Fundusz Wsparcia Kredytobiorców - kto może liczyć na pomoc i jak ją uzyskać?
akredo.plKredytySpłata kredytuProblemy ze spłatą kredytuFundusz Wsparcia Kredytobiorców - kto może liczyć na pomoc i jak ją uzyskać?

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców - kto może liczyć na pomoc i jak ją uzyskać?

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców może pomóc nam w spłacie kredytu hipotecznego. Nieoprocentowana pożyczka na nawet 72 000 zł, rozbita na miesięczne transze do 2000 zł miesięcznie to bardzo wymierna pomoc. Jednak najpierw będziemy musieli spełnić jeden z trzech, dość restrykcyjnych warunków. Pożyczkę będziemy musieli też oddać, chociaż odbywa się to na bardzo preferencyjnych warunkach. Wszystko co musisz wiedzieć o FWK znajdziesz w tym artykule.

Dominika Górska
Dominika Górska, 25.11.2022 r

Czym jest Fundusz Wsparcia Kredytobiorców?

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców (FWK) powstał na podstawie ustawy z dnia 9 października 2015 r. jako podmiot pomagający osobom, które zaciągnęły kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej. FWK prowadzony jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Środki, które gromadzi FWK pochodzą przede wszystkim od samych banków, które udzielają kredytów i pożyczek hipotecznych. Przeznaczone mają być na promesy i pożyczki, które pozwalają na spłatę rat kredytów hipotecznych najbardziej potrzebującym. Jednak, by uzyskać wsparcie należy spełnić restrykcyjne warunki. Pomoc z FWK jest skierowana także do tych kredytobiorców, którzy sprzedali nieruchomość, ale uzyskana kwota nie wystarczyła na pokrycie kosztów kredytu.

Jak działa Fundusz Wsparcia Kredytobiorców?

FWK udziela kredytobiorcom mającym problem ze spłatą kredytu hipotecznego pożyczki, która pomaga im w regularnym spłacaniu miesięcznych rat. Maksymalna wysokość takiego wsparcia to 2000 zł miesięcznie na okres nie dłuższy niż 36 miesięcy. Łatwo więc policzyć, że górnym limitem wsparcia jest kwota 72 000 zł. Środki nie trafiają jednak bezpośrednio do kredytobiorcy, a do banku, w którym zaciągnął on zobowiązanie. Pożyczka z FWK jest nieoprocentowana, ale nie jest bezzwrotna - po zakończeniu okresu pomocy kredytobiorca jest zobowiązany ją zwrócić. Więcej o tym w dalszej części artykułu. Środki mogą zostać też wstrzymane jeżeli kredytobiorca przestanie spełniać jeden z wymaganych ustawowo warunków lub gdy sprzeda nieruchomość (chyba, że kwota sprzedaży nie pokrywa zadłużenia).

Kto może skorzystać ze wsparcia z Funduszu?

Wsparcie z FWK mogą otrzymać osoby, które spełniają jeden z poniższych warunków:

 • w dniu składania wniosku jeden z członków gospodarstwa domowego ma status bezrobotnego,
 • wysokość miesięcznej raty kredytu przekracza 50% dochodów osiąganych miesięcznie przez gospodarstwo domowe - wskaźnik RdD,
 • miesięczny dochód gospodarstwa domowego pomniejszony o ratę kredytu hipotecznego nie przekracza: 1552 zł dla gospodarstw jednoosobowych oraz 1200 zł (na osobę) dla gospodarstw wieloosobowych.

Wskazówki co do obliczeń miesięcznych dochodów gospodarstwa każdy kredytobiorca może otrzymać w banku, w którym zaciągnął kredyt. Warto też przyjrzeć się kryteriom, które wyłączają kredytobiorcę z możliwości skorzystania z pomocy FWK. Wsparcia nie uzyskamy jeżeli:

 • kredytobiorca stracił pracę z własnej winy,
 • kredytobiorca korzysta ze wsparcia na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej (z wyjątkiem sytuacji, w której wsparcie nie jest już udzielane, a korzystaliśmy z niego przez mniej niż 35 miesięcy),
 • umowa kredytowa została wypowiedziana przed złożeniem wniosku o wsparcie z FWK,
 • kredytobiorcy przysługuje świadczenie z tytułu utraty pracy wynikające z umowy ubezpieczenia,
 • kredytobiorca jest właścicielem innego mieszkania lub domu (lub był nim w ciągu ostatnich 6 miesięcy),
 • kredytobiorca ma spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej (lub miał je w ciągu ostatnich 6 miesięcy),
 • kredytobiorca ma roszczenie o przeniesienie prawa własności lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego lub spółdzielczego prawa do nich (lub miał takie roszczenie w ciągu ostatnich 6 miesięcy).

Jak dostać pieniądze z Funduszu Wsparcia kredytobiorców - krok po kroku

Instrukcja krok po kroku jak otrzymać wsparcie z FWK:

 1. Znajdź wniosek o wsparcie z FWK na stronie internetowej banku, w którym zaciągnąłeś kredyt.
 2. Wypełnij wniosek danymi osobowymi (imię i nazwisko, PESEL, miejsce zamieszkania, numer dowodu osobistego), numerem identyfikującym umowę kredytową, opisem okoliczności stanowiących podstawę przyznania pomocy, danymi o wysokości miesięcznej raty oraz wysokości miesięcznych dochodów gospodarstwa domowego.
 3. Sprawdź na stronie internetowej swojego banku, które placówki uprawnione są do przyjmowania wniosków (nie wszystkie oddziały mają taką możliwość),
 4. Złóż wniosek wraz ze stosownymi oświadczeniami w wybranej, uprawnionej placówce banku.
 5. Czekaj na decyzję. Zostanie ona wydana najpóźniej w 21 dni od daty złożenia wniosku.

Na co nie można przeznaczyć pieniędzy z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców?

Środki z FWK wykorzystywane mogą być tylko i wyłącznie na spłatę kredytu hipotecznego. Dlatego pieniądze nie są przelewane na konto kredytobiorcy, a bezpośrednio do banku, w którym wziął kredyt hipoteczny. Również spłata innych kredytów czy pożyczek nie może być finansowana środkami z FWK. Nie ma więc mowy o wydawaniu tych pieniędzy w żaden inny sposób czy na inny cel.

Zwrot wsparcia z FWK

Zwrot środków uzyskanych w ramach pomocy z FWK odbywa się po 2 latach (czyli 5 latach od pierwszej raty wsparcia przy maksymalnej kwocie wsparcia). Beneficjenci mają też bardzo atrakcyjne warunki spłaty: nieoprocentowane, miesięczne raty w kwocie maksymalnie 500 zł. Otrzymujący wsparcie kredytobiorca oddaje w ten sposób dokładnie taką samą kwotę jaką otrzymał. Maksymalny czas zwrotu to aż 12 lat (144 raty). To jednak nie koniec dobrych wiadomości. Ustawodawca przewidział bowiem dodatkowy bonus dla osób spłacających raty terminowo. Jeżeli pierwszych 100 rat zostanie uregulowanych zgodnie z harmonogramem, to ostatnie 44 raty zostaną umorzone. Przy maksymalnej kwocie wsparcia (72 000 zł) to oszczędność nawet 22 000 zł!

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców - podsumowanie

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców to szansa dla najuboższych na spłatę zaciągniętego kredytu hipotecznego. Restrykcyjne warunki otrzymania pomocy zapewniają, że tylko ci w bardzo trudnej sytuacji finansowej mogą z niej skorzystać. Jednocześnie przekazywanie środków bezpośrednio do banku, w którym zaciągnięto kredyt, uniemożliwia wydawanie wsparcia na inne cele. Dodajmy do tego preferencyjne warunki spłaty pożyczki i otrzymamy jeden z najskuteczniejszych obecnie programów pomocowych. W 2022 roku skorzystało z niego tysiące kredytobiorców.

 

Często zadawane pytania

Czy pieniądze z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców zostaną przelane na mój rachunek bankowy?
Nie. Środki z pomocy FWK są przelewane bezpośrednio na rachunek kredytodawcy, czyli banku, w którym mamy zobowiązanie hipoteczne.
Kto wnosi składki na FWK?
FWK finansowany jest ze składek banków, które udzielają kredytów hipotecznych. Im większy portfel kredytów mieszkaniowych, udzielonych przez dany bank, których opóźnienie w spłacie przekracza 90 dni - tym wyższa składka do FWK. Do FWK wracają także środki spłacane przez beneficjentów wsparcia. Dodatkowo środki zgromadzone przez Fundusz są inwestowane.

Komentarze

Empty comments
Zostaw swój komentarz!
Nie znaleźliśmy żadnej opinii o tym produkcie. Pomóż innym klientom. Podziel się swoją opinią jako pierwszy.
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5
Zadaj pytanie