Pożyczka pracownicza - wszystko co trzeba wiedzieć
akredo.plPożyczki pozabankowePożyczka pracownicza - wszystko co trzeba wiedzieć

Pożyczka pracownicza - wszystko co trzeba wiedzieć

Pożyczki pozabankowe czy bankowe kredyty wiążą się zawsze z dodatkowymi kosztami, takimi jak prowizja, odsetki, niekiedy ubezpieczenie. Alternatywą może być pożyczka pracownicza, którą można otrzymać w miejscu pracy. Zwykle posiada ona bardzo niskie oprocentowanie lub w ogóle nie posiada odsetek. Do tego nie musimy martwić się o zdolność kredytową, prowizję, czy opłatę przygotowawczą. Pożyczka pracownicza to naprawdę korzystna forma finansowania.

Aneta Sarnawska
Aneta Sarnawska, 25.11.2022 r

Czym jest pożyczka pracownicza?

Pożyczka pracownicza, pożyczka od pracodawcy, jest formą wsparcia finansowego pracownika przez pracodawcę. Pożyczkę pracowniczą reguluje Art. 720 Kodeksu Cywilnego. Pożyczka pracownicza powinna być sporządzona w formie umowy na dowolnym nośniku, w celu dowodowym. Pożyczka pracownicza zwykle jest nieoprocentowana, a termin spłaty dopasowany do potrzeb i możliwości pracownika.

Finansowanie pożyczki pracowniczej?

Pożyczka pracownicza udzielana jest przez pracodawcę na ręce pracownika. Dochodzi tutaj jednak kwestia źródła finansowania. Zdarza się, że pożyczka pracownicza finansowana może być z majątku firmy. Jednak znacznie powszechniejsze są inne źródła finansowania. Należą do nich - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz Pracownicze Kasy Zapomogowo-Pożyczkowe.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Art. 16 Kodeksu Pracy traktuje o tym, że pracodawca zobligowany jest do prowadzenia działalności socjalnej na rzecz pracowników. Przykładem tego jest właśnie Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, z którego korzystać mogą pracownicy obecni oraz Ci, którzy doczekali emerytury, wraz z rodzinami. Na mocy artykułu 2 punktu 1, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny służyć ma do udzielenia pomocy materialnej (finansowej lub rzeczowej) oraz zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe. To, w jaki sposób działa ZFŚS oraz jak pracownik może z niego skorzystać, jest zapisane w regulaminie wewnętrznym Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. W celu odnalezienia informacji na temat ZFSŚ, pracownik powinien tam właśnie ich szukać.

Pracownicze Kasy Zapomogowo-Pożyczkowe

O Pracowniczych Kasach Zapomogowo-Pożyczkowych traktuje Art.39, ust. 1 ustawy o związkach zawodowych. Zasady organizowania i działania PKZP reguluje rozporządzenie Rady Ministrów dotyczące kas zapomogowo-pożyczkowych, oraz Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych. Nadzór nad kasami sprawują związki zawodowe. Członkiem PKZP mogą być pracownicy etatowi oraz osoby pracujące na podstawie umów cywilnoprawnych, a także samozatrudnieni. Utworzenie kasy na terenie zakładu pracy wymaga zebrania 10 osób chętnych do jej założenia i uczestnictwa. Członek kasy musi uiścić opłatę wstępną, a także zadeklarować comiesięczną wpłatę na konto PKZP, której może dokonywać samodzielnie, lub może być potrącona z wynagrodzenia. Pracownicze Kasy Zapomogowo-Pożyczkowe służą temu, aby wypłacać krótko i długoterminowe pożyczki oraz zapomogi jako pomoc materialną dla pracowników.

Oprocentowanie pożyczki pracowniczej

Nie ma co ukrywać, że pożyczki pracownicze są niezwykle atrakcyjnym źródłem finansowania, właśnie ze względu na oprocentowanie. To jest w przypadku pożyczki pracowniczej zdecydowanie niższe, niż oprocentowanie jakie oferują banki czy instytucje pozabankowe. Wysokość oprocentowania powinna być uwzględniona w umowie pożyczki. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, oprocentowanie pożyczki pracowniczej nie może być wyższe niż 10%. W przypadku, kiedy brakuje w umowie zapisu o wysokości oprocentowania, będzie obowiązywać oprocentowanie ustawowe, które aktualnie wynosi 5%. Oczywiście można się spotkać również z pożyczką pracowniczą, która nie będzie posiadać absolutnie żadnych kosztów.

Zasady przyznawania pożyczki zakładowej

Nie ma żadnych odgórnych restrykcji prawnych, które jasno określają warunki, czy sposób przyznawania pożyczek pracowniczych. Zwykle jest to po prostu kwestia należąca do decyzji pracodawcy. To on decyduje, czy danemu pracownikowi pożyczka pracownicza przysługuje czy nie. Oczywiście przyznawanie pożyczek może również być zapisane w statusie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych lub w regulaminie korzystania z Pracowniczych Kas Zapomogowo-Pożyczkowych. Jeśli takie zapisy nie funkcjonują, trzeba po prostu przekonać się na własnej skórze, czy pracodawca pożyczkę przyzna, czy też nie.

Jak otrzymać pożyczkę pracowniczą - krok po kroku

Aby otrzymać pożyczkę z zakładu pracy, pierwszym krokiem powinna być rozmowa z działem kadr, gdzie można dowiedzieć się wszystkiego o pożyczce, którą pracownik chce uzyskać. Każda firma może mieć swój wewnętrzny system udzielania takich pożyczek. W zależności od źródła finansowania pożyczki pracowniczej, może być wymagane, aby pracownik przynależał do istniejącej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej lub Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. W takiej sytuacji warto rozeznać się, czy konieczność uiszczenia comiesięcznej składki, plus koszty spłacania pożyczki nie będą zbyt dużym obciążeniem dla domowego budżetu. Ogólnie, wszelkie informacje o tym, jak pożyczkę wziąć, uzyskać powinniśmy w dziale kadr firmy, w której jesteśmy zatrudnieni i w której ubiegamy się o finansowanie.

Spłata pożyczki pracowniczej

Na spłacanie pożyczki pracowniczej znaleziono dwa główne rozwiązania. Pierwszym z nich jest standardowe uregulowanie rat przez pracownika. Dostaje on informacje o tym, na jaki rachunek bankowy oraz w jakiej wysokości musi uregulować raty, by spłacać pożyczony kapitał. Innym rozwiązaniem, na które zgodzić się musi pracownik, jest potrącenie stosownej kwoty z pensji. Na takie rozwiązanie pracownik musi wyrazić pisemną zgodę. Oczywiście przed podpisaniem takiej zgody, pracownik powinien mieć wgląd w umowę pożyczki oraz warunki, na jakich dokonywana będzie spłata. Warto pamiętać, że istnieje też coś takiego jak kwota wolna od potrąceń. Aktualnie wynosi ona 80% minimalnego wynagrodzenia. Co za tym idzie, nawet pracownik, który pracuje za najniższą krajową, może pożyczkę pracowniczą uzyskać, a kwota spłaty pożyczki, nie może wynieść więcej niż 20% miesięcznej pensji.

Pożyczka pracownicza po rozwiązaniu stosunku pracy

Przed podjęciem pożyczki od pracodawcy, trzeba rozważyć dokładnie wszystkie za i przeciw. Jedną z przesłanek, aby zrezygnować z pobierania pożyczki pracowniczej jest chęć wypowiedzenia stosunku pracy. Jeśli już się na to jednak zdecydujemy, najlepiej dowiedzieć się, jak w takiej sytuacji wygląda spłata pozostałej części pożyczki. Może się oczywiście okazać, że po ustaniu stosunku pracy, były pracownik nadal może pożyczkę regulować w systemie ratalnym. Jednak istnieje również inna opcja. PRacodawca, w momencie wypowiedzenia stosunku pracy, ma możliwość zażądać spłaty całego pozostałego kapitału jednorazowo. W takiej sytuacji, bez względu na to na jakim etapie spłacania pożyczki jest pracownik, musi zwrócić jednorazowo pozostały do spłaty kapitał. W przypadku niemożności dokonania takiej spłaty, pracodawca ma prawo skierować sprawę od razu na drogę postępowania sądowego. Oczywiście, można próbować się porozumieć i doprowadzić do wypracowania planu spłaty, odpowiadającego obu stronom.

Korzyści pożyczki od pracodawcy

Korzyści płynące z takiego rozwiązania, jak uzyskanie pożyczki od pracodawcy, nie są liczne, ale są znaczące. Pierwszym jest brak weryfikacji zdolności kredytowej. O ile każdorazowo banki, czy instytucje pozabankowe weryfikują wniosek pożyczkowy, dokonują oceny zdolności kredytowej oraz historii kredytowej. Jeśli jedno lub drugie jest dla banku niezadowalające, nie spełnia ich minimalnych wytycznych, to istnieje duże ryzyko, że wniosek zostanie odrzucony, a kredytu nie otrzymamy. Bardzo dużo daje też fakt, że pożyczki od pracodawcy są znacznie niżej oprocentowane niż produkty dostępne w bankach lub instytucjach pożyczkowych. Pracodawca nie może nałożyć oprocentowania większego niż 10%. Jeśli nie precyzuje wartości odsetek, ustawowo naliczane jest 5% oprocentowanie pożyczki z miejsca pracy. Jest jednak cała masa zakładów pracy, gdzie pożyczka pracownicza w ogóle nie jest oprocentowana, czyli ile pracownik od pracodawcy pożyczy, tyle będzie musiał zwrócić.

Pożyczka z zakładu pracy - podsumowanie

Pożyczka z zakładu pracy to bardzo korzystny substytut kredytu bankowego lub pozabankowej pożyczki. Możliwość pożyczenia od pracodawcy środków na niski procent i to bez konieczności poddania się weryfikacji zdolności kredytowej, to z pewnością szansa dla niejednego pracownika. Problemy finansowe, nieoczekiwane wydatki pojawiają się w najmniej odpowiednim momencie. W takiej sytuacji korzystnym rozwiązaniem może być właśnie pożyczka od pracodawcy. Dowiedz się, czy w swoim miejscu pracy możesz uzyskać tego typu wsparcie finansowe i w razie potrzeby korzystaj, bo to bardzo korzystne rozwiązanie.

 

Często zadawane pytania

Czy pożyczka od pracodawcy może zostać umorzona?
Tak, pożyczka z zakładu pracy również może być umorzona.
Czy od pożyczki z zakładu pracy trzeba zapłacić podatek?
Nie, pożyczka pracownicza nie jest w żaden sposób opodatkowana.
Czy komornik ma prawo zająć pożyczkę zakładową?
Tak, komornik działający na mocy wyroku sądu, ma prawo zająć nawet pożyczkę zakładową.

Komentarze

Empty comments
Zostaw swój komentarz!
Nie znaleźliśmy żadnej opinii o tym produkcie. Pomóż innym klientom. Podziel się swoją opinią jako pierwszy.
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5