Kredyt preferencyjny dla rolników
akredo.plKredytyKredyt PreferencyjnyKredyt preferencyjny dla rolników

Kredyt preferencyjny dla rolników

Polska wciąż generuje znaczną część swojego PKB dzięki rolnictwu. Na tle unii Europejskiej można powiedzieć, że udział rolnictwa jest wysoki. Państwo docenia ten sektor gospodarki i wspiera go, oferując lepsze warunki kredytowe. Zasady dotyczące kredytów preferencyjnych dla rolników różnią się zależnie od rodzaju kredytu, dlatego staramy się rzucić na nie nieco światła.

Szymon Waglewski
Szymon Waglewski, 15.12.2022 r

Czym jest preferencyjny kredyt dla rolników?

Kredyt preferencyjny dla rolników jest programem prowadzonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W ramach kredytu preferencyjnego ARiMR pokrywa część kosztów odsetek kredytu zaciągniętego w banku partnerskim. Dzięki temu kredytobiorca może otrzymać środki po znacznie mniejszej cenie.

Kredyty preferencyjne dla rolników udostępniane są w ramach wielu różnych programów. Linie kredytowe udzielane są ku spełnieniu różnych celów, na warunkach uzależnionych od typu i rozmiaru przedsięwzięcia. ARiMR udostępnia następujące linie kredytowe:

 • Linia MRcsk - Kredyt z częściową spłatą przez ARiMR kapitału, dla młodych rolników na utworzenie gospodarstwa rolnego i rozpoczęcie działalności rolniczej
 • Linia RR - Kredyt na inwestycje w rolnictwie i w rybactwie śródlądowym
 • Linia Z - Kredyt na zakup użytków rolnych
 • Linia PR - Kredyt na inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków oraz na zakup akcji lub udziałów
 • Linia K01 - Klęskowy kredyt inwestycyjny na realizację nakładów inwestycyjnych niezbędnych na odtworzenie środków trwałych po wystąpieniu szkód
 • Linia K02 - Klęskowy kredyt obrotowy na rzeczowe nakłady niezbędne do przywrócenia działalności po wystąpieniu szkód
 • Linia DK01 - Klęskowy kredyt inwestycyjny na odtworzenie środków trwałych po wystąpieniu szkód - dla dużych przedsiębiorstw.
 • Linia DK02 - Klęskowy kredyt obrotowy na wznowienie produkcji - dla dużych przedsiębiorstw
 • Linia KR - kredyt na sfinansowanie spłaty zadłużenia powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej

Kto może ubiegać się o kredyt z dopłatami do oprocentowania dla rolników?

Kredyty dostępne są dla wszystkich przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie rolnictwa, rybactwa śródlądowego, przetwórstwa produktów rolnych lub ryb, skorupiaków i mięczaków. Poza rodzajem działalności nie ma dodatkowych wymagań. Beneficjentem kredytu mogą być zarówno osoby prawne, jak i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

Na jaki cel można przeznaczyć preferencyjny kredyt dla rolników?

Przeznaczenie środków zależy od linii kredytowej, w ramach której został użyczone środki. Obecnie oferowane dofinansowania ARiMR można podzielić na linie:

 • K01, K02, DK01, DK02 — są to linie inwestycyjne w celu wznowienia produkcji w gospodarstwach, które zostały zdewastowane przez czynniki pogodowe, jak grad, deszcz nawalny, susze, pioruny czy huragany.
 • KR — przeznaczona na spłatę zadłużeń powstałych w związku z działalnością rolniczą.
 • MRcsk — dla młodych rolników na utworzenie gospodarstwa rolnego.
 • RR i PR — Przeznaczone na inwestycje w zakresie rolnictwa i rybactwa śródlądowego o wartości do 80% nakładów inwestycyjnych.
 • Z — Na zakup użytków rolnych do 80% wartości zakładów inwestycyjnych.

Warunki uzyskania preferencyjnego kredytu dla rolników

Celem uzyskania dofinansowania należy spełniać warunki jednej z linii kredytowych, a więc posiadać potrzeby lub możliwości, dla których udzielany jest kredyt preferencyjny. Stan ten często należy wykazać we wniosku kredytowym.

Przy większych inwestycjach może być wymagany wkład własny, nawet do 10% jej wartości. Od wnioskodawcy często oczekuje się planu inwestycji wraz z kosztorysem, oświadczeń sporządzonych według konkretnych wzorów, ofert handlowych lub innych dokumentów uzasadniających koszty, które kredytobiorca chce sfinansować z pomocą programu.

Przykładowo, dla linii RR na kredyty inwestycyjne koniecznie jest m.in. przygotowanie dokumentacji technicznej inwestycji, razem z opłaceniem patentów i licencji, oraz kosztów nadzoru i transportu.

Wysokość pomocy udzielanej rolnikom

W 2022 budżet linii kredytowych PR, RR, oraz Z wynosi łącznie 250 mln zł. Środki na dopłaty do oprocentowania tych kredytów wynosi z kolei 2,3 mln zł. Limit akcji kredytowej z linii MRcsk dla kredytów z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników to 7 mln zł.

Gdzie można uzyskać kredyt preferencyjny dla rolników?

Kredyt preferencyjny dla rolników jest oferowany przez kilka banków współpracujących z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Należą do nich:

 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
 • SGB-Bank S.A.
 • Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
 • Santander Bank Polska S.A.
 • Bank Pekao S.A.
 • Bank Ochrony Środowiska S.A.

Maksymalna kwota kredytu dla rolników

Kwota udzielana w ramach kredytu zależy od wybranej linii kredytowej. Część z nich ma określone maksima lub minima dostępnych funduszy. Są to:

Linia kredytowa Kwota
K01, K02, DK01, DK02 Dla gospodarstw rolnych do 5 mln zł. Dla działów specjalnych produkcji rolnej do 8 mln zł.
KR 25% kosztów restrukturyzacji – w przypadku mikro i małego przedsiębiorcy. 40% kosztów restrukturyzacji – w przypadku średniego przedsiębiorcy.
MRcsk Do 5 mln zł z 10% wkładem własnym.
RR Gospodarstwa rolne: do 80% wartości nakładów inwestycyjnych, nawet do 5 mln zł. Działy specjalnych produkcji rolnej lub rybactwa śródlądowego: 70% wartości nakładów inwestycyjnych, do 8 mln zł.
PR 70% wartości nakładów inwestycyjnych, nawet do 16 mln zł
Z 80% wartości nakładów inwestycyjnych, do 5 mln zł

Spłata kredytu dla rolników

Zasady spłaty kredytu ponownie zależą od linii kredytowej oraz szczegółów umowy zawartej z bankiem. W większości przypadków ARiMR pokrywa od 1 do 3% kosztów oprocentowania kredytu. Resztę oprocentowania oraz część kapitałową spłaca kredytobiorca w miesięcznych ratach.

Preferencyjny kredyt dla rolników — podsumowanie

Preferencyjne kredyty dla rolników są świetnym narzędziem na budowę gospodarstwa rolnego lub przetwórstwa rybackiego. Państwo znacznie zmniejsza koszt kredytu, udzielając pomocy w wielu przypadkach: zarówno gospodarstwom rozwijającym się, jak i poszkodowanym potrzebującym wsparcia finansowego.

Często zadawane pytania

Ile się czeka na wypłatę kredyt dla rolników?
Pieniądze są zwykle udostępniane w ciągu dwóch dni od podpisania umowy.
Czy można zawiesić spłatę kredytu dla rolników?
Tak, w ramach programów wsparcia kredytobiorców możliwe jest czasowe zawieszenie spłaty kredytu dla rolników. Wiele banków umożliwia jednorazowe wakacje kredytowe nawet w okresach, kiedy państwo nie gwarantuje takiej możliwości.
Czy można nadpłacić kredyt dla rolników?
Tak, kredyt rolniczy można nadpłacić w dowolnym momencie.

Komentarze

Empty comments
Zostaw swój komentarz!
Nie znaleźliśmy żadnej opinii o tym produkcie. Pomóż innym klientom. Podziel się swoją opinią jako pierwszy.
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5
Zadaj pytanie