Zajęcie komornicze konta bankowego
akredo.plZadłużeniaKomornikZajęcie komornicze konta bankowego

Zajęcie komornicze konta bankowego

Zajęcie komornicze konta bankowego jest metodą odzyskiwania należności wierzyciela poprzez pobranie środków prosto z kont bankowych dłużnika. Jest to narzędzie, od którego komornicy zwykle rozpoczynają egzekucję należności. W tym artykule dowiesz się, kiedy komornik może zająć konto bankowe, z jakich rachunków może pobierać pieniądze, oraz jakie kwoty są zwolnione przed egzekucją z konta bankowego.

Sylwia Przyboś
Sylwia Przyboś, 25.11.2022 r

Czym jest zajęcie komornicze konta bankowego

Egzekucja komornicza z konta bankowego oznacza zajęcie przez komornika całego rachunku dłużnika. Zajęciu podlegają wszystkie środki znajdujące się na rachunku oraz wpływy na to konto, takie jak: wynagrodzenie, renta, emerytura. Zajęte środki zostaną przekazane wierzycielowi na spłatę zobowiązania dłużnika.

Zajęcie konta jest pierwszym, czego podejmuje się komornik, ponieważ rozwiązanie to uważa się za najmniej kłopotliwe dla dłużnika, w porównaniu z zajęciem mienia lub nieruchomości.

Kiedy komornik może zająć konto w banku?

Komornik otrzymuje prawo do zajęcia konta bankowego dłużnika, gdy otrzyma tytuł wykonawczy od sądu. To z kolei następuje, gdy wierzyciel zwróci się ze sprawą długu do sądu, wnioskując o egzekucję komorniczą.

Jeżeli komornik otrzyma pozwolenie na egzekucję zobowiązania, jest to jednoznaczne z prawem do zajęcia kont bankowych dłużnika. Żaden rodzaj konta nie podlega ochronie przed tym procesem. Zamiast tego, prawo wyróżnia kwoty oraz źródła przychodu które nie mogą być zajęte w ogóle lub w części.

Jak przebiega egzekucja komornicza z rachunku bankowego?

Zajęcie konta bankowego jest procesem w dużej mierze obsługiwanym przez sam bank. Komornik po otrzymaniu tytułu egzekucyjnego wysyła stosowną informację do banków i SKOK-ów, zawiadamiając ich o zajęciu wierzytelności pieniężnej, wzywając bank do przekazania środków do zajętej kwoty na konto komornika, oraz przekierowanie na nie przyszłych wpływów.

Informacja może zostać przekazana do banku drogą cyfrową, w wiadomości podpisanej elektronicznym certyfikatem. W przypadku rachunków SKOK stosuje się pismo tradycyjne. Bank blokuje możliwość wypłat środków do wskazanej przez komornika sumy. Środki trafią następnie na konto komornika po około tygodniu, w tym czasie możliwe jest złożenie powództwa o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego. Gdy pieniądze trafią już na konto komornika, ten przekazuje je wierzycielom.

Jakie rachunki mogą zostać zajęte przez komornika?

Komornik może zająć wszystkie prywatne rachunki należące do dłużnika. Daje mu to prawo do pobierania z nich środków zgodnie z ograniczeniami ustawowymi. Pełna lista rachunków podlegających egzekucji uwzględnia:

  • Rachunki rozliczeniowo-oszczędnościowe.
  • Rachunki pomocnicze.
  • Rachunki lokat terminowych.
  • Rachunki oszczędnościowe.
  • Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe.
  • Rachunki terminowe lokat oszczędnościowych.

Nowe konto bankowe a zajęcie komornicze

Nawet w przypadku założenia nowego konta bankowego, musimy się liczyć z jego zajęciem przez komornika. Ma on dostęp do systemu OGNIVO prowadzonego przez Krajową Izbę Rozliczeniową, w którym przetrzymywane są dane o rachunkach. Jeżeli podejrzewa on, że dłużnik zaczął korzystać z nowego konta, może to bardzo łatwo sprawdzić i szybko je zająć.

Ile komornik może zająć z konta?

Komornik może zająć środki do równowartości długu należącego się wierzycielom. W to wliczane są naturalnie również odsetki, w tym odsetki karne. Komornik może pobierać te środki przez długi czas, zajmując przychód dłużnika. Często rozwiązanie to wystarcza, aby uniknąć zajęcia i licytacji mienia osoby zadłużonej. Jedynym wyjątkiem są wyznaczone w prawie kwoty i rodzaje środków, które są wolne od egzekucji komorniczej.

Kwota wolna od zajęcia komorniczego

Prawo polskie wyróżnia formy i kwoty przychodu, których komornik nie ma prawa zająć. Podstawową jest kwota niezbędna do życia, czyli minimalne wynagrodzenie. Komornik może zająć tylko zarabiane przez nas środki ponad kwotę minimalną na dany rok. Wyjątkiem są tu sprawy alimentacyjne, w których ma prawo odebrać nawet 60% płacy minimalnej.

Drugim rodzajem środków niepodlegających egzekucji są dochody z programów socjalnych, np. zasiłki, alimenty, czy 500+. Do tej pory tego typu są wolne od zajęcia komorniczego, choć dłużnik często może je wykorzystać do spłaty zobowiązań.

Jak długo trwa blokada na zajętym koncie?

Blokada konta podczas zajęcia komorniczego trwa do momentu spłacenia długu. Komornik może je zajmować aż do skutku. Dopiero gdy wierzyciel odzyska swoje należności, bank przestanie przekazywać pieniądze na konto komornika. Jedynym wyjątkiem mogą być sytuacje, gdy egzekucja komornicza zostanie przerwana wcześniej, np. w związku z powództwa przeciwegzekucyjnego.

Zajęcie komornicze na koncie - podsumowanie

Zajęcie komornicze to najbardziej podstawowa forma egzekucji należności. Podczas jego trwania wciąż przysługuje nam przychód z płacy minimalnej. Możemy też liczyć na dostęp do środków z programów socjalnych. Niestety, nie są to kwoty, z których można się samodzielnie utrzymać. Jeżeli jednak egzekucja z konta nam nie odpowiada, naszym wyborem pozostaje zajęcie ruchomości, odebranie mieszkania, lub wnioskowanie o bankrupcję konsumencką.

 

Często zadawane pytania

Jak komornik ustala numer rachunku bankowego dłużnika?
Komornik może poznać numery rachunków dłużnika dzięki pomocy wierzyciela, systemowi OGNIVO Krajowej Izby Rozliczeniowej, lub Centralnej Informacji o Rachunkach.
Czy tylko komornik może zająć konto?
Konto może zająć komornik lub syndyk. Syndyk przejmuje rolę komornika w przypadku upadłości konsumenckiej. Ponadto w niektórych sytuacjach konto może zająć Urząd Skarbowy, ZUS, lub inne instytucje administracyjne. Pieniędzy z naszego konta z kolei nie może ściągnąć windykator, ponieważ nie jest on organem państwowym.
Czy komornik może zająć konto bez powiadomienia?
Tak. Komornik często powiadamia dłużnika o zajęciu konta dopiero po kontakcie z bankiem.
Czy z konta zajętego przez komornika można wypłacać pieniądze?
Tak. Środkami chronionymi przed egzekucją komorniczą możemy w dalszym ciągu zarządzać wedle swojej preferencji. Będzie to między innymi wynagrodzenie minimalne z pracy.
Ile czasu ma komornik na odblokowanie konta?
Ustawa nie wyznacza komornikowi terminu na odblokowanie konta. Może to trwać nawet kilka dni. Jako formę ponaglenia można wysłać formalny wniosek o odblokowanie konta. Co ważne, jeżeli komornik otrzyma nasze pieniądze po spłacie długów wierzycieli, musi je nam później zwrócić.
Ile czasu ma bank na odblokowanie konta?
Bank również nie posiada obowiązku prawnego na odblokowanie konta w określonym czasie. Proces ten zwykle trwa zaledwie kilka dni od momentu, w którym bank dowiaduje się o uregulowaniu zadłużenia.

Komentarze

Empty comments
Zostaw swój komentarz!
Nie znaleźliśmy żadnej opinii o tym produkcie. Pomóż innym klientom. Podziel się swoją opinią jako pierwszy.
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5