Sprzeciw od nakazu zapłaty - czym jest i kiedy przysługuje?
akredo.plZadłużeniaKomornikSprzeciw od nakazu zapłaty - czym jest i kiedy przysługuje?

Sprzeciw od nakazu zapłaty - czym jest i kiedy przysługuje?

Otrzymanie sądowego nakazu zapłaty może zaskoczyć niejednego z nas. Zwłaszcza gdy nie wiedzieliśmy nawet, że jakieś postępowanie przeciwko nam się toczy. Jeżeli nie zgadzamy się z takim nakazem możemy złożyć sprzeciw od nakazu zapłaty. Poskutkuje on tym, że nakaz straci moc, a sprawa wróci do sądu. Tym razem jednak będziemy mogli bronić się i dochodzić swoich praw. Sprzeciw od nakazu zapłaty jest więc ważnym narzędziem w rękach nie tylko dłużników, ale też nieuczciwie i błędnie oskarżonych.

Sylwia Przyboś
Sylwia Przyboś, 25.11.2022 r

Czym jest sprzeciw od nakazu zapłaty?

Sprzeciw od nakazu zapłaty to forma ochrony prawnej roszczeń pieniężnych i rzeczowych, które wysuwa się przeciwko nam w postępowaniu upominawczym. Oznacza to, że ktoś wytoczył przeciwko nam postępowanie na gruncie prawa cywilnego, gospodarczego lub prawa pracy. O tym fakcie pozwany, czyli my, możemy dowiedzieć się dopiero, gdy otrzymamy zawiadomienie o nakazie zapłaty. Jeżeli uważamy, że został on wystawiony nieprawidłowo albo bezpodstawnie przysługuje nam prawo do sprzeciwu. Wtedy to sąd, podczas rozprawy i obecności obu stron, będzie rozstrzygał sprawę w oparciu o materiał dowodowy.

Kiedy można napisać sprzeciw od nakazu zapłaty?

Sprzeciw od nakazu zapłaty możemy napisać, w każdej sytuacji, w której się z nim nie zgadzamy. Pamiętajmy, że to wierzyciel ma obowiązek udowodnienia istnienia długu, a my możemy podważać przedstawioną przez niego wersję wydarzeń. Możemy zakwestionować zawarcie umowy z powodem, jeżeli takiej nie podpisywaliśmy. Możemy także podważać zasadność wystawienia faktur i rachunków, jeżeli nie zamawialiśmy towarów czy usług. Jeżeli wraz z pozwem nie otrzymaliśmy dokumentów źródłowych (umów, faktur itp.) to możemy poddać w wątpliwość ich istnienie - ciężar dowodu spoczywa tu w 100% na wierzycielu. W końcu warto sprawdzić czy nie doszło do przedawnienia roszczeń. Dodatkowo możemy sprzeciwić się tylko części nakazu i dochodzonej kwoty. Na to wszystko mamy 14 dni od otrzymania nakazu zapłaty. Jeżeli nie zdążymy złożyć w tym terminie sprzeciwu, to możliwe jest przywrócenie tego terminu, jednak konieczne wtedy będzie spełnienie dodatkowych warunków postawionych przez sąd.

Czym jest postępowanie upominawcze?

Postępowanie upominawcze to proces zmierzający do szybkiego uzyskania tytułu egzekucyjnego i odzyskania środków przez wierzyciela. Stosuje się je w sytuacjach, które nie budzą wątpliwości, a których dłużnik (przynajmniej domyślnie) nie kwestionuje. To wierzyciel wnosi do sądu pozew, a rozprawa odbywa się bez obecności (czy nawet informowania) pozwanego. Na to na celu przyspieszenie orzecznictwa i wydania nakazu zapłaty. W kodeksie postępowania cywilnego określane jest jako postępowanie odrębne. W 2010 roku do polskiego prawa weszło również elektroniczne postępowanie upominawcze. Jego celem jest odciążenie sądów i dalsze przyspieszenie procesu oraz skuteczniejsze odzyskiwanie wierzytelności. Słowem: postępowanie upominawcze jest sposobem na uzyskanie sądowego nakazu zapłaty bez postępowania dowodowego i stawiania się stron na sali sądowej.

Uchylenie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym

Istnieją dwa przypadki, w których sąd może uchylić nakaz zapłaty, nawet bez wnoszenia przez dłużnika sprzeciwu. Pierwszym jest brak możliwości ustalenia miejsca pobytu lub zamieszkania pozwanego lub sytuacja, w której nie można dostarczyć nakazu na terenie kraju. Urzędnik wtedy uchyla zakaz lub przekazuje go na posiedzenie jawne sądu do dalszego procesowania. Drugim powodem uchylenia nakazu zapłaty jest fakt, że w chwili złożenia pozwu dłużnik nie posiadał zdolności sądowej, procesowej lub brak było organu powołanego do reprezentowania go. Po uchyleniu nakazu zostaje wydane postanowienia o odrzuceniu pozwu lub zawieszeniu postępowania.

Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym

Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym to najlepsza forma obrony przed błędnym lub bezpodstawnym roszczeniom wysuwanym przeciwko nam. W związku z tym, że w toku postępowania upominawczego nie ocenia się wartości dowodów, a jedynie zasadność roszczeń - możemy kwestionować wydanie takiego nakazu. Jeżeli nie zawieraliśmy umowy lub wywiązaliśmy się z naszych obowiązków w umowach zawartych (w tym opłacaliśmy np. rachunki czy faktury) to powinniśmy zgłosić sprzeciw od nakazu zapłaty. Tak samo sprawa ma się w przypadku błędów formalnych nakazu czy pozwu czy przedawnieniu roszczeń. Na zgłoszenie sprzeciwu mamy dwa tygodnie od otrzymania nakazu zapłaty. Prawidłowo złożony sprzeciw unieważnia nakaz i powoduje wyznaczenie terminu rozprawy, na której obie strony będą mogły przedstawić swoje stanowisko wraz z stosownymi dowodami.

Odrzucenie sprzeciwu od nakazu zapłaty

Czy sąd może odrzucić sprzeciw od nakazu zapłaty? Tak, ale tylko w trzech, bardzo jasno określonych przypadkach. Sprzeciw od nakazu zapłaty zostanie odrzucony jeżeli:

  • został wniesiony po upływie określonego w ustawie terminu (14 dni),
  • zawiera błędy formalne (na których poprawę składający ma 7 dni),
  • błędy i braki nie zostały uzupełnione w wyznaczonym terminie.

W każdej innej sytuacji złożenie sprzeciwu będzie skutkowało wyznaczeniem terminu rozprawy sądowej.

Sprzeciw od nakazu zapłaty - podsumowanie

Sprzeciw od nakazu zapłaty pozwala na uniknięcie nieuprawnionych lub błędnych roszczeń. Procedura postępowania upominawczego (zwłaszcza w formie elektronicznej) znacznie przyspiesza proces prawny, ale naraża go też na pomyłki i nieuczciwość powodów. Dlatego każdy ma prawo sprzeciwić się otrzymanemu nakazowi zapłaty, co sprawi że sąd przyjrzy się dokładnie sprawie w obecności obu stron.

Często zadawane pytania

Jaki jest termin złożenia sprzeciwu od nakazu zapłaty
Na złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty mamy 14 dni od otrzymania tegoż nakazu.
Ile kosztuje złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty?
Złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty nie podlega opłatom. Jest to całkowicie darmowa procedura.
Jak długo sąd rozpatruje sprzeciw od nakazu zapłaty?
Wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty znacznie wydłuża cały proces postępowania. Nie istnieją żadne określone prawem ramy czasowe takiego procesu, ale może on trwać nawet kilka miesięcy.
Czym różni się postępowanie upominawcze od nakazowego?
Postępowanie upominawcze od nakazowego różnią przede wszystkim dowody przedstawione w sprawie. Postępowanie nakazowe wymaga podpisanego przez dłużnika rachunku lub faktury, pisemnego uznania długu przez dłużnika lub zaakceptowanego przez dłużnika żądania zapłaty zwróconego przez bank (np. z powodu braku środków na koncie). W postępowaniu upominawczym wystarczy, by roszczenie było oczywiście zasadne, a przytoczone w pozwie okoliczności nie budzą wątpliwości. Dodatkowo w postępowaniu upominawczym można dochodzić świadczeń pieniężnych lub rzeczowych, a w nakazowym jedynie pieniężnych.
Czy wydanie nakazu zapłaty rozpoczyna egzekucję komorniczą?
Nie. Nakaz zapłaty nie jest podstawą do rozpoczęcia postępowania egzekucyjnego. Na jego podstawie można rozpocząć jedynie postępowania zabezpieczające.

Komentarze

Empty comments
Zostaw swój komentarz!
Nie znaleźliśmy żadnej opinii o tym produkcie. Pomóż innym klientom. Podziel się swoją opinią jako pierwszy.
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5