ETF - czym są fundusze ETF i jak zacząć w nie inwestować?
akredo.plOszczędnościInwestycjeFundusze inwestycyjneETF - czym są fundusze ETF i jak zacząć w nie inwestować?

ETF - czym są fundusze ETF i jak zacząć w nie inwestować?

Fundusze ETF określane są jako stosunkowo bezpieczna metoda inwestowania. Sprawdź, na czym polega ten rodzaj inwestycji. Czy ETF to fundusze dla każdego? Jak zacząć i ile kapitału należy posiadać? Poznaj listę korzyści oraz ryzyka związane z funduszami ETF i zdecyduj, czy ta metoda inwestowania jest dla ciebie.

Szymon Waglewski
Szymon Waglewski, 18.04.2023 r

Czym jest ETF?

ETF (Exchange Traded Fund) to otwarte fundusze notowane na parkiecie giełdowym. Ten rodzaj funduszu inwestycyjnego w dużym stopniu odzwierciedla stan jednej z wybranych giełd. To narzędzie inwestycyjne oraz podmiot emitujący swoje akcje, czyli jednostki uczestnictwa notowane na giełdzie papierów wartościowych. Inwestor, który kupi jednostkę, zyskuje prawo do udziału w całkowitych aktywach funduszu; zyskuje prawo do jego części. Następnie środki zgromadzone przez fundusz są przez niego inwestowane. Fundusze ETF mają najczęściej charakter funduszy indeksowych.

Ich celem jest naśladowanie indeksów. Oznacza to inwestowanie w te same papiery wartościowe, z których składa się dany indeks giełdowy (w takich samych proporcjach). Ich konstrukcja sprawia, że drobni inwestorzy we wspólnym działaniu mogą podejmować inwestycje, na które samodzielnie nie byłoby ich stać. Według szacunków na całym świecie w obrębie różnych giełd notowanych istnieje 5,7 tys. funduszy ETF, które opierają się na różnego rodzaju indeksach.

Jak działa ETF?

To, jak działa ETF, można porównać do mechanizmu działania funduszy inwestycyjnych FIO czy FIZ. Fundusze ETF tworzone są na czas nieokreślony, ale istnieje możliwość rozwiązania ich w określonych przypadkach. Za zarządzanie nimi pobierana jest roczna opłata. Ponadto jednostki uczestnictwa funduszy ETF emitowane są przez fundusz tworzony przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych.

Na polskiej Giełdzie Papierów Wartościowych notowane są cztery fundusze ETF: ETFW20L, ETF WIG20TR, ETFDAX oraz ETF MWIG40. Działanie ETF można zaprezentować na przykładzie jednego z nich. Jeśli wartość indeksu DAX spadnie, jednocześnie obniży się wartość jednostek funduszu indeksowego ETF Lyxor DAX. Analogicznie ich wartość wzrośnie wraz ze wzrostem indeksu DAX.

Jak zacząć inwestować w ETF?

Inwestowanie odbywa się za pośrednictwem konta inwestycyjnego gracza giełdowego. Aby zacząć, należy wykupić jednostki uczestnictwa. Można je kupić samodzielnie lub z wykorzystaniem doradcy. Obrót ETF-ami przypomina handel akcjami. Do zakupu funduszy potrzebny będzie rachunek maklerski.

Warto zdecydować się na fundusze o odpowiednio długiej historii (minimum 3 lata), te o dużych aktywach oraz nastawić się na długi termin przechowywania tytułów uczestnictwa. Na początek zaleca się kupno niewielkiej ilości ETF-ów, aby zobaczyć, czy odpowiada nam ten model inwestowania.

Korzyści ETF

Inwestowanie w ETF określane jest jako jedno mniej ryzykownych oraz skuteczniejszych sposobów oszczędzania na emeryturę na giełdzie. Oczywiście wiąże się z pewnym ryzykiem, jednak jest ono mniejsze niż np. w przypadku inwestowania na rynku FOREX. Lista korzyści ETF jest długa i znajdują się na niej:

  • szeroka dywersyfikacja,
  • najniższe opłaty,
  • zyski na poziomie średniej rynkowej,
  • wysoka przejrzystość,
  • wysoka płynność,
  • elastyczność,
  • efektywność podatkowa.

Patrząc na powyższe można stwierdzić, że fundusze ETF są dobrym narzędziem inwestycyjnym dla mniejszych inwestorów, którzy chcą, aby ich środki pracowały i jednocześnie nie chcą ponosić wysokiego ryzyka.

Ryzyko ETF

Inwestowanie zawsze wiąże się z ryzykiem. W przypadku ETF-ów jest to przede wszystkim ryzyko rynkowe. Fundusze opierają się na wybranym indeksie giełdowym, co stwarza problem dużych wahań cenowych. Gdy na giełdzie dojdzie do niekorzystnych zmian cen indeksów bazowych, to od razu przełoży się to na cenę funduszu ETF.

Do tego dochodzi tzw. ryzyko emitenta. Fundusz może zostać usunięty z giełdy papierów wartościowych, a wtedy tytuły uczestnictwa w nim przestaną być notowane na giełdzie. Eminent odkupi wtedy tytuły uczestnictwa od inwestora i wypłaci mu należną mu sumę, więc w tym wypadku nie traci się kapitału. Jednak cena odkupu może być niższa niż wartość kupna (strata inwestora). Osoby, które chcą inwestować w fundusz ETF, ponoszą także ryzyko walutowe. Dotyczy to tylko tych funduszy, które oparte są na zagranicznych indeksach. Wahania walut mają wpływ na opłacalność podjętej inwestycji.

Fundusze ETF - podsumowanie

Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem, ale wiele wskazuje na to, że fundusze ETF są stosunkowo bezpiecznym sposobem, żeby zacząć swoją przygodę z tym tematem. Pozwalają bowiem na doskonałą dywersyfikację. Jedna inwestycja za pośrednictwem domu maklerskiego pozwala na kupno wielu papierów wartościowych jednocześnie. Inwestowanie w ETF wiąże się z udziałem w aktywach wybranego funduszu. Nie trzeba do tego przeznaczać wysokiej kwoty z własnego kapitału. Fundusze ETF można określić jako pasywny instrument inwestycyjny, który sprawdzi się u początkujących inwestorów.

Często zadawane pytania

Ile kosztują jednostki ETF?
Zazwyczaj minimalna wartość zakupu jednej jednostki ETF wynosi kilkadziesiąt lub kilkaset złotych. Dodatkowo należy się liczyć się z prowizją pobieraną przez maklera.
Jak pobiera się opłaty za ETF?
Fundusze ETF kupuje się w wybranym serwisie domu maklerskiego. Wtedy też od razu pobierana jest prowizja. Wszystko opłaca się jednym przelewem.
Jak sprawdzić notowania ETF?
Listę oferowanych ETF i notowań można znaleźć w domach maklerskich. Ponadto domy maklerskie udostępniają specjalne wyszukiwarki dostępnych instrumentów finansowych.
Najlepsze ETF w 2022?
Za najlepsze ETF w 2022 r. uznawane są iShares Core S&P 500 UCITS ETF (IUSA), iShares Global Clean Energy UCITS ETF (INRG), Lyxor MSCI Future Mobility ESG Filtered UCITS ETF (ELCR), Lyxor MSCI India UCITS ETF (INR).
Czy of ETF płaci się podatek?
Tak. Od kwoty otrzymanej dywidendy należy zapłacić podatek w wysokości 19%.
Jak sprzedać ETF?
Funduszami ETF handluje się na giełdzie, dlatego zarówno do ich kupna, jak i sprzedaży potrzeby jest rachunek inwestycyjny. Z jego poziomu można sprzedać ETF za pośrednictwem platformy handlowej.

Komentarze

Empty comments
Zostaw swój komentarz!
Nie znaleźliśmy żadnej opinii o tym produkcie. Pomóż innym klientom. Podziel się swoją opinią jako pierwszy.
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5