ERIF BIG S.A. - wszystko co powinieneś wiedzieć
akredo.plZadłużeniaBazy dłużnikówERIF Biuro Informacji Gospodarczej

ERIF Biuro Informacji Gospodarczej

Filip Nawarski
Filip Nawarski, 25.11.2022 r

ERIF Biuro Informacji Gospodarczej - co to jest?

Europejski Rejestr Informacji Finansowej to instytucja przyjmująca, przechowująca i ujawniająca dane gospodarcze. Jest to instytucja będąca pośrednikiem danych gospodarczych. Poprzez dane gospodarcze należy rozumieć informacje o zobowiązaniach względem instytucji finansowych oraz o terminowości, lub jej braku, w spłacaniu posiadanych zobowiązań. ERIF BIG zbiera informacje o kredytach, pożyczkach i innych zobowiązaniach, przechowuje je, a finalnie udostępnia instytucjom finansowym, w celu weryfikacji historii kredytowej potencjalnych kredytobiorców.

Działalność ERIF BIG regulowana jest Ustawą o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz. 530 z późn. zm.). Dodatkowym aktem regulującym działalność ERIF BIG jest Regulamin Zarządzania Danymi z dnia 31.08.2018 roku, który został zatwierdzony przez Ministra Rozwoju. Regulamin ten uzyskał również pozytywną opinię Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Warunki wpisania do bazy dłużników ERIF

Aby zostać wpisanym do bazy dłużników ERIF BIG, trzeba wpierw zostać dłużnikiem i zalegać ze spłatą zobowiązania wierzycielowi. Dokładniej doprecyzowują to przepisy zawarte w Ustawie o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz. 530 z późn. zm.). Upraszczając tekst ustawy, wierzyciel może podać dane dłużnika do rejestru ERIF BIG, w sytuacji gdy:

  • Zaległość w spłacie zobowiązania narusza postanowienia zawartej między bankiem a kredytobiorcą umowy kredytu konsumenckiego,
  • Zaległość wynosi co najmniej 200 złotych i nie została uregulowana w okresie minimum 30 dni od jej powstania,
  • Minął co najmniej miesiąc od otrzymania listem poleconym, poprzez system komunikacji elektronicznej, lub do rąk własnych, wezwania do zapłaty, w którym uwzględniony jest zamiar podania dłużnika do biur informacji gospodarczej,
  • Nie minęło więcej, niż 6 lat od dnia ustalonego jako ostateczny termin spłaty, stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem sądu, lub innego organu odpowiedzialnego za rozpoznawanie spraw zadłużeń.

Jak sprawdzić dane w ERIF?

ERIF BIG daje możliwość dokonać weryfikacji swoich danych, znajdujących się w ich bazie dłużników. W tym celu niezbędne będzie dokonanie rejestracji w serwisie. Założenie konta na portalu ERIF to czysta formalność. Wystarczy wybrać na ekranie logowania, na który strona przekieruje po kliknięciu w prawym górnym rogu “Zaloguj”, opcji zarejestrowania konta. Dane niezbędne do tego, to jedynie adres email oraz hasło złożone z 8 znaków. Po rejestracji nastąpi weryfikacja klienta, która wymaga dostarczenia nieco większej ilości danych, w czym pomoże dowód osobisty. Po udanej weryfikacji danych pozostaje ostatni etap, czyli pobranie raportu. W tym celu niezbędne będzie uiszczenie opłaty za wydanie raportu. Pojedynczy raport to koszt 49 złotych. Po opłaceniu raportu i wybraniu opcji generowania raportu ERIF, zostanie on przedłożony klientowi w ciągu paru chwil.

Jak usunąć wpis z ERIF?

Jedyną opcją, kiedy możliwe jest usunięcie widniejących już w ERIF wpisów, to znalezienie nieprawdziwych danych. W momencie, kiedy klient dopatrzył się nieścisłości, że dane są nieaktualne lub wręcz nieprawdziwe, może on to zgłosić bezpośrednio do ERIF. W tym celu niezbędne jest skontaktowanie się z działem obsługi klienta i przedłożenie problemu związanego z błędnymi wpisami. Konieczne będzie również dostarczenie stosownych dokumentów, które poświadczają o tym, że dane są przestarzałe lub nieprawidłowe. ERIF skontaktuje się w tym celu z wierzycielem i jeśli z jego strony nie nastąpi aktualizacja danych, ERIF może przychylić się do wniosku dłużnika i wpis usunąć.

Europejski Rejestr Informacji Finansowej - podsumowanie

ERIF BIG choć jest bazą informacji gospodarczych, można uznać za swoiste narzędzie służące weryfikacji aktualnych oraz wygasłych zobowiązań. Dane zbierane przez ERIF tyczą się nie tylko zadłużeń, nieregularnych wpłat, oraz niespłaconych zobowiązań. To także zobowiązania, które zostały terminowo uregulowane, które korzystnie wpływają na ocenę historii kredytowej. ERIF służy temu, aby móc upewnić się co do wiarygodności i wypłacalności potencjalnych klientów. ERIF pomaga instytucjom finansowym dokonać oceny ryzyka przy udzielaniu kredytów, od gotówkowych po hipoteczne. Warto pamiętać o tym, że budowanie pozytywnej historii kredytowej do podstawa, o którą trzeba zadbać, w celu uzyskania jak największej szansy na kolejne zobowiązania.

Często zadawane pytania

Ile kosztuje sprawdzenie ERIF?
Pojedynczy raport ERIF to koszt 49 złotych. Jednak instytucja oferuje również pakiety raportów za odpowiednio wyższe kwoty. Cennik oraz zasady dostępne jest na stronie ERIF.
Czy wpis w ERIF wpływa na ocenę zdolności kredytowej?
Tak, jest to nadrzędny cel istnienia instytucji ERIF BIG. Każde istniejące, niespłacone zobowiązanie obniża zdolność kredytową, ale także wpływa niekorzystnie na historię kredytową klienta.
Czy można zaciągnąć pożyczkę bez ERIF?
Tak. Istnieją instytucje finansowe, które nie dokonują weryfikacji w bazie ERIF.
Jak długo widnieje wpis w bazie ERIF?
Informacje przechowywane są w ERIF przez maksymalnie 10 lat od momentu, gdy wpis stał się informacją archiwalną.

Komentarze

Empty comments
Zostaw swój komentarz!
Nie znaleźliśmy żadnej opinii o tym produkcie. Pomóż innym klientom. Podziel się swoją opinią jako pierwszy.
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5