Preferencyjny kredyt na studia medyczne
akredo.plKredytyKredyt PreferencyjnyPreferencyjny kredyt na studia medyczne

Preferencyjny kredyt na studia medyczne

Aby zwiększyć braki w kadrze medycznej w Polsce, rząd rozpoczął nowy program kredytu preferencyjnego na studia medyczne. Korzystając z tej okazji, studenci mogą otrzymać pieniądze na spłatę czesnego. Spłatę kredytu rozpoczną dopiero 12 lat po skończeniu studiów, choć jeśli spełnią dodatkowe warunki w tym okresie, zobowiązanie zostanie umorzone.

Szymon Waglewski
Szymon Waglewski, 15.12.2022 r

Czym jest preferencyjny kredyt na studia medyczne?

Kredyt preferencyjny na studia medyczne to nowy program dofinansowania studentów, którzy w ubiegłych latach rozpoczęli studia medyczne. Od kredytu studenckiego różni go fakt, że je on przeznaczony dla osób już toczących naukę. Przyszli studenci którzy szykują się do rozpoczęcia nauki mogą zamiast tego korzystać z programu studenckiego.

Celem kredytu jest odciążenie studentów z kosztów płatnych studiów na czas nauki, aby mogli oni uzyskać dyplomy bez zmartwień materialnych. Kredyt nie wymaga zdolności kredytowej ponieważ gwarantowany jest przez BGK. Spłata zobowiązania rozpoczyna się dopiero 12 lat po ukończeniu studiów, przy czym absolwenci mogą być w pełni zwolnieni z konieczności spłaty kredytu, jeżeli spełnią odpowiednie warunki.

Kto może ubiegać się o kredyt na studia medyczne?

O kredyt mogą wnioskować studenci kształcący się w odpłatnym programie studiów lekarskich. Warunkiem jest aby studia były prowadzone w języku polskim.

Ministerstwo zdrowia wyszczególnia, że preferencyjny kredyt medyczny przeznaczony jest dla studentów, którzy:

 • Rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2021/2022 i kontynuują studia.
 • Rozpoczęli studia w roku akademickim 2021/2022 i kontynuują studia.
 • Rozpoczęli studia w roku akademickim 2022/2023.
 • Rozpoczną studia w latach kolejnych.

Warto zwrócić uwagę, że do udziału w programie nie jest wymagane Polskie obywatelstwo. Również obcokrajowcy mogą korzystać z kredytów na studia medyczne, tak długo, jak uczęszczają na zajęcia w języku polskim.

Na jaki cel można przeznaczyć preferencyjny kredyt na studia medyczne?

Kredyt na studia medyczne przeznaczony jest na pokrycie kosztów za usługi edukacyjne. Jego głównym przeznaczeniem jest opłata za czesne, co daje studentom większy dostęp do odpłatnych szkół medycznych. Pieniądze mogą być wykorzystane wyłącznie do pokrycia kosztu studiów medycznych prowadzonych w języku polskim.

Warunki uzyskania preferencyjnego kredytu na studia medyczne

Studentów uratuje wieść, że poza uczęszczaniem na odpłatne studia medyczne nie trzeba spełniać żadnych dodatkowych warunków. Jednym z głównych celów programu jest zwiększenie dostępności dofinansowania, a więc zmniejszenie wymagań kredytowych.

Kredyt na studia medycznie nie posiada ograniczeń związanych z wiekiem czy nawet obywatelstwem wnioskodawcy. Kredyt można otrzymać niezależnie od otrzymywanych świadczeń stypendialnych. Jest on również wydawany bez oceny zdolności kredytowej studenta lub jego rodziny, ponieważ jego poręczycielem jest Bank Gospodarstwa Krajowego.

Okres kredytowania wynosi 6 lat. Pieniądze wypłacane są dwa razy w roku na rachunek uczelni. Czas spłaty to 12 lat, z marżą do 2 punktów procentowych powiększonych o 1,2 stopy redyskontowej weksli NBP. Kredyt udzielany jest z możliwością zawieszenia spłaty na 12 miesięcy.

Wysokość dofinansowań przy kredycie na studia medyczne

Wysokość dofinansowania w ramach kredytu preferencyjnego na studia medyczne zależy od roku rozpoczęcia studiów. Program przewiduje maksymalną wysokość kredytu na:

 • 18 000 zł na semestr dla studiów rozpoczętych w roku akademickim 2021/2022 lub wcześniej.
 • 20 000 zł na semestr dla studiów rozpoczętych w roku 2022/2023 lub później.

Gdzie można uzyskać kredyt preferencyjny na studia medyczne?

Kredyt preferencyjny na studia medyczne może zostać udzielony przez banki, które podpiszą umowę z BGK. Na tę chwilę jest to wyłącznie Bank Pekao. Oferta znajduje się w katalogu pożyczek gotówkowych dla klientów indywidualnych.

Maksymalna kwota kredytu na studia medyczne

Ponieważ wypłacana na semestr kwota zależy od roku rozpoczęcia studiów, maksymalna możliwa do uzyskania kwota będzie się różnić. Studenci którzy rozpoczęli naukę przed rokiem studiów 2022/2023 mogą otrzymać do 216 000 zł. Ci, którzy rozpoczęli studia w roku 2022/2023 lub później, mogą liczyć na kredyt do 240 000 zł. Bank Pekao w swojej ofercie wyszczególnia, że możliwe jest uzyskanie kwoty do wysokości sumy opłat za wszystkie semestry studiów.

Spłata kredytu na studia medyczne

Okres spłaty kredytu rozpoczyna się dopiero 12 lat po ukończeniu studiów. Jeżeli student jednak spełni dodatkowe warunki w tym okresie, kredyt może ulec częściowemu lub pełnemu umorzeniu.

Student zostaje zwolniony z obowiązku spłaty kredytu, jeżeli:

 • Przepracuje w publicznej służbie zdrowia na terytorium Polski 10 lat w okresie 12 lat od ukończenia studiów i uzyska tytuł specjalisty w dziedzinie uważanej za priorytetową w dniu rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego.
 • Jeżeli odniesie trwałą utratę zdolności do spłaty kredytu.
 • W przypadku braku prawnych możliwości roszczeń od kredytobiorcy.
 • W przypadku śmierci.

Kredyt zostanie umorzony częściowo:

 • W przypadku szczególnie trudnej sytuacji życiowej.
 • W sytuacji, gdy kredytobiorca kontynuuje szkolenie specjalistyczne którego nie ukończył lub nie uzyskał tytułu specjalisty z przyczyn niezależnych w okresie 12 lat od ukończenia studiów.

Przez 12 lat po rozpoczęciu spłaty kredytobiorca jest odpowiedzialny wyłącznie za połowę kosztów odsetek. Kredytobiorcy mają również możliwość zawieszenia spłaty na 12 miesięcy oraz uzyskania poręczenia spłaty przez BGK do 100% wartości kredytu wraz z odsetkami.

Preferencyjny kredyt na studia medyczne - podsumowanie

Preferencyjny kredyt na studia medyczne jest świetną okazją dla osób, które rozpoczęły naukę przed dostępnością kredytu studenckiego. Znacznie ułatwi on spłatę czesnego. Spłata zobowiązania rozpoczyna się dopiero po 12 latach. Jeżeli w tym okresie absolwent przepracuje dziesięć lat jako lekarz i nabędzie odpowiednią specjalizację, kredyt zostanie w pełni umorzony.

Często zadawane pytania

Ile się czeka na wypłatę kredyt na studia medyczne?
Kredyt zostanie wypłacony po podpisaniu umowy.
Czy kredyt na studia medyczne to kredyt studencki?
Nie. Jest to oddzielny kredyt preferencyjny dla studentów medycznych na odpłatnych kierunkach.
Czy po zaciągnięciu kredytu na studia medyczne można zmienić uczelnię?
Regulamin kredytu nie przewiduje takiej sytuacji. Sprawę należy przedyskutować z bankiem.
Czy po zaciągnięciu kredytu na studia medyczne można zmienić kierunek?
Sprawę należy przedyskutować z bankiem. Jeżeli jest to kierunek medyczny w języku polskim, może to być możliwe.
Czy można przerwać studia po zaciągnięciu kredytu na studia medyczne?
Tak. Rozpoczyna to jednak okres spłaty zobowiązania.
Czy można zawiesić spłatę kredytu na studia medyczne?
Tak. Możliwe jest zawieszenie spłaty na okres do 12 miesięcy.
Czy można nadpłacić kredyt na studia medyczne?
Tak. Kredyt można nadpłacać w dowolnym momencie, dowolną sumą.
Jaka jest maksymalna kwota kredytu na studia medyczne?
Maksymalna kwota kredytu na studia medyczne to 240 000 zł.

Komentarze

A
Opinia od:
Artur

Czy opinia była przydatna?

0
finrada pl mają na stronie sekcje z przydatnymi artykułami na temat finansów i poradami dotyczącymi planowania finansowego, nie widziałem takiej sekcji w innych serwisach2022-12-23 14:20:16
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5