Kredyt denominowany - jak działa?
akredo.plKredytyKredyt walutowyKredyt denominowany - jak działa?

Kredyt denominowany - jak działa?

Kredyty walutowe podzielić możemy na denominowane i indeksowane. Co to znaczy, że kredyt jest denominowany do obcej waluty? Jeżeli kwota kredytu wyrażona jest w walucie innego kraju, to rzeczywista wysokość wypłacanych środków zależy od kursu walut. Nie inaczej jest z wysokością raty. Taka zależność od ciągle zmieniających się notowań walut to ogromne ryzyko. Dlatego też kredyty denominowane miały szereg zalet zachęcających klientów do sięgnięcia po finansowanie - niższe oprocentowanie czy wyższa zdolność kredytowa. Wszystko zmieniło się, gdy sądy zaczęło podważać umowy takich zobowiązań i nastąpiły zmiany w prawie. Najważniejsze informacje o kredycie denominowanym znajdziesz w tym artykule.

Patrycja Kowalczyk
Patrycja Kowalczyk, 05.01.2023 r

Czym jest kredyt denominowany?

Kredyt denominowany to kredyt walutowy, w którym wysokość zadłużenia w walucie obcej ustalana jest wg. kursu kupna danej waluty w dniu podpisania umowy kredytowej. Jednak spłata rat takiego kredytu zawsze odbywa się w złotówkach. Na umowie widnieje zawsze kwota w wybranej przez nas walucie i ona się nie zmienia. Zmienić może się za to wartość przeliczona na polskie złote. Jako, że między dniem podpisania umowy, a dniem wypłaty środków zazwyczaj następuje pewne opóźnienie (zwłaszcza, gdy mamy do czynienia z wypłatą w transzach), kredyt denominowany wiąże się z pewnym ryzykiem. Kursy walut podlegają ciągłym zmianom. Może się więc okazać, że kredytobiorca otrzyma więcej lub mniej środków w złotówkach, niż początkowo zakładał. Dodatkowo kwota kredytu ustalana jest po cenie kupna danej waluty, jednak raty spłacać będziemy po cenie sprzedaży, która zawsze jest wyższa. Wysokość raty również będzie zmieniała się z czasem, wraz ze zmianą kursu danej waluty.

Kredyt denominowany a obce waluty

Obecnie banki w Polsce bardzo rzadko udzielają kredytów walutowych. Wynika to z wymogu, by kredytobiorca większość dochodów uzyskiwał w walucie zobowiązania. Jeżeli jednak taka sytuacja zaistnieje, to klient ma możliwość wyboru kilku walut, w których polskie banki udzielają kredytów walutowych denominowanych.

Kredyt denominowany do franka szwajcarskiego

W tym kredycie podstawą ustalenia kwoty jest kurs franka szwajcarskiego (CHF). Do niedawna była to jednak z najpopularniejszych opcji, z uwagi na stabilność szwajcarskiej waluty. Wszyscy jednak wiemy, że to właśnie od “frankowiczów”, czyli posiadaczy kredytów denominowanych do franka szwajcarskiego, rozpoczęła się prawdziwa rewolucja w polskiej bankowości. Nie tylko postanowiono przed kredytobiorcami dodatkowe wymogi, ale też zakwestionowano wiele umów kredytowych. Banki niejednokrotnie musiały zgodzić się na ugody lub walczyć ze swoimi klientami w sądzie.

Kredyt denominowany do euro

Kredyt denominowany do euro bieże za podstawę przeliczeń kurs europejskiej waluty (EUR) z dnia podpisania umowy kredytowej. Był on znacznie mniej popularny od kredytu denominowanego w CHF, z uwagi na większe wahania kursu euro. Jednak opierając się na tych samych zapisach umowy - również może podlegać unieważnieniu lub renegocjacji.

Kredyt denominowany do dolara

Kolejną walutą dostępną dla wnioskujących jest dolar amerykański (USD). W przypadku tego wyboru kredyt będzie denominowany właśnie do dolara. Jako waluta spoza Europy był on znacznie rzadziej spotykany, a obecnie oferują go tylko dwa banki w Polsce.

Kredyt denominowany do funta brytyjskiego

Listę kredytów walutowych dostępnych polskich bankach zamyka kredyt denominowany do funta brytyjskiego. W nim podstawą wyliczania kwoty kredytu jest kurs waluty Wielkiej Brytanii (GBP). Po zmianie prawa w sprawie wymogów wobec kredytobiorców może okazać się, że w niedalekiej przyszłości zyska on na popularności w związku z dużą liczbą naszych rodaków mieszkających i pracujących w Wielkiej Brytanii.

Kredyt waloryzowany a denominowany

O ile rozróżnienie na kredyty denominowane i indeksowane jest znane większości klientów, o tyle funkcjonuje również określenie kredyt waloryzowany. Co to znaczy, że kredyt jest waloryzowany? Waloryzacja to zwiększenie wartości pieniężnej świadczenia wraz ze zmianą siły nabywczej pieniądza. Jeżeli nasza rata jest warta mniej (wobec zapisanej w umowie kwoty wyrażonej w obcej walucie), to należy ją zwiększyć, by dalej spłacać adekwatną część zobowiązania. Dlatego też kredytem waloryzowanym, o zmiennej racie, nazwać można zarówno kredyt denominowany, jak i indeksowany. Mimo iż w internecie można spotkać użycie określenia kredyt waloryzowany zamiennie z indeksowanym, to taka równoważność jest błędna i pomija zobowiązania denominowane. Z tego też powodu coraz rzadziej spotyka się to określenie, które wprowadza więcej zamieszania i niepotrzebnych wątpliwości niż przynosi pożytku.

Spłata kredytu denominowanego

Spłata kredytu denominowanego odbywa się w złotówkach. Jednak wysokość raty jest zapisana w umowie w walucie, w której udzielono zobowiązania. Oznacza to, że na to, ile co miesiąc będziemy musieli zapłacić wpływ będzie miał aktualny kurs walut. Ten zaś na przestrzeni wielu lat, jak w przypadku kredytu hipotecznego, może podlegać znacznym zmianom. Stąd też kredyt denominowany do obcej waluty obciążony jest wysokim ryzykiem.

Nieważność umowy kredytu denominowanego

W 2016 roku zapadł w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga wyrok, który wciąż ma ogromny wpływ n polski rynek kredytów. Stwierdzono w nim nieważność umowy kredytu denominowanego do obcej waluty. Sąd uznał bowiem, że umowa nie określa precyzyjnie kwoty kredytu, którą otrzyma wnioskujący. O ile dostępna jest kwota w walucie obcej, o tyle kurs w momencie podpisywania umowy jest nieznany, a co za tym idzie dokładna i ostateczna kwota finansowania. Nie można więc uznać takiej umowy za wiążącą. Wyrok ten uruchomił prawdziwą lawinę wniosków do innych sądów od kredytobiorców, zwłaszcza “frankowiczów”. Mimo iż banki cofraz chętniej idą na ugody ze swoimi klientami (chociażby stosując tzw. odfrankowienie umowy), to wiele umów musiało zostać unieważnione. W takiej sytuacji kredytobiorca oddaje do banku pożyczoną kwotę, a ten zwraca mu wszystkie pobrane od niego środki ponad wysokość samego kredytu.

Kredyt- denominowany - klauzule niedozwolone

Poza konstrukcją samej umowy zastrzeżenie sądów (w tym Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej) wzbudzają niektóre z zawartych w niej zapisów. Tak zwane klauzule abuzywne, czyli niedozwolone, dotyczyły ustalania kursu spłaty rat. W kredycie denominowanym wysokość każdej raty uzależniona jest od aktualnego kursu walut. Jednak odwołanie do tabeli kursów wymiany samego banku sprawia, że to on - bez niczyjego nadzoru - sam może ustalić jego wysokość. Tak też się działo. Klient nie wiedział więc nie tylko jaką kwotę uzyska, ale też jakiej wysokości będą raty. Sam zapis o odniesieniu do tabel banków nie wyjaśnia bowiem na jakich zasadach kursy walut są ustalane. Sąd uznał więc ten zapis za niedozwolony i wskazał go jako kolejny argument do podważenia i unieważnienia umowy kredytowej.

Wady i zalety kredytu denominowanego

Największą wadą kredytu denominowanego jest ryzyko walutowe. Kursy walut zmieniają się nieustannie i bardzo trudno przewidzieć na jakim poziomie będą w przyszłości. Oznacza to, że nie w przypadku kredytu denominowanego do obcej waluty nie tylko nie możemy mieć pewności jaką kwotę ostatecznie otrzymamy (ryzyko to rośnia znaczbnie w przypadku wypłat kwoty kredytu w transzach), ale też jaka będzie wysokość miesięcznych rat. Oczywiście może okazać się, że otrzymamy więcej niż początkowo planowaliśmy, jednak nie zmienia to faktu, że jest to kredyt dla odważnych. Jakie zalety mogą równoważyć to ryzyko? Kredyt denominowany w obcej walucie jest zazwyczaj znacznie tańszy od tego w złotówkach. Niższe oprocentowania i marża banku przekłada się bardzo wymiernie na kwotę, którą będziemy musieli oddać. Dodatkowo najczęściej zdolność kredytowa wnioskodawcy jest wyższa w przypadku kredytu walutowego. To jedna z najważniejszych przyczyn tak ogromnej popularności kredytów denominowanych do franka szwajcarskiego sprzed paru lat.

Kredyt denominowany - podsumowanie

Kredyt denominowany, to kredyt walutowych udzielany w obcej walucie, jednak spłacany w złotówkach. W umowie kwota kredytu wyrażona jest w wybranej walucie, a otrzymane środki zależą od aktualnego kursu walut. Także rata określona jest na stałym, wyrażonym w CHF, EUR, USD lub GBP poziomie - zaś każda z rat obliczana jest wg. aktualnego zmiennego kursu. To sprawia, że ryzyko walutowe jest w przypadku kredytu denominowanego bardzo wysokie. Tę wadę wynagrodzić klientom mają niższe koszty zobowiązania - oprocentowanie, marża - a także zwiększona szacowana zdolność kredytowa.

Często zadawane pytania

Czy wyrok TSUE automatycznie sprawia, że umowa kredytowa jest nieważna?
Nie. Wyrok TSUE oraz sądu okręgowego Warszawa-Praga może stanowić jedynie część argumentacji za unieważnieniem umowy kredytowej. Jednak każdy przypadek traktowany jest w polskim prawie indywidualnie, więc konieczna będzie albo ugoda z bankiem, albo skierowanie sprawy do sądu samemu.
Jakie banki udzielają kredytów denominowanych?
Po zmianie prawa, które wymaga od kredytobiorcy zarobków w walucie, w której udzielane jest zobowiązanie, popularność kredytów walutowych znacznie spadła. Obecnie taki produkt znajdziemy w ofercie jedynie dwóch polskich banków - Alior Bank i Bank Pekao.

Komentarze

Empty comments
Zostaw swój komentarz!
Nie znaleźliśmy żadnej opinii o tym produkcie. Pomóż innym klientom. Podziel się swoją opinią jako pierwszy.
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5