Umorzenie odsetek karnych
akredo.plZadłużeniaOdsetki karneUmorzenie odsetek karnych

Umorzenie odsetek karnych

Odsetki karne pełnią funkcję odszkodowania za zwłokę w spłacie. Wierzyciel nie ma jednak obowiązku dochodzić ich egzekucji i może zamiast tego zgodzić się na umorzenie odsetek karnych. Dowiedz się, na czym to polega, oraz jak złożyć stosowny wniosek.

Filip Nawarski
Filip Nawarski, 25.11.2022 r

Czym jest umorzenie odsetek karnych?

Umorzenie odsetek karnych oznacza przebaczenie dłużnikowi obowiązku zapłaty odszkodowania w wyniku opóźnienia w spłacie zobowiązania. Wierzyciel ma prawo żądać zapłaty dodatkowej kary od dłużnika, gdy ten zalega ze spłatą. Im dłuższa zaległość, tym więcej należy się wierzycielowi. Karę tą nazywa się również odsetkami za zwłokę lub odsetkami ustawowymi, choć ich wartość nie musi być zgodna z kosztem sugerowanym przez ustawę. Zamiast tego, umowa kredytowa często wyszczególnia indywidualne zasady naliczania odsetek karnych.

Umarzając odsetki karne, wierzyciel domaga się od dłużnika spłaty wyłącznie należności wynikającej z podstawowych warunków umowy. Jak w przypadku każdego umorzenia, jest to proces nieodwracalny. Jeżeli wierzyciel umorzy jakąkolwiek część zobowiązania, nie może się jej ponownie domagać w przyszłości.

Kiedy może dojść do umorzenia odsetek?

Do umorzenia odsetek karnych może dojść w każdej sytuacji. Każdy wierzyciel ma możliwość umorzenia dowolnej części zobowiązania, tym odsetek karnych. Najczęściej dokonuje tego na wniosek dłużnika, gdy ten posiada solidne argumenty dlaczego nie powinien lub nie może ich spłacić.

Ponadto umorzenie odsetek może zostać zarządzone przez sąd, jeżeli ich wysokość naruszała zasady współżycia społecznego. Może to mieć miejsce tylko w przypadku, gdy wysokość odsetek karnych była określona w warunkach umowy w sposób inny od zasad wyszczególnionych w kodeksie cywilnym. Jeżeli podejrzewamy, że regulamin naszej umowy jest nieuczciwy, warto skonsultować się z prawnikiem. Nie zawsze sąd uzna warunki umowy za niedorzeczne, jeżeli są one jednak nadmierne, możemy liczyć przynajmniej na zmniejszenie wysokości odsetek karnych do poziomu ustawowego.

Wniosek o umorzenie odsetek

Wniosek o umorzenie odsetek możemy napisać samodzielnie lub za pomocą schematu z internetu. Należy jednak pamiętać, że nie jest to formalność prawna, a szczera prośba od dłużnika do wierzyciela. Własnoręczne pismo może być w tym przypadku bardziej przekonywujące.

Niezależnie od obranej przez nas metody, wniosek powinien zawierać poniższe informacje:

  • Dane dłużnika.
  • Dane wierzyciela: może to być osoba prywatna, firma lub bank.
  • Określenie stosunku prawnego z którego wynika dług i jego odsetki, np. warunki umowy kredytowej.
  • Sumę długu z wyszczególnieniem odsetek karnych.
  • Umotywowanie wniosku, będące powodem prośby o umorzenie. Może to być sytuacja materialna lub nieprzewidziane wydarzenie jak utrata pracy bądź uszczerbek na zdrowiu.
  • Zapewnienie terminowej spłaty pozostałych rat lub zaproszenie do negocjacji nowych warunków spłaty celem uzyskania kompromisu.
  • Załącznik składający się z wszelkich dokumentów, które mogą poprzeć naszą sprawę i udowodnić prawdziwość naszych argumentów.
  • Prośba o pozytywne rozpatrzenie wniosku.

Odrzucony wniosek o umorzenie odsetek karnych

Ponieważ wierzyciel nie ma obowiązku umorzenia odsetek za zwłokę, dłużnicy często spotykają się z odmową lub tylko częściową zgodą, np. na umorzenie połowy zobowiązania. Często nie da się niczego zrobić z taką decyzją. Jeżeli zobowiązanie z umowy wydaje się nam nieuczciwe, możemy próbować uzyskać pomoc w sądzie, zarzucając naruszenie zasad współżycia społecznego. W innym wypadku warto w pośpiechu wyrównać terminowość zobowiązania, nim sprawa zadłużenia trafi do sądu. Podczas egzekucji komorniczej dużo ciężej porozumieć się z wierzycielem.

Umorzenie odsetek karnych - podsumowanie

Umorzenie odsetek karnych rozumie się samo przez się. Dłużnicy mają szansę na bycie zwolnionym ze spłaty części zobowiązania, jeżeli są w stanie porozumieć się ze swoim wierzycielem. Niestety jest to sprawa w pełni dobrowolna, więc sukces nie jest gwarantowany. Mimo tego warto wykorzystać wszelkie dostępne nam narzędzia.

Komentarze

Empty comments
Zostaw swój komentarz!
Nie znaleźliśmy żadnej opinii o tym produkcie. Pomóż innym klientom. Podziel się swoją opinią jako pierwszy.
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5