Czym są fundusze inwestycyjne?

Fundusze Inwestycyjne

Wiele osób zastanawia się nad inwestowaniem swoich środków. Jest to często bardziej skuteczny sposób zarządzania oszczędnościami od lokat, których oprocentowanie rzadko broni się przed inflacją. Fundusze inwestycyjne są wyjątkowo dobrym sposobem na rozpoczęcie swojej przygody inwestycyjnej. Pozwalają one na inwestycje od niewielkich kwot. Jednocześnie nie wymagają specjalistycznej wiedzy i nie są czasochłonne.

Szymon Waglewski
Szymon Waglewski, 25.11.2022 r

Czym jest fundusz inwestycyjny?

Fundusz inwestycyjny polega na zebraniu środków od grupy osób, a następnie wykorzystaniu ich w celach inwestycyjnych w ich imieniu. Usługę tą oferują przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania, nazywane towarzystwami funduszy inwestycyjnych. W zamian za część zysków uzyskanych z inwestycji operują one środkami swoich klientów w ich imieniu, wykorzystując do tego swoje umiejętności i znajomość rynku.

Dzięki tej metodzie inwestycyjnej nawet osoby o ograniczonych dochodach mogą zainwestować swoje środki. Inwestycje planowane są przez organizatorów funduszu, przez co poszczególni inwestorzy nie potrzebują złożonej wiedzy ani wolnego czasu niezbędnego do inwestowania. Firma inwestycyjna będzie operować środkami za nas, kupując akcje pewne lub ryzykowne z różnych, lub określonych gałęzi przemysłu, wedle naszych upodobań. W zamian inwestor otrzymuje jednostki uczestnictwa, które generalizują jego udział w inwestycjach firmy. Odsprzedając jednostki udziału funduszowi, inwestor może wypłacić środki, otrzymując kwotę równą obecnej wartości jego udziałów.

Rodzaje funduszy inwestycyjnych

Fundusze inwestycyjne działają na podstawie różnych od siebie modeli. Mogą one mieć ograniczenia w kwestii, kto może w nich uczestniczyć, jak i wyszczególniać zasady inwestycyjne mające określić sposób dywersyfikacji inwestycji. Fundusze inwestycyjne dzielą się na trzy kategorie: fundusze inwestycyjne otwarte, specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, fundusze inwestycyjne zamknięte.

Fundusz inwestycyjny otwarty

Fundusz inwestycyjny otwarty cechuje się brakiem ograniczeń w kwestii możliwości dołączenia lub rezygnacji z uczestnictwa przez inwestora. Nazywany funduszem FIO. Pozwala on na zbycie i odkupienie jednostek uczestnictwa na życzenie właściciela, zwykle przynajmniej raz w tygodniu. Mogą do niego przystąpić osoby fizyczne, prawne, oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Główną zaletą FIO jest elastyczność modelu, przez co świetnie nadaje się on dla początkujących inwestorów.

Specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty

Inną formą FIO jest specjalistyczny fundusz inwestycyjny. SFIO posiada zawężone kwalifikacje uczestnictwa. W jego statucie znajdują się zasady i ograniczenia podobne do funduszy zamkniętych. SFIO może być dostępny tylko dla określonej grupy inwestorów, np. osób fizycznych, oraz stawiać ograniczenia, w jakiej sytuacji inwestor będzie mógł zażądać odkupienia jego jednostek uczestnictwa, co jest jednoznaczne z wypłatą swojej inwestycji.

Przewaga tej formy bierze się z faktu, że różne grupy inwestorów mają odmienne potrzeby, przez które mogą być bardziej zainteresowane innymi formami inwestycyjnymi. Z kolei ograniczanie terminu wypłat pozwala funduszowi na łatwiejsze zarządzanie pieniędzmi inwestorów.

Fundusz własności pracowniczej

Fundusz własności pracowniczej to typu specjalistycznego funduszu inwestycyjnego w którym mogą uczestniczyć tylko pracownicy danej firmy oraz spadkobiercy ich jednostek uczestnictwa. Jego przykładem jest założony w 2000 roku fundusz PKP, stworzony jako sposób umożliwienia udziału pracowników w prywatyzacji firmy.

Fundusz inwestycyjny zamknięty

W przypadku funduszu inwestycyjnego zamkniętego inwestor nie otrzymuje jednostek uczestnictwa, a zamiast tego specjalne certyfikaty. Aby wypłacić środki należy je umorzyć, co jest możliwe tylko w okresie wskazanym w statucie, który określa też w jakich inwestycji podejmuje fundusz. Towarzystwo funduszu inwestycyjnego prowadzące FIZ ma również prawo do zaciągania pożyczek lub kredytów w celach inwestycyjnych o wartości do 75% aktywów funduszu. W ten sposób może podejmować się bardziej ryzykownych, ale również zyskownych strategii inwestycyjnych.

Bezpieczeństwo funduszy inwestycyjnych

Fundusze inwestycyjne podlegają kontroli Komisji Nadzoru Finansowego. Nie musimy się martwić o bezpieczeństwo naszych środków i ich zastosowanie zgodnie ze statusem, ponieważ towarzystwa funduszy inwestycyjnych muszą działać wedle wielu regulacji.

Należy jednak wziąć pod uwagę, że żadna inwestycja nigdy nie gwarantuje zysku. Fundusz z uwagi na swoje doświadczenie oraz zbiorowy kapitał ma większe prawdopodobieństwo wygenerować zysk od samotnego inwestora, który jeszcze nie nauczył się operowania na rynku. Mimo tego błędne inwestycje mają miejsce regularnie, a zachowanie rynku nie jest w pełni przewidywalne. Musimy więc być świadomi szansy straty zainwestowanych pieniędzy w części lub całości, zależnie od powodzenia funduszu.

Jak zacząć inwestować w fundusze inwestycyjne?

Do funduszu inwestycyjnego możesz łatwo dołączyć za pośrednictwem banku. W tym celu należy posiadać lub założyć konto bankowe i wykorzystać oferty inwestycyjne. Do banków oferujących programy inwestycyjne należą:

 • Alior Bank,
 • Bank Millennium,
 • BNP Paribas,
 • Citi Handlowy,
 • Crédit Agricole,
 • Getin Bank,
 • ING Bank Śląski,
 • Inteligo,
 • mBank,
 • Nest Bank,
 • Pekao S.A.,
 • PKO BP,
 • Santander Bank Polska.

W większości przypadków bank nie prowadzi pojedynczego funduszu, a oferuje wybór wielu kategorii inwestycyjnych. Zapoznaj się uważnie z ofertami swojego banku i wybierz odpowiednią na podstawie dostępnych dla ciebie środków oraz preferowanych warunków. Jeżeli nie masz pewności, możesz zainwestować mniejsze sumy w różne fundusze i porównać swoje doświadczenia we współpracy z nimi.

Jak sprawdzić notowania funduszy inwestycyjnych?

Wiele stron internetowych śledzi notowania funduszy inwestycyjnych. Jednocześnie bank który wykorzystamy do inwestycji, powinien posiadać narzędzia w których znajdziesz notowania funduszy.

Fundusze inwestycyjne - podsumowanie

Inwestycje pozwalają na proaktywne zarządzanie oszczędnościami. Nie gwarantują one zysku, a nawet wiążą się z ryzykiem straty pieniędzy, jednocześnie jednak nie gwarantują one straty kapitału w porównaniu z lokatami, których oprocentowanie jest zwykle niższe od stopnia inflacji. Fundusze inwestycyjne to najłatwiejszy sposób rozpoczęcie inwestowania. Nie wymagają one wysokiego kapitału, znajomości rynku czy strategii inwestycyjnych. Potrzebujemy tylko odrobiny dodatkowych oszczędności oraz konta osobistego w banku, który pomaga w inwestycjach.

Często zadawane pytania

Czy od funduszu inwestycyjnego płaci się podatek?
Tak. Gdy zarobimy na inwestycji, należy zapłacić podatek od zysków kapitałowych.
Jak rozliczyć stratę z funduszu inwestycyjnego?
Nie płaci się podatku od zysków kapitałowych w przypadku straty pieniędzy na inwestycji.
Ile trwa zakup funduszu inwestycyjnego?
Okres pomiędzy złożeniem zlecenia a rozliczeniem transakcji nie może być dłuższy od 7 dni. W większości przypadków trwa on krócej niż tydzień.
Ile trwa wypłata z funduszu inwestycyjnego?
Tak jak w przypadku zakupu, okres realizacji zlecenia trwa maksymalnie tydzień.
Jak zrezygnować z funduszu inwestycyjnego?
Zakończenie inwestycji wymaga odsprzedania jednostek udziału lub umorzenia certyfikatów. Kiedy i na jakich warunkach można tego dokonać, dowiesz się ze statutu funduszu.

Komentarze

Empty comments
Zostaw swój komentarz!
Nie znaleźliśmy żadnej opinii o tym produkcie. Pomóż innym klientom. Podziel się swoją opinią jako pierwszy.
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5