Akredo Sp. z o. o. [email protected] 0.00
ul. Postępu 14 Warszawa Mazowieckie 02-676 Polska
facebook linkedin youtube google plus

Czym jest wpis do Bankowego Rejestru i czy może nam zaszkodzić?

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (brak oceny)

Czy wpis do Bankowego Rejestru może zaszkodzić naszej historii kredytowej? Odpowiadamy czym jest złowrogo brzmiący „BR” i jak się „wypisać” z bankowej ewidencji nierzetelnych klientów.

Ogólnopolski System Bankowy Rejestr (BR) to w dużym skrócie ewidencja nierzetelnych klientów bankowych. Banki krajowe wykorzystują tę formę rejestru jako narzędzie służące do wstępnej selekcji wniosków o kredyt. Klienci, których dane znalazły się w niechlubnym systemie Bankowego Rejestru, zwykle już we wstępnej ocenie kredytowej otrzymują odpowiedź negatywną. Co gorsza, dane o konsumencie wpisanym na „czarną listę bankowości” przechowywane są nawet przez 5 lat. Czy jest jakaś nadzieja dla wpisanego?

 

Czarna lista bankowości: „wątpliwy” lub „stracony”

 

Bankowy Rejestr (BR) działający online, wykorzystywany jest przez banki do weryfikacji potencjalnego kredytobiorcy już w pierwszej fazie oceny ryzyka związanego z jego wypłacalnością i rzetelnością. Lubiany przez banki, bardzo przyspiesza żmudny proces weryfikacji klientów kredytowych.

Uniwersalizm Bankowego Rejestru polega na tym, że korzystać z niego mogą wszystkie krajowe banki. Wzajemnie wymieniają się informacjami o swoich klientach, minimalizując ryzyko niefortunnej w spłacie pożyczki. System ten skupia w ramach czarnej listy bankowości klientów bankowych, których łączna wartość zobowiązań przekracza 200 zł (dla zwykłych konsumentów) lub 500 zł (dla przedsiębiorców), a zaległość w spłacie zobowiązań przekroczyła 60 dni. Klienci bankowi, którzy znajdą się w Systemie BR, ustawowo podlegają klasyfikacji na „wątpliwych” lub „straconych”. Objętościowo BR ma w swoich zasobach ponad 2.202.000 wszystkich klientów banków, przy czym dane są stale monitorowane i aktualizowane co najmniej raz dziennie.


lub
Wypełnij wniosek

 

 

Jak sprawdzić czy jestem w Bankowym Rejestrze?

 

Gdy już wiemy, że w Bankowym Rejestrze bywać nie warto, lepiej dopilnować, że na pewno się w nim nie znaleźliśmy (i nie znajdziemy). Jak sprawdzić, czy nasze dane zostały przekazane do BR?

KROK 1: Wypełniamy druk o udostępnienie raportu BR (dostępny u konsultanta Akredo),

KROK 2: Wysyłamy na adres: Związek Banków Polskich, Biuro Obsługi Klienta, ul. Postępu 17 A, 02-676 Warszawa.

Na tej podstawie zostanie nam udostępniony lub przesłany listem poleconym, bezpłatny raport BR. Bezpłatnie raport ten generować można w ten sposób raz na 6 miesięcy.

 

Kiedy bank może wpisać Klienta do Bankowego Rejestru?

 

Bank może wpisać swojego klienta do Bankowego Rejestru, jeśli jednocześnie zostaną spełnione dwie przesłanki: całkowita kwota zadłużenia klienta indywidualnego przekracza 200 zł, a przedsiębiorcy 500 zł oraz gdy upłynęło 60 dni od harmonogramowego terminu spłaty powstałych zobowiązań.

lub
Wypełnij wniosek

Jak usunąć wpis w Bankowym Rejestrze?

Na szczęście na każdy negatywny wpis w Bankowym Rejestrze, jest jedno pozytywne rozwiązanie. Jak usunąć wpis w BR w dwóch krokach:

KROK 1: Spłać całą zaległą należność do banku, w którym masz kredyt.

KROK 2: Wyślij pismo do Centrali Banku w którym miałeś kredyt, z prośbą o usunięcie Twoich danych z Bankowego Rejestru (wzór pisma dostępny jest u konsultanta Akredo). Dołącz również potwierdzenie spłaty kredytu / limitu na koncie / karty kredytowej (w zależności, z czym zalegałeś).

Bank ma 30 dni na podjęcie decyzji. Pamiętaj jednak – bank może, ale nie musi pozytywnie odnieść się do Twojego pisma. Jeśli odpowiedź jest pozytywna i bank usunął negatywne informacje o Twoim zadłużeniu z Bankowego Rejestru, możesz ponownie starać się o kredyt.

 

2017.07.19 | Oceń artykuł
Wysyłanie danych

Proszę czekać. Dane są wysyłane

Dziękujemy za wysłanie swoich danych

Nasz konsultant zadzwoni do Ciebie w podanych godzinach

Zamknij [x]