Czym był Krajowy Rejestr Dłużników Niewypłacalnych?
akredo.plZadłużeniaBazy dłużnikówKrajowy Rejestr Dłużników Niewypłacalnych

Krajowy Rejestr Dłużników Niewypłacalnych

W 1997 roku rząd Polski stworzył pierwszą państwową bazę dłużników w formie KRDN. Zbierała i udostępniała ona dane o dłużnikach niewypłacalnych. Od kilku lat jej rolę przejął KRZ. Jeszcze nie wszystkie wpisy w KRDN wygasły, więc rejestr dalej rzutuje na zdolność kredytową niektórych dłużników.

Filip Nawarski
Filip Nawarski, 25.11.2022 r

Krajowy Rejestr Dłużników Niewypłacalnych - co to jest?

Krajowy Rejestr Dłużników Niewypłacalnych to państwowa baza dłużników, która przestała funkcjonować. Powstała ona na mocy ustawy z dn. 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Jej zadaniem było zbieranie informacji odnośnie do zobowiązań i zadłużeń oraz ich udostępniane w celu uwiarygodnienia obrotu gospodarczego, oraz zagwarantowania bezpieczeństwa firmom.

W związku z niesatysfakcjonującymi wynikami pracy rejestru, zwłaszcza w porównaniu z prywatnymi bazami dłużników, z którymi konkurował, doszło do zamknięcia KRDN. Nie znaczy to jednak, że wpisy znajdujące się w rejestrze przestały mieć znaczenie . Baza krajowego rejestru dłużników niewypłacalnych jest dalej dostępna, a wpisy pozostaną w niej do momentu ich przepisowego usunięcia, nie wcześniej niż w 2028 roku.

Warunki wpisania do bazy RDN

Do Krajowego Rejestru Dłużników Niewypłacalnych trafiali dłużnicy, którzy napotkali te same problemy, za które obecnie zostaje się umieszczonym w rejestrze KRZ. Mowa tu o osobach ogłaszających upadłość konsumencką lub których egzekucja finansowa uległa odwołaniu z uwagi na brak możliwości odzyskania środków

Tak więc w RDN znajdziemy:

  • Przedsiębiorców, którzy ogłosili upadłość działalności gospodarczej.
  • Przedsiębiorców, którym sąd oddalił wniosek o upadłości przez brak środków do pokrycia kosztów postępowania.
  • Osoby fizyczne, przeciw którym umorzono egzekucję z uwagi na brak możliwości odzyskania wyższej ilości środków od kosztów egzekucyjnych.
  • Wspólników, którzy byli odpowiedzialni za upadłą działalność gospodarczą całym swoim majątkiem.
  • Osoby zalegające ze spłatą alimentów od 6 miesięcy, czyli dwa razy dłużej niż 3 miesiące obowiązujące obecnie w KRZ.
  • Dłużników wezwanych do wyjawienia majątku.
  • Osoby pozbawione prawa do prowadzenia działalności gospodarczej.

Jak sprawdzić swoje dane w bazie RDN?

Obecnie aby sprawdzić dane w RDN wystarczy zalogować się na stronę i wybrać opcję “sprawdź osobę” lub “sprawdź firmę”. Dane w rejestrze są jawne. W przypadku osób fizycznych można posłużyć się numerem PESEL lub imieniem i nazwiskiem danej osoby. W przypadku przedsiębiorstw niezbędny będzie numer REGON oraz numer KRS, jeżeli firma taki posiada.

Jak dodać wpis o kimś do RDN?

Od momentu aktywacji serwisu Krajowego Rejestru Zadłużonych KRZ niemożliwe jest tworzenie nowych wpisów w RDN. Chcąc opublikować dane o dłużniku, należy skorzystać z innego rejestru zadłużonych.

Jak usunąć wpis z RDN?

Większość wpisów w RDN zostanie wykreślona po upływie 7 lat. Wyjątkiem są osoby, wobec których sąd orzekł zakaz prowadzenia działalności gospodarczej. Wpisy na ich temat zostaną usunięte dopiero 10 lat po ich wprowadzeniu do bazy dłużników.

Wpis może zostać usunięty wcześniej, gdy zobowiązanie, którego dotyczy, zostanie spłacone lub wygaśnie. Również w sytuacji, w której sąd umorzy zobowiązanie. Wniosek w tej sprawie może złożyć do RDN wierzyciel lub dłużnik, którego dotyczy wpis.

Rejestr Dłużników Niewypłacalnych — podsumowanie

KRDN jest już nieaktywnym rejestrem dłużników, którego rolę przejmuje Krajowy Rejestr Zadłużonych. Baza służyła zbieraniu informacji o osobach i przedsiębiorstwach, które uległy upadkowi gospodarczemu. Informacje o osobach wpisanych w bazie pozostaną w niej zgodnie z zasadami funkcjonowania bazy i do tego czasu pozostają publicznie dostępne do wglądu.

Często zadawane pytania

Ile kosztuje sprawdzenie RDN?
Weryfikacja dłużnika w RDN kosztuje 15 zł za pomocą płatności DotPay lub 20,91 zł przy płatności SMS.
Czy wpis w RDN wpływa na ocenę zdolności kredytowej?
Tak. Wpis w RDN uniemożliwi uzyskanie pożyczki gotówkowej w bankach i wielu firmach pożyczkowych.
Czy można zaciągnąć pożyczkę bez RDN?
Tak. W tym celu należy rozglądać się za pożyczkami bez baz. Uzyskanie takiego zobowiązania wymaga stałego dochodu, który zapewni możliwość spłaty pożyczki.
Jak długo widnieje wpis w bazie RDN?
Zależnie od rodzaju, wpis pozostaje w bazie 7 lub 10 lat.

Komentarze

Empty comments
Zostaw swój komentarz!
Nie znaleźliśmy żadnej opinii o tym produkcie. Pomóż innym klientom. Podziel się swoją opinią jako pierwszy.
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5