Eksmisja Komornicza

Zaległość w spłacie zobowiązania może doprowadzić do eksmisji komorniczej. Tłumaczymy, w jakiej sytuacji może dojść do eksmisji komorniczej, jak przebiega proces eksmisji, a także kogo nie można eksmitować z mieszkania.

Sylwia Przyboś
Sylwia Przyboś, 25.11.2022 r

Czym jest eksmisja komornicza?

Eksmisja komornicza to wysiedlenie dłużnika z zajmowanej nieruchomości w ramach egzekucji komorniczej. Ma ona miejsce, gdy dochodzenie pieniędzy na spłatę długu ze sprzedaży ruchomości osoby zadłużonej nie przyniosło wystarczających funduszy na zażegnanie zobowiązania. Eksmisja może zostać dokonana z domu prywatnego lub mieszkania własnościowego, do którego prawa można odebrać dłużnikowi w celu sprzedaży. Eksmisji nie muszą się obawiać dłużnicy wynajmujący swoje miejsce zamieszkania lub korzystający z mieszkań socjalnych, które należą do gminy. Wyjątek stanowią sytuację, gdy dług związany jest z niepłaceniem czynszu lub innych opłat za miejsce zamieszkania.

Kiedy komornik ma prawo wszcząć postępowanie eksmisyjne?

Komornik może wszcząć postępowanie eksmisyjne tylko wtedy, gdy posiada tytuł wykonawczy nakazujący opróżnienie lokalu. Próbując odzyskać należność wierzyciela, komornik początkowo wykorzystuje najmniej uciążliwe dla dłużnika rozwiązania. Najpierw zajmuje on konto bankowe dłużnika, a w razie konieczności również jego ruchomości w celu ich licytacji.

Jeżeli długu nie uda się spłacić za pomocą środków i mienia dłużnika, a wartość długu przerasta 1/20 szacowanej wartości nieruchomości, komornik może rozpocząć egzekucję z nieruchomości. Proces ten zaczyna się od licytacji samego mieszkania. Dopiero po udanej sprzedaży nieruchomości przeprowadza się eksmisję dłużnika.

Kogo komornik nie może eksmitować z mieszkania

Prawo nie pozwala na eksmisję niektórych osób, zależnie od ich sytuacji lub specjalnych potrzeb. Osobami chronionymi przed eksmisją są:

 • Kobiety w ciąży.
 • Osoby niepełnosprawne.
 • Osoby obłożnie chore.
 • Małoletni.
 • Emeryci i renciści korzystający z opieki społecznej.
 • Bezrobotni.

Ponadto komornik nie może dokonać eksmisji osoby bez wskazania dla niej nowego miejsca pobytu. Jego zadaniem jest zbadanie sytuacji życiowej i rodzinnej dłużnika i wskazanie miejsca, w które może on się przeprowadzić po eksmisji. Jeżeli nie uda mu się rozwiązać tego problemu, zgłasza on sprawę do gminy. Gmina ma wtedy obowiązek znaleźć miejsce tymczasowego zamieszkania. Dopóki te nie zostanie zorganizowane, dłużnik ma prawo dalej przebywać w sprzedanej nieruchomości.

Wykonanie eksmisji komorniczej

Eksmisja komornicza jest powolnym procesem. Jej najdłuższym elementem jest zwykle znalezienie tymczasowego miejsca zamieszkania dla osoby eksmitowanej. W przybliżeniu cały proces przebiega następująco:

 1. Dłużnik zalega ze spłatą, otrzymuje monity listowne.
 2. Windykatorzy zjawiają się aby przedyskutować spłatę zobowiązania w imieniu firmy.
 3. Spłata długu dalej nie następuje, wierzyciel wypowiada umowę.
 4. Wierzyciel zwraca się do sądu w sprawie długu.
 5. Sąd wydaje nakaz zapłaty z tytułem wykonawczym.
 6. Sprawę przejmuje komornik, zajmuje konto bankowe dłużnika.
 7. Dochody dłużnika nie umożliwiają spłaty zobowiązania w zrozumiałej ilości czasu, komornik odzyskuje część należności ze sprzedaży ruchomości dłużnika, poprzez ich zajęcie i licytację.
 8. Wysokość długu dalej przekracza 1/20 wartości nieruchomości dłużnika. Komornik przeprowadza jej ponowną wycenę, po czym rozpoczyna licytację.
 9. Mieszkanie zostaje wykupione na licytacji komorniczej.
 10. Nowy właściciel żąda eksmisji dłużnika.
 11. Komornik sprawdza sytuację życiową i rodzinną dłużnika, szukając miejsca, w którym mógłby on zamieszkać po eksmisji.
 12. Jeżeli takie miejsce nie zostaje znalezione, komornik kieruje sprawę do gminy, która w najbliższym możliwym terminie proponuje umowę na wynajem mieszkania socjalnego.
 13. Dłużnik musi opuścić nieruchomość i przenieść się do wskazanego nowego miejsca zamieszkania.
 14. Nowy właściciel nieruchomości może ubiegać się o odszkodowanie od dłużnika, jeżeli ten przebywał w jego mieszkaniu po jego zakupie. Nawet, jeżeli w tym czasie czekał na ofertę socjalną od gminy.

Eksmisja komornicza - podsumowanie

Eksmisja komornicza jest przykrą konsekwencją niespłaconych długów. Państwo broni osoby najbardziej potrzebujące i zabrania wyrzucania ludzi na bruk, gdy chodzi o długi. Jest to jednak ewentualność z którą należy się liczyć. Warto pamiętać, że o egzekucję należności, również z nieruchomości, mogą się ubiegać nie tylko wierzyciele, ale również spółdzielnie i dostawcy mediów, gdy odmawiamy płatności rachunków.

 

Często zadawane pytania

Ile kosztuje eksmisja komornicza?
Jest to obecnie koszt ok. 1500 zł
Ile trwa uzyskanie nakazu eksmisji?
Sam nakaz eksmisji można uzyskać w ciągu kilku dni.
Ile trwa eksmisja komornicza?
Proces ten może potrwać od kilku dni nawet do roku. Gminy mają ograniczoną ilość mieszkań socjalnych, przez co zwykle nie są w stanie ulokować dłużnika, jeśli wystąpi taka potrzeba.
Kiedy nie można dokonać eksmisji komorniczej?
Gdy wartość długu jest mniejsza niż 1/20 wartości nieruchomości oraz gdy dłużnik jest w grupie chronionej przed eksmisją (np. kobietą w ciąży).
Czy można wstrzymać eksmisję komorniczą?
Jedynym sposobem przerwania eksmisji komorniczej jest spłacenie długu przed sprzedażą nieruchomości w wyniku licytacji komorniczej. Teoretycznie, jeżeli spłacimy dość dużą kwotę długu, aby jego wartość nie przekraczała 1/20 wartości mieszkania, możemy domagać się przerwania eksmisji komorniczej.

Komentarze

Empty comments
Zostaw swój komentarz!
Nie znaleźliśmy żadnej opinii o tym produkcie. Pomóż innym klientom. Podziel się swoją opinią jako pierwszy.
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5