Zajęcie komornicze wynagrodzenia
akredo.plZadłużeniaKomornikZajęcie komornicze wynagrodzenia

Zajęcie komornicze wynagrodzenia

Jedną z podstawowych egzekucji zadłużenia jest zajęcie wynagrodzenia. Wszelkie wynagrodzenie ponad kwotę minimalną zostaje przekazane w ręce wierzyciela przez samego pracodawcę. Proces ten odbywa się za poleceniem komornika. Poznaj jego szczegóły i dowiedz się, jak wpłynie na sytuację zmiana pracy.

Sylwia Przyboś
Sylwia Przyboś, 25.11.2022 r

Czym jest zajęcie komornicze wynagrodzenia

Zajęcie wynagrodzenia polega na przejęciu przez komornika przychodu, który otrzymuje dłużnik, celem spłaty jego zobowiązania. Rozpoczynając proces egzekucyjny, komornik zaczyna od dwóch procesów: zajęcia konta i zajęcia wynagrodzenia. W tym celu informuje dłużnika o rozpoczęciu egzekucji komorniczej oraz wydaje pracodawcy polecenie ograniczenia wynagrodzenia dłużnika do kwoty wolnej od egzekucji. W rezultacie pracownik dostaje wynagrodzenie do wysokości kwoty minimalnej, a reszta kierowana jest wprost na konto wierzyciela.

Kiedy komornik może zająć wynagrodzenie?

Prawo do przejęcia wynagrodzenia komornik otrzymuje w momencie otrzymania tytułu wykonawczego od sądu, co jest równoznaczne z rozpoczęciem egzekucji komorniczej. Zajęcie wynagrodzenia jest jednym z podstawowych narzędzi komornika, do którego nie potrzebuje on dodatkowych zezwoleń.

Jak przebiega egzekucja komornicza z pensji dłużnika?

Ustanowienie egzekucji z pensji trwa zwykle kilka dni. Proces ten nie wymaga udziału samej osoby zadłużonej, przez co komornik może rozpocząć egzekucję z wynagrodzenia bez zwłoki. Kolejno:

  1. Komornik informuje dłużnika o rozpoczęciu egzekucji.
  2. Komornik kontaktuje się z pracodawcą dłużnika, wzywając go aby w ciągu tygodnia dostosował się do warunków zajęcia wynagrodzenia.
  3. Pracodawca przekazuje komornikowi zestawienie dochodów dłużnika z ostatnich trzech miesięcy oraz podaje kwoty i terminy, w których będzie wypłacał pieniądze wierzycielowi.
  4. Pracodawca ma obowiązek poinformować komornika o wszelkich trudnościach w wypłacie wynagrodzenia wierzycielowi.
  5. W dniu wypłaty, pracodawca wypłaca dłużnikowi wynagrodzenie do kwoty wolnej od egzekucji — obecnie jest to wynagrodzenie minimalne.
  6. Pozostałe środki zostają przesłane na wskazane przez komornika konto wierzyciela.

Forma zatrudnienia a egzekucja pensji

Komornik ma prawo zająć przychód dłużnika z każdej formy zatrudnienia. W przypadku umowy o pracę oraz umowy o dzieło komornik może zająć zarobioną kwotę powyżej kwoty minimalnej, która jest wolna od egzekucji komorniczej. Osoby pracujące w trybie B2B w sposób ciągły dla jednego pracodawcy są traktowane jak osoby zatrudnione na umowę zlecenie.

Niestety, prawo nie chroni wynagrodzenia osób pracujących na umowie o dzieło. W tym przypadku komornik może przejąć pełne wynagrodzenie, nie zważając na obecną wysokość płacy minimalnej.

Ile może wynieść potrącenie komornicze z pensji?

Komornik może potrącić z pensji wynagrodzenie powyżej płacy minimalnej. Dłużnikowi przysługuje dostęp do środków niezbędnych do życia. Obecnie są one definiowane jako minimalne wynagrodzenie za pracę. W 2022 wynosi ono 3010 zł brutto. Od 1 stycznia 2023 roku będzie to 3490 zł brutto, a od 1 lipca 2023 roku 3600 zł brutto.

Kwotę wolną od zajęcia dłużnik otrzymuje tylko raz w danym miesiącu. Jeżeli dostanie on więc wynagrodzenia z różnych umów, płacę minimalną zarobi tylko raz. Wyjątek stanowią dochody z wynagrodzenia o dzieło, w wypadku których komornik nie wydziela wynagrodzenia minimalnego.

Egzekucja z wynagrodzenia a obowiązki pracodawcy

Pracodawca jest zobowiązany do wypłaty zajętego wynagrodzenia wierzycielowi. Musi on również informować komornika o wszelkich sytuacjach, które mogą wpłynąć na ten proces. Pracodawca musi również poinformować komornika o wszelkich osobach, które roszczą prawa do wynagrodzenia, oraz czy jakaś część wynagrodzenia jest wypłacana innym wierzycielom. Jeżeli dłużnik zmieni zatrudnienie, poprzedni pracodawca jest również zobowiązany poinformować nowego pracodawcę o przebiegającej egzekucji z wynagrodzenia.

Grzywna dla pracodawcy

Jeżeli pracodawca nie spełni swoich obowiązków w związku z przebiegającą egzekucją, grozi mu grzywna do 500 zł. Jest to grzywna, którą może wymierzyć sam komornik nadzorujący sprawę. Jest to grzywna odnawialna, komornik może więc wymierzać ją ponownie, jeżeli sytuacja nie ulegnie poprawie.

Egzekucja pensji a wypowiedzenia umowy

Jeżeli umowa zostanie rozwiązania w trakcie miesiąca, pracodawca wciąż jest zobowiązany do wypłacenia części zobowiązania wierzycielowi, ponieważ wynagrodzenie nie traci swojego charakteru.

Zajęcie komornicze a świadectwo pracy

Wystawiając świadectwo pracy, pracodawca ma obowiązek zawrzeć w nim informacje o trwającej egzekucji z wynagrodzenia. Co istotne, w świadectwie pracy nie zawiera się informacji o już spłaconych zajęciach komorniczych. Jeżeli dług został uregulowany przed zakończeniem stażu w danej firmie, informacje na jego temat nie są już aktualne, przez co nie powinny się znaleźć w świadectwie pracy.

Zajęcie komornicze z wynagrodzenia - podsumowanie

Zajęcie komornicze pozwala na egzekucję należności z wynagrodzenia dłużnika. Proces ten nakłada wiele obowiązków na pracownika. Z perspektywy dłużnika jest to jednak jedno z najmniej inwazyjnych rozwiązań, jakich może podjąć się komornik. Państwo stara się zapewnić minimum niezbędne do życia osobom zadłużonym, przez co zarobki do kwoty minimalnej są wolne od egzekucji.

Najczęściej zadawane pytania o zajęcie komornicze wynagrodzenia

Komentarze

Empty comments
Zostaw swój komentarz!
Nie znaleźliśmy żadnej opinii o tym produkcie. Pomóż innym klientom. Podziel się swoją opinią jako pierwszy.
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5