Akredo Sp. z o. o. [email protected] 0.00
ul. Postępu 14 Warszawa Mazowieckie 02-676 Polska
facebook linkedin youtube google plus

Kredyt a pożyczka: 7 podobieństw i różnic

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars Ocena: 3,88 / 8 osób

Czym się różni kredyt od pożyczki? Czy kredyt to duża pożyczka, a pożyczka to mały kredyt? Jakie różnice prawne występują w obydwu produktach finansowych i czy wiedza o nich pomoże nam w wyborze najwygodniejszej dla nas formy? Usystematyzowaliśmy 7 najważniejszych podobieństw i różnic między kredytem a pożyczką. Warto je poznać i wiedzieć, jak mądrze pożyczać pieniądze.

Zarówno kredyt jak i pożyczka, znaczeniowo są sobie bardzo bliskie. Przy decyzjach finansowych ich subtelne różnice pojęciowe skłaniają jednak do refleksji: kredyt to, czy pożyczka? Co warto wiedzieć o podobieństwach i różnicach między formalnym kredytem a „mniej bankową” pożyczką? Poznajcie 7 cech głównych określających te dwie formy pozyskiwania dodatkowych środków finansowych.

1. Kredyt to zawsze forma bankowa. Pożyczka niekoniecznie

Umowa o kredyt jest zawsze formą prawną zarezerwowaną wyłącznie dla banków, co szczegółowo określa ustawa Prawo bankowe. Umowę pożyczki regulują przepisy Kodeksu Cywilnego, w związku z czym udzielona być może także przez osobę fizyczną.

2. Kredyt wymaga umowy pisemnej. Pożyczka niekoniecznie

Warunkiem koniecznym zawarcia umowy o kredyt, zgodnie z ustawą Prawo bankowe, jest wyraźne określenie w treści umowy terminu zwrotu wnioskowanej kwoty, wysokości odsetek i sztywnego harmonogramu wysokości spłacanych rat. Przepisy Kodeksu Cywilnego, regulujące zawieranie umów o pożyczkę nie wymagają formy pisemnej dla ważności samej umowy. Jedynie w przypadku, gdy pożyczka przekracza wartość 500 zł, ważność zawarcia umowy pożyczki wymaga formy pisemnej.

3. Udzielenie kredytu zawsze kosztuje. Pożyczki niekoniecznie

Udzielenie kredytu zawsze kosztuje. Umowa kredytu będzie zawsze odpłatna, a ceną kredytu będą opłaty, prowizje i odsetki. W odróżnieniu od kredytu, pożyczka może być nieodpłatna. W myśl regulującego umowy o pożyczkę Kodeksu Cywilnego zawierając umowę pożyczki nie mamy obowiązku określenia terminu jej zwrotu, czy ceny za jej udzielenie. Dlatego też, jeśli strony umowy tak postanowią, udzielenie pożyczki może nie być obciążane żadną dodatkową kwotą.

4. Kredyt udzielany jest zawsze w formie przelewu. Pożyczka niekoniecznie

Po uzyskaniu pozytywnej decyzji kredytowej, bank udziela nam kredytu zawsze w formie przelewu bankowego na wskazany wcześniej numer konta. Nigdy w formie gotówkowej. Pożyczkę zaś uzyskać możemy fizycznie – w czystej gotówce.


Oblicz szacunkową kwotę Twojej raty
1000 zł 50000 zł
6 rat 72 raty
Szacunkowa kwota Twojej nowej raty
0.00 zł
* Przyjęto przeciętne oprocentowanie w wysokości %. Ostateczne oprocentowanie może być niższe lub wyższe w zależności od indywidualnej oceny banku.

lub
Wypełnij wniosek

5. Kredyt, którym dysponujesz, nie jest Twoją własnością. Pożyczka owszem

Środki pieniężne uzyskane wskutek umowy o kredyt, nie stają się własnością kredytobiorcy, a ich zwrot jest obligatoryjny. Pieniądze uzyskane na drodze umowy o pożyczkę, w chwili ich otrzymania stają się własnością pożyczkobiorcy. Jedynym warunkiem, jaki musi zostać spełniony, to ten by pożyczona kwota stanowiła własność osoby, która pożyczki udziela.

6. Kredyt udzielany jest ze środków klientów banku. Pożyczka to zawsze własność pożyczkodawcy

Banki, udzielając kredytów, nie przeznaczają na nie środków własnych, operując głównie kwotami zdeponowanymi przez swoich klientów. Pożyczkodawca z kolei musi być zawsze właścicielem kwoty, którą pożycza.

7. Kredyt musi mieć cel. Pożyczka niekoniecznie

Ubiegając się o wysoki kredyt w banku, swój wniosek motywować musimy zawsze konkretnym celem wydatku: budową domu, kupnem mieszkania, remontem, szkolną wyprawką dla dzieci itp. Bank tym samym obliguje nas do wykorzystania zdeponowanej kwoty na wyraźnie określony w umowie cel. Jeśli kredytobiorca zmieni zadeklarowane w umowie kredytowej przeznaczenie wydatkowanej kwoty lub wyda ją niezgodnie z zawartą umową, bank ma prawo zażądać zwrotu udzielonego kredytu w całości i w trybie natychmiastowym. Z pożyczką jest zgoła inaczej. W chwili jej otrzymania stajemy się właścicielami pożyczonej kwoty, a cel na jaki ją przeznaczymy, pozostać może wyłącznie naszą sprawą.

lub
Wypełnij wniosek
2017.01.16 | Oceń artykuł
Wysyłanie danych

Proszę czekać. Dane są wysyłane

Dziękujemy za wysłanie swoich danych

Nasz konsultant zadzwoni do Ciebie w podanych godzinach

Zamknij [x]