List mazalny - czym jest i jak go uzyskać?

List mazalny - czym jest i jak go uzyskać?

Spłata kredytu hipotecznego nie wystarczy, byśmy byli uznani za pełnoprawnego właściciela nieruchomości. Konieczne będzie też usunięcie wpisu o hipotece z księgi wieczystej. W tym celu potrzebować będziemy listu mazalnego. Otrzymamy go od naszego kredytobiorcy automatycznie lub na nasz wniosek. Sprawdź jak uzyskać list mazalny i co z nim następnie zrobić.

Sylwia Przyboś
Sylwia Przyboś, 25.11.2022 r

Czym jest list mazalny?

List mazalny, to dokument wystawiany przez podmiot, na rzecz którego ustanowiona była hipoteka. Na jego podstawie dochodzi do wymazania (stąd nieco osobliwa nazwa) hipoteki z księgi wieczystej. Sprawia to, że właściciel nieruchomości odzyskuje do niej pełne prawo. List mazalny potwierdza, że zobowiązanie które było zabezpieczone hipoteką (najczęściej jest nim kredyt hipoteczny, ale może dotyczyć też innych kredytów i pożyczek) zostało w pełni spłacone. Kredytodawca tym samym zezwala na usunięcie wpisu o hipotece w księdze wieczystej. Należy pamiętać, że list mazalny nie zmienia stanu prawnego, a jedynie potwierdza stan faktyczny, w którym dalsze istnienie hipoteki jest bezzasadne. List mazalny jest też potocznie określany kwitem mazalnym lub po prostu kwitem.

Jakie informacje zawiera list mazalny?

List mazalny jest dość prostym dokumentem. Można nazwać go oświadczeniem kredytodawcy, wydawanym na piśmie, w którym znajdziemy:

 • dane kredytobiorcy,
 • adres i numer księgi wieczystej, na której ustanowiono hipotekę,
 • rodzaj hipoteki,
 • podstawa wierzytelności (np. numer umowy kredytu),
 • oświadczenie kredytodawcy o wygaśnięciu wierzytelności,
 • zgoda na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej.

Dokument musi być też, rzecz jasna, podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania kredytodawcy.

Kto może otrzymać list mazalny?

Co do zasady list mazalny wystawiany jest na właściciela nieruchomości. Jego dane znajdują się w dziale II księgi wieczystej. W przypadku spłaconego kredytu hipotecznego sprawa jest zazwyczaj prosta - kredytobiorca jest najczęściej jednocześnie właścicielem nieruchomości. To jemu należy wystawić kwit mazalny. Nieco bardziej skomplikowana jest sytuacja, w której wpis o hipotece w księdze wieczystej dokonano na kogoś innego. Taki stan rzeczy wystąpić może przy dziedziczeniu nieruchomości lub jej kupnie. Wtedy do wniosku o list mazalny będziemy musieli dołączyć dokumenty potwierdzające przejście praw własności na nas, czyli wnioskodawcę. Mogą być to notarialne kopie umowy kupna-sprzedaży lub postanowienie sądowe o nabyciu spadku.

Jak otrzymać list mazalny - krok po kroku

Wiele banków i instytucji finansowych automatycznie przesyła kredytobiorcy list mazalny, po zakończeniu umowy kredytowej. Sprawdźmy więc czy i nasz bank stosuje taką procedurę. Wtedy wystarczy oczekiwać na list od kredytodawcy. Jeżeli jednak nasz dotychczasowy wierzyciel nie stosuje takich metod, należy wystąpić o kwit mazalny. Jak to zrobić?

 1. samodzielnie przygotuj wniosek, w którym zawrzesz prośbę o “wydanie oświadczenia stanowiącego zgodę na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej”,
 2. zawrzyj we wniosku niezbędne informacje: numer umowy kredytowej, numer księgi wieczystej i uzasadnienie (np. całkowita spłata kredytu hipotecznego),
 3. dodatkowo, co bardzo ważne, określ sposób i miejsce przekazania listu mazalnego - jest to niezwykle istotny dokument, więc bank musi zachować tu wszelkie zasady bezpieczeństwa,
 4. sporządzony wniosek złóż osobiście w placówce banku lub prześlij go pocztą,
 5. w niektórych bankach wydanie wniosku wiąże się z opłatą - sprawdź tabelę opłat i prowizji swojego banku, by przygotować się na ewentualny dodatkowy koszt,
 6. odbierz listy mazalny w siedzibie banku lub pod wskazanym przez siebie we wniosku adresie.

Gdzie złożyć kwit mazalny?

List mazalny składamy, wraz z wnioskiem o wpis w księdze wieczystej, do Wydziału Ksiąg Wieczystych w sądzie właściwym dla danej nieruchomości. Funkcja załącznika do tego wniosku to jedynie jego przeznaczenie. Wniosek o dokonanie wpisu (w tym wypadku wykreślenie hipoteki) wypełnia się na formularzu KW-WPIS. Jego wzór znajdziemy na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Pamiętajmy, że każdy wpis do księgi wieczystej podlega opłacie w wysokości 100 zł.

List mazalny - podsumowanie

List mazalny, zwany także kwitem, to dokument potwierdzający że spłaciliśmy zobowiązanie związane z nieruchomością. Dzięki niemu możemy wykreślić wpis o hipotece z księgi wieczystej. List mazalny wystawiany jest przez kredytodawcę po całkowitej spłacie wierzytelności. Niektóre banki wystawiają go automatycznie,w innych będziemy musieli złożyć stosowny wniosek o jego wydanie.

 

Komentarze

Empty comments
Zostaw swój komentarz!
Nie znaleźliśmy żadnej opinii o tym produkcie. Pomóż innym klientom. Podziel się swoją opinią jako pierwszy.
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5