Zwolnienie spod egzekucji komorniczej, czyli jak chronić naszą własność
akredo.plZadłużeniaKomornikZwolnienie spod egzekucji komorniczej, czyli jak chronić naszą własność

Zwolnienie spod egzekucji komorniczej, czyli jak chronić naszą własność

W obowiązku komornika jest zajęcie przedmiotów we władaniu dłużnika w celu odzyskania należności wierzyciela. W tym procesie łatwo o nieporozumienia, w wyniku których komornik może zająć majątek będący zwolnionym od egzekucji, lub w pierwszej kolejności nienależący do dłużnika. Tłumaczymy, co należy w takim wypadku zrobić.

Sylwia Przyboś
Sylwia Przyboś, 25.11.2022 r

Czym jest zwolnienie spod egzekucji komorniczej?

Zwolnienie spod egzekucji komorniczej oznacza zwrot zajętych przez komornika składników majątku w odpowiedzi na stosowny wniosek. W trakcie postępowania egzekucyjnego komornik zajmuje przedmioty którymi wedle jego wiedzy włada dłużnik, nie dochodząc tego, kto jest ich właścicielem. Jeżeli nastąpi pomyłka i zajmie on przedmioty należące do osoby trzeciej, musi ona ubiegać się o zwolnienie ich z egzekucji komorniczej. Proces ten nazywany jest również powództwem ekspedycyjnym lub powództwem interwencyjnym.

Kiedy można złożyć wniosek o zwolnienie spod egzekucji komorniczej?

Wniosek o zwolnienie spod egzekucji komorniczej składamy wtedy, gdy zajęte przez komornika elementy majątku są naszą własnością, a nie własnością dłużnika. Może to mieć miejsce, gdy dłużnik mieszka z nami, lub zwyczajnie posiada powierzone mu przez nas przedmioty. Wniosek można złożyć od razu w momencie, w którym otrzymujemy informacje o zajęciu naszej własności.

Kto może złożyć wniosek o wyłączenie spod egzekucji komorniczej?

Wniosek składa właściciel majątku, który został niesłusznie zajęty przez komornika. Przykładowo, jeżeli komornik zajmie służbowy laptop lub telefon, pracodawca musi złożyć wniosek o zwolnienie wyposażenia firmy spod egzekucji komorniczej.

Wniosku nie składa dłużnik, gdy jego własności zostaną zajęte. W przypadku gdy komornik przejmie wynagrodzenie powyżej dozwolonej wartości (np. z renty) lub zajmie przedmioty niezbędne do życia czy pracy, które powinny być z niej wyłączone, należy złożyć na niego skargę. Jest to oddzielny proces od ubiegania się o zwolnienie spod egzekucji.

Jaki jest termin na wytoczenie powództwa przeciwegzekucyjnego?

Poszkodowany ma miesiąc na wytoczenie powództwa egzekucyjnego, od momentu, w którym dowiedział się o zaistnieniu sytuacji. Nie ma tu znaczenia, jak został poinformowany zajęciu składników jego majątku, ani przez kogo. Informację możemy otrzymać nawet ustnie bądź SMSem od samego dłużnika. Jeżeli powództwa nie rozpoczniemy w terminie, nasza własność przepadnie, a spóźniony wniosek zostanie odrzucony.

Co podlega ochronie na drodze powództwa przeciwegzekucyjnego?

W drodze powództwa egzekucyjnego, ochronie podlegają wszystkie elementy majątku, które nie były własnością dłużnika. W tym:

  • prawo do własności i współwłasności,
  • użytkowanie wieczyste,
  • użytkowanie ruchomości,
  • użytkowanie praw,
  • spółdzielcze prawo własnościowe do lokalu,
  • wierzytelności,
  • rachunki bankowe,
  • inne prawa majątkowe.

Wniosek o zwolnienie spod egzekucji komorniczej

Wniosek o zwolnienie spod egzekucji komorniczej to oficjalny dokument, który składa się do sądu, aby uzyskać zwolnienie z obowiązku spłacania długów lub odroczenia spłaty. To prosty sposób na skorzystanie z możliwości uzyskania zwolnienia z zobowiązań wobec swoich wierzycieli. Pozwoli to uniknąć problemów związanych z niewypłacalnością i zabezpieczy dłużnika przed dalszymi konsekwencjami prawnymi. Wniosek o zwolnienie spod egzekucji komorniczej jest szczególnie przydatny dla osób, które nie mogą spłacić swoich zobowiązań finansowych. Zapraszamy do pobrania wzoru wniosku o zwolnienie spod egzekucji komorniczej, aby uzyskać ulgę w swoich finansowych obowiązkach.

Wzór wniosku o zwolnienie spod egzekucji komorniczej do pobrania!

Gdzie i w jaki sposób złożyć wniosek o zwolnienie spod egzekucji komorniczej

Powództwo o zwolnienie spod egzekucji należy złożyć w sądzie, w którego okręgu toczy się postępowanie egzekucyjne. Informację na ten temat możemy uzyskać od samego dłużnika lub komornika zajmującego się sprawą.

Powództwo o zwolnienie spod egzekucji komorniczej - podsumowanie

Powództwo o zwolnienie spod egzekucji to prosty, formalny proces mający na celu odzyskanie dóbr, które uległy nieprawnemu, pomyłkowemu zajęciu. Jest to konieczne narzędzie, choć można być niezadowolonym z ograniczonej odpowiedzialności komornika względem sprawy. Najważniejsze aby na tego rodzaju sytuacje reagować natychmiastowo, ponieważ zbyt długa zwłoka może pozbawić nas szansy na odzyskanie naszej własności.

 

Często zadawane pytania

Ile wynosi opłata sądowa za powództwo o zwolnienie spod egzekucji komorniczej?
Jest to koszt od 30 do 2 000 zł zależny od wartości przedmiotu sporu.
Co może zostać wyłączone spod egzekucji w przypadku rolników?
Poza podstawową listą własności, wyłączone zostaje również stado podstawowe zwierząt gospodarskich, zwierzęta młode lub w ciąży, zwierzęta w których sprawie zawarto umowy sprzedaży, zaliczki na poczet dostaw produktów rolnych, pszczoły miodne wraz z ulami, podstawowe maszyny, oraz większość budynków gospodarczych i magazynowych, materiał siewny, zapasy paliwa, opału, paszy i ściółki.
Jak długo rozpatrywany jest wniosek o zwolnienie spod egzekucji komorniczej?
Do 2 miesięcy od złożenia wniosku.
Czy istnieje możliwość odwołania się?
Możliwe jest złożenie zażalenia w terminie 14 dni.

Komentarze

Empty comments
Zostaw swój komentarz!
Nie znaleźliśmy żadnej opinii o tym produkcie. Pomóż innym klientom. Podziel się swoją opinią jako pierwszy.
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5