank spółdzielczy jest spółdzielnią, której właścicielami są udziałowcy, czyli klienci. Bank komercyjny jest własnością akcjonariusz - klienci nie mają nic do powiedzenia.
Kto kontroluje banki spółdzielcze?
Banki spółdzielcze podlegają nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Działaniami banków spółdzielczych kierują jego udziałowcy, reprezentowani przez zarząd, radę nadzorczą oraz centralę - bank zrzeszający.
Czy bank spółdzielczy to bank komercyjny?
Nie, bank spółdzielczy działa na zasadach spółdzielni - jego głównym celem nie jest bogacenie się akcjonariuszy, a działanie na korzyść lokalnej społeczności, co pośrednio wpływa na zasobność portfeli udziałowców.
Kto może być klientem banku spółdzielczego?
Klientem banku spółdzielczego może być każda osoba - nie ma obowiązku kupowania udziałów!

Komentarze

Empty comments
Zostaw swój komentarz!
Nie znaleźliśmy żadnej opinii o tym produkcie. Pomóż innym klientom. Podziel się swoją opinią jako pierwszy.
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5