Jak RRSO wpływa na kredyt?
akredo.plKredytyKoszty kredytuJak RRSO wpływa na kredyt?

Jak RRSO wpływa na kredyt?

Każdy oferta kredytowa posiada wskaźnik rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania, czyli RRSO. W tym artykule wyjaśnimy znaczenie tej wartości oraz jak możesz ją wykorzystać, aby wybrać najlepszą ofertę kredytową.

Dominika Górska
Dominika Górska, 25.11.2022 r

Co to jest RRSO

RRSO stanowi całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta, wyrażony jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym. Definicja ta znajduje się w ustawie o kredycie konsumenckim.

Banki i inne instytucje finansowe są zobowiązane do przedstawienia wskaźnika RRSO dla swoich ofert. Dzięki temu kredytobiorcy mogą poznać pełen koszt zobowiązania, z uwzględnieniem wszystkich dodatkowych opłat. Ułatwia to porównanie ofert kredytowych i chroni kredytobiorców przed niespodziewanymi kosztami.

Co decyduje o wysokości RRSO?

Ponieważ RRSO odzwierciedla całościowy koszt kredytu, w jego skład wchodzą wszystkie obowiązkowe koszta, które ponosi kredytobiorca, decydując się na dane zobowiązanie. RRSO uwzględnia:

 • Wartość oprocentowania kredytu,
 • Opłaty za udzielenie kredytu, takie jak prowizja,
 • Koszta narzuconych zobowiązań, takie jak wymagane przez bank ubezpieczenie kredytu,
 • Dodatkowe opłaty manipulacyjne, takie jak opłata za rozpatrzenie wniosku, czy koszt wyceny nieruchomości przy kredycie hipotecznym.

W skład RRSO nie wlicza się usług dodatkowych, z których kredytobiorca nie musi korzystać, aby otrzymać kredyt. Banki mogą ukryć część kosztów, oferując obniżone oprocentowanie — a więc i mniejsze RRSO — jeżeli kredytobiorca wykupi np. dodatkowe ubezpieczenie na życie. Może się okazać, że łącznie z nowym ubezpieczeniem płaci się więcej, niż w przypadku kredytu o wyższym RRSO.

Ponadto, RRSO wyliczane jest na podstawie kosztów rocznych. Wobec tego będzie ono niższe dla kredytów o większej ilości rat, mimo że mogą one być droższe, ponieważ od każdej raty odprowadzane są odsetki.

Wysokość RRSO a rodzaje kredytów

Z uwagi na sposób obliczenia RRSO, różnicę w okresie kredytowania oraz sposobach spłaty różnych form kredytu, inaczej określa się, jakie RRSO jest korzystne dla różnych produktów finansowych. Należy brać to pod uwagę, przeglądając różne oferty bankowe. Na naszym serwisie oferujemy liczne porównywarki kredytów, które pomogą ci określić różnice w ofertach, w tym w ich wartości RRSO.

RRSO a kredyt hipoteczny

Przy kredytach hipotecznych przeciętne RRSO wynosi zaledwie kilka procent. Jest to związane z wieloletnim okresem spłaty kredytów, często branych na 20 lub 30 lat. Wskaźnik RRSO jest szczególnie istotny dla tego rodzaju ofert, ponieważ są one powiązane z licznymi dodatkowymi opłatami. Należy jednak mieć na uwadze, że część z tych kosztów ciężko przewidzieć. Jedną z opłat związaną z kredytem hipotecznym jest ubezpieczenie pomostowe, które należy opłacać do momentu wykonania wpisu do księgi wieczystej. Może się okazać, że proces ten potrwa dłużej, niż przewidywał bank, przez co nie będzie on poprawnie odzwierciedlony w wartości RRSO.

RRSO a kredyt gotówkowy

Kredyty gotówkowe cechuje wyjątkowo szeroki rozstrzał wartości RRSO, które może wynieść od 10 do aż 80%. Zależy to głównie od okresu spłaty kredytu, nie należy więc porównywać ofert o różnej ilości rat, nawet na tę samą kwotę. W przypadku pożyczek gotówkowych kredytobiorcę obowiązuje mniejsza ilość dodatkowych opłat, warto więc porównać również samą wartość oprocentowania w ofertach różnych banków.

RRSO a pożyczka pozabankowa

Najwyższa wartość RRSO, z jaką można się spotkać, występuje przy pożyczkach pozabankowych, zwłaszcza chwilówkach. Potrafi ona dojść nawet do kilkuset procent. Jest to związane z bardzo krótkim okresem spłaty. Chwilówki spłacamy po tygodniu lub dwóch, ewentualnie miesiącu, a współczynnik RRSO obejmuje koszty pożyczki w skali roku. Krótki czas spłaty znacznie podwyższa wartość RRSO.

RRSO 0% - co to znaczy?

RRSO 0% oznacza, że pożyczka jest darmowa. Od czasu do czasu można natknąć się na oferty tzw. darmowych pożyczek. Oznacza to, że pożyczkobiorca nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów i zobowiązany jest zwrócić wyłącznie pożyczoną kwotę, zgodnie z harmonogramem spłaty zawartym w umowie.

RRSO a RSO - różnice

Oprócz RRSO, przy ofertach kredytowych można się również spotkać z wartością Rocznej Stopy Procentowej, czyli RSO. Wartość ta jest procentowym wyrażeniem głównych kosztów kredytu, bez dodatkowych czynników. W skład RSO wchodzą:

 • Marża banku.
 • Stopa procentowa wedle ustaleń Banku Centralnego.

Nie znajdziesz w tym zapisie opłat związanych z prowizją czy ubezpieczeniem, które zwiększają rzeczywisty koszt kredytu.

RRSO a oprocentowanie nominalne

Oprocentowanie nominalne informuje kredytobiorcę o wysokości stopy procentowej, na podstawie której oblicza się koszt odsetek od pożyczonego kapitału. Stanowi ono jeden z czynników wchodzących w skład zarówno RRSO, jak i RSO. Nie zawsze jest to jednak najwyższa wartość w obliczeniu kosztu kredytu.

Wysokość oprocentowania uzależniona jest od wysokości stopy procentowej. Jeżeli polityka pieniężna państwa zakłada niskie stopy procentowe, bank nie jest w stanie zarabiać na wysokim oprocentowaniu. Jednocześnie oprocentowanie może być zaniżone w celach marketingowych, jeżeli dana instytucja finansowa chce wyglądać atrakcyjniej.

W takim wypadku duża część kosztów zobowiązania będzie się wywodzić z dodatkowych opłat. Może do nich należeć kosztowne ubezpieczenie albo ogromna prowizja za udzielenie pożyczki, która zostanie podzielona na raty. Z tego powodu nie należy sugerować się samym oprocentowaniem przy wyborze oferty.

RRSO a wysokość rat

Zasadniczy wpływ na RRSO wywiera forma spłaty rat wybrana dla danej umowy kredytowej. Skorzystanie z oferty o ratach malejących, spotkasz się z wyższym RRSO, mimo że całościowy koszt zobowiązania będzie mniejszy, niż w kredycie z równą ratą.

Bierze się to z faktu, że przy racie malejącej szybciej spłacasz pożyczony kapitał. Mając dostęp do środków przez dłuższy czas, mógłbyś więcej na nich zarobić. Spłacając zobowiązanie wcześniej z ratą malejącą, szybciej ‘tracisz’ uzyskany w pożyczce kapitał, co teoretycznie zwiększa RRSO. Jednakże z uwagi na sposób wyliczania odsetek, które są dużo mniejsze w późniejszym okresie kredytu o racie malejącej, koszt zobowiązania jest niższy, niż dla tego samego kredytu o racie równej.

RRSO a okres kredytowania

Kredyty z dłuższym okresem kredytowania będą posiadały niższe RRSO, nawet jeśli będzie w rzeczywistości droższy. Bierze się to z tej samej zależności, co w kredycie o malejącej racie. Im dłużej zachowujesz dostęp do otrzymanych środków, tym będzie ono niższe. Dłuższe zobowiązanie pozwala z kolei instytucji finansowej zarobić na większej ilości odsetek. Korzystając z RRSO w celu porównania różnych ofert kredytowych, należy zestawiać umowy nie tylko na tę samą sumę, ale również z tym samym okresem spłaty.

Jak obliczyć RRSO — wzór

(łączymy z kalkulatorem)

Używany w Polsce wzór na rzeczywistą roczną stopę oprocentowania został ustalony we wrześniu 2012 roku zgodnie z dyrektywą europejską. Obliczenia dokonuje się znajdując wartość X w poniższym wzorze:

Poszczególne symbole oznaczają:

 • X - rzeczywista roczna stopa oprocentowania.
 • m - numer kolejny ostatniej wypłaty raty kredytu.
 • k - numer kolejny wypłaty, zatem 1 ≤ k ≤ m.
 • Ck - kwotę wypłaty k.
 • tk – okres, wyrażony w latach lub ułamkach lat, między dniem pierwszej wypłaty a dniem każdej kolejnej wypłaty, zatem t1 = 0.
 • m' – numer kolejny ostatniej spłaty lub wnoszonych opłat.
 • l – numer kolejny spłaty lub wnoszonych opłat.
 • Dl – kwotę spłaty lub wnoszonych opłat.
 • Sl – okres, wyrażony w latach lub ułamkach lat, między dniem pierwszej wypłaty a dniem każdej spłaty lub wniesienia opłat.

Z uwagi na skomplikowaną naturę wzoru, polecamy skorzystać z naszego kalkulatora RRSO, aby oszczędzić czas na obliczeniach.

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania — podsumowanie

RRSO jest bardzo pomocnym wskaźnikiem. Pozwala na porównanie pełnych kosztów związanych z różnymi ofertami kredytowymi, z uwzględnieniem wszelkich dodatkowych opłat, jakie obowiązują w umowie.

Korzystając z tego wskaźnika, należy jednak rozumieć, jak on funkcjonuje. Z uwagi na wpływ okresu zobowiązania i formy spłaty, zestawienie kredytów o różnej ilości rat albo innym harmonogramie spłaty nie będzie dokładne. Poprawne korzystanie z tego współczynnika pozwala ocenić koszta różnych usług i uniknąć mylnych reklam, odnoszących się do części kosztów zobowiązania, jak wysokość oprocentowania.

Często zadawane pytania

Czy banki mają obowiązek informowania o RRSO?
Banki i inne instytucje finansowe są zobowiązane przedstawić RRSO dla każdej oferty do kwoty 255 500 zł.
Niskie RRSO, a drogi kredyt - czy to możliwe?
RRSO będzie niższe, jeżeli umowa zawiera długi czas spłaty. Większa ilość rat oznacza jednak więcej kosztów odsetkowych, przez co kredyt o niższym RRSO może być w rzeczywistości droższy od swojego odpowiednika.
Czy istnieje maksymalne RRSO?
Maksymalne RRSO jest ograniczone przez regulacje z ustawy o kredycie konsumenckim, która określa maksymalną wysokość stopy procentowej oraz kosztów pozaodsetkowych. Wartość ta zależy od obowiązujących w danym okresie stóp procentowych NBP.
Jakich kosztów nie obejmuje RRSO?
Do RRSO nie wlicza się kosztów kar za nieterminową spłatę, lub dodatkowych opłat manipulacyjnych za wprowadzanie zmian do umowy, wpływu wakacji kredytowych na koszt zobowiązania i tym podobnych usług.
Czy RRSO może się zmienić?
Tak. Ponieważ na wysokość RRSO wpływa oprocentowanie, zmiany stóp procentowych w trakcie okresu kredytowania mogą zmniejszyć bądź zwiększyć wysokość RRSO.
Czy RRSO to całkowity koszt kredytu?
Tak. Nie obejmuje on jednak opłat, które nie są obowiązkową częścią zobowiązania.

Komentarze

Empty comments
Zostaw swój komentarz!
Nie znaleźliśmy żadnej opinii o tym produkcie. Pomóż innym klientom. Podziel się swoją opinią jako pierwszy.
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5
Zadaj pytanie