Aktywa bankowe

Aktywa bankowe

Elementy majątku bankowego mogą przyjąć różnorodny charakter. Oprócz faktycznej gotówki w kasie banki operują również obietnicami w formie umów kredytowych. Wszystkie kontrolowane przez bank zasoby majątkowe stanowią jego aktywa, o których mogłeś usłyszeć w raportach finansowych. Tłumaczymy, jakie mają one znaczenie.

Filip Nawarski
Filip Nawarski, 25.11.2022 r

Czym są aktywa bankowe

Aktywa bankowe to szerokie określenie obejmujące wszelkie zasoby majątkowe banku. Wbrew ich nazwie, można odróżnić aktywa generujące przychód, jak i aktywa “niepracujące”, które z różnych przyczyn przestały generować przychód, np. ponieważ dłużnik przestał spłacać kredyt. Niektóre aktywa mają również charakter nieprzychodowy. Nie tworzą one samodzielnie nowych aktywów, są jednak niezbędne w operacjach banku. Może to być gotówka w kasie bankowej albo sprzęt używany w oddziałach banku.

Elementy aktywów bankowych

W skład aktywów wchodzą wszystkie istniejące zobowiązania banku, nawet te jeszcze nie spłacone, oraz fizyczne elementy jego majątku. Do aktywów zaliczamy między innymi:

  • Umowy kredytowe.
  • Bankowe papiery wartościowe.
  • Czynne lokaty międzybankowe.
  • Gotówkę w kasie oraz w NPB.
  • Środki trwałe.
  • Wiele innych, pomniejszych elementów, jak rzeczowy majątek trwały.

Cel aktywów bankowych

Aktywa bankowe, jako środki wykorzystywane przez instytucje, są jej niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej i uzyskiwania przyszłych zysków. Są one między innymi pożyczane w ramach nowo udzielanych kredytów.

Z punktu widzenia konsumenta, obserwacja poziomu aktywów bankowych naszych instytucji pozwala określić ich zdrowie na rynku finansowym. Jednocześnie sprawdzając które rodzaje aktywów dominują w banku, możemy się dowiedzieć jakie produkty są dla niego najbardziej dochodowe.

Bilans banku - czyli pasywa i aktywa

Poza aktywami, bank posiada również pasywa obejmujące kapitał własne i obce. Są to źródła finansowania aktywów banku. Stanowią je między innymi depozyty i lokaty, ale również rezerwy i zobowiązania wobec NBP lub innych podmiotów finansowych. Aktywa i pasywa banku zostają zestawione w bilansie bankowym, który pełni funkcję sprawozdania finansowego. Bilansy bankowe tworzone są na innych wskaźnikach od typowych biznesów, ponieważ ich mechanizm zawyża ich poziom zadłużenia.

Aktywa bankowe - podsumowanie

Aktywa bankowe to wszelkie źródła majątku banku jak środki pieniężne, kredyty, papiery wartościowe, czy obiecany przychód od innych form dłużników. Zadaniem banku na rynku finansowym jest generowanie jak najwyższego poziomu aktywów, świadczy więc on o jego sukcesie.

Komentarze

Empty comments
Zostaw swój komentarz!
Nie znaleźliśmy żadnej opinii o tym produkcie. Pomóż innym klientom. Podziel się swoją opinią jako pierwszy.
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5