Spłata kredytu po śmierci kredytobiorcy - kiedy musisz to robić?
akredo.plKredytySpłata kredytuSpłata kredytu po śmierci kredytobiorcy - kiedy musisz to robić?

Spłata kredytu po śmierci kredytobiorcy - kiedy musisz to robić?

Śmierć kredytobiorcy nie oznacza umorzenia kredytu! Bank będzie dochodził należności od współkredytobiorców oraz spadkobierców i jedynie w ściśle określonych przypadkach, można liczyć na jego umorzenie. Przeczytaj artykuł i dowiedz się kiedy nie musisz spłacać kredytu po zmarłej osobie spokrewnionej.

Dominika Górska
Dominika Górska, 21.12.2022 r

Co się dzieje z kredytem po śmierci kredytobiorcy?

Sprawa jest dość prosta. Jeśli zmarły nie był jedynym kredytobiorcą obowiązek spłaty spada na jego współkredytobiorców. Jeśli jednak, zmarły kredytobiorca był jedynym dłużnikiem, obowiązek wobec zobowiązania jest przekazywany wraz ze spadkiem.

Zgodnie z art. 922 Kodeksu Cywilnego, kredyty i pożyczki należące do osoby zmarłej stają się obowiązkiem spadkobierców. Jeśli, spłata kredytu nie była ubezpieczona na wypadek śmierci kredytobiorcy, jedną metodą na uniknięcie obowiązku spłaty zobowiązań zaciągniętych przez spadkodawcę jest odrzucenie spadku.

Spłata kredytu po śmierci współmałżonka

Jeśli małżonek lub małżonka jest współkredytobiorcą, po śmierci jednego z nich obowiązek spłaty wspólnego kredytu spada na żyjącego małżonka. Czasami, bank może ponownie przeliczyć zdolność kredytową, ustalić nowe warunki spłaty: np. zmiana kosztów i wymagać podpisania aneksu w umowie.

W przypadku, gdy kredyt nie jest zobowiązaniem wspólnym, zostanie on zaliczony do masy spadkowej, a obowiązek przejdzie na spadkobierców. W pierwszej kolejności dotyczy on również współmałżonka (część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości) oraz dzieci zmarłej osoby.

Spłata kredyt po śmierci rodziców

Po śmierci rodzica obowiązek spłaty kredytu przechodzi na pierwszą grupę spadkową, czyli małżonka/małżonkę oraz dzieci, w częściach zgodny z zasadami dziedziczenia ustawowego (art. 931 KC).

Spadkobiercy mają 6 miesięcy na podjęcie decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. W innym wypadku, po upływie tego terminu nastąpi automatyczne przejęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza - spadkobiercy odpowiadają za długi zmarłego tylko do kwoty o równowartości pozostawionego majątku.

Śmierć kredytobiorcy a rodzaj kredytu

Niezależnie od rodzaju kredytu, bank ma prawo dochodzić wierzytelności od spadkobierców kredytobiorcy po jego śmierci. Do spadkobierców należy decyzja czy przyjmują spadek w całości czy z dobrodziejstwem inwentarza, co wpłynie na to w jakim stopniu będą odpowiadali za długi po zmarłym.

Wiedza na temat zobowiązań jest bardzo ważna i może mieć duży wpływ na to czy przyjęcie spadku jest “opłacalne”. Jeśli masz taką możliwość, zapoznaj się z dokumentacja dotyczącą zobowiązań zaciągniętych przez spadkodawcę, w poszukiwaniu informacji o ubezpieczeniu spłaty!

Szczegółowe informacje na temat zobowiązania od banku zmarłego można uzyskać dopiero po uzyskaniu postanowienia sądu o nabyciu spadku lub notarialnego poświadczenia dziedziczenia. Mimo to po śmierci kredytobiorcy warto poinformować o tym jego bank, przedstawiając akt zgonu - szczególnie w kwestii ewentualnego ubezpieczenia kredytu.

Rodzaj kredytu ma znaczenie w sytuacji, gdy nie zamierzamy spłacać zobowiązania zaciągniętego przez spadkodawcę, gdyż zabezpieczenie spłaty kredytu np. hipoteka na nieruchomości może posłużyć w celu odzyskania należności.

Spłata kredytu hipotecznego po śmierci kredytobiorcy

Co ważne, banki zazwyczaj wymagają wykupienia ubezpieczenia spłaty kredytu na życie kredytobiorcy. Jeśli śmierć dłużnika nastąpiła w czasie obowiązywania umowy ubezpieczenia oraz w okolicznościach przewidzianych w zapisach tejże umowy, za spłatę całości lub części pozostałego kredytu hipotecznego odpowiedzialny jest ubezpieczyciel. Aby spłata nastąpiła z polisy wystarczy dostarczyć do banku akt zgonu kredytobiorcy.

Jeśli jednak, polisa ubezpieczeniowa nie obejmuje odziedziczonego kredytu hipotecznego, spłatą zajmują się osoby, którym przypadł spadek. Bank może zażądać ponownego wyliczenia zdolności kredytowej i ustanowić nowe warunki spłaty.

Spłata kredytu gotówkowego po śmierci kredytobiorcy

Obowiązek spłaty zobowiązań podjętych przez kredytobiorcę w pierwszej kolejności spada na współkredytobiorców, następnie na spadkobierców i kolejno na poręczycieli.

Najważniejsze: spłatą zobowiązania należy się martwić w sytuacji, gdy zobowiązanie nie było ubezpieczone!

Spłata ubezpieczonego kredytu po śmierci kredytobiorcy

Ubezpieczenie na życie przy kredycie jest nieobowiązkową polisą, która zabezpieczy bliskich kredytobiorcy na wypadek śmierci kredytobiorcy. Naszym zdaniem z takiego zobowiązania należy korzystać przy każdym kredycie długoterminowym na wysoką kwotę - nie tylko przy kredycie mieszkaniowym.

Spłaty ubezpieczonego kredytu dokonuje ubezpieczyciel, pokrywając część lub całość pozostałego kredytu. Wszystko zależy od warunków polisy, czasu trwania zobowiązania i kwoty pozostałej do spłaty. Wystarczy dostarczyć akt zgonu do banku i można zapomnieć o problemie.

Koszt ubezpieczenia na życie to zazwyczaj bardzo mała kwota, a doliczana do raty kredytu jest praktycznie nieodczuwalna. Brak takiego ubezpieczenia, znacznie utrudni życie bliskimi kredytobiorcy po jego śmierci, zmuszając ich do płacenia wysokich rat lub odrzucenia spadku, co może się zakończyć nawet utratą dachu nad głową.

Spłata kredytu z poręczycielem po śmierci kredytobiorcy

W przypadku kredytu uzyskanego z poręczycielem, pierwszą osobą a raczej grupą osób jest pierwsza grupa spadkowa - małżonek oraz dzieci. Jeśli spadkobiercy odrzucą spadek lub bank będzie miał problem z wyegzekwowaniem spłaty długu, obowiązek spłaty takiego zobowiązania spada na poręczyciela.

Umorzenie spłaty kredytu po śmierci kredytobiorcy

Osoby odpowiedzialne za spłatę kredytu: spadkobierca lub żyrant po śmierci kredytobiorcy mogą wnioskować o umorzenie spłaty, odpowiednio uzasadniając swoją prośbę np. ze względu na skrajnie trudną sytuację finansową. W przepisach prawa nie ma żadnego przepisu wskazującego na obowiązek umorzenia kredytu po śmierci kredytobiorcy, nawet w ściśle określonych przypadkach. Decyzja w tej sprawie zależy od woli banku.

Spłata kredytu po śmierci kredytobiorcy a przedawnienie

Każde zobowiązanie może się przedawnić, jednak do przedawnienia musi doprowadzić działanie wierzyciela - a dokładnie jego brak. Jeśli kredytodawca nie będzie upomniał się o zwrot należności, prawa do roszczenia przedawniają z upływem 3 lat od dnia wymagalności danego zobowiązania. Jest to więc możliwe, jednak przy dzisiejszych procedurach windykacyjnych praktycznie niewykonalne.

Spłata kredytu po śmierci kredytobiorcy - podsumowanie

Śmierć kredytobiorcy nie oznacza, że jego kredyt ulegnie umorzeniu. Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego oraz Prawa bankowego, banki oraz inne instytucje finansowe stosują dokładnie określone procedury odzyskiwania należności po śmierci kredytobiorcy, wymagając spłaty wierzytelności kolejno od:

  1. Współkredytobiorców zobowiązanych umową.
  2. Spadkobierców posiadających oficjalny dokument potwierdzający prawo nabycia spadku.
  3. Poręczycieli spłaty kredytu.

Skutecznym zabezpieczeniem przed obowiązkiem spłaty długów jest ubezpieczenie kredytu na życie. W innym przypadku, jedynym ratunkiem od wysokich długów jest odrzucenie spadku. Ewentualnie, można próbować wniosków o umorzenie części lub całości kredytu.

Często zadawane pytania

Czy bank ma prawo naliczać odsetki po śmierci kredytobiorcy?
Tak, banki mają do tego prawo i jak donosi Komisja Nadzoru Finansowego, większość banków tak robi. Aby uniknąć naliczania odsetek warto poinformować bank o śmierci kredytobiorcy, przedstawiając akt jego zgonu. Oprocentowanie zostanie zawieszone do czasu uprawomocnienia prawa do zobowiązania.
Czy należy poinformować bank o śmierci kredytobiorcy?
Tak, warto to zrobić, aby uniknąć konsekwencji naliczenia dodatkowych odsetek. Informując bank zyskujesz czas i bezpieczeństwo.
Jak uniknąć spłaty kredytu po śmierci kredytobiorcy?
Najprostszą metodą uniknięcia spłaty ubezpieczonego kredytu jest odrzucenie spadku. Oznacza to utratę spadku np. prawa do mieszkania, ale również uwolnienie od długów spowodowanych przez spadkodawcę.

Komentarze

Empty comments
Zostaw swój komentarz!
Nie znaleźliśmy żadnej opinii o tym produkcie. Pomóż innym klientom. Podziel się swoją opinią jako pierwszy.
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5
Zadaj pytanie