Odstąpienie od umowy kredytowej - kiedy i jak można to zrobić?
akredo.plKredytyUmowa kredytowaOdstąpienie od umowy kredytowej - kiedy i jak można to zrobić?

Odstąpienie od umowy kredytowej - kiedy i jak można to zrobić?

Każdy konsument ma prawo do odstąpienia od umowy kredytowej w ciągu 14 dni od jej zawarcia. Taki zapis znajdziemy zarówno w ustawie o kredycie konsumenckim, jak i hipotecznym. Odstąpienie takie nie może pociągać za sobą dodatkowych kosztów dla klienta, a co więcej - powinien on otrzymać także zwrot zapłaconej prowizji. Przyjrzyjmy się bliżej odstąpieniu od umowy kredytu, prześledźmy cały cały proces krok po kroku i przeanalizujmy jego skutki. Jak odstąpić od umowy kredytowej?

Filip Nawarski
Filip Nawarski, 25.11.2022 r

Czym jest odstąpienie od umowy kredytowej?

Każdy, kto wziął kredyt w banku czy firmie pożyczkowej ma 14 dni na odstąpienie od takiej umowy. Nie musi podawać powodów swojej decyzji. Jest to prawna furtka dla tych, którzy zbyt pochopnie podjęli tę ważną finansową decyzję lub już po podpisaniu umowy ich sytuacja nagle się zmieniła. Procedura odstąpienia od umowy kredytowej jest prosta, a jej dopełnienie nie powinno sprawić nikomu większych problemów. Możliwość odstąpienia od umowy kredytowej gwarantują nam zapisy ustawy o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 roku. Dokładnie w rozdziale 5, artykule 53, ustępie 1 ustawa nadaje konsumentowm prawod do odstąpienie od umowy ok kredyt bez podawania przyczyn we wspomnianym terminie - 14 dni od jej zawarcia. Co więcej - kredytodawca musi poinformować klienta o takiej możliwości, a nawet przekazać mu wzór odpowiedniego oświadczenia o rozwiązaniu umowy. Dotyczy to zarówno banków, jak i pośredników kredytowych.

W jakim czasie można odstąpić od umowy kredytowej?

Jak wspomnieliśmy, klient ma 14 dni na odstąpienie od umowy. Jednak od którego momentu należy liczyć ten czas? Decydująca jest tu data złożenia podpisu na umowie kredytowej - to od niej zaczynają biec, przewidziane ustawą, 14 dni. Czy są to dni kalendarzowe czy robocze? Federacja konsumentów jest zgodna, że mamy tu do czynienia z dniami kalendarzowymi, bez pomijania sobót, niedziel czy dni ustawowo wolnych od pracy. Klient może jednak wysłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy kredytowej pocztą, o ile zrobi to najpóźniej 14-stego dnia od zawarcia tejże umowy. Decydująca będzie tu data na stemplu pocztowym. Nawet jeżeli bank otrzyma nasze pismo kilka dni później - musi je uwzględnić. Polecamy, przy tej okazji, wszelką korespondencję dotyczącą kredytów wysyłać listami poleconymi. Otrzymamy w ten sposób nie tylko potwierdzenie nadania, ale też gwarancję odebrania naszej przesyłki przez kredytodawcę. Jest jednak jeden wyjątek od tych zasad: sytuacja, w której kredytodawca nie dopełnił swojego ustawowego obowiązku i nie przekazał nam wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Musi on naprawić swój błąd, a nasz 14-dniowy okres będzie liczony od dnia otrzymania ww. wzoru.

Odstąpienie od umowy a rodzaj kredytu

Co do zasady odstąpienie od wszystkich rodzajów kredytów przebiega na tych samych zasadach. Zmienia się jednak podstawa prawna - nie każdy kredyt wszak podlega ustawie o kredycie konsumenckim. Prześledźmy więc dokładnie czym różnią się procedury odstąpienia w przypadku różnych rodzajów kredytów.

Odstąpienie od umowy kredytu gotówkowego

Kredyt gotówkowy do kwoty 255 550 zł jest modelowym przykładem zobowiązania, od którego możemy odstąpić w terminie 14 dni. Podlega zarówno pod Prawo bankowe, jak i ustawę o kredycie konsumenckim, w której znajdziemy stosowne zapisy. Wystarczy więc złożyć do banku lub pośrednika kredytowego odpowiednie oświadczenie i to wystarczy, by odstąpić od podpisanej umowy kredytowej.

Odstąpienie od umowy kredytu hipotecznego

W przypadku kredytu hipotecznego również mamy możliwość odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni. Gwarantuje ją nam ustawa z dnia 22 lipca 2017 roku o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami i kredytu hipotecznego. Dokładnie art. 42 rzeczonej ustawy, który dodatkowo informuje, że klient nie musi podawać żadnych przyczyn swojej decyzji. Co ważne nie gra tu roli czy środki zostały już wypłacone - jeżeli tak było, to kredytobiorca musi je zwrócić w ciągu 30 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Odstąpienie od umowy kredytu konsolidacyjnego

Odstąpienie od umowy kredytu konsolidacyjnego niejako łączy oba powyższe wpisy. Dla kwot poniżej 255 550 zł obowiązują przy nim przepisy o kredycie konsumenckim, przy wyższych które niemal zawsze zabezpieczane są nieruchomością - o kredycie hipotecznym. Nie zmienia to jednak faktu, że również w przypadku kredytu konsolidacyjnego mamy 14 dni na odstąpienie od umowy bez podawania przyczyn.

Koszt odstąpienia od umowy kredytowej

Czy odstąpienie od umowy kredytowej wiąże się z kosztami lub opłatami? Nie. Bank czy pośrednik kredytowy nie ma prawa obarczać nasz żadnymi karami czy innymi finansowymi zobowiązaniami z tytułu odstąpienia od umowy. Będziemy musieli oczywiście zwrócić przyznane środki, jeżeli już zostały przelane na nasze konto. Mamy na to 30 dni. Co jednak z kosztami udzielenia kredytu, które już ponieśliśmy? Nie jest niespotykaną sytuacją opłacenie prowizji za przyznanie kredytu “z góry” przed otrzymaniem środków. W takim przypadku kredytodawca jest zobowiązany zwrócić nam poniesione przez nas koszty. Odstąpienie od umowy kredytowej oznacza de facto, że nie miała ona miejsca. Bank nie może wymagać od nas prowizji za niebyłą umowę. Jeżeli jednak w toku starania się o kredyt pojawiły się inne koszty (np. notarialne), to niestety kredytodawca nie jest zobowiązany do ich zwrotu. Odpowiednie zapisy dotyczące tej kwestii znajdziemy w regulaminach na stronach internetowych banku czy pośrednika, ale możemy również o nie zapytać konsultanta. Słowem: zwrot prowizji się nam należy, zwrot innych kosztów - nie koniecznie.

Odstąpienie od umowy kredytowej - krok po kroku

Odstąpienie od umowy kredytowej to prosty proces, jednak prześledźmy go dokładnie, krok po kroku, by żaden kredytobiorca nie miał najmniejszych wątpliwości. Jak odstąpić od umowy kredytowej:

  1. znajdź wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy kredytowej, który otrzymałeś od kredytodawcy wraz z umową,
  2. wypełnij go następującymi danymi: imię i nazwisko kredytobiorcy, adres zamieszkania, numer PESEL, numer oraz data zawarcia umowy kredytowej, wniosek o zwrot opłat poniesionych z tytułu zawarcia umowy (wraz z numerem konta, na które chcemy otrzymać środki), podpis,
  3. oświadczenie złóż w oddziale banku, wyślij na jego adres pocztą lub wyślij za pośrednictwem formularza na stronie internetowej banku.

Warto w tym miejscu dodać, że bardzo podobny wzór występuje również w przypadku odstąpienia od umowy kredytu ratalnego przy zakupie towarów. Tam jednak będziemy musieli podać jeszcze jedną informację: czy zwracamy towar do sklepu, czy zachowujemy go i opłacamy transakcję gotówką/kartą.

Skutki odstąpienia od umowy kredytowej

Odstąpienie od umowy kredytowej to jej unieważnienie. Dokument ten traci całą swoją moc prawną, uznany jest za niebyły, a jego zapisy przestają obowiązywać strony. Oczywiście skutkuje to też obowiązkiem zwrócenia całej pożyczonej kwoty, o ile pojawiła się ona już na naszym koncie. Mamy na to 30 dni od daty odstąpienia od umowy. Zróbmy to jak najszybciej, bowiem bank może naliczyć nam odsetki za dni, którymi “dysponowaliśmy” kredytem (nawet jeżeli nie korzystaliśmy z tych środków). Nie będą to duże kwoty, jednak lepiej nie narażać się na dodatkowe koszty. Jeżeli nie zwrócimy całej kwoty kredytodawcy, to czekać nas będzie postępowanie windykacyjne.

Odstąpienie od umowy kredytowej - podsumowanie

Odstąpienie od umowy kredytowej to przede wszystkim zabezpieczenie konsumentów przed nieprzemyślanymi decyzjami finansowymi. W ciągu 14 dni od złożenia podpisu na umowie kredytowej, możemy zrezygnować z zobowiązania. W tym celu należy złożyć do banku czy pośrednika kredytowej stosowne oświadczenia. Wzór tego dokumentu otrzymamy wraz z umową od kredytodawcy. Odstąpienie od umowy kredytowej nie pociąga za sobą żadnych dodatkowych kosztów, a możemy też ubiegać się o zwrot zapłaconej prowizji.

 

Często zadawane pytania

Jak liczyć 14 dni na odstąpienie od umowy kredytowej?
Termin 14 dni na odstąpienie od umowy kredytowej liczymy od daty złożenia podpisu na dokumencie umowy. Są to dni kalendarzowe, więc nie pomijamy weekendów, świąt czy innych dni wolnych od pracy.
Czy bank może odstąpić od umowy kredytu?
Nie. Odstąpienie od umowy kredytowej do przywilej jedynie kredytobiorcy. Bank może jednak wypowiedzieć umowę kredytu, jednak jest to zupełnie inny proces oparty o inne przepisy prawa.

Komentarze

Empty comments
Zostaw swój komentarz!
Nie znaleźliśmy żadnej opinii o tym produkcie. Pomóż innym klientom. Podziel się swoją opinią jako pierwszy.
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5
Zadaj pytanie