Wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej - wszystko co trzeba wiedzieć
akredo.plKredytyKredyt hipotecznyStan prawny nieruchomościWypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej - wszystko co trzeba wiedzieć

Wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej - wszystko co trzeba wiedzieć

Potrzebujesz założyć księgę wieczystą? A może po prostu planujesz sprzedać swój dom czy działkę? Z całą pewnością przydadzą Ci się wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej. Te dwa dokumenty są jakże istotnym elementem przenoszenia prawa własności do nieruchomości. Bez względu na to, czy sprzedajesz, czy dziedziczysz nieruchomość, potrzebować będziesz obu tych dokumentów.

Sylwia Przyboś
Sylwia Przyboś, 25.11.2022 r

Czym jest Wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej?

Wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej, to dokumenty, które zawierają dane określające nieruchomość - działkę lub zabudowania. Dokumenty tworzone są na podstawie danych zebranych w ewidencji gruntów i budynków, który jest rejestrem publicznym, prowadzonym przez starostę lub prezydenta miasta.

Jakie informacje zawiera wypis z rejestru gruntów?

Wypis z rejestru gruntów jest dokumentem, który przede wszystkim opisuje nieruchomość per se. Na otrzymanym wypisie widnieć będą takie dane jak:

  1. Dane właściciela nieruchomości, lub dane osoby, która zarządza nieruchomością - imię, nazwisko, adres,
  2. Dane adresowe nieruchomości,
  3. Dane nieruchomości - numer działki ze wskazaniem numeru arkusza mapy, na której jest położona nieruchomość, adres położenia nieruchomości, opis użytku (np.tereny mieszkalne, grunty orne), powierzchnię użytku oraz numer księgi wieczystej lub oznaczenie dokumentu prowadzonego dla danej nieruchomości,
  4. Wypis z rejestru gruntów jest także opatrzony klauzulą - Dokument niniejszy jest przeznaczony do dokonywania wpisu w księdze wieczystej.

Kiedy potrzebny jest Wypis z rejestru gruntów?

Wypis z rejestru gruntów jest dokumentem, który niezbyt często jest potrzebny. Jednak zdarzyć się może i tak, że jednak konieczne będzie uzyskanie wypisu z rejestru gruntów. Najczęściej związane jest to z czynnościami prawnymi, takimi jak:

 • Zakładanie księgi wieczystej,
 • zawieranie umów w formie aktów notarialnych dotyczących przeniesienia prawa własności nieruchomości,
 • postępowania sądowe dotyczące spraw spadkowych.

Wypis z rejestru gruntów jest standardowym dokumentem wydawanym w formie papierowej.

Kto może uzyskać Wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej?

Nie każdy, kto uda się Wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej, będzie mógł dokument uzyskać. Są pewne wytyczne, które mówią o tym, kto może starać się o niniejsze dokumenty. Reguluje to Art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Zgodnie z treścią ustawy o wydanie wypisu z rejestru gruntów i wyrysu z mapy ewidencyjnej mogą się ubiegać:

 • Właściciel nieruchomości, lub inne podmioty mające we władzy grunty lub budynki, których dotyczyć ma odpis,
 • Organy administracji publicznej, lub inne podmioty działające z ramienia organów administracji publicznej,
 • Operatorzy sieci telekomunikacyjnych,
 • Operatorzy systemów przesyłowych, systemów dystrybucyjnych oraz systemów połączonych,
 • Inne podmioty posiadające interes prawny w dostępie do danych z wypis z ewidencji gruntów i wyrysu z mapy ewidencyjnej.

Warto nadmienić, że Inne podmioty posiadające interes prawny to nie każdy, kto po prostu ma potrzebę uzyskać wypis z rejestru gruntów, ale przed podmiot posiadający interes prawny należy rozumieć jako osobę lub instytucję której prawo jest wpisane do księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, dla której udostępniany jest wypis z rejestru gruntów. Takim podmiotem może być przykładowo bank, który udzielił kredytu na zakup nieruchomości i widnieje w Dziale 4 ksiąg wieczystych.

Co należy zrobić aby uzyskać Wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej?

Aby móc uzyskać wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej nie potrzeba zbyt dużego wysiłku. Wniosek o wydanie wspomnianych dokumentów należy złożyć w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta, w aglomeracji którego położona jest nieruchomość.

Wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej można uzyskać na dwa sposoby. Pierwszy z nich to skorzystanie z portalu informacyjnego Służby Geodezyjnej i Kartograficznej poprzez ich stronę internetową. Drugim sposobem jest rezerwacja telefoniczna w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Dokumentacja potrzebna do otrzymania Wypisu z rejestru gruntów i wyrysu z mapy ewidencyjnej

Aby móc uzyskać Wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej nie potrzeba przygotowywać żadnej obszernej dokumentacji. Wystarczy Wniosek o wydanie wypisu lub wyrysu z operatu ewidencyjnego i dokument potwierdzający tożsamość wnioskującego. Nie ma potrzeby przedkładać aktu własności nieruchomości, ani nic innego, albowiem wszystkie informacje przed wydaniem wniosku zostaną zweryfikowane przez odpowiednie organy z treścią księgi wieczystej.

Ile kosztuje Wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej?

Idą po wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej warto pamiętać o tym, że tych dokumentów nikt nie wyda nam nieodpłatnie. Nie są to jednak wielkie koszty. Za wniosek uzyskany drogą elektroniczną trzeba będzie zapłacić około 140 złotych, natomiast za papierową wersję dokumentów trzeba uiścić opłatę w wysokości około 150 złotych.

Wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej - podsumowania

Wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej to jedne z kilku dokumentów, które pozwolą choć po części sprawdzić stan prawny nieruchomości. Nieczęsto konieczne jest uzyskanie wypisu z rejestru gruntów i wyrysu z mapy ewidencyjnej, gdyż dokumenty te przydają się tak naprawdę w niewielu konkretnych sytuacjach. Warto jednak mieć na uwadze kto może ubiegać się o otrzymanie tych dokumentów, oraz w jaki sposób można je uzyskać. Warto także pamiętać o tym, że o wypis i wyrys wnioskować mogą nie tylko osoby, które wpisane do księgi wieczystej danej nieruchomości, ale także inne organy działające np. z ramienia organów administracji publicznej. Dobrze również pamiętać, że jest to dokument, za który niestety trzeba będzie zapłacić.

Często zadawane pytania

Ile się czeka na wydanie dokumentu?
Na wydanie wypisu z rejestru gruntów i wyrysu z mapy ewidencyjnej nie trzeba będzie czekać dłużej niż 14 dni.
Jak długo ważny jest wypis z ewidencji gruntów?
Wypis z ewidencji gruntów jest dokumentem, który jest ważny przez 3 miesiące od daty wystawienia.

Komentarze

Empty comments
Zostaw swój komentarz!
Nie znaleźliśmy żadnej opinii o tym produkcie. Pomóż innym klientom. Podziel się swoją opinią jako pierwszy.
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5
Zadaj pytanie