Zabezpieczenie umowy gwarancją bankową
akredo.plKredytyZabezpieczenie kredytuZabezpieczenie umowy gwarancją bankową

Zabezpieczenie umowy gwarancją bankową

Możesz wynegocjować lepsze warunki umowy od swoich kontrahentów, zapewniając im gwarancję ze strony banku. Kwestia czy dostaną swoje wynagrodzenie, przestaje być dyskusyjna, gdy bank obiecuje je zapłacić w razie wystąpienia problemów z płynnością finansową twojej firmy. Zobacz, na czym polega gwarancja bankowa i jak wykorzystać ją na korzyść twojej firmy.

Sylwia Przyboś
Sylwia Przyboś, 25.11.2022 r

Czym jest gwarancja bankowa?

Gwarancja bankowa jest rodzajem usługi w ramach której bank zobowiązuje się do pokrycia zobowiązania klienta, jeżeli ten nie będzie zdolny do jego uregulowania. Gwarancja bankowa jest udzielana przedsiębiorcom, jako sposób zabezpieczenia umów między nimi. Dostawca towarów lub usług nie musi się obawiać, czy otrzyma swoją płatność, ponieważ w najgorszym wypadku dostarczy ją bank. Przedsiębiorca korzystający z gwarancji bankowej w przypadku problemów finansowych nabywa zobowiązanie kredytowe od banku, nie szkodząc tym samym swojemu partnerowi biznesowemu. Ponieważ gwarancja bankowa zapewnia, że środki te zostaną udzielone w razie potrzeby, inwestycja staje się pewna.

Co może zostać zabezpieczone gwarancją bankową?

Gwarancja bankowa udzielana jest na większość rodzajów umów w których zakresie są płatności ratalne lub płatność odroczona, np. na miesiąc od dostarczenia materiałów. Mogą to być na przykład:

 • Spłata kredytu.
 • Spłata rat, w tym również za leasing.
 • Spłata rękojmi.
 • Zapłata cła.
 • Zapłaty za towary i usługi.
 • Zwrot zaliczki.

W jakiej sytuacji potrzebna jest gwarancja bankowa?

Nasz partner biznesowy może poprosić o gwarancje, gdy nie ma pewności, że będziemy w stanie spłacić nasze zobowiązanie. Może to być np. z powodu wysokiej kwoty zobowiązania lub gdy nasza firma ma problemy z płynnością finansową.

Rodzaje gwarancji bankowej?

Gwarancja bankowa może mieć charakter warunkowy lub bezwarunkowy. Gwarancja warunkowa zostanie wypłacona tylko wtedy, gdy bank potwierdzi dopełnienia warunków umowy przez beneficjenta. Gwarancję bezwarunkową bank wypłaca na życzenie, niezależnie od tego, czy wypłata jest zasadna. Forma gwarancji bankowej musi być wyszczególniona w umowie.

Jak uzyskać gwarancję bankową?

Oferty gwarancji bankowych znajdziesz w internecie. Porównaj ich warunki, koszta i korzyści, dobierając najbardziej odpowiednią do twoich potrzeb. Zalety poszczególnych banków możesz sprawdzić w porównaniach ofert i rankingach na naszej stronie.

Skorzystanie z oferty wymaga spełnienia wymagań banku. Będzie to między innymi konieczność założenia konta w banku, ale również sprawdzenie naszej zdolności kredytowej przez bank. Gwarancja udzielana jest tylko przedsiębiorcom, którzy są zdolni do zrealizowania swoich płatności ale mają obawy przed nieprzewidzianym obrotem spraw. W innym wypadku zaproponowany zostanie kredyt dla firm.

Jak następuje zwrot gwarancji bankowej?

O zwrot gwarancji występuje beneficjent, gdy nie otrzyma terminowej zapłaty od swojego kontrahenta. Informuje on bank o nastąpieniu opóźnienia i wnioskuje o wypłatę pieniędzy godnie z zasadami umowy, dostarczając wymagane dokumenty. Bank wypłaca mu sumę i informuje o zajściu nabywcę gwarancji.

Korzyści zabezpieczenia kredytu przez gwarancję bankową?

Gwarancja bankowa zabezpiecza twoją płatność, zwiększając atrakcyjność współpracy z twoim przedsiębiorstwem. Twoi partnerzy nie muszą obawiać się o uzyskanie twoich płatności, co minimalizuje ich ryzyko. Do korzyści zabezpieczenia kredytu gwarancją bankową zaliczamy:

 • większe bezpieczeństwo realizacji transakcji handlowej,
 • zminimalizowanie ryzyka niewywiązania się z warunków umowy przez dostawcę produktów czy usług,
 • ułatwienie w egzekucji swoich należności,
 • szybką wypłatę kwoty roszczenia bez względu na sytuację finansową kontrahenta.
 • większą wiarygodność finansową w oczach kontrahenta,
 • możliwość nieangażowania własnych środków finansowych w zabezpieczenie transakcji,
 • większą szansę na dobicie targu i podpisanie umowy z kontrahentem czy otrzymanie
 • kredytu gotówkowego w innym banku.

Kiedy wygasa umowa gwarancji bankowej?

Gwarancja bankowa wygasa w momencie spłaty zobowiązania, jej wypłaty, lub upływu terminu obowiązywania gwarancji zawartego w umowie. Wszystkie warunki wygaśnięcia gwarancji powinny być zawarte w umowie. Roszczenia z tytułu gwarancji bankowych, które stały się wymagalne, wygasają po upływie 6 lat, jeżeli przez ten okres nie beneficjent nie podejmował się żadnych działań w tej sprawie.

Alternatywna dla gwarancji bankowej- inne formy zabezpieczeń kredytu

Prostą alternatywą dla gwarancji bankowej jest poręczyciel. Różni się to tym, że spłatą zobowiązuje się nie bank, a osoba prywatna lub inna firma. Poręczyciel nabywa możliwość ubiegania się o spłatę zobowiązania do żyranta, gdy my nie mamy takiej możliwości. Następnie, dłużnik zwraca pieniądze poręczycielowi, aby oddać mu poniesione straty. Umowę tą często stosuje się przy kredytach bankowych.

Innym rozwiązaniem jest weksel. Są to rodzaje papierów wartościowych, których wystawienie znacznie ułatwia egzekucję zobowiązania w wypadku braku jego spłaty przez dłużnika. Stanowią one formalne zobowiązanie wystawcy lub wyszczególnionego trasta, pełniącego rolę podobną do poręczyciela, do wypłaty zobowiązania na rzecz remitenta, czyli odbiorcy należności.

Gwarancja bankowa - podsumowanie

Gwarancja bankowa pozbawia kontrahentów obaw względem realizacji umowy przez przedsiębiorcę. Mają oni pewność, że otrzymają swoje środki, co najwyżej będą musieli poprosić o ich wypłatę bank. Jest to więc dobre rozwiązanie dla przedsiębiorstw o burzliwej płynności finansowej. Niestety, należy również wziąć pod uwagę, że z gwarancją wiążą się drogie prowizje. Jeżeli nasza zdolność kredytowa pozostawia wiele do życzenia, banki mogą również nie zgodzić się na jej udzielenie. Nie należy więc traktować gwarancji jako zamiennika do kredytu firmowego.

Często zadawane pytania

Jak silnym zabezpieczeniem kredytu jest gwarancja bankowa?
Jest to jedna z najsilniejszych form zabezpieczenia dostępna na rynku.
Co powinna zawierać umowa gwarancji bankowej?

Gwarancja bankowa powinna wyszczególniać:

 • Rodzaj gwarancji: bezwarunkowa lub warunkowa,
 • Strony umowy: beneficjenta gwarancji i gwaranta, czyli bank,
 • Zezwolenie na weryfikację tożsamości beneficjenta gwarancji,
 • Wierzytelność objętą gwarancją,
 • Czynniki mogące spowodować ustanie gwarancji,
 • Wysokość sumy gwarancyjnej,
 • datę i miejsce podpisania gwarancji oraz podpisy stron.
Ile kosztuje gwarancja bankowa?
Koszt gwarancji składa się z licznych prowizji: za rozpatrzenie wniosku, promesę, wypłatę świadczenia, oraz w razie potrzeby zmianę warunków. Koszt ten może łatwo dosięgnąć tysiąca złotych.

Komentarze

Empty comments
Zostaw swój komentarz!
Nie znaleźliśmy żadnej opinii o tym produkcie. Pomóż innym klientom. Podziel się swoją opinią jako pierwszy.
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5