Akredo Sp. z o. o. [email protected] 0.00
ul. Postępu 14 Warszawa Mazowieckie 02-676 Polska
facebook linkedin youtube google plus

Reklamacje bankowe: jak poprawnie złożyć reklamację w banku?

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars Ocena: 5,00 / 1 osób

Jakość obsługi to ważny czynnik, który bierzemy pod uwagę przy wyborze banku. Jej idealnym wskaźnikiem jest sposób załatwiania przez bank trudnych spraw, w tym także reklamacji bankowych.

To w jaki sposób bank traktuje klientów rozpatrując ich skargi i reklamacje pokazuje, czy warto takiej instytucji zaufać i powierzyć jej swoje pieniądze. Wybierając bank sprawdźmy więc nie tylko oferty i produkty finansowe, ale także zasady dotyczące składania reklamacji bankowej.

Na co możemy złożyć reklamację w banku?

Zdarza się, że czasami padamy ofiarami bankowej pomyłki lub korzystając ze swoich kont bądź ofert bankowych, sami staliśmy się jej nieświadomym twórcą. Niejednokrotnie takie błędy są znaczącym obciążeniem dla naszego portfela. Jeśli zauważymy nieprawidłowości na naszym koncie – złe naliczanie opłat za usługi, przelewy, prowizje lub cokolwiek innego, co nie zgadza się z warunkami zawartej przez nas umowy, śmiało możemy składać reklamację. Skargę możemy złożyć także na niewłaściwą obsługę bankową w placówce bądź na infolinii. Przyjęcie reklamacji nie wynika tylko z dobrej woli banków. Reguluje ją również obowiązująca od 2015 roku ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Skoro sama ustawa daje nam – klientom prawo do składania reklamacji, to w przypadku naruszeniu warunków umowy nie tylko warto, ale trzeba ją złożyć.

Co powinna zawierać reklamacja w banku?

Składając reklamację na piśmie powinniśmy pamiętać o podstawowych danych, takich jak imię, nazwisko, pesel i numer konta. Reklamacja powinna zawierać także krótki, precyzyjny opis zdarzenia. Jeśli reklamacja dotyczy transakcji finansowych koniecznie należy podać datę i kwotę transakcji. W przypadku reklamacji na jakość obsługi należy podać adres placówki bankowej oraz dane obsługującego nas pracownika. Jeśli zgłaszamy reklamację dotyczącą infolinii, musimy podać numer telefonu z którego dzwoniliśmy na infolinię oraz datę wykonania połączenia.

Jak długo bank rozpatruje reklamację?

Zgodnie z prawem instytucje finansowe, którymi są także banki, muszą odpowiedzieć na reklamację klienta w ciągu 30 dni roboczych od daty wpłynięcia pisma. Tylko w wyjątkowych sytuacjach termin ten może uleć wydłużeniu. Jednak bez względu na przyczyny, bank nie może rozpatrywać reklamacji dłużej niż 60 dni. Dodatkowo, aby lepiej chronić konsumentów przed opieszałością banków, artykuł 8 Ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym mówi, że „w przypadku niedotrzymania terminu reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie z wolą klienta”.

lub
Wypełnij wniosek

W jaki sposób można złożyć reklamację w banku?

Większość banków, którym zależy na dobrej współpracy ze swoimi klientami, wszelkie informacje, w tym także te o sposobie zgłaszania reklamacji, zamieszcza na swoich stronach internetowych. Generalnie reklamacje w banku można złożyć:

 • osobiście w każdej placówce banku,
 •  za pośrednictwem specjalnego formularza, dostępnego na stronie internetowej danego banku,
 • przez infolinię,
 • elektronicznie, na podany adres e-mail,
 • listownie, na adres swojej placówki banku.

lub
Wypełnij wniosek

Jak wygląda składanie reklamacji w 11 największych bankach w Polsce

Reklamacja w mBank

W tym banku reklamację można złożyć na wiele sposobów:

 • za pośrednictwem eksperta z wykorzystaniem czatu,
 • za pośrednictwem konsultanta BOK,
 • za pśrednictwem mLinii z wykorzystaniem połączenia telefonicznego:
  801 300 800 z telefonów stacjonarnych w Polsce
  +48 42 6 300 800 z telefonów stacjonarnych i komórkowych z całego świata
  783 300 800 z telefonów komórkowych
  691 362 265  z telefonów komórkowych
 • z wykorzystaniem połączenia audio lub wideo,
 • osobiście w placówce banku,
 • listownie,
 • za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: [email protected]

Szczegóły składania reklamacji w mBank: https://www.mbank.pl/pomoc/reklamacje/

Reklamacja w Alior Bank

Tutaj reklamacje składać można:

 • w dowolnej placówce banku, niekoniecznie w tej w której mamy rachunek,
 •  telefonicznie za pośrednictwem infolinii: 19502, 12370 7000 (w kraju); +48 12 19 502, +48 12 370 7000 (z zagranicy),
 • poprzez bankowość internetową (po zalogowaniu należy wybrać opcję „Napisz wiadomość” w panelu „Wiadomości”),
 • listownie, przesyłając zgłoszenie na adres korespondencyjny Banku ( Przegr. Poczt. nr 156, ul. Postępu 18B 02-676 Warszawa).

Szczegóły składania reklamacji w Alior Bank: https://www.aliorbank.pl/dodatkowe-informacje/informacje/reklamacje.html

Reklamacje w Getin BANK

W tym baku reklamacji można dokonać:

 • osobiście, przez pozostawienie pisma w jednostce banku przyjmującej reklamacje,
 • elektronicznie:
  1) za pośrednictwem bankowości internetowej, zakładka – „napisz wiadomość” (poziom profilu Klienta),
  2) poprzez strony internetowe Banku, www.getinbank.pl, formularz „złóż reklamację” oraz www.noblebank.pl, formularz „kontakt” z wybranym tematem „reklamacja”,
 • telefonicznie, poprzez kontakt z infolinią pod numerami: 197 97 lub +48 32 604 30 01 dla klientów dzwoniących z zagranicy oraz +48 22 203 03 03 dla klientów Noble Bank,
 • osobiście do protokołu podczas wizyty w jednostce banku przyjmującej reklamacje,
 •  listownie, przesyłką pocztową na adres korespondencyjny: Getin Noble Bank S.A., Biuro Reklamacji, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa lub Getin Noble Bank S.A., Biuro Reklamacji, Uniwersytecka 18, 40-007 Katowice.

Szczegóły składania reklamacji w Getin BANK: https://www.getinbank.pl/o-banku/proces-obslugi-reklamacji,1731.html

Reklamacje w Raiffeisen Polbank

Klienci tego banku mogą składać reklamacje:

 • telefonicznie pod numerem 22 549 99 99 lub 801 180 801,
 • elektronicznie,
 • osobiście, w każdej placówce banku,
 • listownie na adres:
 1. Raiffeisen Bank Polska S.A., ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa, Zespół Reklamacji,
 2. Raiffeisen Bank Polska S.A., ul. Oświęcimska 9, 41-707 Ruda Śląska, Zespół Obsługi Rachunków i Kart dla reklamacji transakcji kartowych,
 3. Raiffeisen Bank Polska S.A., ul. Oświęcimska 9, 41-707 Ruda Śląska, Zespół Płatności i Reklamacji Transakcyjnych dla reklamacji płatności krajowych i zagranicznych.

Szczegóły składania reklamacji w Raiffeisen Bank: https://raiffeisenpolbank.com/obsluga-reklamacji-2

Reklamacje w Deutsche Bank

Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Deutsche Bank mogą być składane:

 • pisemnie na adres: Deutsche Bank Polska SA: Biuro Obsługi Reklamacji, ul. Lubicz 23, 31-503 Kraków,
 • pisemnie lub ustnie do protokołu – w każdym oddziale banku,
 • telefonicznie pod numerem infolinii 801 18 18 18 lub +48 12 625 80 00 dla dzwoniących z telefonów komórkowych lub z zagranicy,
 • elektronicznie, poprzez formularz zgłoszenia reklamacji dostępny na stronie www.deutschebank.pl w zakładce „kontakt”.

Szczegóły składania reklamacji w Deutsche Bank: https://www.zadluzenia.com/artykul/jak-zlozyc-reklamacje-w-deutsche-bank-polska/

Reklamacje w Banku Pocztowym

Reklamacji w Banku Pocztowym dokonać można:

 • osobiście w każdej placówce banku i placówce pocztowej,
 • listownie na adres ww. placówek lub na adres siedziby banku: Wydział Obsługi Reklamacji, ul. Jagiellońska 17, 85-959 Bydgoszcz,
 • telefonicznie pod nr tel. 801 100 500 lub (52) 34 99 499 albo osobiście do protokołu podczas wizyty w każdej placówce,
 • w formie elektronicznej – za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Banku www.pocztowy.pl bądź drogą elektroniczną na adres: [email protected]

Szczegóły składania reklamacji w Banku Pocztowym: https://www.pocztowy.pl/kontakt/

Reklamacje w PLUS BANK

PLUS BANK rozpatruje reklamacje złożone:

 • w dowolnym oddziale banku,
 • listownie, przesyłając list na adres dowolnego oddziału,
 • telefonicznie na numer infolinii 48 61 8461 461 lub 801 44 55 66,
 • elektronicznie za pośrednictwem aplikacji plusbank24, za pomocą poczty elektronicznej na adres [email protected] lub poprzez formularz dostępny na stronie www.plusbank.pl

Reklamacje w NEOBANK

W tym banku reklamacje składamy:

 • listownie na adres: NEOBANK ul. Grochowe Łąki 4, 61-752 Poznań,
 • telefonicznie pod numerem (61) 851 25 04,
 • elektronicznie poprzez formularz kontaktowy banku.

Reklamacje w EUROBANK

W tym banku niefortunne transakcje reklamujemy:

 • w formie pisemnej lub ustnie do protokołu, w dowolnej placówce lub centrali banku (ul. św. Mikołaja 72, 50-126 Wrocław),
 • listownie na adres: Euro Bank S.A., ul. św. Mikołaja 72, 50-126 Wrocław,
 • telefonicznie pod numerem 555 000 555,
 • w formie elektronicznej poprzez e-mail na adres: [email protected] lub [email protected] lub wysyłając faks na numer: 71 79 55 501,
 • za pośrednictwem serwisu eurobank online (dostęp poprzez stronę www.eurobank.pl)

Szczegóły składania reklamacji w Euro Bank: https://www.eurobank.pl/o-banku-aktualnosci,informacja-dla-klientow-o-zmianie-w-trybie-zglaszania-i-rozpatrywania-reklamacji,57,273.html

 

Reklamacje w IDEA BANK

Reklamacji w Idea Bank dokonujemy:

 • osobiście w dowolnym oddziale banku poprzez złożenie pisma lub wypełnienie Formularza reklamacyjnego,
 • pisemnie na adres siedziby głównej banku: Idea Bank S.A. ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa lub na adres Zespołu Reklamacji: Zespół Reklamacji Idea Bank S.A. ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa,
 • telefonicznie poprzez Infolinię pod numerem (22) 101 10 10 lub 801 999 111,
 • drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza reklamacji, zamieszczonego na stronie internetowej www.ideabank.pl lub za pośrednictwem bankowości internetowej,
 • drogą elektroniczną poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: [email protected],
 • faksem pod numerem (22) 288 82 11.

Szczegóły składania reklamacji w Idea Bank: https://www.ideabank.pl/uploads/doc/Regulamin_przyjmowania_i_rozpatr.pdf

 

Reklamacje w Bank PEKAO

Reklamacji w Banku PEKAO dokonać można:

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej w serwisach Pekao24,
 • telefonicznie (+48) 42 68 38 232 (dla osób dzwoniących z telefonów komórkowych lub z zagranicy) lub 801 365 365 (dla osób dzwoniących z telefonów stacjonarnych),
 • osobiście w formie pisemnej w każdej placówce banku,
 • ustnie – osobiście do protokołu podczas wizyty w jednostce banku,
 • listownie na adres oddziału banku lub biura reklamacji: Bank Pekao S.A. Biuro Reklamacji, ul. Żwirki i Wigury 31, 02-091 Warszawa.

Szczegóły składania reklamacji w Bank PEKAO: https://www.pekao.com.pl/Satysfakcja_Klientow/Reklamacje/

 


lub
Wypełnij wniosek
2018.04.09 | Oceń artykuł
Wysyłanie danych

Proszę czekać. Dane są wysyłane

Dziękujemy za wysłanie swoich danych

Nasz konsultant zadzwoni do Ciebie w podanych godzinach

Zamknij [x]