Poręczenie kredytu jako forma zabezpieczenia
akredo.plKredytyZabezpieczenie kredytuPoręczenie kredytu jako forma zabezpieczenia

Poręczenie kredytu jako forma zabezpieczenia

Gdy zdolność kredytowa wnioskodawcy jest zbyt niska, aby zadowolić potrzeby banku, można ją zwiększy przez pomoc poręczyciela. Żyrant zobowiązuje się spłacić zobowiązanie, jeżeli kredytobiorca straci taką możliwość, zabezpieczając umowę kredytową. Dowiedz się, z czym się to wiąże i jakie są konsekwencje poręczenia kredytu.

Sylwia Przyboś
Sylwia Przyboś, 25.11.2022 r

Czym jest poręczenie kredytu?

Poręczenie kredytu polega na podpisaniu umowy, w ramach której poręczyciel zobowiązuje się do spłaty zobowiązania kredytobiorcy, jeśli ten napotka problemy finansowe, które uniemożliwią mu osobistą spłatę zobowiązania. Dawniej poręczyciela nazywało się również żyrantem.

Możliwość poręczenia kredytu umożliwia większość banków oraz niektóre firmy pożyczkowe. Dzięki temu mechanizmowi chętne osoby mogą pomóc swojej rodzinie lub znajomym w zdobyciu kredytu, zwiększając ich zdolność finansową.

Jak działa poręczenie kredytu?

Poręczenie kredytu rozpoczyna się od kredytobiorcy, który wyraża chęć wzięcia pożyczki z poręczycielem. Znalezienie osoby do sprawowania roli poręczyciela również jest zadaniem kredytobiorcy.

Poręczyciel może być jedną osobą, lepszym rozwiązaniem jest jednak znalezienie kilku poręczycieli. W takim przypadku gdy kredytobiorca straci możliwość spłaty zobowiązania, kwota pozostała do spłaty zostanie podzielona równo między poręczycieli, lub wedle ustaleń sporządzonej umowy.

Poręczyciele muszą być obecni wraz z kredytobiorcą podczas spotkania z doradcą bankowym, z którym ustalą warunki kredytowania i wspólnie podpiszą umowę. Od tego momentu bank będzie polegał na poręczycielach, jeśli kredytobiorca zacznie spóźniać się ze spłatą.

W jakiej sytuacji potrzebne jest poręczenie kredytu?

Poręczenie kredytu może okazać się niezbędne, jeżeli wnioskodawca nie spełnia wymagań na otrzymanie kredytu. Gdy zdolność kredytowa nie pozwala na otrzymanie preferowanej kwoty, banki mogą zaoferować kredyt o niższej wartości lub z dłuższym czasem spłaty. Nie zawsze będzie to jednak możliwe lub odpowiednie do naszej sytuacji. Obecność żyranta zmniejsza ryzyko kredytu, umożliwiając jego udzielenie przez bank.

Kto może być żyrantem?

Poręczycielem może zostać dowolna osoba dorosła, zarówno ktoś z rodziny, jak i przyjaciel kredytobiorcy. Czynnikiem decydującym są dochody. Zdolność kredytowa poręczyciela musi być wystarczająca, aby zaspokoić oczekiwania kredytodawcy. W przypadku kredytów bankowych wymogiem będzie stałe zatrudnienie, zwykle na podstawie umowy o pracę. Przy pożyczkach pozabankowych źródło dochodu nie jest już tak istotne, jak jego wysokość.

Prawa i obowiązki poręczyciela

Prawa poręczyciela wynikają z warunków umowy jaką podpisał z kredytodawcą. Wobec tego należy brać czynny udział w rozmowach z bankiem i uzgodnić odpowiednie dla siebie warunki. Zapiski, o których obecność w umowie należy zadbać, to:

  • Zobowiązanie do płacenia wyłącznie części kapitałowej kredytu, ale nie odsetkowej, lub do zwolnienia z należności ubocznych jak odsetki karne.
  • Zapis upoważniający poręczyciela do bycia informowanym o opóźnieniach w spłacie z winy kredytobiorcy.
  • Wyszczególnić warunki w których poręczyciel przejmuje obowiązek spłaty zobowiązania, np. gdy windykacja i egzekucja komornicza nie przyniosą skutku.

Jako swój obowiązek, poręczyciel odpowiada za zobowiązanie w imieniu dłużnika, gdy ten jest niezdolny do jego spłaty. Dlatego właśnie im więcej szczegółów zawrzemy w umowie, tym lepiej będziemy sobie zdawać sprawę, co może na nas czekać. W innym przypadku możemy zostać wezwani do spłaty nie tylko kredytu ale również np. odsetek karnych, które zostały naliczone za zwłokę.

Jeśli poręczyciel spłaci część kredytu w imieniu kredytobiorcy, przejmuje następnie prawa wierzyciela do udzielonego kredytu. Oznacza to, że poręczyciel może dochodzić się swoich należności od dłużnika, a nawet skierować sprawę do sądu ubiegając się o egzekucję komorniczą.

Jak poręczenie kredytu wpływa na zdolność kredytową?

Niestety, banki traktują poręczony kredyt tak samo, jak aktywne zobowiązania. Zarówno kredytobiorca, jak i poręczyciel mają obniżoną zdolność kredytową do chwili spłaty zobowiązania. Wobec tego nie należy poręczać kredytów innych osób, jeżeli sami planujemy skorzystać z ofert pożyczkowych.

Alternatywna dla poręczenia kredytu - inne formy zabezpieczeń kredytu

Istnieje wiele sposobów zabezpieczenia kredytu, nie tylko poprzez poręczyciela. Do innej popularnej formy należą gwarancje bankowe. W przypadku tego rozwiązania współpracujący z kredytobiorcą bank zobowiązuje się wypłacić pełną wartość zobowiązania poręczycielowi w przypadku, gdy dłużnik nie jest do tego zdolny. Jeżeli gwarancja zostanie wypłacona, dłużnik staje się zobowiązany nie swojemu pierwotnemu wierzycielowi, a bankowi który spłacił jego zobowiązanie, na nowych, droższych warunkach.

W przypadku zobowiązań pozabankowych do zabezpieczenia kredytu wykorzystuje się również weksle. Są to papiery wartościowe które formalnie zobowiązują wystawcę lub wskazanego w dokumencie trasta do zapłaty wystawionej na nich kwoty remitentowi, czyli odbiorcy. Główną zaletą zabezpieczenia wekslowego jest ułatwienie dochodzenia należności na drodze sądowej w sytuacji, gdy dłużnik odmawia spłaty zobowiązania.

Poręczenie kredytu - podsumowanie

Poręczenie kredytu jest bardzo efektywnym sposobem na zwiększenie zdolności kredytowej drugiej osoby. Niestety, działanie to ma swoje konsekwencje i nakłada na żyranta wymagającą odpowiedzialność. Dlatego jest to rozwiązanie zwykle stosowane przez rodzinę lub partnerów biznesowych, czyli grupy osób które widzą inwestycję jako zysk dla nich wszystkich. Poręczyciel powinien uważnie zastanowić się przed podpisaniem umowy, jego wsparcie będzie jednak stanowić ogromną różnicę dla kredytobiorcy.

 

Często zadawane pytania

Jak silnym zabezpieczeniem kredytu jest poręczyciel?
Z punktu widzenia banku poręczyciel jest bardzo skutecznym zabezpieczeniem kredytu. Wymiganie się od odpowiedzialności z umowy jest nieprawdopodobne, przez co kredytobiorca również może polegać na swoim żyrancie bez zmartwień, choć w razie potrzeby będzie musiał mu później zwrócić dług.
Czy żyrant musi być obecny przy podpisywaniu umowy kredytowej?
Tak, poręczyciel również musi podpisać umowę z bankiem.
Co się dzieje po śmierci żyranta?
Zobowiązanie do poręczenia staje się częścią spadku poręczyciela. Jeżeli jego rodzina zdecyduje się na przejęcie spadku, przejmie ona jego rolę jako poręczyciela.
Czy można zmienić poręczyciela w trakcie trwania umowy kredytowej?
Bank może udzielić zgody na zmianę poręczyciela. Należy przedyskutować tę rozmowę z doradcą.
Ile kosztuje poręczenie kredytu?
Poręczenie nie wiąże się z dodatkowymi kosztami. Poręczyciel odpowiada za kwotę, którą pożyczył kredytobiorca w części, którą określa umowa z bankiem.
Czy przy rozdzielności majątkowej potrzebna jest zgoda małżonka/ki do poręczenia kredytu?
Nie. W przypadku rozdzielności majątkowej nie potrzeba zgody współmałżonka.

Komentarze

Empty comments
Zostaw swój komentarz!
Nie znaleźliśmy żadnej opinii o tym produkcie. Pomóż innym klientom. Podziel się swoją opinią jako pierwszy.
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5